Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med ftp-server...


Kalle Dator1

Recommended Posts

Vad gör jag för fel ?

 

Hej !

 

På egen serverdator, som står här och snurrar, har jag Apache som server, där jag har koppling till min hemsida m m. Detta fungerar helt till belåtenhet !

 

Men nu ville jag lägga upp en ftp på en avdelning av samma dator.

Dock saknar Apache den nödvändiga modulen (mod_ftp) för detta, så jag har försökt att engagera IIS i Windows med vilken man kan sätta upp en ftp-server. Det känns inte som några svårigheter att konfigurera denna...

 

Men - jag får ingen kontakt med denna server !

Har vikt port 21 för denna, och har konfigurerat min router för den IP-adress som serverdatorn har, precis som för Apache, som f ö går på port 80 och 443...

Jag kör med FileZilla som klient på en annan dator - i samma nätverk. Använder ett användarnamn och ett lösenord, kör i passiv mode...

 

Detta är vad FileZilla ger mig:

 

Fel: Tidsgränsen för anslutningen överstegs

Fel: Kunde inte ansluta till servern

 

 

Visst kan man väl köra två olika servrar på samma dator, bara att man håller dem skilda åt med olika portar ! ?

 

Vad mer ska man tänka på ?

Har också kollat mitt Norton Internet Security 2010, men inte funnit någonting där att justera eller något spår av intrångsförsök...

 

Med hälsning och ett förhandstack

 

/Kalle

 

 

Link to comment
Share on other sites

Inga problem att köra flera servrar på samma burk på olika portar.

 

Det du bör göra först är att undersöka var problemet ligger. Börja därför med att försöka ansluta till ftp-servern på samma dator som den körs. Kan du inte ansluta där, ja då kan du ju glömma routern för då är ju inte ftp-servern igång.

 

Routern borde du förresten inte behöva ställa in för detta. I samma lokala nätverk så släpper ju routrarna normalt igen all trafik. Däremot behövs inställningar i routern för att servern ska kunna nås från internet eftersom de lokala datorerna normalt får IP-adresser i ett icke-publikt spann (brukar ju vara 192.168.0.x).

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej !

 

Nu har jag lyckats att trixa med IISinställningarna, så att jag kan nå min ftp på samma dator genom att anropa "Localhost".

Genom internet på annan dator i samma hemmanätverk kan jag genom Mozilla-FireFox nå ftp-servern och få följande svar.

 

"Index för ftp://'servernamnet'.no-ip.org/"

 

Gå upp till en högre katalognivå

Namn Storlek Senast ändrad

 

Dock kan jag inte se några filer !

 

 

Med Internet Explorer går det icke alls ! Där får jag bara

 

"Webbsidan kan inte visas

 

Försök med följande:

Diagnostisera anslutningsproblem "

 

o s v

 

Med FileZilla Client fungerar det inte alls att hitta ftp-servern och koppla upp sig. Vare sig i passivt eller aktivt mode...

 

Med ett Visual Basic-program och användande av Inet, anropande samma ftp-adress, händer över huvud taget ingenting !

 

Då har jag gjort inställningen på min router så att serverdatorns IP-adress för IIS är inställd på 1024 - 55796 för Public port, och 21 - 54793 på Private port.

 

Jag har ännu inte placerat datorn i DMZ, vilket jag antagligen blir tvungen att göra... Det är ju inte säkert att servern går att anropa ändå...

 

Det verkar m a o omöjligt att anropa min ftp-server, åtminstone om den ligger i Windows/IIS. Är det denna server som är så hopplöst svår, så att jag bör använda någon annan ?

 

Men min hemsida, som ligger inom apache, fungerar utmärkt ! Tyvärr finns det ingen server-modul (mod_ftp) till Apache !!

 

/Kalle

 

Link to comment
Share on other sites

Jadå !

 

FileZilla har jag provat med tidigare, utan att ha fått till det !

 

Men, jag gjorde ett nytt försök, och fortfarande med samma klena resultat.

 

Får med Mozilla en sorts kontakt med servern, när jag använder LocalHost på samma dator.

Men med FileZilla Client .... Nejdåvars.

Med eller utan användarnamn och password. Med alla sorters kombinationer av portar satta i routern och i servern...

 

Det lustiga i sammanhanget var att jag fick upp samma välkomstsida med Internet Explorer, som jag hade i IIS, vilket jag dessförinnan avinstallerade. Välkomsthälsningen existerar ingenstans på datorn, vare sig i någon mapp eller i registret... Häftigt !!!

 

Nu har jag också kört Core FTP Lite, som ska vara så extraordinärt enkelt att använda !

 

Redan efter settingen vid konfigurationen: "Can't establish connection"

 

Jag är väl antagligen för korkad för att fixa till en FTP-server......

 

Link to comment
Share on other sites

Har också kollat mitt Norton Internet Security 2010, men inte funnit någonting där att justera eller något spår av intrångsförsök...
Om du menar att du har Norton på servern så måste du öppna portar i dess brandvägg. Det framgår inte om du har gjort det utan du skriver bara om routerns portar och de är ju inte inblandad alls när det gäller datorer som är anslutna till routern.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack, Cecilia !

 

Jag grottade in mig ytterligare i Norton Internet Security och lyckades att konfigurera - först IIS till bestämda inställningar vad avser portar m m. Men IIS är inte särskilt användarvänligt att konfigurera och jag misslyckades med den servern.

 

Återupptog FileZilla.

Efter flera olika inställningsförsök är nu sakernas tillstånd följande:

 

Jag kan ansluta med FileZilla Client, med Internet Explorer och med Mozilla Firefox från annan dator i samma nätverk som servern, men bara om jag anger den interna adressen (IP-numret) på den dator som hanterar servern.

 

Om jag däremot anger den webbadress som är kopplad till servern, tar visserligen FileZilla Client fram det korrekta, nu gällande, IP-numret. Men den förmår inte koppla upp sig mot FileZilla Server.

Samma gäller för såväl Internet Explorer som Mozilla Firefox. Svaret där blir att sidan ej kan visas eller att försöket avbryts...

Där har jag laborerat med flera olika portinställningar på routern...

 

Det kanske inte SKA gå att inuti ett nätverk gå ut på internet för att ta kontakt med servern på en annan dator i nätverket !! ??

Dock motsägs detta av att jag utan vidare alltid klarat av att anropa min hemsida från annan dator i nätverket med webbadressen (ej samma som ovan), fastän hemsidan ligger på samma PC som servern, och alltså i nätverket...

 

Det där kanske du vet orsaken till, Cecilia ! ?

 

Men det verkar som att jag har gjort vissa framsteg ändå !

 

Nu ska jag snart aktivera mitt mobila internetabonnemang på laptopen, och även prova att programmeringsvägen, med Visual Basic, skapa en kontakt med servern för att småningom kunna överföra filer - förhoppningsvis. Om jag kan anropa serverns webbadress, vill säga...

 

/Kalle

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan ansluta med FileZilla Client, med Internet Explorer och med Mozilla Firefox från annan dator i samma nätverk som servern, men bara om jag anger den interna adressen (IP-numret) på den dator som hanterar servern.
Är nog normalt i hemmanätverk för det är likadant här hemma. Jag tror routern blir förvirrad när någon kommer från insidan med en IP-adress som hör till routerns externa gränssnitt.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror routern blir förvirrad när någon kommer från insidan med en IP-adress som hör till routerns externa gränssnitt.

 

Nej, den blir inte förvirrad. Däremot måste man ju ha konfigurerat routern att skicka anropet vidare till någon av de lokala datorerna, så kallad port forwarding. Den externa ip-adressen går ju inte till någon av de lokala datorerna, utan bara till routern.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om jag däremot anger den webbadress som är kopplad till servern, tar visserligen FileZilla Client fram det korrekta, nu gällande, IP-numret. Men den förmår inte koppla upp sig mot FileZilla Server.

 

Då är det routerns inställningar som inte stämmer. Det kallas för port forwarding och ska inte vara så avancerat. Du behöver ange vilken port servern lyssnar på (normalt 21), att det är TCP och så den lokala ip-adressen som ftp-servern finns på.

 

Har du någon brandvägg installerad på datorn så ta bort den. Det räcker med routern.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Däremot måste man ju ha konfigurerat routern att skicka anropet vidare till någon av de lokala datorerna, så kallad port forwarding. Den externa ip-adressen går ju inte till någon av de lokala datorerna, utan bara till routern.
Jo, det vet jag och det går utmärkt att komma till webbservern hemma utifrån internet med hjälp av den externa IP-adressen, men inte från min dator utan jag måste skriva in den lokala IP-adressen.

 

Link to comment
Share on other sites

men inte från min dator utan jag måste skriva in den lokala IP-adressen.

 

Du kanske har installerat någon brandvägg eller "säkerhetsprogram" på någon av datorerna som ställer till det. Eller ställer till det och ställer det till det. Du kanske vill ha det så. Men det är inte normalt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har intresserat följt er ordväxling !

 

Jag var också lite inne på detta med att någon brandvägg skulle kunna spärra accessen till serverdatorn.

Men, som jag skrev i mitt förra inlägg, gick jag igenom rådande mjukvarubrandvägg på serverdatorn, som är Norton Internet Security (NIS), och ställde där in "Any" ports för såväl TCP som UDP.

 

Som jag också antydde så har jag i routern gjort portforwarding för specifikt FileZilla Server till den interna IP-adressen som hör till serverdatorn.

FileZilla Server anger vid installationen att porten är 14147, vilket förstås kan ändras. Men jag har utgått från detta vid portforwardingen, och ställt in ett spann täckande angivet portnummer. Däremot port 21 har jag ingenstans.

 

Upptäckte nyss vid inställningen i NIS, att om det finns två eller fler rader av portinställningar, så gäller alltid den översta. Den översta råkade nu ha port 53, så jag skiftade med den rätta undre raden. Tyvärr hjälpte inte detta !

 

Påpekar ännu en gång att jag, från en annan dator på mitt hemmanätverk utan vidare kan anropa min hemsida, vilken ju har en http-adress, men ligger på samma dator som FileZilla Server. Det borde ju inte heller vara möjligt av samma anledning som problemet med att anropa servern.

 

Men hemsidan är kopplad till Apache som reglerar helt andra portar (80 eller 443). Det konstiga där, är att Apache i NIS är konfigurerad enbart för utgående trafik och styrd specifikt till port 53. Den har jag aldrig hanterat i NIS. Vågar dock inte börja labba med den, då den fungerar som den ska....

Misstänker att det nog kan vara lite hur som med portinställningarna.....

 

/Kalle

 

Link to comment
Share on other sites

FileZilla Server anger vid installationen att porten är 14147, vilket förstås kan ändras. Men jag har utgått från detta vid portforwardingen, och ställt in ett spann täckande angivet portnummer. Däremot port 21 har jag ingenstans.

 

14147 låter som fjärradministreringsporten, alltså inte porten för att ansluta till ftp:n. Spannet låter som vilka portar som filöverföringarna sedan ska ske på, alltså inte porten för att ansluta till ftp:n.

 

Standardporten för att ansluta till ftp är 21. Om du inte har ändrat det så är det den porten som gäller och den du måste lägga upp i port forwarding på routern.

 

 

Link to comment
Share on other sites

I routern skiljs på "Public Port" och "Private Port" !

 

I andra sammanhang pratas det om anslutningsport och även trafikport...

 

Så, med avseende på routern, vilken port ska anses vara anslutningsporten av ovannämnda, där jag ska sätta in 21, och vilket nummer ska man då ange på den andra porten ?

 

Sedan i NIS; Vilken port där ? Jag antar att det ska vara 21 även där

 

Förmodar att jag också får ändra till detta nummer (21) i FileZilla Server !! ??

 

/Kalle

 

Link to comment
Share on other sites

I routern skiljs på "Public Port" och "Private Port" !
Båda kan vara 21 för att göra det enkelt. Likaså 21 i NIS. 21 är standard för för alla ftp-servrar så det tror jag nog FileZilla Server är inställd för.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, det verkar logiskt att ha 21 som standardport !

Eftersom även port 20 tycks ha en relevans, har jag garderat router-inställningen med spannet 20 - 21.

 

Mycket riktigt var porten 14147 i FileZilla avsedd för admin.avlyssning. FileZilla Server är nu inställd på 21, liksom brandväggen i Norton Internet Security....

 

Men, men - det hjälpte inte upp accessen !

 

FileZilla Client sjunger en välbekant vers:

 

Status: Slår upp adressen för namn.no-ip.org

Status: Ansluter till (IP-nr):21...

Status: Försöket att ansluta till "ETIMEDOUT - Connection attempt timed out" misslyckades.

Fel: Kunde inte ansluta till servern

 

----------------

Mozilla FireFox säger:

 

Index för ftp://namn.no-ip.org/

 

Gå upp till en högre katalognivå

Namn Storlek Senast ändrad

 

(Känns det igen, Cecilia ? ! )

 

------------------

Och Internet Explorer är lika tjurigt som vanligt med:

 

Webbsidan kan inte visas

 

Försök med följande:

Diagnostisera anslutningsproblem

 

Mer information

 

Så frågan är om jag överhuvudtaget kan nå ftp-servern utifrån internet...

 

/Kalle

 

Link to comment
Share on other sites

Mozilla FireFox säger:

 

Index för ftp://namn.no-ip.org/

 

Gå upp till en högre katalognivå

Namn Storlek Senast ändrad

 

(Känns det igen, Cecilia ? ! )

Nej, jag får:

"Servern på namn.no-ip.org svarar inte."

Vilket väl mer motsvarar vad FileZilla client och IE skriver. IE har väl ingen inbyggd ftp-klient, eller?

Men ditt resultat tyder väl på att din Firefox får kontakt med FTP-servern.

 

Status: Ansluter till (IP-nr):21...
Har inte du en IP-adress som börjar med 83.191?

 

Link to comment
Share on other sites

Det stämmer bra, Cecilia !

 

Och den avslutas med ":21" i FileZilla Client !

 

Men det är illavarslande att inte någon utifrån kan få tillgång till serverns innehåll, vilket var meningen...

Då ser det mörkt ut för mig också, med laptopen via mobilt bredband...

 

Link to comment
Share on other sites

Och den avslutas med ":21" i FileZilla Client !
Förlåt, jag misstolkade där, jag trodde att IP-adressen skrevs ut efter : så att den började med 21.

 

Kan man i Nortons brandvägg se om något blockeras eller går det att logga alla anslutningsförsök utifrån?

 

Link to comment
Share on other sites

Ja - det finns en logg i Nortons brandvägg, som visar vilka IP-nummer som har blockerats under angiven period.

Dock upptas på ingen av raderna specifikt port 21, vilket borde vara den blockerade porten, eftersom det är den som leder till servern...

 

Inte heller loggen i D-links (routerns) brandvägg visar några avstyrda försök utifrån, i vart fall ingen mot port 21...

Så då undrar man vad det är som hindrar från internet kommande försök att få tillgång till serverns arbetskatalog !

 

Och - om igen - jag kan alltså inifrån mitt hemmanät accessa min hemsida på http-adressen.

Varför kan jag då inte - på samma sätt - få tillgång till min ftp-adress ?

 

Den första ligger med Apache som server, medan den andra ligger med FileZilla som server, och på samma PC !

 

/Kalle

 

Link to comment
Share on other sites

I första försöket (med Firefox) får jag fram ftp-platsen utan innehåll, men med en option att gå till en högre katalog.

 

Nästa försök resulterar i att webbsidan inte kan visas (Försöket avbryts !) Så det verkar som att det ligger ett tidigare svar någonstans och verkar lovande, medan det egentligen inte går att få någon kontakt...

 

Studerar just nu vad jag kan konfigurera i min dns-leverantörs (No-Ip) inställningar, men där verkar det inte finnas något att hämta, även om de har en del nyttig information...

Man kunde ju tänka sig en annan inställning för att köra en ftp, i stället för en http. Båda går ju på samma IP-nr, men ska väl dirigeras av routern till rätt port, såvitt jag förstår !

 

/Kalle

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...