Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skicka mail från min hemsida


MrHall

Recommended Posts

Hej!

 

På min hemsida har jag nu gjort ett formulär som man kan fylla i.

Detta kan man sedan skicka till mig genom att trycka på en "skicka"-knapp.

 

Jag vill att användaren ska kunna fylla i en annan e-post i ett eget fält.

Denna e-posten ska få ett mail också!

 

E-posten som ska skickas till den ifyllda adressen ska vara ett dokument.

Dokumentet ska vara en färdig mall som fylls i genom att användare går in på min sida och fyller i formuläret...fattar ni!?!?

 

Hur gör jag???

 

/Förvirrad

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply

För att skicka mail mha av ASP måste någon sorts komponent vara installerade på den server du ska köra på. Jmail heter en komponent som kan lösa detta, det finns många fler. Ta reda på detta först och återkom med vilka komponenter som fanns!

 

Link to comment
Share on other sites

Ok.

 

Jag ska ta reda på detta...

 

Kan Du hjälpa mig med en annan sak?

 

Varför får jag två identiska mail???

 

 

<html>

 

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="sv">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">

<title>Nomination</title>

</head>

 

<body bgcolor="#CCFFCC">

 

<div style="position: absolute; width: 440px; height: 442; z-index: 4; left: 0px; top: 0px" id="lager1">

 

<div style="position: absolute; width: 440px; height: 22px; z-index: 2; left: 0px; top: 0px" id="Head" align="center">

<b><font face="Kristen ITC" size="2">Go ahead and get your friend proof in

paper!</font></b></div>

<div style="position: absolute; width: 440px; height: 420px; z-index: 4; left: 0px; top: 22px" id="Form">

 

<form method="POST" action="http://www.smartutbildning.se/cgi-bin/FormMail.pl">

<input type="hidden" name="redirect" value="http://www.smartutbildning.se/iknowwho/nominationsent.htm">

<input type="hidden" name="subject" value="Nomination">

<input type="hidden" name="recipient" value="motivation@smartutbildning.se">

 

 

<p align="left"><font face="Kristen ITC"><b><font size="2">Cathegory</font><font size="2">:

</font></b><font size="1">

<select size="1" name="Cathegory" style="font-weight: 700">

<option>Good deed</option>

<option>Hottie</option>

<option>Worst lover</option>

<option>Best lover</option>

<option>Best friend</option>

<option>Dork</option>

<option>Looser</option>

<option>Performer</option>

</select></font><b><font size="2"><br>

Name</font><font size="2">

of the nominee:</font></b><font size="1">

<input name="name" size="33" style="font-weight: 700"><br>

</font></font><b><font face="Kristen ITC" size="2">Why does Your

friend desurve to win in ths cathegory?:<br>

<textarea name="Why" cols="50" rows="7"></textarea></font></b><font size="1" face="Kristen ITC"><br>

</font><b><font face="Kristen ITC" size="2">Your motivation

to the jury:<br>

<textarea rows="7" name="Motivation" cols="50"></textarea><br>Your friends

e-mail:<input type="text" name="email" size="42"></font></b></p>

<p align="center"><font face="Kristen ITC">

<input type="submit" value="Send" name="B1" style="font-weight: 700">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<input type="reset" value="Emty all fields" name="B2" style="font-weight: 700"><br></font></p>

</form></div>

<p>&nbsp;</div>

 

</body>

 

</html>

 

 

/Ola

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Kollade lite till dig och på deras FAQ finns detta:

 

CDONTS - Hur skickar jag mail via ASP?

<%
Set objMail = Server.CreateObject( "CDONTS.NewMail" )
objMail.To = "mottagare@domän.se"
objMail.From = "avsändare@dindomän.se"
objMail.Subject = "Testmail med Chili!Mail"
objMail.Body = "Hej Mottagare" & vbcrlf & vbcrlf & "Email från min webbsida"
objMail.Host = "mailout.b-one.net"
objMail.Send
Set objMail = Nothing
%> 

 

Som du ser så vill dem att du ska använda CDONTS.

Detta är ju bara ett exempel så du får justera det så att det passar ditt behov angående hur ditt formulär ser ut.

Hade jag varit dig hade jag gjort en egen sida för själva skickadet av mailet där du anropar sidan gonom action-taggen i ditt formulär.

Sök lite på CDONTS så kommer du att se flera exempel på hur man kan tänka och göra.

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Ser inget i ditt exempel som skulle kunna få servern att skicka två mail.

Testa med deras eget förslag på ett mail med CGI, där du (såklart) använder Dina värden för hidden-fälten.

Blir det fel även då hade jag kontaktat supporten.

 

Kolla upp CSS-programmering.

Det kommer att ge dig bättre möjligheter att få "snyggare", redigervänligare kod.

Ett litet tips, bara :)

 

[inlägget ändrat 2006-04-17 14:45:45 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Dem båda exemplen ska fungera likadant men varför dem inte gör det, det vet jag inte. Kontakta supporten och hör om det är något tokigt på servern. Man får börja felsöka och "ringa in" felet.

 

/Fattar nada

Inte jag heller, så här på annandag påsk :)

Har tyvärr ingen idé på vad det kan vara för fel.

 

Behöver du använda CGI-metoden eller räcker det med CDONTS-metoden när du ska skicka dina mail?

 

Link to comment
Share on other sites

Ok.

 

Men problemet är inte att skicka mailet...

Problemet är att jag vill att mailet som skickas från min hemsida ska

vara ett mail som ser ut på ett visst sätt.

 

Jag vill inte bara ha ett mail som ser ut såhär:

 

Cathegory: bla

 

Namn: ola

 

 

osv.

 

 

Jag vill göra ex. ett worddokument eller ett snyggare mail som skickas.

Vad som står i mailet ska ju fyllas i automatiskt efter fälten i formuläret.

 

/Fattar?

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Det jag menade var att du kanske inte behöver använda 2 olika metoder för att skicka dina mail.

 

Går det med CDONTS och att det inte kommer dubbla mail så hade jag gjort det med den metoden.

 

För att skicka "snyggare" mail kan du skicka det som en html-sida där du formgett designen och du bara lägger in värdena som är ifyllda i formuläret.

 

En länk som beskriver det:

http://support.microsoft.com/kb/q189945/

 

Sök annars på det för det finns säkert många trådar på det.

 

Fattar?

Japp!

 

Link to comment
Share on other sites

Ah!

 

Där sa Du nått!

 

Att skicka som HTML...

Hur ändrar jag det???

 

Som Du märker är detta inte min värld egentligen... ;)

 

Men om jag vill fortsätta med den koden jag har gjort...

Hur gör jag för att skicka ett HTML-mail till en "valfri" e-post

som användaren själv fyller i?

 

HTML-mailet innehåller då de fälten som nyss fyllts i.

 

/snart på rätt väg

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane
Att skicka som HTML...

Hur ändrar jag det???

Länken jag gav dig beskriver det eller så sökte jag här på EForum på

+CDONTS +html och fick 76 träffar :)

 

Men om jag vill fortsätta med den koden jag har gjort...

Menar du ditt formulär?

 

Hur gör jag för att skicka ett HTML-mail till en "valfri" e-post

som användaren själv fyller i?

Hämta upp vilken adress du har angett i formuläret och lägg det i en variabel. Lägg in variabeln som värde till:

objMail.To = "mottagare@domän.se"

Alltså ska det vara:

objMail.To = ""& din variabel &""

 

Prova att skapa ett mail som är html-formaterad och visa koden om det inte går. Då är det lättare att hjälpa dig.

Du får göra lite jobb själv :))

 

snart på rätt väg

Det beror på vilken väg du ska till :)

 

Link to comment
Share on other sites

AH!

 

Jag får bara felmeddelande hela tiden!!!

 

Här är koden:

 

<html>

 

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="sv">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">

<title>Nomination</title>

 

<script language="JavaScript">

<!--

 

function SymError()

{

return true;

}

 

window.onerror = SymError;

 

var SymRealWinOpen = window.open;

 

function SymWinOpen(url, name, attributes)

{

return (new Object());

}

 

window.open = SymWinOpen;

 

//-->

</script>

 

<script language="JavaScript">

<!--

function FP_swapImg() {//v1.0

var doc=document,args=arguments,elm,n; doc.$imgSwaps=new Array(); for(n=2; n<args.length;

n+=2) { elm=FP_getObjectByID(args[n]); if(elm) { doc.$imgSwaps[doc.$imgSwaps.length]=elm;

elm.$src=elm.src; elm.src=args[n+1]; } }

}

 

function FP_preloadImgs() {//v1.0

var d=document,a=arguments; if(!d.FP_imgs) d.FP_imgs=new Array();

for(var i=0; i<a.length; i++) { d.FP_imgs=new Image; d.FP_imgs.src=a; }

}

 

function FP_getObjectByID(id,o) {//v1.0

var c,el,els,f,m,n; if(!o)o=document; if(o.getElementById) el=o.getElementById(id);

else if(o.layers) c=o.layers; else if(o.all) el=o.all[id]; if(el) return el;

if(o.id==id || o.name==id) return o; if(o.childNodes) c=o.childNodes; if©

for(n=0; n<c.length; n++) { el=FP_getObjectByID(id,c[n]); if(el) return el; }

f=o.forms; if(f) for(n=0; n<f.length; n++) { els=f[n].elements;

for(m=0; m<els.length; m++){ el=FP_getObjectByID(id,els[n]); if(el) return el; } }

return null;

}

// -->

</script>

</head>

 

<body bgcolor="#CCFFCC" onload="FP_preloadImgs(/*url*/'buttonC8.gif', /*url*/'buttonC9.gif', /*url*/'buttonD4.gif', /*url*/'buttonD5.gif')">

 

<div style="position: absolute; width: 440px; height: 442; z-index: 4; left: 0px; top: 0px" id="lager1">

 

<div style="position: absolute; width: 440px; height: 22px; z-index: 2; left: 0px; top: 0px" id="Head" align="center">

<b><font face="Kristen ITC" size="2">Go ahead and give someone proof!</font></b></div>

<div style="position: absolute; width: 440px; height: 420px; z-index: 4; left: 0px; top: 22px" id="Form">

 

<div style="position: absolute; width: 50px; height: 44px; z-index: 2; left: 0px; top: 0px" id="Bookmark1">

<a name="page1"></a></div>

 

<div style="position: absolute; width: 11px; height: 11px; z-index: 1; left: 198px; top: 851px" id="Bookmark">

<b><font face="Kristen ITC" size="2">

<a name="page2"></a></font></b></div>

 

<form method="POST" action="http://www.smartutbildning.se/cgi-bin/FormMail.pl" enctype="multipart/form-data">

<font face="Kristen ITC">

<input type="hidden" name="redirect" value="http://www.smartutbildning.se/iknowwho/nominationsent.htm" style="font-weight: 700">

<input type="hidden" name="subject" value="Nomination" style="font-weight: 700">

<input type="hidden" name="recipient" value="motivation@smartutbildning.se" style="font-weight: 700">

 

</font>

 

 

<table border="0" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" id="table1" width="440">

<tr>

<td width="31%"><font face="Kristen ITC"><b><font size="2">Cathegory:</font></b></font></td>

<td width="67%">

<font face="Kristen ITC" size="1">

<select size="1" name="Cathegory" style="font-weight: 700">

<option>Good deed</option>

<option>Hottie</option>

<option>Worst lover</option>

<option>Best lover</option>

<option>Best friend</option>

<option>Dork</option>

<option>Looser</option>

<option>Performer</option>

</select></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">

Nominee´s name</font></b><font face="Kristen ITC"><b><font size="2">:

</font></b></font></td>

<td width="67%">

<font face="Kristen ITC" size="1">

<input name="name" size="34" style="font-weight: 700"></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">

Nominee´s e-mail:</font></b></td>

<td width="67%"><b>

<font face="Kristen ITC" size="2">

<input name="nomineeemail" size="34" style="font-weight: 700"></font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2"><b>

<font face="Kristen ITC" size="2">Your relationship to this

person:</font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2"><b>

<font face="Kristen ITC" size="2">

<textarea name="Why" cols="48" rows="7" style="font-weight: 700"></textarea></font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2"><b><font face="Kristen ITC" size="2">Your motivation

to the jury:</font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2"><b>

<font face="Kristen ITC" size="2">

<textarea rows="7" name="Motivation" cols="48" style="font-weight: 700"></textarea></font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2" height="16"></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">

<p align="center"><b><font face="Kristen ITC" size="2"><a href="#page2">

<img border="0" id="img1" src="buttonC7.gif" height="30" width="150" alt="Continue" fp-style="fp-btn: Metal Rectangle 1; fp-font: Kristen ITC; fp-font-style: Bold; fp-transparent: 1" fp-title="Continue" onmouseover="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img1',/*url*/'buttonC8.gif')" onmouseout="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img1',/*url*/'buttonC7.gif')" onmousedown="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img1',/*url*/'buttonC9.gif')" onmouseup="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img1',/*url*/'buttonC8.gif')"></a></font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">Your name:</font></b></td>

<td width="67%"><font face="Kristen ITC">

<input name="Nominator" size="34" style="font-weight: 700"></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">Your e-mail:</font></b></td>

<td width="67%"><font face="Kristen ITC">

<input name="Nominatoremail" size="34" style="font-weight: 700"></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2"><b>

<font face="Kristen ITC" size="2">Nominee´s e-mail adress will be published.</font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2"><b>

<font face="Kristen ITC" size="2">&nbsp;</font></b></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">

<p align="center"><b><font face="Kristen ITC" size="2">&nbsp;</font></b><font face="Kristen ITC"><input type="submit" value="Send" name="B1" style="font-weight: 700"><input type="reset" value="Emty all fields" name="B2" style="font-weight: 700"></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">

<p align="center">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">

<p align="center">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">

<p align="center">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">

<p align="center">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2">

<p align="center"><a href="#page1">

<img border="0" id="img2" src="buttonD3.gif" height="30" width="150" alt="Go back" fp-style="fp-btn: Metal Rectangle 1; fp-font: Kristen ITC; fp-font-style: Bold; fp-transparent: 1" fp-title="Go back" onmouseover="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img2',/*url*/'buttonD4.gif')" onmouseout="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img2',/*url*/'buttonD3.gif')" onmousedown="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img2',/*url*/'buttonD5.gif')" onmouseup="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img2',/*url*/'buttonD4.gif')"></a></td>

</tr>

</table>

</form></div>

<p>&nbsp;</div>

 

</body>

 

</html>

<script language="JavaScript">

<!--

var SymRealOnLoad;

var SymRealOnUnload;

 

function SymOnUnload()

{

window.open = SymWinOpen;

if(SymRealOnUnload != null)

SymRealOnUnload();

}

 

function SymOnLoad()

{

if(SymRealOnLoad != null)

SymRealOnLoad();

window.open = SymRealWinOpen;

SymRealOnUnload = window.onunload;

window.onunload = SymOnUnload;

}

 

SymRealOnLoad = window.onload;

window.onload = SymOnLoad;

 

//-->

</script>

 

Jag fattar inte alls vad jag ska göra!?!?

Jag kan inte göra ett HTML-mail!?

 

Finns det något exempel någonstans?

Det Du skickade funkade inte. Det är väl kanske servern som inte stödjer det kanske??

 

/irriterad på sig själv

 

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Koden du visar är inte en mail-funktion.

Det är formuläret som ska anropa sidan där ett ev html-mail ska skickas.

 

Så gör så här:

1,

Gör ett enkelt formulär som innehåller En textruta(namn="epost") för att fylla i sin epostadress.

 

2,

Skapa en enkel mailsida för html-format.

På denna sidan så lägger du in epost-värdet direkt med Request.Form("epost") där man fyller i var mailet ska skickas.

Glöm inte att manuellt fylla i resterande värden som namn osv...

 

Visa sen all kod för formuläret och mailsidan så kan jag kolla på det.

Blir kanske inte idag men imorgon om jag hinner och du hunnit koda "skitet" :)

 

Har du kollat på länken till Microsofts supportsida eller någon annan tråd om detta?

Ha tålamod :)

 

Link to comment
Share on other sites

Ok.

 

Nu tror jag att jag fattar vad som är fel!

 

...koden jag skickade anropar: http://www.smartutbildning.se/cgi-bin/FormMail.pl

 

Det är FormMail.pl som styr hur mailet ska se ut och skickas!?!?!?

 

Om det är så...

Så vet jag inte alls hur jag ska göra...

 

:( :( :(

 

...fattar inte så mycket av Ditt förra inlägg heller...

 

Fan, jag trodde jag började haja lite :s

 

Du vill inte ge mig ett enkelt exempel?

Så kanske jag kan redigera det sen.

Bara så att jag kommer igång och förhoppningsvis fattar vad det är jag håller på med...

 

/novis

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Japp, det är den filen som tar hand om vad du skickar in MEN fråga inget om CGI för det vet jag inget om!

 

Tog exemplet på MS support sida jag länkade till innan.

Lade till en variabel som ta emot epostadressen och lägger in den i körningen.

Orkade inte göra nått eget, funderar på Maldiverna just nu :)

 

Du får gör ett formulär som anropar denna sidan, vad du nu döper den till.

Textrutan för epostadressen ska ha namnet epost.

 

Kolla här:

http://1ff1863253e190bf.paste.se/

 

Link to comment
Share on other sites

Du vill inte ge mig ett enkelt exempel?

 

Varför inte göra som Micke säger och söka lite på Eforum??

 

Kolla tex:

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=727105#730389

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=765405#765541

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=724526#724628

 

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

Jo, det är ett bra tips...

Men jag fattar ju nada av sånt här...

 

Svårt att söka då.

 

Jag har försökt.

 

Det jag har hittat vet jag inte ad jag ska göra med ändå...

 

/hmm

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Har du kollat på länken till exemplet jag gjorde om ifrån MS Supportsida?

Där är det väldigt "enkla" saker utan några "överdrivna" saker.

Option Explicit hjälper dig att hålla reda på variablerna osv...

En liten "hjälpreda", enkelt sagt.

 

Har du gjort ett formulär enabrt med en textruta för epost-adressen?

Du får ändra värdet för vilken det är som skickar mailet.

Det ändrar du här: myMail.From="din@epostadress.se"

 

Testa förslaget och se vad du får för felmeddelanden!

 

Har tyvärr inte mer tid just nu men prova och se vad som händer!

 

Link to comment
Share on other sites

Ok.

 

Jag tror att Du tror att jag kan mer än vad jag kan... :s :(

 

Den koden Du skickade... ska den vara i en egen separat fil?

Vad ska den sparas som? .htm???

 

Sista stycket...

 

myMail.From=.......

 

Hur kan jag skriva i adressen där!?!?!?

Ska jag alltså skapa en adress som jag använder på hemsidan?

 

Varför funkar det inte att göra såhär:

 

 

E-post: <input type="text" name="epost" size="20">

 

<FORM method="post" action="http://www.smartutbildning.se/cgi-bin/FormMail.pl">

 

<input type="hidden" name="redirect" value="http://www.smartutbildning.se/iknowwho/nominationsent.htm" style="font-weight: 700">

 

<input type="hidden" name="subject" value="Nomination" style="font-weight: 700">

<input type="hidden" name="recipient" value= " " & epost & " " style="font-weight: 700">

 

osv...

 

Om jag vill använda den koden Du skickade...

Hänvisar jag bara till den filen istället för den jag tidigare visade?

 

/nollställd

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane
Om jag vill använda den koden Du skickade...

Hänvisar jag bara till den filen istället för den jag tidigare visade?

Jajamensan :)

 

Skapa en sida med den koden jag visade dig:

Döp den till skicka_epost.asp

 

Gör sen ett formulär med:

<form method="post" action="[color="#0000ff"]skicka_epost.asp[/color]">
<input type="text" name="epost"><br />
<input type="submit" value="Skicka skitet">
</form>

 

Glöm nu inte att ändra vem det är ifrån som skickar mailet.

Det visade jag i ett tidigare inlägg var det var :)

 

Link to comment
Share on other sites

Ok....

 

Såg bra ut...

...men funkar inte...

 

HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error

Apache

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Technical Information (for support personnel)

 

Error Type:

Sun ONE ASP VBScript runtime (0x800A01B6)

Object does not support this property or method: 'MailFormat'

/test/skicka_epost.asp, line 27

 

 

Browser Type:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

 

Page:

POST 26 bytes to /test/skicka_epost.asp

 

POST Data:

epost=hall_ola@hotmail.com

 

Time:

Wednesday, April 19, 2006, 6:18:17 PM

 

 

More information:

Sun ONE Active Server Pages Support

 

 

...Så händer det...

 

/nära

 

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Bra att du försöker :thumbsup:

 

Denna är jag intresserad av att få se mer om: epost=hall_ola@hotmail.com

 

Sen nämner sidan även att mailformat inte stöds, vilket är 0 i detta fallet, vilket det bör vara om det är HTML-format på mailet.

Visa gärna hur koden ser ut nu. Lägg in det mellan [ LOG ]-taggarna!

 

Testa att bara skicka ett "vanlig" mail.

Testa detta:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Option Explicit[/color]
  [color="#0000ff"]Dim[/color] myMail
  [color="#0000ff"]Dim[/color] epost
  epost = [b]Request[/b].Form([GRÅ]"epost"[/GRÅ])
  [color="#0000ff"]Set[/color] myMail = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"CDONTS.NewMail"[/GRÅ])

  myMail.From=[GRÅ]"din@epostadress.se"[/GRÅ]
  myMail.[color="#0000ff"]To[/color]=[GRÅ]""[/GRÅ]& epost &[GRÅ]""[/GRÅ]
  myMail.Subject=[GRÅ]"Sample CDONTS HTML Message"[/GRÅ]
  myMail.Body = [GRÅ]"Epost-brevet har kommit fram"[/GRÅ]

  myMail.Send
  [color="#0000ff"]Set[/color] mymail=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
  [b]Response[/b].Write [GRÅ]"Kan jag läsa detta så gick det bra!"[/GRÅ]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

 

 

 

[inlägget ändrat 2006-04-19 20:51:23 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Error Type:

Sun ONE ASP VBScript runtime (0x800A01B6)

Object does not support this property or method: 'MailFormat'

/test/skicka_epost.asp, line 27

Antar att det beror på att du inte kör på en Microsoft (IIS) plattform. Antagligen är det Chili!Mail som du får använda dig av och syntax/objekt/komponenter skiljer sig lite för denna komponent.

Kolla tex på:

http://developers.sun.com/asp/howto/chilimail.html

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...