Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kopiera diskett


Keckeson

Recommended Posts

För ca 25 år sedan fick jag kopierat en diskett,  1,44 MB, som tillhör en liten maskin vars datasystem är slutet och passar således inte in i Windows.

Nu skulle jag behöva ytterligare en kopia, jag vet att den gamla kopieringen utfördes med Windows Kommandotolk men jag lyckas inte skriva in

rätt kommando. Har försökt med flera olika varianter, bla A:\diskcopy a: men datorn vill formatera i stället för att kopiera.

Har även försökt att skaffa disketten från maskinleverantören men det går inte sedan 10-15 år att få fram eftersom all hård/mjukvara lades om till lite 

modernare grejer.

 

Kenneth

 

Link to comment
Share on other sites

Programmet WinImage är bra på att hantera disketter.

Kolla om du inte kan skapa en image-fil av disketten (så att du kan förvara image-filen på ett säkert sätt sedan) och sedan skapa en ny diskett från image-filen.

 

Annars så torde nog dd i Linux hantera detta oavsett filsystem.

Link to comment
Share on other sites

copy mellanslag a: mellanslag a: (copy a: a:)

vilket i klartext betyder att du kopierarar allt på disketten till en ny tom diskett.

 

Vill du kopiera till ett ställe på datorn så blir det

copy  a:  c:\till_din_mapp

vilket i klartext betyder att du kopierarar allt på disketten till valfri mapp på datorn.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja ditt kommando A:\diskcopy a: är väl fel.

Skall det inte stå diskcopy a: a: och har man endast en floppy station så skall en uppmaning om att skifta diskett komma upp.

 

Diskcopy kommandot har jag också för mig formaterar måldisketten, för om källan är en startbar (bootbar) diskett så klarar diskcopy kommandot även av skapa en likadan diskett som är bootbar, vilket inte det vanliga copy kommandot klarar.

 

Ytterligare så klarar diskcopy av att kopiera en del andra filer som heller inte vanliga enkla copy kommandot klarar.

Men är det bara vanliga enkla datafiler och inga exekverbara filer och annat på denna floppy, så räcker ju copy kommandot långt.

 

Men först - se till att skrivskydda originaldisketten genom att i diskettens övre högra hörn flytta den lilla plastluckan nedåt (med hälp av fingernageln) så "hålet" blir synligt dvs.ser likadant ut som i det övre vänstra hörnet. Då är disketten skrivskyddad och kan varken formateras eller skrivas till eller filer raderas.

 

Ps. Det var så många år sedan jag höll på med dessa kommandon och floppys, så jag reserverar mig från att jag kan minnas lite fel. :blink:

Link to comment
Share on other sites

Lite info.

 

http://www.lagmonster.org/docs/DOS7/z-diskcopy.html

 

Du bör stå i     C:\WINDOWS\system32>

för att utföra kommandot  diskcopy a: a:

------------------

Har du inte filen diskcopy.com  så får du söka efter den?

 

Så här ser det ut utan diskettstation hos mig  XP efter försök att kopiera.

 

 

C:\WINDOWS\system32>diskcopy a: a:

Ogiltig enhetsbeteckning
Den angivna enheten finns inte
eller är permanent.

C:\WINDOWS\system32>diskcopy/?    >>>>>=hjälpkommando i DOS med diskcopy/?
Kopierar innehållet på en diskett till en annan diskett.

DISKCOPY [enhet1: [enhet2:]] [/V]

  /V   Verifierar att informationen kopierats korrekt.

Disketterna måste vara av samma typ.
Enhet1 och enhet2 kan vara samma enhet.

C:\WINDOWS\system32>

 

Hur nu din maskin läser disketten så kanske inte det bara går att kopiera till C:/ sen till a:/

Men är kanske inte troligt i detta fall?

 

Finns ju udda gamla program som kontrollerar en diskett och hur de är skrivna i sektorena och ev. dolda/udda/m.m. sektorer med som inte funkar med diskcopy kommandot, bara lite offtopic, har haft en del sådana kopieringsskydd som fanns på DOS tiden.

De kunde bara kopieras med speciella program.

Link to comment
Share on other sites

Länge sedan man pysslade med detta, tar fram gamla dosbibeln och kollar, där står att har man bara en diskenhet, så ska det räcka med bara

 

DISKCOPY

 

och man ska få uppmaningen att byta diskett, när kopieringen är gjord.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag kan se så skriver du rätt.

Varför kan du inte göra detta via utforskaren.

Högerklicka på startknappen, öppna utforskaren.

Då ser du alla enheter till vänster, även din A-diskett.

Högerklicka på den och välj "kopiera".

Ställ dig sedan i den mapp du vill kopiera till,

Högerklicka och välj "klistra in"

Det är exakt samma program som sköter detta som om vi skulle skrivit

doskommandot för det. Bara det att Windows visar det annorlunda.

Visst Laso

man ska få uppmaningen att byta diskett, när kopieringen är gjord.

 

För att diskcopy skall funka så måste disketterna vara av samma typ.

Spelar absolut ingen roll var man står när kommandot skrivs.

Kolla att öppna CMD, skriv sedan dickcopy  /?

Link to comment
Share on other sites

Fast är kommandot du skrivit verkligen rätt? copy a: d:\malmapp

 

Kan man använda copy utan att specificera vad eller vilka filer som skall kopieras?

 

Ex.

*.* avser alla filer oavsett filnamn och filändelse

*.txt avser alla filer om dessa har filändelsen .txt

karl.* avser alla filer om dessa heter karl oavsett filändelse

 

\ talar om att det är från roten av enheten

Då borde ditt kommando vara: copy a:\*.* d:\malmapp

 

Eller gäller andra regler för copy kommandot på moderna operativsystem mot äldre som tex. MS-DOS?

 

Däremot diskcopy så specificerar man endast diskenhetens namn tex. a: eftersom detta kommando tar hela disketten och gör en identisk kopia till en annan diskett som måste vara av samma storlek och densitet.

 

  • Har du skrivskyddat orginal floppydisketten som jag skrev ovan?
     

Prova också BoErikssons tips ovan.

 

[Edit] Se också detta inlägg #7

Link to comment
Share on other sites

Det är inte en 2.88 diskett och det går inte att kopiera/läsa med en vanlig 1.44 diskettläsare?

 

http://forum.kryoflux.com/viewtopic.php?f=3&t=198

Vet ej diskettens format men den som ska läsas av har samma storlek och utseende som

den MF 2HD-diskett som jag vill kopiera till.

Sen är det ju det där med Syntax som kanske är lite överkurs för mej.

Har i alla fall provat det mesta av de råd som givits här, dock utan framgång

Link to comment
Share on other sites

En fråga: är den nya tomma disketten formaterad?

Annars kan du inte använda copy commandot.

 

Fast diskcopy bör ju fungera oavsett.

 

Men stoppa in måldisketten, den tomma, alltså inte orginaldisketten och formatera denna.

 

Format a: eller högerklicka på a: enheten från utforskaren och välj formatera till 1.44MB Fat16 skall det väl vara.

 

Fast jag har ju förstås för mig att dom flesta av dessa skall vara förformaterade (pre-formatted), men det skadar ju inte att göra detta ändå.

Link to comment
Share on other sites

En fråga: är den nya tomma disketten formaterad?

Annars kan du inte använda copy commandot.

 

Fast diskcopy bör ju fungera oavsett.

 

Men stoppa in måldisketten, den tomma, alltså inte orginaldisketten och formatera denna.

 

Format a: eller högerklicka på a: enheten från utforskaren och välj formatera till 1.44MB Fat16 skall det väl vara.

 

Fast jag har ju förstås för mig att dom flesta av dessa skall vara förformaterade (pre-formatted), men det skadar ju inte att göra detta ändå.

Har flera disketter där jag raderat innehållet så nog är de formaterade.

Datorn läser inte av den disk som ska kopieras utan "begäran avbröts" eller "felaktig

syntax", "ogiltig parameter" osv blir resultatet.

Link to comment
Share on other sites

Ja du, låter som disketten är skadad, dåliga sektorer osv. inte minst på att den var 25 år gammal?

Just disketter är ju känsliga för magnetism och kan göra så att hela eller delar förlorar data.

 

Men skall ju finnas särskilda program som kan vara bättre på att försöka läsa en sådan diskett än Windows utforskaren.

 

Jag hade en gång i tiden sådana program, men det är länge sedan nu och kommer tyvärr inte ihåg vilka det var. :(

 

eller "felaktig

syntax", "ogiltig parameter" osv blir resultatet.

 

Men detta tyder ju på att du inte angett kommandot för att kopiera på rätt sätt, då brukar sådana felmeddelanden komma.

 

[Edit] Provade du tipset i inlägg #8 ovan att använda utforskaren?

Samt WinImage i inlägg #2

Link to comment
Share on other sites

Vet ej diskettens format men den som ska läsas av har samma storlek och utseende som

den MF 2HD-diskett som jag vill kopiera till.

Sen är det ju det där med Syntax som kanske är lite överkurs för mej.

Har i alla fall provat det mesta av de råd som givits här, dock utan framgång

Går det att se innehållet på disketten med "dir"-kommandot?

För om det inte går att läsa vad det finns för filer på disketten lär det ju inte gå att kopiera dem.

Link to comment
Share on other sites

Går det att se innehållet på disketten med "dir"-kommandot?

För om det inte går att läsa vad det finns för filer på disketten lär det ju inte gå att kopiera dem.

För 25 år sedan hade jag en vän som inte längre är kvar, han kopierade då 3-4 disketter från min Gravografmaskins eget datasystem.

Han sade ungefär så här: "Jag gör detta i Dos, (jag visste då inte ens vad Dos var), men jag kan inte se eller öppna diskinnehållet", men kopieringen

funkade  och kopiorna blev exakt som originalen med de namn som disketten tidigare hade fått av mej, i detta slutna system så namnger man disketten

innan man kan använda den.

Jag har provat med Utforskaren och Kommandotolken men "dir"-kommandot känner jag inte till.

Link to comment
Share on other sites

Du måste använda ett kloningsprogram för att kopiera disketten då dess filsystem inte stöds av operativsystenet. Största chansen att lyckas har du med ddrescue under linux. Programmet finns på SystemRescueCD ( http://www.sysresccd.org/SystemRescueCd_Homepage ).SystemRescueCD är en live-CD så du skall starta datorn med den. Disketten är /dev/fd0 i linux.

 

Troligen använder maskinen någon unix-liknande OS, troligast QNX. http://sv.wikipedia.org/wiki/QNX_%28operativsystem%29

Link to comment
Share on other sites

Håller med om att fagerja's tips ovan kan vara det säkraste men det är ju ganska enkelt att först testa med mitt förslag i inlägg #2. Går det så går det.

Och 2.88 MB disketter har inte inneburit några problem tidigare.

(Windows 3.11 levererades väl på sådana om jag minns rätt)

Link to comment
Share on other sites

Programmet WinImage är bra på att hantera disketter.

Kolla om du inte kan skapa en image-fil av disketten (så att du kan förvara image-filen på ett säkert sätt sedan) och sedan skapa en ny diskett från image-filen.

 

Annars så torde nog dd i Linux hantera detta oavsett filsystem.

Testade Winlmage90.exe men även här frågades efter formatering när jag läste disketten.

Link to comment
Share on other sites

Håller med om att fagerja's tips ovan kan vara det säkraste men det är ju ganska enkelt att först testa med mitt förslag i inlägg #2. Går det så går det.

Och 2.88 MB disketter har inte inneburit några problem tidigare.

(Windows 3.11 levererades väl på sådana om jag minns rätt)

Ja, detta tips var det allra första som provades och då verkade det först som om datorn läste av men inte kunde kopiera innehållet och därmed fick jag aldrig över det till min målmapp.

 

Fagerja´s råd "SystemRescueCD" har jag tittat på men verkar vara lite komplicerat för att jag ska kunna hantera det.

Link to comment
Share on other sites

Fagerja´s råd "SystemRescueCD" har jag tittat på men verkar vara lite komplicerat för att jag ska kunna hantera det.

Är det någon del som verkar extra knölig?

Du kan ju här få hjälp med varje moment; ladda hem ISO, bränna på CD eller föra över på USB, själva kommandot för kopieringen osv..

Link to comment
Share on other sites

Många råd här, men verkar inte gå bra.

 

Kommer ihåg för länge sedan då man körde disketter även de mjuka disketterna

5 14  innan 1.44.

 

Vissa diskettstationer jag råkat ut för under de åren kunde inte läsa 1.44 disketter från en annan dator p.g.a. att huvudena var skitiga eller lite fel "gap", men formatera gick bra och läsa i samma disk-st/dator.

Typ samma problem många hade med Commodore 64 bandstation(azimuth) som var känslig vid läsning av annan kassettbandspelares inspelning, även köpta originalspel.

 

Så rådet är att prova en annan om möjligt eller flera d-stationer och kanske ha tur att disketten kan läsas av/kopieras där.

 

Det är inte så att din gamla maskin kan kopiera en ny diskett efter den gamla har laddats in i minnet?

Fanns ju på äldre CNC maskiner jag kört typ med micro-kassetläsare och även kopplad direkt till dator.

 

Lite info.

 

http://www.retrotechnology.com/herbs_stuff/drive.html

Link to comment
Share on other sites

Går det att verifiera, ex. i maskinen, att det inte är något fel på disketten?

Innan det läggs ner en massa tid...

Givetvis har denna originaldiskett testats klanderfritt, dessutom ännu en annan som jag inte är i direkt behov av och som i första hand 

får agera i händelse av ett missöde.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

Vissa diskettstationer jag råkat ut för under de åren kunde inte läsa 1.44 disketter från en annan dator p.g.a. att huvudena var skitiga eller lite fel "gap", men formatera gick bra och läsa i samma disk-st/dator.

Typ samma problem många hade med Commodore 64 bandstation(azimuth) som var känslig vid läsning av annan kassettbandspelares inspelning, även köpta originalspel.

 

Så rådet är att prova en annan om möjligt eller flera d-stationer och kanske ha tur att disketten kan läsas av/kopieras där.

 

Det är inte så att din gamla maskin kan kopiera en ny diskett efter den gamla har laddats in i minnet?

Fanns ju på äldre CNC maskiner jag kört typ med micro-kassetläsare och även kopplad direkt till dator.

 

Lite info.

 

http://www.retrotechnology.com/herbs_stuff/drive.html

Till denna maskinen finns det två sorters disketter, den ena är textstilar (job digit) som då kostade 2000 kr/st, den andra typen kallas för job save och kostade ca 200 kr och denna kan man kopiera i den franska maskinens dator. Men textstilarna kan inte kopieras, vilket kanske var en affärsidé.

 

Det är ju klart att det kan vara något fel på diskettstationen men det är en nyinköpt USB-station eftersom de datorer jag har saknar sådana. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...