Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
MrHall

Skicka mail från min hemsida

Rekommendera Poster

Vad f-n har nu hänt!?!?!?

 

skacka_epost.asp:

 

<%
epost = Request.Form("epost")
category = Request.Form("category")
why = Request.Form("why")
name = Request.Form("name")
nominator = Request.Form("nominator")
nominatoremail = Request.Form("nominatoremail")

HTML = "<!DOCTYPE HTML PUBLIC""-//IETF//DTD HTML//EN"">"
HTML = HTML & "<html>"
HTML = HTML & "<head>"
HTML = HTML & "<meta http-equiv=""Content-Type"""
HTML = HTML & "content=""text/html; charset=iso-8859-1"">"
HTML = HTML & "<meta name=""GENERATOR"""
HTML = HTML & " content=""Microsoft Visual Studio 6.0"">"
HTML = HTML & "<title>Nomination</title>"
HTML = HTML & "</head>"
HTML = HTML & "<body bgcolor=""#CCFFCC"">"
HTML = HTML & "<b>Congratiolations!</b><br>"
HTML = HTML & "You´ve just been nominated in the category <i>" & category & "</i> of the mounth.<br><br>"
HTML = HTML & "This is who nominated You: <b>"& nominator
HTML = HTML & "</b><br><br>This is why You are nominated: <br><i>"
HTML = HTML & why
HTML = HTML & "</i><br><br>Visit <a href=""http://www.smartutbildning.se/iknowwho"">www.smartutbildning.se/iknowwho </a>and nominate back!<br>"
HTML = HTML & "</body>"
HTML = HTML & "</html>"

Set objMail = Server.CreateObject( "CDONTS.NewMail" )
objMail.To = epost
objMail.Bcc = "hall_ola@hotmail.com"
objMail.From = nominatoremail
objMail.Subject = name &", You´ve just been nominated..."
objMail.BodyFormat=0
objMail.Body = HTML
objMail.Host = "mailout.b-one.net"
objMail.Send
Set objMail = Nothing
[color="#ff0000"]response.redirect "http://www.smartutbildning.se/iknowwho/nominationsent.htm"[/color]
%>

 

Varför öppnas inte sidan i samma frame!?!?!?

Det öppnas ett nytt fönster! Det vill jag inte.

Jag vill att mailet skickas, sen öppnas en ny sida i samma ram.

 

Vad är fel???

 

/arg!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="sv">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Nominate</title>
<style fprolloverstyle>A:hover {color: #FF6600; font-weight: bold}
</style>
<base target="I1">

<script type="text/javascript">
[color="#ff0000"]function formkoll(skickaepost) {
 if (skickaepost.category.value == "") {
  alert("You must choose category!");
  skickaepost.category.focus();
  return false;
 }
 if (skickaepost.name.value == "") {
  alert("Enter nominee´s name!");
  skickaepost.name.focus();
  return false;
 }
 if (skickaepost.epost.value == "") {
  alert("Enter nominee´s e-mail!");
  skickaepost.epost.focus();
  return false;
 }
 if (skickaepost.why.value == "") {
  alert("You must describe why You want to nominate this person!");
  skickaepost.why.focus();
  return false;
 }
 if (skickaepost.nominator.value == "") {
  alert("Enter your name!");
  skickaepost.nominator.focus();
  return false;
 }
 if (skickaepost.nominatoremail.value == "") {
  alert("Enter your e-mail!");
  skickaepost.nominatoremail.focus();
  return false;
 }
 if (skickaepost.o.value == "") {
  alert("Please choose if this is a secret or official nomination.");
  skickaepost.o.focus();
  return false;
 }
}
</script>[/color]

</head>

<body link="#000000" vlink="#000000" bgcolor="#CCFFCC">

<div style="position: absolute; width: 12px; height: 4px; z-index: 3; left: 0px; top: 876px" id="bookmark2">
<a name="page2"></a></div>
<div style="position: absolute; width: 100px; height: 100px; z-index: 2; left: 0; top: 0" id="Page1">
<div style="position: absolute; width: 9px; height: 14px; z-index: 1; left: 0; top: 0" id="bookmark1">
	<a name="page1"></a></div>

[color="#ff0000"]<FORM method="post" action="/iknowwho/asp/skicka_epost.asp" onsubmit="return formkoll(this)">[/color]
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="440" height="100" id="table1">
	<tr>
				<td width="98%" colspan="2">
				<p align="center">
 <b><font face="Kristen ITC" size="2">Go ahead and give someone proof!</font></b></td>
				</tr>
	<tr>
				<td width="31%">&nbsp;</td>
				<td width="67%">
				&nbsp;</td>
			</tr>
	<tr>
				<td width="31%"><font face="Kristen ITC"><b><font size="2">category:</font></b></font></td>
				<td width="67%">
				<font face="Kristen ITC" size="1">
		<select size="1" name="category" style="font-weight: 700">
		<option value="">-Choose category-</option>
		<option value="Good deed">Good deed</option>
		<option value="Daredevil">Daredevil</option>
		<option value="Pop idol">Pop idol</option>
		<option value="Best dad">Best dad</option>
		<option value="Best mom">Best mom</option>
		<option value="Hottie">Hottie</option>
		<option value="Worst lover">Worst lover</option>
		<option value="Best lover">Best lover</option>
		<option value="Best friend">Best friend</option>
		<option value="Dork">Dork</option>
		<option value="Looser">Looser</option>
		<option value="Performer">Performer</option>
		<option value="Ninja">Ninja</option>
		<option value="Cook">Cook</option>
		<option value="Dancer">Dancer</option>
		<option value="Best partner">Best partner</option>
		</select></font></td>
			</tr>
	<tr>
				<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">
				Nominee´s name</font></b><font face="Kristen ITC"><b><font size="2">:
		</font></b></font></td>
				<td width="67%">
				<font face="Kristen ITC" size="1">
		<input name="name" size="34" style="font-weight: 700"></font></td>
			</tr>
	<tr>
				<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">
				Nominee´s e-mail:</font></b></td>
				<td width="67%"><b>
				<font face="Kristen ITC" size="2">
				<input name="epost" size="34" style="font-weight: 700"></font></b></td>
			</tr>
	<tr>
		<td colspan="2"><b><font face="Kristen ITC" size="2">Why do You want 
		to nominate this person?</font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2"><b>
				<font face="Kristen ITC" size="2">
		<textarea name="why" cols="48" rows="7" style="font-weight: 700"></textarea></font></b></td>
	</tr>
	<tr>
				<td width="31%">&nbsp;</td>
				<td width="67%">&nbsp;</td>
			</tr>
	<tr>
				<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">Your name:</font></b></td>
				<td width="67%"><font face="Kristen ITC">
				<input name="nominator" size="34" style="font-weight: 700"></font></td>
			</tr>
	<tr>
				<td width="31%"><b><font face="Kristen ITC" size="2">Your e-mail:</font></b></td>
				<td width="67%"><font face="Kristen ITC">
				<input name="nominatoremail" size="34" style="font-weight: 700"></font></td>
			</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2"><b>
				<font face="Kristen ITC" size="2">No e-mail will not be published 
		on this site.</font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">
		<p align="center"><font face="Kristen ITC">
		<input type="submit" value="Send" name="Slut" style="font-weight: 700"><input type="reset" value="Emty all fields" name="Regret" style="font-weight: 700"></font></td>
	</tr>
	</table>

</form></div>

</body>

</html>

 

Det kan vara här det är fel???

 

/kanske?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...