Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hesk Servicedesk översättning


cybertears

Recommended Posts

Hej

 

Jag håller på att översätta en servicedesk där man kan lägga supportärenden  för t.e.x datorer och liknade.

 

Jag är inte så bra på teknisk engelska och google översättning är totalt värdelös.

 

Så nu är min fråga till er om ni har någon bra översättare som översätter teknisk engelska till korrekt svenska (har ca 310 rader kvar att översätta) 

 

 

Tack på förhand!

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Här finns ju så många som är duktiga på teknisk engelska så jag föreslår att du postar dina 310 rader så vi kan se vad vi klarar av. Visst är 310 rader mycket, samma längd som virusloggarna ungefär, men det är alltid bra att se text i sitt sammanhang.

Link to comment
Share on other sites

Det mesta har jag kanske en aning om men har svårt att sätta ord på det

 

Options for this radio button, enter one option per line (each line will create a new radio button value to choose from). You need to enter at least two options!

 

 

Options for this select box, enter one option per line (each line will be a choice your customers can choose from). You need to enter at least two options!

 

Columns (width)  <--- Columner (bredd) kanske?

 

Notes are hidden from customers!  <-- Anteckningar är dolda från kunder kanske?

 

Preferred Language

 

Make this my preferred Language

 

Debug mode is enabled. Make sure you disable debug mode in settings once HESK is installed and working properly.

 

Use this link to preselect category in the "Submit a ticket" form.

 

Assign to self

 

Assign this ticket to myself  

 

Can assign tickets to self

 

Can assign tickets to others

 

Can view tickets assigned to others

 

Selected user doesn\'t have access to this category

 

Owner Assigned

 

This ticket has been assigned to you

 

This ticket has been assigned to the selected user

 

Assigned to me

 

Assigned to other staff

 

Select the new Owner

 

This owner doesn\'t have access to the selected Category.

 

Ticket Unassigned

 

Ticket is without an owner and ready to be assigned again

 

This ticket is assigned to

 

No changes have been made

 

Display order has been modified

 

Required information missing:

 

Insufficient permissions to perform this task

 

he reports section lets you run several reports and see ticket statistics in a chosen date range.

 

Choose date range:

 

Choose report type:

 

"Datum From" cannot be higher than "Date to". The dates have been switched.

 

Replied to tickets

 

Error generating a unique ticket ID, please try submitting the form again later.

 

No assignment status selected, showing all tickets.

 

Det var några stycken, jag vet vad mycket betyder men kan som sagt inte sätta ord på det.

 

Tackar på förhand.

Link to comment
Share on other sites

Okej, jag börjar från början för senare påfyllning och förstås eventuella rättelser från dem som, till skillnad mot mig, är vana vid att använda sig av de här termerna.

 

Options for this radio button, enter one option per line (each line will create a new radio button value to choose from). You need to enter at least two options!

Val för denna alternativknapp, ange ett val per rad (varje rad kommer att skapa ett nytt alternativvärde att välja). Du måste ange minst två val!

 

Options for this select box, enter one option per line (each line will be a choice your customers can choose from). You need to enter at least two options!

Val för denna valruta, ange ett val per rad (varje rad blir då ett val dina kunder kan göra). Du måste ange minst två val!

 

Columns (width)  <--- Kolumner (bredd)

 

Notes are hidden from customers!  <-- Anteckningar är dolda för kunderna

 

Preferred Language <-- Språk(preferens) (Jag tror det är bäst att bara skriva Språk.)

Make this my preferred Language <-- Använd som standardspråk (Jag tror det är den formuleringen som är bäst. Ordagrann översättning är annars: Gör detta till mitt favoritspråk)

 

Debug mode is enabled. Make sure you disable debug mode in settings once HESK is installed and working properly.

 

Felsökningsläge är aktiverat. Avaktivera felsökningsläget i Inställningar, när HESK har installerats och fungerar korrekt.

 

Use this link to preselect category in the "Submit a ticket" form.

 

Använd denna länk för att förvälja kategori i formuläret "Skicka ärende".

Link to comment
Share on other sites

Det tar lite tid men jag fortsätter med resten i detta inlägg.

Assign to self <-- Tilldela (ärende) till sig själv

Assign this ticket to myself  <-- Tilldela detta ärende till mig själv

Can assign tickets to self  <-- Kan tilldela ärenden till sig själv

Can assign tickets to others  <-- Kan tilldela ärenden till andra

Can view tickets assigned to others  <-- Kan se ärenden tilldelade till andra

Selected user doesn\'t have access to this category

Vald användare har inte åtkomst till denna kategori

Owner Assigned  <-- Tilldelad ägare / Ägartilldelad

This ticket has been assigned to you

Detta ärende har tilldelats dig

 

This ticket has been assigned to the selected user

Detta ärende har tilldelats markerad(/vald) användare

Assigned to me  <-- Tilldelat mig själv

Assigned to other staff  <-- Tilldelat till annan personal

Select the new Owner

Markera (/ eller Välj) den nya Ägaren

This owner doesn\'t have access to the selected Category.

Denna ägare har inte åtkomst till den markerade (/valda) kategorin.

Ticket Unassigned <-- Ej tilldelat ärende

Ticket is without an owner and ready to be assigned again

Ärendet saknar ägare och är färdigt att tilldelas igen

This ticket is assigned to <-- Detta ärende har tilldelats

No changes have been made <-- Inga ändringar har gjorts

Display order has been modified <-- Visningsordningen har ändrats

Required information missing:

Nödvändig (/ Obligatorisk) information saknas:

Insufficient permissions to perform this task

Otillräckliga behörigheter för att utföra denna uppgift

The reports section lets you run several reports and see ticket statistics in a chosen date range.
Rapportavdelningen (/eller ev. Rapportsektionen) låter dig köra flera rapporter och se ärendestatistiken i valt datumintervall.

 

Choose date range: <-- Välj datumintervall:

Choose report type: <-- Välj rapporttyp:

 

"Datum From" cannot be higher than "Date to". The dates have been switched.
"Datum Från" får inte vara senare än "Datum till". Datumen har bytts, dvs. bytt plats med varandra.

 

Replied to tickets <-- Svarat på / Besvarat ärendena

Error generating a unique ticket ID, please try submitting the form again later.

Kunde inte generera ett unikt ärende-ID. Vänligen försök skicka formuläret igen senare.

 

No assignment status selected, showing all tickets.

Ingen tilldelningsstatus vald, visar alla ärenden.

 

Klart!

Redigering: Hade glömt att ändra ett "id" till ID.

Link to comment
Share on other sites

Required information missing:

Krävd information saknas:

Krävd information känns inte helt korrekt. Skulle man kunna ersätta krävd med obligatorisk? Det känns mer korrekt av någon anledning.

 

Selected user doesn\'t have access to this category

Markerad användare har inte åtkomst till denna kategori

Jag skulle vilja nominera frasen Vald användare har inte åtkomst till denna kategori.
Link to comment
Share on other sites

Visst, jag har inget emot dina förändringar. Jag funderade faktiskt på de alternativen när jag översatte.  1. Beroende på sammanhanget översätts selected med "markerad" eller "vald". Jag kunde ju ha gett vald som ett alternativ, som jag har gjort i tidigare meningar till denna text. 2. Eftersom jag inte vet sammanhanget, valde jag den ordagranna översättningen av required, nämligen "krävd" (eller erfordrad), - jag tänkte mig situationen att man först hade krävt att användaren skulle fylla i vissa uppgifter och så hade hen hoppat över någon - men det kanske är kutym att skriva "obligatorisk" även i detta fall.

Link to comment
Share on other sites

Invalid day of month value

 

Allowed range for selected month is

 

Use this form to create a new ticket in a customer\'s name. Enter <i>customer</i> information in the form (customer name, customer email, ...) and NOT your name! Ticket will be created as if the customer submitted it.

 

Options <-- Alternativ/inställning?

 

Send email notification to the customer <-- sänd email notifikation till kund

 

Show the ticket after submission

 

Notifications

 

The help desk will send an email notification when:

 

A new ticket is submitted with owner:

 

 

Client responds to a ticket with owner:

 

A ticket is assigned to me <-- ärendet har blivit tilldelat till mig?

 

A private message is sent to me <-- ett privat meddelande är sänt till mig?

 

A lot of time and effort went into developing HESK. Support HESK, buy a license that will also remove the credits links <i>Powered by Help Desk Software HESK

 

You are not allowed to view tickets assigned to others <-- det är inte tillåtet att visa ärenden som är tilldelat till andra?

 

Password must be at least 5 chars long <-- Lösenordet måste vara minst 5 tecken långt?

 

Loading knowledgebase suggestions...

 

(automatically) <--- automatiskt?

 

Unknown <-- okänd?

 

Please correct the following errors

 

Tagged Ticket <-- vet inte vad dom menar med tagged Ticket

 

Tag this ticket <-- vet inte vad dom menar med tag

 

Tag selected tickets

 

Untag this ticket

 

Untag selected tickets

 

Ticket Tagged

 

Ticket Untagged

 

Ticket has been tagged

 

Ticket has been untagged

 

<b>%d</b> tickets have been tagged

 

<b>%d</b> tickets have been untagged

 

Can tag tickets

 

Only tagged tickets

 

Only tagged tickets

 

Cound not send the message to:

 

You have been locked out the system for %s minutes because of too many login failures.

 

No worries! Enter your <b>Email address</b> and we will send you your tracking ID right away:

 

The email address you entered doesn\'t match the one in the database for this ticket ID.

 

The two email addresses are not identical

 

SPAM Prevention

 

Don\'t force Critical tickets on top

 

Make this my default view

 

%s of all tickets

 

View this article <-- visa denna artikeln?

 

Please change the default password on your <a href="profile.php">Profile</a> page!

Snälla ändra ditt standard lösenord på din profil sida?

 

Can view unassigned tickets <-- kan visa otilldelade ärenden?

 

You are importing a <i>private ticket</i> into a <i>public article</i>.<br /><br />Make sure you delete any private or sensitive information from the article subject and message!

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Möjligen alternativa översättningar:

The reports section lets you run several reports and see ticket statistics in a chosen date range.
Rapportavdelningen (/eller särskrivet: Rapport avdelningen / eller ev. Rapportsektionen) låter dig köra flera rapporter och se ärendestatistiken i ett valt dataområde.

Med tanke på de andra meningarna skulle jag tro att det gäller "i valt datumintervall" (eller något annat ord för intervall), dvs datum och inte data.

 

Choose date range: <-- Välj dataområde:

 

"Datum From" cannot be higher than "Date to". The dates have been switched.
"Datum Från" får inte vara högre (/en högre siffra?) än "Datum till". Datumen har ändrats.

Välj datumintervall (tidsperiod eller något liknande):

"Datum Från" får inte vara senare än "Datum till". Datumen har bytts (bytt plats med varandra).

 

Replied to tickets <-- Skickade svar till ärenden

Beroende på hur det ser ut i fönstret skulle det kunna vara:

Svarat på ärendena

Link to comment
Share on other sites

Mycket bra påpekanden, Cecilia! Jag ska ändra (och markera ändringarna i blått) i mina inlägg ovan.

 

Här kommer översättning av början på din nya text, jessar94:

 

Invalid day of month value Ogiltig dag i månaden

Allowed range for selected month is

Tillåtet datumintervall för vald månad är

Use this form to create a new ticket in a customer\'s name. Enter <i>customer</i> information in the form (customer name, customer email, ...) and NOT your name! Ticket will be created as if the customer submitted it.

Använd detta formulär för att skapa ett nytt ärende i en kunds namn. Ange <i>kund</i> information i formuläret (kundens namn, kundens e-postadress,...) och INTE ditt namn! (Ett) ärende kommer att skapas som om det vore kunden som hade skickat det.¹

Options <-- Inställningar

Send email notification to the customer <--  Skicka e-postnotifiering till kunden

 

Show the ticket after submission

Visa ärendet efter inskickning (/efter att det skickats in)

Notifications Notifieringar

 

The help desk will send an email notification when:
Hjälpcentralen (/Servicedesken)kommer att skicka en e-postnotifiering när:

A new ticket is submitted with owner:
Ett nytt ärende med ägare har skickats:

Client responds to a ticket with owner:
Kund svarar på (ett) ärende med ägare:

A ticket is assigned to me <-- ärendet har blivit tilldelat till mig?  Rätt betydelse men mer ordagrant: (Ett) ärende tilldelas mig (Fritt översatt: Ett ärende ska hanteras av mig)

A private message is sent to me <-- ett privat meddelande är sänt till mig? Ja, men jag tror det är vanligare att skriva "skickat" än "sänt" i sådana här texter (som sedan kodas i html och php).

"Ett privat meddelande skickas till mig" (är min översättning)

A lot of time and effort went into developing HESK. Support HESK, buy a license that will also remove the credits links <i>Powered by Help Desk Software HESK<i>

Det ligger en massa tid och jobb bakom utvecklandet av HESK. Stöd HESK, köp en licens som också kommer att ta bort referallänken <i>Powered by Help Desk Software HESK</i>²

You are not allowed to view tickets assigned to others <-- det är inte tillåtet att visa ärenden som är tilldelade till andra? Nej.

 

Du har inte tillåtelse att se ärenden som är tilldelade andra.

(Ordet "till" kan alltså uteslutas.) Kortare formulering: Du får inte se ärenden...

Password must be at least 5 chars long <-- Lösenordet måste vara minst 5 tecken långt? Ja.

 

Loading knowledgebase suggestions...
Laddar förslag från kunskapsdatabasen...

(automatically) <--- automatiskt? Ja.
 
Unknown <-- okänd? Ja eller okänt om det syftar på ett t-ord i singularis, samt okända om det syftar på något pluralt, typ flera förslag, flera artiklar.

Please correct the following errors

Vänligen korrigera följande fel

 

Tagged Ticket <-- vet inte vad dom menar med tagged Ticket
Märkt (eller etiketterat) ärende

Jfr price tag = prislapp
"etikettera" förekommer här:
http://zimbra.imladris.sk/download/src/GNR-6013/ZimbraWebClient/WebRoot/skins/zmail/messages/ZmMsg_sv.properties

Tag this ticket <-- vet inte vad dom menar med tag
Etikettera / Märk ("sätt tag på") detta ärende

("Tagga³ detta ärende" kanske man också kan tänka sig, iaf att säga.)

 

Tag selected tickets
Etikettera / Märk valda ärenden

 

Fortsätter med resten i ett nytt inlägg, eftersom det här är så långt.

 

___________________________________

¹ Jag har genomgående översatt "Enter" med "Ange".

 

² En översättning av det kursiverade "Powered by Help Desk Software HESK" är inte motiverad, eftersom det är precis så det står (i sidfoten, förmodar jag).

 

³ För ordet "tagga" se http://sv.wikipedia.org/wiki/Taggning


 

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman

Krävd information känns inte helt korrekt. Skulle man kunna ersätta krävd med obligatorisk? Det känns mer korrekt av någon anledning.

 

Jag skulle vilja nominera frasen Vald användare har inte åtkomst till denna kategori.

 

Detta är vad jag ofta stöter på:

 

Required information missing

Nödvändig information saknas.

 

 

Denna känns inte rätt alls.

Send email notification to the customer <-- sänd email notifikation till kund

 

Alt. med varianter (/)

Skicka besked via/med e-post till kund/kunden

Skicka notifiering via/med e-post till kund(kunden

Meddela kunden via e-post

Informera kunden via/med e-post

 

Fast det finns nog bättre...

 

[Edit] Missade ditt svar där  mbgtmari.

Link to comment
Share on other sites

Fast jag har nog sett Obligatorisk också, t.ex. i enkäter där man måste fylla i sin ålder för att gå vidare. Därför behåller jag ordet från .M, och lägger till alternativet "Nödvändig", för vid närmare eftertanke så har jag nog sett det också. Era förslag är bättre än mitt "Krävd". När det gäller dina Alt. med varianter (/) så tycker jag de är för långa. Om det är möjligt så ska översättningens längd helst inte överstiga originalets, enligt min åsikt.

Link to comment
Share on other sites

Jag börjar med slutet där du jessar94 själv har kommit med översättningsförslag.

 

View ¹ this article <- visa denna artikeln? -> Visa (eller Se) denna artikel (inget -n)

 

Please change the default password on your <a href="profile.php">Profile</a> page! <--Snälla ändra ditt standard lösenord på din profil sida? - >

Vänligen byt standardlösenord på din profilsida

(standardlösenord + profilsida ska alltså skrivas ihop och inte särskrivas)

 

Can view unassigned tickets <-- kan visa otilldelade ärenden? -> Kan visa /se icke tilldelade ämnen

(Som norrlänning är "otilldelade" ett normalt ord för mig, men "icke tilldelade" är korrektare rikssvenska. Men det vete fåglarna om inte "otilldelade" ändå är tydligast. Eftersom "otilldelade" känns naturligt för dig, trots att du är skåning, tycker jag du ska behålla det.)

 

You are importing a <i>private ticket</i> into a <i>public article</i>.<br /><br />Make sure you delete any private or sensitive information from the article subject and message!

Du importerar ett privatärende till en offentlig artikel.
Kom ihåg att ta bort all privat eller känslig information från ämnesrubrik och meddelande.  
(Ordagrann översättning: Förvissa dig om att du tar bort all privat...  men det blir så långt)

_______________________________________________________________

Bästa översättningen av "tag" och dess motsats "untag"

 

Efter mycket letande har jag äntligen funnit existerande svenska termer, nämligen "etikettera" och "avetikettera" på sid 27 här:
http://www.raa.se/app/uploads/2012/09/manualfmis0_8.pdf Tack Malin Blomqvist!

Ordet avetikettera har den fördelen att det kan böjas så det passar de engelska böjningarna. (Jag upprepar därför de tre sista raderna i inlägg #11 och använder mig av ordet etikettera så jag slipper översätta samma engelska ord med olika svenska ord.) Här kommer alltså översättningarna (i ordning) fr.o.m. början och fram till det jag redan översatt, dvs. slutet.

 

PS Om man vill översätta "please" i en instruktion så är det "vänligen" som gäller, inte "snälla". Man kan också använda "Var god och". Ofta behöver man inte översätta detta "please", som engelsmännen använder så flitigt. På svenska räcker det med imperativformen. Vi är ändå lika artiga. Däremot uppfattas vi ibland som oartiga när vi talar engelska, eftersom vi inte använder please när vi ber om något. (Det är lätt hänt när man tänker på svenska och nästan översätter ord för ord till engelska.)

_____________________________________________________________

 

Tagged Ticket <-- Etiketterat ärende
Tag this ticket <-- Etikettera detta ärende
Tag selected tickets <-- Etikettera valda ärenden

Untag this ticket
Avetikettera detta ärende

Untag selected tickets
Avetikettera valda ärenden

Ticket Tagged
Ärendet är Etiketterat

Ticket Untagged
Ärendet är Avetiketterat

Ticket has been tagged
Ärendet har etiketterats

Ticket has been untagged
Ärendet har avetiketterats

<b>%d</b> tickets have been tagged
<b>%d</b> ärenden har avetiketterats

<b>%d</b> tickets have been untagged
<b>%d</b> ärenden har avetiketterats

 

Can tag tickets
Kan etikettera ärenden

Only tagged tickets
Endast etiketterade ärenden

Only tagged tickets
Endast etiketterade ärenden

Could not send the message to:

(Cound är feltryck i originalet. Du kanske måste behålla det stavfelet.)
Kunde inte skicka meddelandet till:

 

You have been locked out the system for %s minutes because of too many login failures.
Du har blivit utelåst från systemet i %s minuter p.g.a. för många misslyckade inloggningar.
eller om du vill skriva ut förkortningen:
Du har blivit utelåst från systemet i %s minuter på grund av för många misslyckade inloggningar

No worries! Enter your <b>Email address</b> and we will send you your tracking ID right away:
Ingen fara. Skriv in din E-postadress så skickar vi dig omedelbart ditt spårnings-ID:

 

The email address you entered doesn\'t match the one in the database for this ticket ID.
Den e-postadress du skrev in matchar inte det ID som finns i databasen för detta ärende.

The two email addresses are not identical
De två e-postadresserna är inte identiska

SPAM Prevention

SPAMförebyggande(ordagrant) Spamskydd (bättre)

Don\'t force Critical tickets on top
Bumpa inte kritiska ärenden (Ordagrant: Tvinga inte kritiska ärenden till topposition)

 

Make this my default view
Gör detta till min standardvy

 

%s of all tickets
%s av alla ärenden

 

(Jag lägger in ordet "etikettera" som förstahandsval i inlägg #11.)
__________________

¹ View kan betyda "se" eller "visa". Det beror på sammanhanget.

Link to comment
Share on other sites

All but closed

 

Please enter a valid noreply email

 

Please enter your Hesk folder url. Make sure it is a valid URL (start with http:// or https://)

 

Please select Hesk language

 

The language file specified doesn\'t exist in the language folder! Make sure the file is uploaded before changing the language setting.

 

Please enter maximum listings displayed per page

 

Please enter the print font size

 

Could not select MySQL database, please double-check database NAME

 

Please enter name(s) for selected optional field(s)

 

Can\'t open file <b>hesk_settings.inc.php</b> for writing. Please CHMOD this file to 666 (rw-rw-rw-)

 

in allowed categories only

 

Rated as <i>helpful</i>

 

Rated as <i>not helpful</i>

 

User rated %s/5.0 (%s votes)

 

Reply ratings

 

Article preview length

 

No relevant articles found.

 

This ticket has been locked or deleted.

 

Cound not send the message to: <-- kunde inte skicka meddelandet till?

 

You have been locked out the system for %s minutes because of too many login failures.

 

No worries! Enter your <b>Email address</b> and we will send you your tracking ID right away:

 

Remember my email address <-- kom ihåg min mail-adress

 

Enter your ticket tracking ID.

 

The email address you entered doesn\'t match the one in the database for this ticket ID.

 

Confirm Email <-- bekräfta mail-adressen

 

Please confirm your Email address <-- snälla bekräfta din mail-adress

 

The two email addresses are not identical

Link to comment
Share on other sites

All but closed <-- Alla utom de stängda

 

Please enter a valid noreply email
Skriv ett giltigt no reply-mejl eller Vänligen skriv ett giltigt no reply-mejl

 

Please enter your Hesk folder url. Make sure it is a valid URL (start with http:// or https://)
(Vänligen) ange din Hesk-mapps URL-adress. Förvissa dig om att det är en giltig URL (börja med http:// eller https://)

 

Please select Hesk language <-- (Vänligen) välj Hesk-språk

 

The language file specified doesn\'t exist in the language folder! Make sure the file is uploaded before changing the language setting.

Den specificerade språkfilen finns inte i språkmappen. Förvissa dig om att filen är uppladdad innan du ändrar språkinställning.

 

Please enter maximum listings displayed per page

(Vänligen) ange maximala antalet uppgifter som visas per sida

Please enter the print font size <-- (Vänligen) ange utskriftsteckenstorlek

Could not select MySQL database, please double-check database NAME

Kunde inte välja MySQL databashanterare, (vänligen) dubbelkolla databashanterarens NAMN eller Kolla databashanterarens NAMN en gång till

Please enter name(s) for selected optional field(s)

(Vänligen) ange namn för valt valfritt fält/valda valfria fält

Can\'t open file <b>hesk_settings.inc.php</b> for writing. Please CHMOD this file to 666 (rw-rw-rw-)

Kan inte öppna filen <b>hesk_settings.inc.php</b> för skrivning. Chmodda filen till 666 (rw-rw-rw-)

in allowed categories only <-- endast i tillåtna kategorier

Rated as <i>helpful</i>  Bedömt som hjälpsamt (om det gäller svaret)

Bedömd som hjälpsam (om det gäller personen, som svarat, eller artikeln, som lästs)

[Vet du inte om det gäller svar eller person/artikel skriver du: Bedömd/bedömt som hjälpsam(t).]

 

Rated as <i>not helpful</i> Bedömt som ohjälpsamt (om det gäller svaret)

Bedömd som ohjälpsam (om det gäller personen/artikeln, som svarat)

[Vet du inte om det gäller svar eller person/artikel skriver du: Bedömd/bedömt som ohjälpsam(t).]

 

User rated %s/5.0 (%s votes) <-- Användarbedömt %s/5.0 (%s röster)

Reply ratings <-- Svarsbedömningar

Article preview length <-- Artikelns förhandsvisningslängd

No relevant articles found. <-- Inga relevanta artiklar hittades.

This ticket has been locked or deleted.

Det här ärendet har låsts eller raderats.

Cound not send the message to: <-- Kunde inte skicka meddelandet till:? Ja.

You have been locked out the system for %s minutes because of too many login failures.
Du har blivit utelåst från systemet i %s minuter p.g.a. för många misslyckade inloggningar

No worries! Enter your <b>Email address</b> and we will send you your tracking ID right away:
Ingen fara. Skriv in din <b>E-postadress</b> så skickar vi dig omedelbart ditt spårnings-ID:

 

Remember my email address <-- kom ihåg min mail-adress -> Kom ihåg min e-postadress

(Din egen formulering är fullt begriplig och helt okej i en forumtråd men nu gör du en officiell översättning, som ska infogas i HESK, och då bör den vara konstruerad på samma sätt som det engelska originalet, dvs. ha samma stilnivå och konsekvent använda samma översättning för samma begrepp, i detta fall det svenska vedertagna ordet e-postadress.)

Enter your ticket tracking ID. <-- Skriv ditt ärendes spårnings-ID.

The email address you entered doesn\'t match the one in the database for this ticket ID.
Den e-postadress du angett matchar inte den angivna adressen i databasen för detta ärende-ID.

Confirm Email <-- bekräfta mail-adressen -> Bekräfta e-postadressen

Please confirm your Email address <-- snälla bekräfta din mail-adress ->

(Vänligen) bekräfta din e-postadress

The two email addresses are not identical
De två e-postadresserna är inte identiska

 

Om någon skulle undra så har jag valt neutrum (det-genus) och inte reale (den-genus) för "id", eftersom ID här är en förkortning av identifikationsnummer. 

Link to comment
Share on other sites

Type the number you see in the picture below. <-- skriv in siffrorna som du ser i bilden nedan?

 

Reload image <-- ladda om bilden? (det är till för SPAM Prevention)

 

SPAM Prevention

 

Don\'t force Critical tickets on top

 

Make this my default view

 

%s of all tickets

 

Insert a Category

 

Knowledgebase structure <-- kunskapsdatabas struktur?

 

Custom Fields

 

Login attempts limi
 
Ban time (minutes)
 
Submit notice
 
Show notice to customers submitting tickets
 
Sequential IDs
 
Auto-assign tickets
 
WYSIWYG Editor
 
Rate HESK
 
Show Rate this script link in admin panel
 
Email Piping
 
Email Sending
 
Send emails using
 
Features
 
Can view online staff members
 
Group by
 
Don\'t group
 
Database %s does not contain all HESK tables with prefix %s, no changes saved.
 
Tables not found:
 
(Category deleted)
 
No open tickets found for this email address.
 
You have reached maximum open tickets (%d of %d). Please wait until your existing
tickets are resolved before opening new tickets.
 
Someone adds a note to a ticket assigned to me
 
This category is PUBLIC (click to make private)
 
This category is PRIVATE (click to make public)
Link to comment
Share on other sites

Svenskan särskriver inte orden som engelskan gör. Man skriver alltså t.ex. kunskapsdatabasstruktur, dvs. ett enda ord. Substantivet Prevention översätts som substantiven förebyggande eller förhindrande. Emellertid har jag, efter att ha funderat, kommit fram till att den bästa översättning av "spam prevention" är spamskydd, kort och gott. Jag har därför ändrat SPAMförebyggande till spamskydd (i blått, så du ser att jag ändrat) i inlägg #14, där jag redan hade översatt det. (Läser du förresten de översättningar jag gör? Jag tänker på att du upprepar vissa saker, som jag redan översatt.)

 

Jag har hittat det script du förmodligen utgår ifrån så jag, och andra som vill hjälpa dig, kan se sammanhanget litet bättre. https://github.com/Barthalion/hesk-pl/blob/master/pl/text.php

EDIT: Korrigering Jag hade skrivit översätt i stället för översatt
_____________________________________________

 

Type the number you see in the picture below. <-- skriv in siffrorna som du ser i bilden nedan? Ja.

Reload image <-- ladda om bilden? Ja.

SPAM Prevention -> Spamskydd

Don\'t force Critical tickets on top -> Bumpa inte kritiska ärenden

Make this my default view -> Gör detta till min standardvy

%s of all tickets -> %s av alla ärenden

Insert a Category -> För in(/lägg in) en kategori

Knowledgebase structure <-- kunskapsdatabas struktur? --> Kunskapsdatabasstruktur

Custom Fields -> Anpassade fält

Login attempts limit -> Gräns för inloggningsförsök
 
Ban time (minutes) -> Bannlysningstid (minuter)
 
Submit notice -> Skicka notifiering

 

Show notice to customers submitting tickets

Visa notifiering för kunder som skickar in ärenden

 

Sequential IDs -> Sekventiella ID-nummer
 
Auto-assign tickets -> Tilldela ärenden automatiskt

 

WYSIWYG Editor [Tycker inte det ska översättas. Vad du ser (på bildskärmen) är vad du får (utskrivet)-textredigerare, blir onödigt långt.]

Rate HESK -> Bedöm HESK
 
Show Rate this script link in admin panel

Visa Bedöm denna skriptlänk i adminpanelen

 

Redigerat: Glömt ändra id till ID 

Link to comment
Share on other sites

Email Piping Pipar mejlet ²

(Skickar mejlet genom¹)

 

Email Sending Skickar mejlet
 
Send emails using Skicka mejlen och använd

 

Features Egenskaper eller Funktioner (beroende på sammanhanget)
 
Can view online staff members Kan se inloggad personal
 
Group by Gruppera efter

(Har ändrat Gruppera genom till Gruppera efter sedan jag fått se HELA det engelska skriptet)
 
Don\'t group Gruppera inte

 

Database %s does not contain all HESK tables with prefix %s, no changes saved.
Databas %s innehåller inte alla HESK-tabeller med prefix %s, inga ändringar sparades.


Tables not found: Tabellerna hittades inte:
 
(Category deleted) (Kategorin togs bort)
 
No open tickets found for this email address.

Inga öppna ärenden hittades för denna e-postadress.
 

You have reached maximum open tickets (%d of %d). Please wait until your existing tickets are resolved before opening new tickets.

Du har nått maximala antalet öppna ärenden (%d av %d). Var god vänta tills ärendena har lösts innan du öppnar nya ärenden.

 

Someone adds a note to a ticket assigned to me

Någon lägger till en anmärkning i ett ärende som tilldelats mig
 
This category is PUBLIC (click to make private)

Den här kategorin är OFFENTLIG (klicka för att göra den privat)
 
This category is PRIVATE (click to make public)

Den här kategorin är PRIVAT (klicka för att göra den offentlig)

 

Klart (men självklart öppet för andra att komma med förslag till förbättringar) ! Ju mer jag själv får helheten i detta skript klar för mig, desto mer hittar jag detaljer att ändra. Dessa kommer jag att ändra i tidigare inlägg med denna färg. Så har jag t.ex. hittat att ärende-ID är vanligare än ärende-id och att Flyfishermans förslag för "required information ", dvs. "nödvändig information", var det bästa förslaget.

_______________________________________

¹ Översättningen "skicka genom" för piping hittade jag i glosbe:

... levereras med ett insticksprogram som kallas Skicka genom. Skicka genom låter dig skicka inkommande eller utgående meddelanden genom ett externt skript eller program. Ett inkommande meddelande skickas via programmet innan det når ditt chattfönster, medan utgående meddelanden skickas via programmet innan de går vidare till Internet.

 

Skicka genom kan ta emot text på en av tre former: Enkel meddelandetext Meddelandets text, som enkel & ascii;-text html;-meddelandetext Meddelandets text med & html;, som det skulle se ut om din chattpartner hade skickat HTML till dig, som återges i chattfönstret. Fullständigt & xml;-meddelande Ett & xml;-dokument som beskriver meddelandets hela karaktäristik, inklusive & html;-meddelandetext Det här dokumentet beskriver det speciella med & xml;-formatet, och hur man skriver ett program som kan hantera det.

 

ships with a plugin called Pipes. Pipes allows you to pipe incoming or outgoing messages through an external script or executable. An incoming message will be piped through the executable before it reaches your chat window, while outgoing messages will be piped through the executable before they are sent over the internet.

 

Pipes can recieve text in one of three forms: Plain text body The body of the message, in plain & ascii; text html; text body The body of the message, in & html;, as it would be if your chat peer had sent HTML to you, which will be rendered in the chat window xml; full message An & xml; document that describes all the characteristics of the message, including the & html; body. This document describes the specifics of the & xml; format, and how to write a program that can handle it.
glosbe har hämtat översättningen härifrån: http://www.kde.org/

 

² ComputerSwedens webbspråksida översätter "pipe" som "pipa" så då kan ju du också använda det ordet. http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp

Om du klickar på bokstaven P under språkwebb på ComputerSweden-sidan så hittar du "pipe". (Undrar just hur ComputerSweden-författarna uttalar ordet "pipar", med långt i-ljud eller som "pajpar". Bara man inte råkar skriva två p efter "i" så är det väl okej.)
 

Link to comment
Share on other sites

Svenskan särskriver inte orden som engelskan gör. Man skriver alltså t.ex. kunskapsdatabasstruktur, dvs. ett enda ord. Substantivet Prevention översätts som substantiven förebyggande eller förhindrande. Emellertid har jag, efter att ha funderat, kommit fram till att den bästa översättning av "spam prevention" är spamskydd, kort och gott. Jag har därför ändrat SPAMförebyggande till spamskydd (i blått, så du ser att jag ändrat) i inlägg #14, där jag redan hade översätt det. (Läser du förresten de översättningar jag gör? Jag tänker på att du upprepar vissa saker, som jag redan översatt.)

 

Jag har hittat det script du förmodligen utgår ifrån så jag, och andra som vill hjälpa dig, kan se sammanhanget litet bättre. https://github.com/Barthalion/hesk-pl/blob/master/pl/text.php

 

_____________________________________________

 

Type the number you see in the picture below. <-- skriv in siffrorna som du ser i bilden nedan? Ja.

 

Reload image <-- ladda om bilden? Ja.

 

SPAM Prevention -> Spamskydd

 

Don\'t force Critical tickets on top -> Bumpa inte kritiska ärenden

 

Make this my default view -> Gör detta till min standardvy

 

%s of all tickets -> %s av alla ärenden

Insert a Category -> För in(/lägg in) en kategori

 

Knowledgebase structure <-- kunskapsdatabas struktur? --> Kunskapsdatabasstruktur

 

Custom Fields -> Anpassade fält

 

Login attempts limit -> Gräns för inloggningsförsök

 

Ban time (minutes) -> Bannlysningstid (minuter)

 

Submit notice -> Skicka notifiering

 

Show notice to customers submitting tickets

Visa notifiering för kunder som skickar in ärenden

 

Sequential IDs -> Sekventiella id-nummer

 

Auto-assign tickets -> Tilldela ärenden automatiskt

 

WYSIWYG Editor [Tycker inte det ska översättas. Vad du ser (på bildskärmen) är vad du får (utskrivet)-textredigerare, blir onödigt långt.]

 

Rate HESK -> Bedöm HESK

 

Show Rate this script link in admin panel

Visa Bedöm denna skriptlänk i adminpanelen

 

 

 

 

Oj det såg  jag nu ja, jag måste ha missat det

Link to comment
Share on other sites

Auto-assign tickets in this Category

autotilldela ärenden i denna kategorin?

 

Make this category private (only staff can select it).

Gör denna kategorin privat (Endast personalen kan välja detta)?

 

Auto-assign has been enabled for selected category

Autotilldelning har blivit påsatt för vald kategori?

 

Auto-assign has been disabled for selected category

Autotilldelning har blivit avstängd för vald kategori?

 

Category type changed to PUBLIC

Kategorityp är ändrad till publik?

 

Category type changed to PRIVATE

Kategorityp är ändrad till privat?

 

Customers cannot select private categories, only staff can!

Kunder kan inte välja privat kategori. Endast personal kan  göra det!?

 

Auto-assign tickets to this user.

Autotilldela ärendet till denna användaren?

 

Maxmimum file size

Max filstorlek?

 

Open only

endat öppen eller öppen endast?

 

List only open tickets in "Forgot tracking ID" email

Lista endast öppna ärenden i &quot glömt spårnings-ID "epost?

 

Max open tickets

Max öppna ärenden

 

Reply order

 

Newest reply at bottom

 

Newest reply at top

 

Reply form

Svarsform?

 

Show form at bottom

 

Show form at top

 

Current HESK time:

Aktuell hesk tid:?

 

List private articles

Lista privata artiklar?

 

List article drafts

 

Private articles

Privat artikel?

 

Article drafts

 

No private articles in the knowledgebase.

Inga privata artiklar i kunskapsdatabasen?

 

No article drafts in the knowledgebase.

Link to comment
Share on other sites

Jag börjar, som vanligt, och fyller på efterhand. Kan förresten tipsa dig om IDGs egen språkwebb, en engelsk-svensk ordlista med en massa användbara ord: http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp

Sen finns förstås också SAOL, Svenska Akademiens Ordlista: http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista

1. n-ord (reale/utrum) eller t-ord (neutrum)-problemet i svenskan

finns det inga enkla regler för, så det är inte konstigt att många är osäkra på om det ska vara en/den eller ett/det framför ett substantiv. 2. På (riks)svenska säger man

"i den här skolan" men "i denna skola".

 

Auto-assign tickets in this Category

Autotilldela ärenden i denna kategori [OBS! inget n.]

Jag tycker autotilldela går bra, trots att SAOL än så länge inte rekommenderar verb med förstavelsen auto. (Tilldela ärenden automatiskt i denna kategori är korrektare.) Skriv auto i SAOL så ser du att du bara får upp substantiv och adjektiv som börjar på auto. Inte heller IDGs språkwebb ger exempel på "auto"verb.

 

Make this category private (only staff can select it). Gör denna kategorin privat (Endast personalen kan välja detta)? Gör denna kategori privat (Endast personal kan välja den) [kategori är ett n-ord: en kategori]
 
Auto-assign has been enabled for selected category Autotilldelning har blivit påsatt för vald kategori?
Autotilldelning har aktiverats  för vald kategori

 

Auto-assign has been disabled for selected category Autotilldelning har blivit avstängd för vald kategori?  Autotilldelning har avaktiverats  för vald kategori
 
Category type changed to PUBLIC Kategorityp är ändrad till publik?

Kategorityp ändrades till OFFENTLIG
 
Category type changed to PRIVATE Kategorityp är ändrad till privat?

Kategorityp ändrades till PRIVAT
 
Customers cannot select private categories, only staff can!
Kunder kan inte välja privata kategorier. Endast personal kan göra det! [Ja, korrekt.]
 
Auto-assign tickets to this user. Autotilldela ärendet till denna användaren? [inget -n]

Autotilldela ärenden till denna användare

 

Maxmimum file size <-Max filstorlek? Ja, men bättre är Maximal filstorlek [Originalet har ju skrivit ut ordet maximum, om än felstavat med ett extra m]
 
Open only <-endat öppen eller öppen endast? Endast öppet (om det gäller ett protokoll, ett ärende eller ett mejl) Endast öppna (om det gäller flera)
 
PS Ser att eforum gladeligen använder  "max filstorlek". Citat under Använd fullständig editor: "Du kan ladda upp ytterligare Obegränsat med filer (Max enkel filstorlek: 2MB)"
 
Har ändrat i inlägg #19. Piping email = Pipar mejlet
Såg i ComputerSweden-länken ovan att "pipe" översätts som "pipa".
 
Redigerat den 3 juli
Klämde in ett kommatecken i en av mina förklaringsmeningar.
Link to comment
Share on other sites

Pluraländelsen i engelskan är oftast "s", t.ex. email, emails. I svenskan heter orden ofta likadant i singularis och pluralis: ett mejl, flera mejl. Därför skrev jag "mejlet" för email och "mejlen" för emails i ett tidigare inlägg. Annars hade det inte synts att det rörde sig om ett respektive flera. Vill man skriva om ett enda mejl kan man inte skriva "e-post". Då måste man skriva "e-postmeddelande". Tycker man det ordet är för långt väljer man mejl. Annars är e-postmeddelande ett bra ord för det har en tydlig pluraländelse: e-postmeddelanden.

 

Ordet e-post passar bra i meningar som: Kolla din e-post. Du kommer att få svar via e-post. Svaret skickas med e-post.

______________________________________

 

List only open tickets in "Forgot tracking ID" email
Lista endast öppna ärenden i &quot glömt spårnings-ID "epost?
[OBS! Det är noga med mellanrum resp. inte mellanrum och att få med semikolon]

Lista endast öppna ärenden i &quot;glömt spårnings-ID" mejl
 
Max open tickets <-Max öppna ärenden Ja, eller: Maximalt antal öppna ärenden
 
Reply order Svarsordning

 

Newest reply at bottom Nyaste (eller senaste) svaret längst ner
 
Newest reply at top Nyaste (eller senaste) svaret högst upp
 
Reply form <- Svarsform? Svarsformulär
 
Show form at bottom Visa formuläret längst ner
 
Show form at top Visa formuläret högst upp

Current HESK time: <-Aktuell hesk tid:?
Aktuell HESK-tid [sammansättningar med företags- och varunamn skrivs ofta med bindestreck för tydlighetens skull, enligt §232 i Svenska skrivregler]

 

List private articles <- Lista privata artiklar? Ja.

 

List article drafts Lista artikelutkast
 
Private articles <- Privat artikel? Privata artiklar

Article drafts Artikelutkast (Artikelutkast kan betyda både en kladd till en artikel eller flera kladdar till en, eller flera artiklar, men det normala i det här sammanhanget är, att man tyder det som flera kladdar, flera utkast)

 

No private articles in the knowledgebase.
Inga privata artiklar i kunskapsdatabasen? Ja.
 
No article drafts in the knowledgebase.

Inga artikelutkast i kunskapsdatabasen.

 

Klart!

 

Link to comment
Share on other sites

You don\'t have access to this attachment.

Du har inte tillgång till denna bilagan?

 

Merge tickets

 

Merge selected tickets

 

Selected tickets have been merged into one.

Valda ärenden har blivit sammanslaget till ett?

 

There was a problem merging tickets:

Det var problem att sammanslå ärenden?

 

select at least two tickets.

Välj minst två ärenden?

 

target ticket not found.

 

 

ticket in a category you don\'t have access to.

Ärende i denna kategorin har inte du tillgång till?

 

Ticket %s has been merged with this ticket (%s).

 

Ticket %s has been merged with ticket %s';

 

To access ticket %s enter associated email address.

 

Use Profile page to edit your settings.

Använd profilsidan för att redigera dina inställningar?

 

You don\'t have permission to edit this user.

Du har inte rättigheter att ändra denna användaren?

 

User with this username already exists, choose a different username.

Användaren med detta användarnamn existerar redan, välj ett annat(annorlunda?) användarnamn?

 

Keywords

nyckelord?

 

(optional - separate by space, comma or new line)

 

Files ending with <b>%s</b> are not accepted (%s)'; // Files ending with .exe are not

accepted (test.exe)


Filer som slutar med <b>%s</b> är inte tillåtet (%s)'; // Filer som slutar med .exe är inte tillåtet (test.exe)

 


 

Customer didn\'t read this reply yet.

Kunden har inte läst det senaste svaret än?

 

Make this article "Sticky"

 

You may upload files ending with:

 

Maximum number of attachments:

Maximalt nummer av bilagor?

 

Maximum size per attachment:

Maximalstorlek per bilaga?

 

Your language preference has been saved

Din språkinställning har sparats?

 

Show article views

Visa artikelvisningar?

 

Show article date

Visa artikeldatum?

Link to comment
Share on other sites

You don\'t have access to this attachment. <- Du har inte tillgång till denna bilagan? (inget -n)

Du har inte åtkomst till den här bilagan eller Du har inte åtkomst till denna bilaga

 

Merge tickets Slå ihop ärenden eller Sammanfoga ärenden

 

Merge selected tickets Slå ihop valda ärenden

 

Selected tickets have been merged into one. <- Valda ärenden har blivit sammanslaget till ett?

Valda ärenden har sammanfogats till ett eller Valda ärenden har slagits ihop till ett (eller sammanslagits till ett)

 

There was a problem merging tickets: <- Det var problem att sammanslå ärenden?

Ett problem uppstod vid sammanfogningen av ärendena:

 

select at least two tickets. <-Välj minst två ärenden? Ja (ordagrant: välj åtminstone två ärenden, men "minst" är nog lika tydligt)

target ticket not found. Målärendet hittades inte.

 

ticket in a category you don\'t have access to. <-Ärende i denna kategorin har inte du tillgång till?
Ärende i en kategori du inte har åtkomst till.

Ticket %s has been merged with this ticket (%s).

Ärende %s har sammanfogats med detta ärende (%s)
 
Ticket %s has been merged with ticket %s';

Ärende %s har sammanfogats med ärende (%s);
 
To access ticket %s enter associated email address.
För att få åtkomst till ärende %s skriv in associerad e-postadress.
 
Use Profile page to edit your settings.
Använd profilsidan för att redigera dina inställningar?
Ja.
 
You don\'t have permission to edit this user.
Du har inte rättigheter att ändra denna användaren?
(inget -n)

Du har inte behörighet att redigera den här användaren

 

User with this username already exists, choose a different username.
Användaren med detta användarnamn existerar redan, välj ett annat(annorlunda?) användarnamn? Ganska bra men bättre:

En användare med detta användarnamn finns redan, välj ett annat användarnamn.

 

Jag fortsätter i ett nytt inlägg.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...