Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Dropdown


Tessan66

Recommended Posts

Jag har försökt rensa upp lite och min kod ser just nu ut så här:

</head>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Dim[/color] ListaDB, rsLista
[color="#0000ff"]Dim[/color] strSQL

[color="#0000ff"]Set[/color] ListaDB = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
ListaDB.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\ToDoTG.mdb"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color] ([GRÅ]"ADODB.recordset"[/GRÅ])

strSQL = [GRÅ]"SELECT * FROM Projekt"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Alla"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Statusen <>'4' ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Prio"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Prio = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Prio"[/GRÅ]) & [GRÅ]" ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Deadline"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Deadline = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ]) & [GRÅ]"' ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Statusen"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Statusen = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ]) & [GRÅ]"' ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Ansvarig = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ]) & [GRÅ]" ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT Prio, Deadline, Statusen, Ansvarig, FROM Projekt"[/GRÅ])
Prio=RS(0)
Deadline=RS(1)
Statusen=RS(2)
Ansvarig=RS(4)
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<body>
<hr color=[GRÅ]"#FF9900"[/GRÅ]>
<table width=[GRÅ]"100%"[/GRÅ] height=[GRÅ]"6%"[/GRÅ] border=[GRÅ]"1"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>
<tr valign=[GRÅ]"_top"[/GRÅ] height=[GRÅ]"100%"[/GRÅ]>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ]>Mölle Id / Projekt Id </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Status</th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ]>Projektnamn </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Deadline </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Ansvarig </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Avdelning 	</th>
</tr>
</table>
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]If[/color] Visa <> [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]	
[color="#0000ff"]If[/color] rsLista.EOF [color="#0000ff"]Then[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]
	<font face=[GRÅ]"Verdana, Arial"[/GRÅ] size=[GRÅ]"3"[/GRÅ] color=[GRÅ]"red"[/GRÅ]><center><%Response.Write([GRÅ]"Ärendet existerar inte, försök igen"[/GRÅ] )[MÄRK]%>[/MÄRK]</center></font>
<%Else
	rsLista.MoveFirst
	[color="#0000ff"]Do[/color] Until rsLista.EOF
		Lista 
	[color="#0000ff"]Loop[/color]
	rsLista.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<form action=[GRÅ]"Lista1.asp"[/GRÅ] method=[GRÅ]"get"[/GRÅ] target=[GRÅ]"undre"[/GRÅ]>
<%Sub Lista [MÄRK]%>[/MÄRK]
<table width=100% border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"3"[/GRÅ]>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
	<th width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write ([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
		[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<%rsLista1.MoveNext%>
</tr>
</table>
<%End [color="#0000ff"]Sub[/color]

[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
ListaDB.Close
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</form>

 

Får fortfarnade detta felmeddelande:

[log]

Error Type:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 2.

/lista1.asp, line 50

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om man städar upp koden ytterligare så blir det något sånt här:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]@LANGUAGE=[GRÅ]"VBSCRIPT"[/GRÅ] CODEPAGE=[GRÅ]"1252"[/GRÅ][MÄRK]%>[/MÄRK]
<!DOCTYPE HTML [color="#0000ff"]Public[/color] [GRÅ]"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"[/GRÅ] [GRÅ]"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"[/GRÅ]>
<html>
<head>
<meta http-equiv=[GRÅ]"Content-Type"[/GRÅ] content=[GRÅ]"text/html; charset=iso-8859-1"[/GRÅ]>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<table width=[GRÅ]"100%"[/GRÅ] height=[GRÅ]"6%"[/GRÅ] border=[GRÅ]"1"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>
   <tr valign=[GRÅ]"_top"[/GRÅ] height=[GRÅ]"100%"[/GRÅ]>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ]>Mölle Id / Projekt Id </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Status</td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ]>Projektnamn </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Deadline </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Ansvarig </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Avdelning </td>
   </tr>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
connStr = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\ToDoTG.mdb"[/GRÅ]
conn.open connStr

strSQL = [GRÅ]"SELECT Idnr, Prio, Statusen, Projnamn, Deadline, Ansvarig, Avd FROM Projekt "[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Select[/color] [color="#0000ff"]Case[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Alla"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Statusen <>'4'"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Prio"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Prio = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Prio"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Deadline"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Deadline = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Statusen"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Statusen = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ] 
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Ansvarig = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Select[/color]

strSQL = strSQL&[GRÅ]" ORDER BY Idnr"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]If[/color] RS.EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"<tr><td colspan="[/GRÅ][GRÅ]"6"[/GRÅ][GRÅ]" align="[/GRÅ][GRÅ]"center"[/GRÅ][GRÅ]">Hittade inget ärende</td></tr>"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#0000ff"]Do[/color] Until RS.EOF
   [MÄRK]%>[/MÄRK]
   <tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>
      <td width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"1"[/GRÅ] onclick=[GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Projnamn"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</a>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
   </tr>
   [MÄRK]<%[/MÄRK]
      RS.MoveNext
   [color="#0000ff"]Loop[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</table>
</body>
</html>

[/log]

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

[inlägget ändrat 2005-07-19 13:13:36 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

OK, jag har kopierat din kod och lagt in och får då detta felet:

[log]No value given for one or more required parameters.

/lista1.asp, line 67[/log]

 

Rad 67 är:

[color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)

 

Link to comment
Share on other sites

Om du lägger in Response.Write(strSQL) innan Set RS=conn.Execute(strSQL) hur ser då SQL-satsen ut?

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Valet i sidan innan görs med "radiobuttons".

 

1 Visa alla

2 Visa alla som har Prio ex. 1dag

3 Visa alla som har Deadline ex. mars

4 Visa alla som har Statusen ex. ny

5 Visa alla som har Ansvarig ex. PLN

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Cluster, kan jag inte få mail min sidor till dig så du får se helheten?

 

Mycket jobb för dig men jag frågar ju ändå bara en massa annars. Du verkar vara riktigt bra på det här!

 

Link to comment
Share on other sites

Vet inte riktigt var man se SQL-satsen men uppe ia dressfältet så ser det såhär
Där ser man tex att värdet på Prio är --+välj här+--Det lär väl knappast vara någonting som finns i din databas?

Du bör kolla hur ditt formulär är uppbyggt.

SQL-satsen skall skrivas ut på webbsidan innan felmeddelandet.

 

Cluster, kan jag inte få mail min sidor till dig så du får se helheten?
Har (tyvärr?) inte tid/lust/ork/möjlighet med "privat-support" via mail. Om du fortsätter att fråga här på eforum så kommer du säkert få hjälp från mig och annat duktigt folk!

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår!! Hoppas jag inte tråkar ut dig bara!

 

--+Välj här+-- står förbestämt i ena dropdown men den ska ju inte bry sig om den.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...