Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hesk Servicedesk översättning


cybertears

Recommended Posts

Keywords
Nyckelord? Ja.

 

(optional - separate by space, comma or new line)
(valfritt - separera med mellanslag, komma eller ny rad)
 
Files ending with <b>%s</b> are not accepted (%s)'; // Files ending with .exe are not
accepted (test.exe)
Filer som slutar med <b>%s</b> är inte tillåtet (%s)'; // Filer som slutar med .exe är inte tillåtet (test.exe)

'Filer som slutar med <b>%s</b> är inte tillåtna (%s)'; // Filer som slutar med .exe är inte tillåtna  (test.exe)
 
Customer didn\'t read this reply yet. <- Kunden har inte läst det senaste svaret än?
Kunden har inte läst det här svaret än.
 
Make this article "Sticky"
Gör den här artikeln "Fastnålad"

 

You may upload files ending with:
Du får ladda upp filer som slutar med:
 
Maximum number of attachments: <-Maximalt nummer av bilagor?
Maximalt antal bilagor:
 
Maximum size per attachment: <- Maximalstorlek per bilaga? Ja.
 
Your language preference has been saved
Din språkinställning har sparats? Ja.
 
Show article views
Visa artikelvisningar?
Ja.
 
Show article date
Visa artikeldatum?
Ja.
 

Klart!

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

File upload limits

Filuppladdningsgränser?

 

[HESK] EMAIL PIPING IS DISABLED IN SETTINGS

 

[HESK] POP3 FETCHING IS DISABLED IN SETTINGS

 

[Piped email]

[Pipar epost]?

 

[Customer]

Kund?

 

However, if your server requires username and password email will not be sent!

om din server kräver användarnamn och lösenord e-post kommer inte meddelandet att bli skickat?

 

Settings were saved, but some functions were disabled because of failed tests.

Inställningar är sparade, men vissa funktioner är avaktiverade på grund av misslyckade tester.?

 

Email Loops

 

Max Hits

 

Timeframe

 

Did you mean %s?

Menade du %s?

 

Yes, fix it

ja, fixa det?

 

No, leave it

Nej, lämna det?

 

Show a "Confirm email" field on the submit a ticket form

 

Could not send email notifications

Kunde inte sända epostinformation?

 

(quoted reply removed)

 

Strip quoted reply
 
Delete quoted reply from customer emails
 
Detect email typos
 
Email providers
 
"From:" email
 
"From:" name
 
Server configuration limits
 
File upload failed, try with a smaller or no file attachment.
 
reset default view
 
Your attachments setting "Number per post" is larger than what your
server allows!
 
Your maximum attachment file size is larger than what your server allows!
 
Your server does not allow large enough posts, try reducing number of attachments or allowed file size!
 
Embedded files
 
Save embedded files as attachments
 
(image removed)
(Bilden är raderad)?
 
(HIDDEN IN DEMO)
(Gömd i Demo-läge)?  antar att dom menar demo versionen
 
Sorry, this function has been disabled in DEMO mode!
Förlåt, denna funktionen är inaktiverad i demo läge!?
 
Saving changes has been disabled in DEMO mode
Sparade ändringar har inaktiverats i DEMO-läge?
Link to comment
Share on other sites

Om "piping"

Ska man göra ett svenskt substantiv av pipa blir det pipning, precis som vi fått mobbning av mobba, eller också kan man bibehålla engelskans piping (jfr mobbing) men inget av pip-alternativen känns naturligt så jag skriver om substantivet som "att pipa" istället.
 

Glöm inte bindestrecket efter "e" (elektronisk) i e-post !

-----------------------------------------------------------------------------------------------

File upload limits
Filuppladdningsgränser? Ja.

[HESK] EMAIL PIPING IS DISABLED IN SETTINGS

[HESK] ATT PIPA E-POST ÄR AVAKTIVERAT I INSTÄLLNINGARNA

eller E-POST PIPING ÄR AVAKTIVERAD I INSTÄLLNINGARNA

[HESK] POP3 FETCHING IS DISABLED IN SETTINGS

[HESK] POP3-HÄMTNING ÄR AVAKTIVERAD I INSTÄLLNINGARNA

[Piped email] <- [Pipar epost]?

Pipad e-post (OBS! Bindestreck efter "e")

[Customer]
[Kund]? Ja

 

However, if your server requires username and password email will not be sent!
om din server kräver användarnamn och lösenord e-post kommer inte meddelandet att bli skickat?
Nästan:
(Men,) om din server kräver användarnamn och lösenord kommer e-postmeddelandet/mejlet inte att skickas!

Settings were saved, but some functions were disabled because of failed tests.
Inställningar är sparade, men vissa funktioner är avaktiverade på grund av misslyckade tester.?
Nästan:
Inställningarna sparades, men några funktioner avaktiverades p.g.a. /eller på grund av misslyckade tester.

 

Email Loops
e-postslingor

Max Hits

Max(imalt) antal träffar

 

Timeframe

Tidsram

 

Did you mean %s?
Menade du %s?
Ja

Yes, fix it
Ja, fixa det?
Ja

No, leave it
Nej, lämna det?
Ja

Show a "Confirm email" field on the submit a ticket form
Visa fältet "Bekräfta meddelande" i skicka-in-ärendeformuläret

Could not send email notifications <-Kunde inte sända epostinformation?
Kunde inte skicka e-postnotifieringar

(quoted reply removed) (citatsvar togs bort)

Strip quoted reply

Plocka bort citatsvar
 
Delete quoted reply from customer emails

Radera citatsvar från kunders e-post (/kundmejlen)
 
Detect email typos

Spåra stavfel i e-posten
 
Email providers

e-postleverantörer

Jag fortsätter i ett nytt inlägg imorgon.

 

Redigerat: Jag tycker masses formulering "kunders e-post" var tydligare än min "kundmejlen".

 

Link to comment
Share on other sites

http://www.hesk.com/knowledgebase/index.php?article=9

 

Skriv piping i sökrutan!

 

 

Vad jag kan förstå så betyder piping i det här sammanhanget  att programmet automatiskt skapar ett nytt ärende.

 

LARSAS

Ja detta fick jag fram och nu förstår jag lite bättre

Troubleshooting email piping

Does HESK support e-mail piping?

Setting up email piping

Link to comment
Share on other sites

 

"From:" email
 
"From:" name
 
Server configuration limits
 
File upload failed, try with a smaller or no file attachment.
 
reset default view
 
Your attachments setting "Number per post" is larger than what your
server allows!
 
Your maximum attachment file size is larger than what your server allows!
 
Your server does not allow large enough posts, try reducing number of attachments or allowed file size!
 
Embedded files
 
Save embedded files as attachments
 
(image removed)
(Bilden är raderad)?
 
(HIDDEN IN DEMO)
(Gömd i Demo-läge)?  antar att dom menar demo versionen
 
Sorry, this function has been disabled in DEMO mode!
Förlåt, denna funktionen är inaktiverad i demo läge!?
 
Saving changes has been disabled in DEMO mode
Sparade ändringar har inaktiverats i DEMO-läge?

 

"From:" email

"From:" name
 
"Från:" e-postmeddelande
"Från:" namn
____________________________________________
Det är lättare att översätta om man ser sammanhanget, vilket är: $hesklang['email_noreply']=

'"From:" email';

$hesklang['email_name']= '"From:" name';

 

__________________________________________

 
Server configuration limits ¹
Begränsningar i serverkonfigurationen /serverinställningarna
 
File upload failed, try with a smaller or no file attachment.
Filuppladdning misslyckades, försök med en mindre eller ingen bifogad fil.

 

reset default view
återställ standardvyn (/standardvisningsläget)
 
Your attachments setting "Number per post" is larger than what your

server allows!

Din bilageinställning "Antal per post" överskrider den som din

server tillåter!

 

Your maximum attachment file size is larger than what your server allows!

Din maximala filbilagestorlek är större än vad din server tillåter!

 

Your server does not allow large enough posts, try reducing number of attachments or allowed file size!

Din server tillåter inte tillräckligt stora poster, försök minska antalet bilagor eller tillåten filstorlek!

 

Embedded files

Inbäddade filer

 

Save embedded files as attachments

Spara inbäddade filer som bilagor

 

(image removed)

(Bilden är raderad)? Ja eller bilden raderades eller, kort och gott, (bild borttagen)

 

(HIDDEN IN DEMO)² (Gömd i Demo-läge)?  antar att dom menar demo versionen
Ja, demo står nog för demoläge, som man ju får om man man använder sig av demoversionen, dvs. demonstrationsversionen. (Svenskan särskriver fortfarande sällan sammansatta ord. Dold och gömd är synonymer men dold är vanligare i instruktioner. Microsoft skriver aldrig "Visa gömda filer, mappar och enheter.")

(DOLD I DEMOLÄGE)

 

Sorry, this function has been disabled in DEMO mode!

Förlåt, denna funktionen är inaktiverad i demo läge!? (OBS! demoläge = ett enda ord)

Beklagar, men den här funktionen är inaktiverad i demoläge! eller

Denna funktion är tyvärr inaktiverad i demoläge!

 

Saving changes has been disabled in DEMO mode

Sparade ändringar har inaktiverats i DEMO-läge?

Funktionen Spara ändringar är inaktiverad i demoläge

 
Färdigt! Ställ gärna frågor om något är oklart, jessar94.
 
___________________________________________________

¹ masse har skrivit 'Gränsöverskridning från server'; Det kanske är en bättre översättning än min av Server configuration limits

 

² masse har skrivit '(Gömd i DEMO)'; så då föreslår jag '(Dold i DEMO)';

 

Link to comment
Share on other sites

Hej jessar94!

Det skulle vara intressant att få veta 1. vilken version av HESK du använder. Den senaste kom i mars 2014, enligt HESK-forumet, och är version 2.5.3. http://developers.phpjunkyard.com/viewforum.php?f=13

2. om du nu har fått översatt allt du behövde eller om det kommer att komma fler rader att kontrollera eller översätta. (Du har ju inte direkt visat att du har läst vad jag har skrivit.)

3. Jag har nu dessutom hittat en tråd i HESK-forumet som innehåller språkfiler för nedladdning. Dessa språkfiler är skrivna för version 2.4. En av dessa språkfiler är en översättning till svenska, inskickad av masseborglund i februari 2013. Eftersom jag lagt ner en hel del tankemöda på mina översättningar och kommentarer, var det naturligtvis intressant för mig att se hur masse hade översatt, så jag laddade ner hans översättning för att jämföra den med min och det jag har sett av din.

Jag kan konstatera att jag och masse oftast har formulerat oss exakt likadant. Han översätter t.ex. please som "vänligen" och på ett ställe som "var god och". Oftast sammanskriver han sammansatta ord utom när han missar det. (Det finns dessutom ett och annat slarv- eller stavfel i hans versioner, vilket väl får skyllas på att han jobbade ensam med översättningen. Det är alltid lättare att se fel i något, som redan skrivits, än att själv göra både jobbet med att hitta rätta formuleringar och samtidigt kontrollera att man inte missar någon bokstav eller råkar få med en felaktig sådan. En del engelska uttryck är inte heller översatta, t.ex. mail loop, som ju betyder e-postslinga, radio button, alternativknapp och debug mode, felsökningsläge.)

Vad som emellertid är intressant med hans version är de fall i vilka han använder sig av ord, som skiljer sig från dem du och jag har använt. Så t.ex. kallar han servicedesken för "helpdesk", kort och gott. Kanske är det ett bättre val eftersom programmet heter HESK, men båda alternativen får nog anses som korrekta, eftersom man stöter på båda benämningarna hos t.ex. Chalmers och KTH. kb (knowledge base) översätter masse konsekvent som "kunskapsbas" och inte som "kunskapsdatabas". Det gjorde jag också först men jag raderade det senare och använde kunskapsdatabas eftersom jag såg att du gjort det i dina förslag och tyckte att det gick ju också bra. Nu när jag vet vad det handlar om, tack vare LARSAS länk, tycker jag det kortare ordet kunskapsbas är bättre. Exempel: 'Inga artikelutkast i kunskapsbanken.'; är bättre än Inga artikelutkast i kunskapsdatabasen.

 

staff översätter masse ibland som "personal", ibland som "handläggare". Handläggare (av ärenden alltså) är inte så dumt. Vad tycker du? En annan av masses, i mitt tycke, goda översättningar är "granska" för view. Exempel: $hesklang['wait_staff_reply']='Väntar svar från Handläggare';
$hesklang['attempt']='Ogiltigt försök!';
$hesklang['view_ticket']='Granska ärende';
(Ordet "granska" i detta sammanhang preciserar mer än "visa" eller "se", tycker jag.)

Det finns säkert fler goda formuleringar, bättre än mina, men jag tänker inte leta upp dem nu, eftersom mitt inlägg då blir längre och risken finns att du varken orkar läsa det eller ge mig någon feedback, dvs. åtminstone svara på fråga 1 och 2.

 

Nu har jag i alla fall  tittat igenom de tidigare översättningarna i tråden och skrivit till masses översättningar, när jag misstänkt att de var bättre.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej jessar94!

 

Det skulle vara intressant att få veta 1. vilken version av HESK du använder. Den senaste kom i mars 2014, enligt HESK-forumet, och är version 2.5.3. http://developers.phpjunkyard.com/viewforum.php?f=13

 

2. om du nu har fått översatt allt du behövde eller om det kommer att komma fler rader att kontrollera eller översätta. (Du har ju inte direkt visat att du har läst vad jag har skrivit.)

 

3. Jag har nu dessutom hittat en tråd i HESK-forumet som innehåller språkfiler för nedladdning. Dessa språkfiler är skrivna för version 2.4. En av dessa språkfiler är en översättning till svenska, inskickad av masseborglund i februari 2013. Eftersom jag lagt ner en hel del tankemöda på mina översättningar och kommentarer, var det naturligtvis intressant för mig att se hur masse hade översatt, så jag laddade ner hans översättning för att jämföra den med min och det jag har sett av din.

 

Jag kan konstatera att jag och masse oftast har formulerat oss exakt likadant. Han översätter t.ex. please som "vänligen" och på ett ställe som "var god och". Oftast sammanskriver han sammansatta ord utom när han missar det. (Det finns dessutom ett och annat slarv- eller stavfel i hans versioner, vilket väl får skyllas på att han jobbade ensam med översättningen. Det är alltid lättare att se fel i något, som redan skrivits, än att själv göra både jobbet med att hitta rätta formuleringar och samtidigt kontrollera att man inte missar någon bokstav eller råkar få med en felaktig sådan. En del engelska uttryck är inte heller översatta, t.ex. mail loop, som ju betyder e-postslinga, radio button, alternativknapp och debug mode, felsökningsläge.)

 

Vad som emellertid är intressant med hans version är de fall i vilka han använder sig av ord, som skiljer sig från dem du och jag har använt. Så t.ex. kallar han servicedesken för "helpdesk", kort och gott. Kanske är det ett bättre val eftersom programmet heter HESK, men båda alternativen får nog anses som korrekta, eftersom man stöter på båda benämningarna hos t.ex. Chalmers och KTH. kb (knowledge base) översätter masse konsekvent som "kunskapsbas" och inte som "kunskapsdatabas". Det gjorde jag också först men jag raderade det senare och använde kunskapsdatabas eftersom jag såg att du gjort det i dina förslag och tyckte att det gick ju också bra. Nu när jag vet vad det handlar om, tack vare LARSAS länk, tycker jag det kortare ordet kunskapsbas är bättre. Exempel: 'Inga artikelutkast i kunskapsbanken.'; är bättre än Inga artikelutkast i kunskapsdatabasen.

 

staff översätter masse ibland som "personal", ibland som "handläggare". Handläggare (av ärenden alltså) är inte så dumt. Vad tycker du? En annan av masses, i mitt tycke, goda översättningar är "granska" för view. Exempel: $hesklang['wait_staff_reply']='Väntar svar från Handläggare';

$hesklang['attempt']='Ogiltigt försök!';

$hesklang['view_ticket']='Granska ärende';

(Ordet "granska" i detta sammanhang preciserar mer än "visa" eller "se", tycker jag.)

 

Det finns säkert fler goda formuleringar, bättre än mina, men jag tänker inte leta upp dem nu, eftersom mitt inlägg då blir längre och risken finns att du varken orkar läsa det eller ge mig någon feedback, dvs. åtminstone svara på fråga 1 och 2.

 

Nu har jag i alla fall  tittat igenom de tidigare översättningarna i tråden och skrivit till masses översättningar, när jag misstänkt att de var bättre.

 

 

Jag har inte sett någon översättning som är skriven på svenska  :o

 

Det är inte alls mycket kvar nu, Jag ska kolla upp det där och se om jag hittar det.

 

Jag vill tacka er för ert tålamod och ert jobb, tur att någon kan hjälpa till när man själv inte förstår eller kan sätta ord på något. Min engelska är  väldigt låg men jag jobbar på det.

Link to comment
Share on other sites

2.5.3 hade jag som version.

 

Det stämmer, det finns en för version 2.4.X

 

dock så är det lite kvar i filen som jag skulle behöva hjälp med

 

det som är under: // Added or modified in version 2.5.0

Link to comment
Share on other sites

Det är lättare att översätta om man ser sammanhanget, vilket är: $hesklang['email_noreply']=

'"From:" email';

$hesklang['email_name']= '"From:" name';

 

 

Såg nu att jag glömde ta bort hesklang, det ska egentligen vara 

"From:" email

"From:" name

 

Så jag kan anta att du skulle sagt:

"From:" Epostadress

"From:" namn
Eller?
Link to comment
Share on other sites

Detta är vad som är kvar (delar upp det i tre inlägg) , sen tror jag inte att det är mer än det

 

This file has been deleted from the server and is no longer available for download
Denna filen har blivit raderad från servern och är inte längre tillgänglig för nerladdning?
 
Cannot move file to the attachments folder
Kan inte flytta filen till mappen attachments?
 
Don\'t send email notification of this reply to the customer
sänd inte epostnotifikationer av detta svaret till kund?
 
* Some attached files have been removed *
*Vissa bifogade filer har tagits bort*?
 
Max number reached: %s // %s will show attachment name
 
File too large: %s // %s will show attachment name
Filen är för stor &s //%s visar bilagenamn?
 
Type not allowed: %s // %s will show attachment name
typen är inte tillåten %s // visar bilagenamn?
 
Admin folder
Admin mapp?
 
Attachments folder
mapp för bilagor?
 
The selected admin folder (%s) does not exist! // %s will show folder name
vald admin mapp (%s) existerar inte // %s visar mappnamn?
 
(
The selected attachments folder (%s) does not exist! // %s will show folder name
 
The selected attachments folder (%s) is not writable! // %s will show folder name
) förslag på vad man kan översätta The selected attachments folder till?
 
Files attached to this message:
filer som bifogas i detta meddelandet?
 
Please write a reply after re-opening the ticket.
 
» Knowledgebase tools
» kunskapsdatabas-vertyg?
 
Verify and update category article count
Verifiera och uppdatera kategoriartikel räknare? (låter fel)
 
Article count has been verified
Artikel räknare har verifierats?
number of public, private and draft articles in category.
antal offentliga, privata och utkast till artiklar i kategorin.?
 
Run reports
Kör rapporter?
Link to comment
Share on other sites

 

"From:" email

"From:" name
 
"Från:" e-postmeddelande
"Från:" namn
____________________________________________
Det är lättare att översätta om man ser sammanhanget, vilket är: $hesklang['email_noreply']=

'"From:" email';

$hesklang['email_name']= '"From:" name';

 

__________________________________________

Överst citerar jag DIG och ger dig översättningen Från e-postmeddelande Från namn. Därunder skriver jag ______________ för att skjuta in min kommentar. Där skriver JAG $hesklang['email_noreply']=... och påpekar att det är lättare att översätta om man ser allt, inklusive kommando. "e-postmeddelande" skrivs fortfarande med ett bindestreck efter e på svenska. Slut på kommentaren ______________

 

Det är inget fel på din engelska men däremot verkar du inte läsa mina kommentarer om svenskan eftersom du envisas med att fortsätta med samma fel trots att jag påpekat och förklarat dem i tidigare inlägg.

Link to comment
Share on other sites

Överst citerar jag DIG och ger dig översättningen Från e-postmeddelande Från namn. Därunder skriver jag ______________ för att skjuta in min kommentar. Där skriver JAG $hesklang['email_noreply']=... och påpekar att det är lättare att översätta om man ser allt, inklusive kommando. "e-postmeddelande" skrivs fortfarande med ett bindestreck efter e på svenska. Slut på kommentaren ______________

 

Det är inget fel på din engelska men däremot verkar du inte läsa mina kommentarer om svenskan eftersom du envisas med att fortsätta med samma fel trots att jag påpekat och förklarat dem i tidigare inlägg.

läst har jag gjort, inte tänkt på det, ska försöka bättra mig, sorry  :unsure:

jo, min engelska är väldigt låg.

Link to comment
Share on other sites

Can run reports (own)

 

Can run reports (all)

 

Can export tickets

Kan exportera ärenden?

 

<i>(only tickets assigned to you are included in the report)</i>

<i>(endast ärenden som är tilldelad till dig är inkluderad i rapporten</i>?

 

Short links

kort länk?

 

Export tickets

exportera ärenden/ärendet?

 

This tool allows you to export tickets into an XML spreadsheet that can be opened in

Excel.


Detta verktyg låter dig exportera ärenden till en XML-kalkylblad som kan öppnas i 

Excel.?


 

Select tickets to export

välj ärenden som ska exporteras?

 

Date range

datumintervall satte vi på den

 

Sequentially'; // Order tickets: Sequentially

Sekventiellt / / Boka ärenden: sekventiellt

 

Cannot create export directory, please manually create a folder called <b>export</b>

inside your attachments folder and make sure it is writable by PHP (on Linux CHMOD it to 777 - rwxrwxrwx).

 

 

Cannot create export file, no permission to write inside the export directory.

Initializing export


Det går inte att skapa exportfilen, ingen behörighet att skriva in i exportkatalogen. "

Initierar export?


 

Generating XML file

Genererar XML fil?

 

Number of rows exported: %d // %d will show number of rows exported

Antal rader som exporteras %d // %d visar antal exporterade rader?

 

Compressing file into a Zip archive

Komprimera fil i en zip-arkiv?

 

Error creating Zip archive

Fel vid skapande av Zip-arkiv?

 

Finished compressing the file

Färdig att komprimera filen?

 

Peak memory usage: %.2f Mb'; // %.2f will be replaced with number of Mb used

 

» CLICK HERE TO DOWNLOAD THE EXPORT FILE «

» KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER DEN EXPORTERANDE FILEN «?

 

No tickets found matching your criteria, nothing to export!

Inga ärenden hittades som matchade dina kriterier, inget att exportera!?

 

-> Image Type

-> Bildtyp?

 

Simple image

enkel bild?

 

ReCaptcha

 

Public key

Publik nyckel?

 

Private key

Privat nyckel?

 

Use SSL

Använd SSL?

 

Keep a copy

Behåll en kopia?

 

Could not connect to MySQL database using provided information!

Kunde inte ansluta till MySQL-databas med hjälp av lämnade uppgifter!?

 

Testing the language folder for valid languages. Only languages that pass all tests are properly installed.

Testa språkmappen för giltiga språk. Endast språk som klarar alla tester är korrekt installerade.?

 

Search help:

Sök hjälp:?

 

You probably tried to submit more data than this server accepts.<br /><br />Please try submitting the form again with smaller or no attachments.

Du försökte förmodligen att lämna in mer data än vad denna server accepterar.

<br /><br />Försök skicka formuläret igen med mindre eller inga bilagor.?

 

<li class="smaller">%s | submitted by email piping</li>

<li class="smaller">%s | Lämnats in av  e-post pipa</li>

 

<li class="smaller">%s | merged with ticket %s by %s</li> // %s = date, merged ticket ID, user making change

<li class="smaller">%s | sammanslaget ärende %s by %s</li> // %s = datum, sammanfogad ärende ID, användaren gör förändring?

Link to comment
Share on other sites

// --> Text used by ReCaptcha

 

Get a visual challenge

Få en visuell utmaning?

 

Get an audio challenge

Få en ljud utmaning?

 

Get a new challenge

Få en ny utmaning?

 

Type the two words:

Skriv de två orden:?

 

Type the words in the boxes:

Skriv orden i rutorna:?

 

Type what you hear:

Skriv in det du hör:?

 

Play sound again

spela upp ljudet igen?

 

Download sound as MP3

Ladda ner ljudet i MP3 format?

 

Incorrect. Try again.

Fel. Försök igen.?

 

reCAPTCHA challenge image

 

Incorrect SPAM Prevention answer, please try again.

Fel spamskydds-svar, försök igen?

Link to comment
Share on other sites

Det är bara några enstaka saker i svenskan, som jag påpekat, så det borde inte vara så svårt att ta till sig dem. Överflödiga bokstäver markerar jag med rött. Det är mest översättning av tempus från engelska till hur det sägs på svenska som inte alltid är korrekt. Det märks att du har förstått innehållet i engelskan. Vad jag anmärker på är detaljer för jag tycker nämligen att man ska göra en översättning så kortfattad och perfekt som möjligt. 

#38  jessar94, den 27 Jun 2014 - 22:54, skrev:

This file has been deleted from the server and is no longer available for download
Denna filen har blivit raderad från servern och är inte längre tillgänglig för nerladdning?

Denna fil har tagits bort från servern och är inte längre tillgänglig för nedladdning.
 
Cannot move file to the attachments folder
Kan inte flytta filen till mappen attachments?

Kan inte flytta filen till mappen bilagor.

 

Don\'t send email notification of this reply to the customer
sänd inte epostnotifikationer av detta svaret till kund?

Mejla inte meddelande om detta svar till kunden

 

* Some attached files have been removed *
*Vissa bifogade filer har tagits bort*?
Ja eller

*Några filbilagor har tagits bort*

 

Max number reached: %s // %s will show attachment name
Maximalt antal uppnått: %s // %s kommer att visa bilagans namn /bilagenamn

File too large: %s // %s will show attachment name
Filen är för stor &s //%s visar bilagenamn?

Filen är för stor: %s // %s kommer att visa bilagenamn
 

Type not allowed: %s // %s will show attachment name
typen är inte tillåten %s // visar bilagenamn?

Otillåten typ: %s // %s kommer att visa bilagenamn

 

(Eftersom du inte visar mig helheten, dvs. med kommandon, kan jag inte veta vad det rör sig om för "type") För att du ska läsa mina ändringar blåmarkerar jag dem istället för att fetmarkera dem, som jag gjorde i början.

 

fortsättning följer
 

Link to comment
Share on other sites

#38   (resten av översättningen):

Admin folder <-Admin mapp? Svenskan sammanskriver sammansatta ord:

Adminmapp
 
Attachments folder <- mapp för bilagor?
Ja, eller

Bilagemapp

 

The selected admin folder (%s) does not exist! // %s will show folder name
vald admin mapp (%s) existerar inte // %s visar mappnamn?

Vald adminmapp (%s) finns inte! // %s kommer att visa mappnamn

 

(
The selected attachments folder (%s) does not exist! // %s will show folder name
The selected attachments folder (%s) is not writable! // %s will show folder name

) förslag på vad man kan översätta The selected attachments folder till?

Vald bilagemapp (%s) finns inte! // %s kommer att visa mappnamn
Vald bilagemapp (%s) är inte skrivbar!  // %s kommer att visa mappnamn

 

Files attached to this message: filer som bifogas i detta meddelandet?
Filbilagor till detta meddelande:

Please write a reply after re-opening the ticket.
(Vänligen) skriv ett svar efter att du öppnat detta ärende igen (/på nytt)
 

» Knowledgebase tools » kunskapsdatabas-vertyg?
» Kunskapsbasverktyg (Se min referens till "masse" i inlägg #34 )

 

[Nedanstående är svårt att översätta. Jag är inte säker på att en ord-för-ord översättning är bäst. Gissar att "category article count" är en funktion som räknar antalet artiklar i en specifik kategori. (Båda orden artikelräknare och kategoriartiklar existerar i svenskan.)]

Verify and update category article count Verifiera och uppdatera kategoriartikel räknare? (låter fel) Ja, mitt förslag: Kontrollera och uppdatera antalet artiklar i kategorin

Article count has been verified <-Artikel räknare har verifierats?
Antalet artiklar har kontrollerats eller Artikelräknaren har kontrollerats

number of public, private and draft articles in category. <-antal offentliga, privata och utkast till artiklar i kategorin.?
antal kategoriartiklar, som är privata, offentliga eller utkast.

 

Run reports
Kör rapporter?
Ja.

 

PS Har nu lyckats hitta en malaysisk 2.4.2 version, så jag kan se det som står först på varje översättningsrad. https://github.com/jpagov/hesk/blob/master/ms/text.php

Malaysiska kan jag dock inte. Ej heller indonesiska. (Dessa språk lär vara lika nära varandra som flamländska och holländska.)

 

Senare tillägg: Nej länken visar version 2.5.2 för det som står i slutet överensstämmer ju med det du vill ha översatt, jessar94.

Link to comment
Share on other sites

#41 icon_share.png jessar94

Can run reports (own)

Kan köra rapporter (egna)

 

Can run reports (all)

Kan köra rapporter (alla)
 
Can export tickets
Kan exportera ärenden?
Ja.
 
<i>(only tickets assigned to you are included in the report)</i>
<i>(endast ärenden som är tilldelad till dig är inkluderad i rapporten</i>?

<i> (endast ärenden som är tilldelade dig är inkluderade i rapporten</i>

 

Short links <- kort länk?
Korta länkar

 

Export tickets
Exportera ärenden/ärendet?

 

(Export ticket = Exportera ärende)
 

This tool allows you to export tickets into an XML spreadsheet that can be opened in
Excel.
Detta verktyg låter dig exportera ärenden till ett XML-kalkylblad som kan öppnas i
Excel.?
Ja ( men ett blad) Kanske någon som är van att använda Excel kan formulera meningen lite kortare.
 
Select tickets to export
Välj ärenden som ska exporteras?
Ja eller kortare: Välj ärenden att exportera
 
Date range
datumintervall
satte vi på den. Det gjorde vi, ja ^^

 

'Sequentially'; // Order tickets: Sequentially
Sekventiellt / / Boka ärenden: sekventiellt

 'Sekventiellt'; // Ordna ärenden i följd (Jag tror iaf att det är fråga om att ordna här.)

 

Cannot create export directory, please manually create a folder called <b>export</b>
inside your attachments folder and make sure it is writable by PHP (on Linux CHMOD it to 777 - rwxrwxrwx).

Kan inte skapa exportkatalog, (vänligen) skapa manuellt en mapp med namnet <b>export</b>
i din bilagemapp och förvissa dig om att den är skrivbar för PHP (i Linux chmodda den till 777 - rwxrwxrwx).

Cannot create export file, no permission to write inside the export directory.
Initializing export
Det går inte att skapa exportfilen, ingen behörighet att skriva i exportkatalogen. "
Initierar export?
Ja, men istället för "in i" ska det vara "(inne) i" men "inne" behövs inte.
 
Generating XML file
Genererar XML fil?
Ja, fast helst bindestreck: Genererar XML-fil
 
Number of rows exported: %d // %d will show number of rows exported
Antal rader som exporteras %d // %d visar antal exporterade rader?

Antal exporterade rader: %d // %d kommer att visa antal exporterade rader

Compressing file into a Zip archive
Komprimera fil i en zip-arkiv?

Komprimerar fil till ett zip-arkiv

Error creating Zip archive
Fel vid skapande av Zip-arkiv?

Det uppstod ett fel när zip-arkivet skulle skapas
 
Finished compressing the file
Färdig att komprimera filen?

Komprimeringen av filen är klar


 

Link to comment
Share on other sites

#41 icon_share.png(forts.)

Peak memory usage: %.2f Mb'; // %.2f will be replaced with number of Mb used
Minnesanvändning (topp): %.2f Mb'; // %.2f kommer att ersättas med antal använda megabytes
 
» CLICK HERE TO DOWNLOAD THE EXPORT FILE «
» KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER DEN EXPORTERANDE FILEN «?

» KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER EXPORTFILEN  «

 

No tickets found matching your criteria, nothing to export!
Inga ärenden hittades som matchade dina kriterier, inget att exportera!? Ja, men jag skulle välja ordföljden: Inga ärenden, som matchade dina kriterier, hittades, inget att exportera!
 
-> Image Type
-> Bildtyp?
Ja.

Simple image
Enkel bild?
Ja.
 
ReCaptcha Föreslår att du bibehåller det engelska ordet. Alla vet nog att det är det här:
https://www.google.com/recaptcha/admin#whyrecaptcha
 
Public key
Publik nyckel? Ja.

Private key
Privat nyckel? Ja.
 
Use SSL
Använd SSL?
Ja.
 
Keep a copy
Behåll en kopia?
Ja.

 

Could not connect to MySQL database using provided information!
Kunde inte ansluta till MySQL-databasen med hjälp av lämnade uppgifter!?
Ja.
 
Testing the language folder for valid languages. Only languages that pass all tests are properly installed.
Testar språkmappen för giltiga språk. Endast språk som klarar alla tester är korrekt installerade.?
Ja, om du skriver testar.

Search help:
Sök hjälp:?
Ja.
 
You probably tried to submit more data than this server accepts.<br /><br />Please try submitting the form again with smaller or no attachments.
Du försökte förmodligen att skicka mer data än vad denna server accepterar.
<br /><br />Försök skicka formuläret igen med mindre eller inga bilagor.?
Ja, bra.

 

<li class="smaller">%s | submitted by email piping</li>
<li class="smaller">%s | Lämnats in av  e-post pipa</li>

<li class="smaller">%s | skickats med e-post piping</li> skulle jag nog säga

 

<li class="smaller">%s | merged with ticket %s by %s</li> // %s = date, merged ticket ID, user making change
<li class="smaller">%s | sammanslaget ärende %s by %s</li> // %s = datum, sammanfogad ärende ID, användaren gör förändring?

<li class="smaller">%s | sammanfogat med ärende %s av %s</li> // %s = datum, sammanfogat ärende-ID, utfört av användaren


 

 
 

Link to comment
Share on other sites

#42 icon_share.png jessar94

// --> Text used by ReCaptcha // --> ReCaptchas text
 
Get a visual challenge
Få en visuell utmaning?
Ja.
 
Get an audio challenge
Få en ljud utmaning?
Få en ljudutmaning (ingen särskrivning i svenskan, som sagt)
 
Get a new challenge
Få en ny utmaning?
Ja.
 
Type the two words:
Skriv de två orden:
? Ja eller Skriv in de två orden:
 
Type the words in the boxes:
Skriv orden i rutorna:
? Ja.
 
Type what you hear:
Skriv in det du hör:
? Ja.
 
Play sound again
Spela upp ljudet igen?
Ja.
 
Download sound as MP3
Ladda ner ljudet i MP3 format?
  Bättre: Ladda ner ljudet som MP3.
 
Incorrect. Try again.
Fel. Försök igen.?
Ja.

 

reCAPTCHA challenge image

reCAPTCHA-utmaning bild
 
Incorrect SPAM Prevention answer, please try again.
Fel spamskydds-svar, försök igen?
Ja.
 

Link to comment
Share on other sites

#41 icon_share.png(forts.)

Public key <- Publik nyckel?

Offentlig nyckel

 

<li class="smaller">%s | merged with ticket %s by %s</li> // %s = date, merged ticket ID, user making change

<li class="smaller">%s | sammanslaget ärende %s by %s</li> // %s = datum, sammanfogad ärende ID, användaren gör förändring?

<li class="smaller">%s | sammanfogat med ärende %s genom %s</li> // %s = datum, sammanfogat ärende-ID, användaren gör en ändring

När det gäller kryptering brukar man skriva publik nyckel, inte offentlig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptonyckel

 

Ska det inte vara så här?

sammanfogat med ärende %s av %s</li> // %s = datum, sammanfogat ärende-ID, utfört av användare (användaren som gjorde ändringen)

Det beror i och för sig på sammanhanget så det behöver kollas i programmet.

Link to comment
Share on other sites

Ajdå, jag kände inte till publik nyckel. jessar94 hade alltså översatt korrekt.

 

<li class="smaller">%s | merged with ticket %s by %s</li> // %s = date, merged ticket ID, user making change

<li class="smaller">%s | sammanfogat med ärende %s av %s</li> // %s = datum, sammanfogat ärende-ID, utfört av användare (användaren som gjorde ändringen)

 

Jag har ändrat i texten ovan så det blivit som du skrivit Cecilia, vilket jag tror är det som är korrekt.

 

Vad gäller det som står i programmet citerar jag 1161 ur länken jag gav i inlägg #44:

 

1155 $hesklang['thist7']='<li class="smaller">%s | ticket created by %s</li>';
1156 $hesklang['thist8']='<li class="smaller">%s | priority changed to %s by %s</li>'; // %s = date,new priority, user making change
1157 $hesklang['thist9']='<li class="smaller">%s | status changed to %s by %s</li>'; // %s = date, new status, user making change
1158 $hesklang['thist10']='<li class="smaller">%s | automatically assigned to %s</li>';
1159 $hesklang['thist11']='<li class="smaller">%s | submitted by email piping</li>';
1160 $hesklang['thist12']='<li class="smaller">%s | attachment %s deleted by %s</li>'; // %s = date, deleted attachment, user making change
1161 $hesklang['thist13']='<li class="smaller">%s | merged with ticket %s by %s</li>';

// %s = date, merged ticket ID, user making change (denna rad är gråad)

1162 $hesklang['thist14']='<li class="smaller">%s | time worked updated to %s by %s</li>'; // %s = date, new time worked, user making change
1163 $hesklang['thist15']='<li class="smaller">%s | submitted by %s</li>';
1164 $hesklang['thist16']='<li class="smaller">%s | submitted by POP3 fetching</li>';
1165
1166 // --> Knowledgebase articles log
1167 // First %s will be replaced with date and second with user making changes
1168 $hesklang['revision1']='<li class="smaller">%s | submitted by %s</li>';
1169 $hesklang['revision2']='<li class="smaller">%s | modified by %s</li>';
 

Link to comment
Share on other sites

cybertears

hos t.ex. Chalmers och KTH. kb (knowledge base) översätter masse konsekvent som "kunskapsbas" och inte som "kunskapsdatabas". Det gjorde jag också först men jag raderade det senare och använde kunskapsdatabas eftersom jag såg att du gjort det i dina förslag och tyckte att det gick ju också bra. Nu när jag vet vad det handlar om, tack vare LARSAS länk, tycker jag det kortare ordet kunskapsbas är bättre. Exempel: 'Inga artikelutkast i kunskapsbanken.'; är bättre än Inga artikelutkast i kunskapsdatabasen.

 

staff översätter masse ibland som "personal", ibland som "handläggare". Handläggare (av ärenden alltså) är inte så dumt. Vad tycker du? En annan av masses, i mitt tycke, goda översättningar är "granska" för view. Exempel: $hesklang['wait_staff_reply']='Väntar svar från Handläggare';

$hesklang['attempt']='Ogiltigt försök!';

$hesklang['view_ticket']='Granska ärende';

(Ordet "granska" i detta sammanhang preciserar mer än "visa" eller "se", tycker jag.)

 

Det finns säkert fler goda formuleringar, bättre än mina, men jag tänker inte leta upp dem nu, eftersom mitt inlägg då blir längre och risken finns att du varken orkar läsa det eller ge mig någon feedback, dvs. åtminstone svara på fråga 1 och 2.

 

Nu har jag i alla fall  tittat igenom de tidigare översättningarna i tråden och skrivit till masses översättningar, när jag misstänkt att de var bättre.

 

 

Jag har ändrat det till det som du föreslagit :) 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...