Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Dropdown


Tessan66

Recommended Posts

Hej

 

Jag tänkte kolla med er om någon har några bra tips på hur man kan göra en droplist med hela årets månader för att sedan då ta fram ur daabasen de "case" i en specifik månad.

 

Tex. väljer jag mars så vill jag ta fram alla de "case" som ska vara färdiga i mars månad. Fältet deadline i databasen är i datum format.

 

Kan man göra så?

 

Link to comment
Share on other sites

Eftersom jag inte vet hur din databas är uppbyggs då blir det kanske inte perfekt, men testa:[log]

<html>
<head>
<title>Månads [color="#0000ff"]Case[/color]</title>
<script type=[GRÅ]"text/javascript"[/GRÅ]>
  [color="#0000ff"]Function[/color] jumpMenu(targ,selObj,restore){
    [color="#0000ff"]Eval[/color](targ+[GRÅ]".location='"[/GRÅ]+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+[GRÅ]"'"[/GRÅ]);
    [color="#0000ff"]If[/color] (restore) selObj.selectedIndex=0;
  }
</script>
</head>
<body>
<[color="#0000ff"]Select[/color] name=[GRÅ]"menu1"[/GRÅ] onChange=[GRÅ]"jumpMenu('parent',this,0)"[/GRÅ]>
   <option value=[GRÅ]"?m=1"[/GRÅ]>Januari</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=2"[/GRÅ]>Februari</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=3"[/GRÅ]>Mars</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=4"[/GRÅ]>April</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=5"[/GRÅ]>Maj</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=6"[/GRÅ]>Juni</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=7"[/GRÅ]>Juli</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=8"[/GRÅ]>Augusti</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=9"[/GRÅ]>September</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=10"[/GRÅ]>Oktober</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=11"[/GRÅ]>November</option>
   <option value=[GRÅ]"?m=12"[/GRÅ]>December</option>
</[color="#0000ff"]Select[/color]>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
myMonth = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b]([GRÅ]"m"[/GRÅ]), [GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])

[color="#0000ff"]If[/color] myMonth<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]

   [color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   connStr = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"mindatabas.mdb"[/GRÅ])
   conn.open connStr

   [color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT id FROM case WHERE Month(deadline )="[/GRÅ]&myMonth&[GRÅ]""[/GRÅ])
      [color="#0000ff"]If[/color] RS.EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
        [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Hittade inga poster i databasen"[/GRÅ])
      [color="#0000ff"]Else[/color]
        [color="#0000ff"]Do[/color] Until RS.EOF
           [b]Response[/b].Write([GRÅ]"ID: "[/GRÅ]&RS(0)&[GRÅ]"<br>"[/GRÅ])
         RS.MoveNext
        [color="#0000ff"]Loop[/color]
      [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]   
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</body>
</html>

[/log]

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Tack det verkar se bra ut. På nästa sida då man valt månad så kommer det här upp:

 

Error Type:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'p.Status=<>4 AND Deadline='.

/lista1.asp, line 67

 

På rad:

QLC = "SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"

SQLC = SQLC & " p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"

SQLC = SQLC & " p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status=<>4 AND Deadline=" & Deadline &""

SQLC = SQLC & " ORDER BY '" & Sortera &"';"

Set rsLista3 = ListaDB.Execute(SQLC)

 

Hinner du hjälpa mig mer? Tack snälla!!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om du klistrar in koden för lista1.asp (använd gärna LOG- och KOD-knapparna) så blir det nog lättare att förså vad det är du vill göra.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Det är ju rätt mycket kod men gärna om du kan hjälpa mig.

 

[MÄRK]<%[/MÄRK]@ Language=VBScript [MÄRK]%>[/MÄRK]
<%Option Explicit%>
<html>
<head>
<title> Lista ärenden </title>
<style type=[GRÅ]"text/css"[/GRÅ]>
<!--
body {font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px; color: #3366CC; bgcolor:#000000;}
p {font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px; color: #3366CC;}
table {font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px; color: #3366CC;}
tr {font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px; color: #3366CC;}
th {font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px; color: #3366CC;}
td {font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px; color: #3366CC;}
a href {font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px; color: #3366CC;}
A.1:link {color: #3366CC; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.1:active {color: #3366CC; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.1:visited {color: #3366CC; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.2:link { text-decoration:none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.2:active {text-decoration:none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.2:visited {text-decoration:none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.3:link { text-decoration:none; color: #3366CC; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.3:active {text-decoration:none; color: #3366CC; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
A.3:visited {text-decoration:none; color: #3366CC; font-family: Verdana, Arial; font-size: 12px;}
-->
</style>
<script language=[GRÅ]"JavaScript"[/GRÅ]>
[color="#0000ff"]Function[/color] NewWindow(mypage, myname, w, h, scroll) {
	var winl = (screen.width - w) / 2;
	var wint = (screen.height - h) / 2;
	winprops = [color="#006400"]'height='+h+',width='+w+',top='+wint+',left='+winl+',scrollbars='+scroll+',resizable'[/color]
	win = window.open(mypage, myname, winprops)
	[color="#0000ff"]If[/color] (parseInt(navigator.appVersion)>= 4) { win.window.focus(); }
	}
</script>
<base target=[GRÅ]"main"[/GRÅ]>
</head>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Dim[/color] ListaDB, rsLista1, rsLista2, rsLista3, rsLista4, rsLista5
[color="#0000ff"]Dim[/color] Visa, Status, Prio, Ansvarig, Deadline, Sortera
[color="#0000ff"]Dim[/color] SQLA, SQLB, SQLC, SQLD, SQLE

Visa = [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ])
Sortera = [b]Session[/b]([GRÅ]"Visa"[/GRÅ])
Status = [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Status"[/GRÅ])
Ansvarig = [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])
Deadline = [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])
Prio = [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Prio"[/GRÅ])

[color="#0000ff"]Set[/color] ListaDB = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
ListaDB.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\ToDo TG.mdb"[/GRÅ]

SQLA = [GRÅ]"SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"[/GRÅ]
SQLA = SQLA & [GRÅ]" p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"[/GRÅ]
SQLA = SQLA & [GRÅ]" p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status<>4 ORDER BY '"[/GRÅ] & Sortera &[GRÅ]"';"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista1 = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLA)

SQLB = [GRÅ]"SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"[/GRÅ]
SQLB = SQLB & [GRÅ]" p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"[/GRÅ]
SQLB = SQLB & [GRÅ]" p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status<>4 AND Prio='"[/GRÅ] & Prio &[GRÅ]"'"[/GRÅ] 
SQLB = SQLB & [GRÅ]" ORDER BY '"[/GRÅ] & Sortera &[GRÅ]"';"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista2 = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLB)

SQLC = [GRÅ]"SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"[/GRÅ]
SQLC = SQLC & [GRÅ]" p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"[/GRÅ]
SQLC = SQLC & [GRÅ]" p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status=<>4 AND Deadline="[/GRÅ] & Deadline &[GRÅ]""[/GRÅ] 
SQLC = SQLC & [GRÅ]" ORDER BY '"[/GRÅ] & Sortera &[GRÅ]"';"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista3 = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLC)

SQLD = [GRÅ]"SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"[/GRÅ]
SQLD = SQLD & [GRÅ]" p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"[/GRÅ]
SQLD = SQLD & [GRÅ]" p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status<>4 AND Status="[/GRÅ] & Status &[GRÅ]""[/GRÅ] 
SQLD = SQLD & [GRÅ]" ORDER BY '"[/GRÅ] & Sortera &[GRÅ]"';"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista4 = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLD)

SQLE = [GRÅ]"SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"[/GRÅ]
SQLE = SQLE & [GRÅ]" p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"[/GRÅ]
SQLE = SQLE & [GRÅ]" p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status<>4 AND Ansvarig='"[/GRÅ] & Ansvarig &[GRÅ]"'"[/GRÅ] 
SQLE = SQLE & [GRÅ]" ORDER BY '"[/GRÅ] & Sortera &[GRÅ]"';"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista5 = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLE)

[color="#0000ff"]Set[/color] Prio=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Prio FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Deadline=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Deadline FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Status=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Status FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Ansvarig=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Ansvarig FROM Projekt"[/GRÅ])
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<body>
<hr color=[GRÅ]"#FF9900"[/GRÅ]>
<table width=[GRÅ]"100%"[/GRÅ] height=[GRÅ]"6%"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>
<tr valign=[GRÅ]"_top"[/GRÅ] height=[GRÅ]"100%"[/GRÅ]>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ]>
		<a href =[GRÅ]"Lista1.asp?sortera=idnr&visa=<%=Visa%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color][GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"lista"[/GRÅ]><font color=[GRÅ]"#3366CC"[/GRÅ]>Mölle Id / Projekt Id</font></a>		 
	</th>
	<th widht=[GRÅ]"92"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>
		<a href =[GRÅ]"Lista1.asp?sortera=status&visa=<%=Visa%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color][GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"lista"[/GRÅ]><font color=[GRÅ]"#3366CC"[/GRÅ]>Status</font></a>
	</th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ]>
		<a href =[GRÅ]"Lista1.asp?sortera=projnamn&visa=<%=Visa%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color][GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"lista"[/GRÅ]><font color=[GRÅ]"#3366CC"[/GRÅ]>Projektnamn</font></a>
	</th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>
		<a href =[GRÅ]"Lista1.asp?sortera=deadline&visa=<%=Visa%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color][GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"lista"[/GRÅ]><font color=[GRÅ]"#3366CC"[/GRÅ]>Deadline</font></a>
	</th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>
		<a href =[GRÅ]"Lista1.asp?sortera=ansvarig&visa=<%=Visa%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color][GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"lista"[/GRÅ]><font color=[GRÅ]"#3366CC"[/GRÅ]>Ansvarig</font></a>
	</th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>
		<a href =[GRÅ]"Lista1.asp?sortera=avd&visa=<%=Visa%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color][GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"lista"[/GRÅ]><font color=[GRÅ]"#3366CC"[/GRÅ]>Avdelning</font>	</a>
	</th>
</tr>
</table>
<div style=[GRÅ]"width:100%; height:90%; overflow:auto"[/GRÅ]>
<table width=[GRÅ]"100%"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]If[/color] Visa = [GRÅ]"Alla"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rsLista1.EOF%>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
	<th width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write ([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista1([GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
		[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista1([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista1([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista1([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista1([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<%rsLista1.MoveNext%>
</tr>
<%Loop
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] Visa = [GRÅ]"Prio"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rslista2.EOF%>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
	<td width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista2([GRÅ]"idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista1([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista2([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista2([GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista2([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
		[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista2([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista2([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista2([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista2([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista2([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista2([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista2([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<%rsLista2.MoveNext%>
</tr>
<%Loop
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] Visa = [GRÅ]"Deadline"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rsLista3.EOF%>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
	<td width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista3([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista3([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista3([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista3([GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista3([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
		[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista3([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista3([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista3([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista3([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista3([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista3([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista3([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</td>
	<%rsLista3.MoveNext%>
</tr>
<%Loop
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] Visa = [GRÅ]"Status"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rslista4.EOF%>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
	<th width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista4([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista4([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista4([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista4([GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista4([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
		[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista4([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista4([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista4([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista4([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista4([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista4([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista4([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<%rsLista4.MoveNext%>
</tr>
<%Loop
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] Visa = [GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rslista5.EOF%>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
	<th width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista5([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista5([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista5([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista5([GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista5([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
		[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista5([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista5([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista5([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista5([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista5([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?id="[/GRÅ] & rsLista5([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista5([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<%rsLista5.MoveNext%>
</tr>
<%Loop
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#006400"]'rsLista1.Close[/color]
[color="#006400"]'rsLista2.Close[/color]
[color="#006400"]'rsLista3.Close[/color]
[color="#006400"]'rsLista4.Close[/color]
[color="#006400"]'rsLista5.Close[/color]
ListaDB.Close
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</table>
</div>
</body>
</html>

 

Hoppas jag gjorde rätt!

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det verkar som om du inte skickar med något Deadline-värde.

Dvs Request.Querystring("Deadline") är tom när lista1.asp laddas.

Kolla så att det verkligen görs och att det är rätt namn på den.

 

Hoppas jag gjorde rätt!
När det är långa kod-inklistringar så är det bra om man även använder LOG-knappen, så stör man inte flytet i forumet för de som inte är intresserade av koden.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Väljer jag januari tex i min nya drop down så laddas ju lista1.asp och då får jag detta felet:

[log]Object required: ''

/lista1.asp, line 169

 

[/log]

 

På den här koden:

[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rsLista3.EOF%>

 

Link to comment
Share on other sites

Om du skriver ut innehållet i strängen SQLC alltså Response.Write(SQLC), ser det då rätt ut?

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag såg en liten miss, jagb blir så ivrig!

 

Nu står det istället såhär:

[log]Error Type:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'p.Status=<>'4' AND Deadline=''.

/lista1.asp, line 65

[/log]

 

Rad 65 m.m:

SQLC = [GRÅ]"SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"[/GRÅ]
SQLC = SQLC & [GRÅ]" p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"[/GRÅ]
SQLC = SQLC & [GRÅ]" p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status=<>'4' AND Deadline='"[/GRÅ] & Deadline 
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista3 = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLC)

 

Link to comment
Share on other sites

Som jag skrev alldeles nyss...

Jag tycker det verkar som om du inte skickar med något Deadline-värde.

Dvs Request.Querystring("Deadline") är tom när lista1.asp laddas. Kolla så att det verkligen görs och att det är rätt namn på den.

 

samt

Om du skriver ut innehållet i strängen SQLC alltså Response.Write(SQLC), ser det då rätt ut?

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Du har skrivit: p.Status=<>'4'

 

Det finns ingen operator som ser ut så.

 

Antingen

p.Status<>'4'

eller

p.Status='4'

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack, ett fel mindre nu står det istället så här:

[log]Error Type:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in string in query expression 'p.Status<>'4' AND Deadline=''.

/lista1.asp, line 65

[/log]

 

På rad:

SQLC = [GRÅ]"SELECT p.id AS idnr, p.Avdelning AS avd, p.Projektnamn AS projnamn, p.Ansvarig AS ansvarig,"[/GRÅ]
SQLC = SQLC & [GRÅ]" p.Kontaktperson AS kontakt, p.Status AS status, p.Prio AS prio,"[/GRÅ]
SQLC = SQLC & [GRÅ]" p.Deadline AS deadline FROM Projekt AS p WHERE p.Status<>'4' AND Deadline='"[/GRÅ] & Deadline 
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista3 = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLC)

 

Det är lite krångligt nu när jag fått hjälp med en ny dropdown

 

Link to comment
Share on other sites

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=730399#730467

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Tja, om du hade hållt dig i samma tråd så hade det nog varit lite enklare att följa... :)

 

Du måste ta ditt Deadline-värde (från databasen eller från dropdownlistan eller hur du nu får fram det) och lägga till det som en querytring. tex:

filnamn.asp?Id=1&Deadline=2006-01-01

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Det behövs ju på den sida som visas alltså måste det skickas från den sida där man väljer.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för fel på den här raden då?

[color="#0000ff"]If[/color] Visa = [GRÅ]"Alla"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Idnr <>'4' ORDER BY p.Idnr"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)

 

Det står så här:

[log]Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.

/lista1.asp, line 58

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Skriv ut strSQL [med Response.Write(strSQL)] innan den körs så du kan se att det är rätt.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Så här?

[color="#0000ff"]If[/color] Visa = [GRÅ]"Alla"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Idnr <>'4' ORDER BY p.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)

 

Får fortfarande samma fel. Kanske fel längre ner? Så här gör jag sedan när jag vill skriva ut "Alla"

 

[color="#0000ff"]Set[/color] Prio=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Prio FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Deadline=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Deadline FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Status=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Status FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Ansvarig=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Ansvarig FROM Projekt"[/GRÅ])

[color="#0000ff"]Set[/color] Prio=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Prio FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Deadline=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Deadline FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Status=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Status FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Ansvarig=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Ansvarig FROM Projekt"[/GRÅ])
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<body>
<hr color=[GRÅ]"#FF9900"[/GRÅ]>
<table width=[GRÅ]"100%"[/GRÅ] height=[GRÅ]"6%"[/GRÅ] border=[GRÅ]"1"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>
<tr valign=[GRÅ]"_top"[/GRÅ] height=[GRÅ]"100%"[/GRÅ]>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ]>Mölle Id / Projekt Id </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Status	</th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ]>Projektnamn </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Deadline </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Ansvarig </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Avdelning 	</th>
</tr>
</table>
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]If[/color] Visa <> [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]	
[color="#0000ff"]If[/color] rsLista.EOF [color="#0000ff"]Then[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]
	<font face=[GRÅ]"Verdana, Arial"[/GRÅ] size=[GRÅ]"3"[/GRÅ] color=[GRÅ]"red"[/GRÅ]><center><%Response.Write([GRÅ]"Ärendet existerar inte, försök igen"[/GRÅ] )[MÄRK]%>[/MÄRK]</center></font>
<%Else
	rsLista.MoveFirst
	[color="#0000ff"]Do[/color] Until rsLista.EOF
		Lista 
	[color="#0000ff"]Loop[/color]
	rsLista.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<form action=[GRÅ]"Lista1.asp"[/GRÅ] method=[GRÅ]"get"[/GRÅ] target=[GRÅ]"undre"[/GRÅ]>
<%Sub Lista [MÄRK]%>[/MÄRK]
<table width=100% border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"3"[/GRÅ]>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
<th width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
<%Response.Write ([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr="[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
</th>
<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr="[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
</th>
<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr="[/GRÅ] & rsLista1([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
</th>
<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr="[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
</th>
<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr="[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
</th>
<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr="[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
</th>
<%rsLista1.MoveNext%>
</tr>
</table>
<%End [color="#0000ff"]Sub[/color]

[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
ListaDB.Close
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</form>

 

Link to comment
Share on other sites

Så här?
Ja

Får fortfarande samma fel.
Naturligtvis. Du har ju inte gjort något för att åtgärda felet. Det du gör är att skriva ut den SQL-sats som du försäker köra. Kolla så att den ser rätt ut. Det står innan felmeddelandet.

 

Så här gör jag sedan när jag vill skriva ut "Alla"
Oj oj, lite märkligheter här...
[color="#0000ff"]Set[/color] Prio=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Prio FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Deadline=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Deadline FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Status=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Status FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Ansvarig=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Ansvarig FROM Projekt"[/GRÅ])

[color="#0000ff"]Set[/color] Prio=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Prio FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Deadline=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Deadline FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Status=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Status FROM Projekt"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] Ansvarig=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Ansvarig FROM Projekt"[/GRÅ])

Som det är nu skapar du fyra recordset (2 gånger dessutom), som inte är kopplade till varandra, där varje rs innehåller värdena i varsin kolumn. Märkligt som sagt.

 

Känns som om du vill göra typ:

[color="#0000ff"]Set[/color] RS=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"SELECT Prio, Deadline, Status, Ansvarig,    FROM Projekt"[/GRÅ])
Prio=RS(0)
Deadline=RS(1)
[color="#006400"]'OBS Status är ett reserverat ord, använd 'statusEN' istället[/color]
Statusen=RS(2)
Ansvarig=RS(4)
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]

Fast det verkar ju konstigt att ge dessa variabler värden, som är de första i recordsetet (utan angivin sortering) och resten försvinner, när du inte har något urvalsvilkor i SQL-satsen.

 

Nu ser man ju iof inte resten av koden så det här kanske inte är helt rätt.

Ser inte ens om eller var dessa variabler används.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

[inlägget ändrat 2005-07-19 10:04:21 av Cluster]

[inlägget ändrat 2005-07-19 10:04:47 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Nja, frågan är snarare: När/hur använder du dig av de värden som du läser in i

Prio, Deadline, Status och Ansvarig?

 

Men det kan vi ta sedan. Kolla först utskriften av din SQL-sats (strSQL)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Jag får bara detta:

[log]Error Type:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 2.

/lista1.asp, line 59

[/log]

 

Och det pekar fortfarande på detta:

[color="#0000ff"]If[/color] Visa = [GRÅ]"Alla"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Idnr <>'4' ORDER BY p.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...