Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Tessan66

Dropdown

Rekommendera Poster

Tessan66

Jag har försökt rensa upp lite och min kod ser just nu ut så här:

</head>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Dim[/color] ListaDB, rsLista
[color="#0000ff"]Dim[/color] strSQL

[color="#0000ff"]Set[/color] ListaDB = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
ListaDB.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\ToDoTG.mdb"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color] ([GRÅ]"ADODB.recordset"[/GRÅ])

strSQL = [GRÅ]"SELECT * FROM Projekt"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Alla"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Statusen <>'4' ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Prio"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Prio = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Prio"[/GRÅ]) & [GRÅ]" ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Deadline"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Deadline = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ]) & [GRÅ]"' ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Statusen"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Statusen = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ]) & [GRÅ]"' ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE p.Ansvarig = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ]) & [GRÅ]" ORDER BY Projekt.Idnr"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write(strSQL)
[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista = ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista=ListaDB.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT Prio, Deadline, Statusen, Ansvarig, FROM Projekt"[/GRÅ])
Prio=RS(0)
Deadline=RS(1)
Statusen=RS(2)
Ansvarig=RS(4)
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<body>
<hr color=[GRÅ]"#FF9900"[/GRÅ]>
<table width=[GRÅ]"100%"[/GRÅ] height=[GRÅ]"6%"[/GRÅ] border=[GRÅ]"1"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>
<tr valign=[GRÅ]"_top"[/GRÅ] height=[GRÅ]"100%"[/GRÅ]>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ]>Mölle Id / Projekt Id </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Status</th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ]>Projektnamn </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Deadline </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Ansvarig </th>
	<th align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Avdelning 	</th>
</tr>
</table>
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]If[/color] Visa <> [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]	
[color="#0000ff"]If[/color] rsLista.EOF [color="#0000ff"]Then[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]
	<font face=[GRÅ]"Verdana, Arial"[/GRÅ] size=[GRÅ]"3"[/GRÅ] color=[GRÅ]"red"[/GRÅ]><center><%Response.Write([GRÅ]"Ärendet existerar inte, försök igen"[/GRÅ] )[MÄRK]%>[/MÄRK]</center></font>
<%Else
	rsLista.MoveFirst
	[color="#0000ff"]Do[/color] Until rsLista.EOF
		Lista 
	[color="#0000ff"]Loop[/color]
	rsLista.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<form action=[GRÅ]"Lista1.asp"[/GRÅ] method=[GRÅ]"get"[/GRÅ] target=[GRÅ]"undre"[/GRÅ]>
<%Sub Lista [MÄRK]%>[/MÄRK]
<table width=100% border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"3"[/GRÅ]>
<tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>		
	<th width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write ([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]" onclick="[/GRÅ][GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
		[b]Response[/b].Write([color="#0000ff"]Left[/color](rsLista([GRÅ]"projnamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]"</a>"[/GRÅ],22))[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>		
		<%Response.Write([GRÅ]"<a href="[/GRÅ][GRÅ]"Case.asp?Idnr='"[/GRÅ] & rsLista([GRÅ]"Request.Form(Idnr"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ][GRÅ]" class="[/GRÅ][GRÅ]"3"[/GRÅ][GRÅ]" target="[/GRÅ][GRÅ]"_top"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
		[MÄRK]<%[/MÄRK]=rsLista([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
	</th>
	<%rsLista1.MoveNext%>
</tr>
</table>
<%End [color="#0000ff"]Sub[/color]

[color="#0000ff"]Set[/color] rsLista=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
ListaDB.Close
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</form>

 

Får fortfarnade detta felmeddelande:

[log]

Error Type:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 2.

/lista1.asp, line 50

[/log]

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

Om man städar upp koden ytterligare så blir det något sånt här:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]@LANGUAGE=[GRÅ]"VBSCRIPT"[/GRÅ] CODEPAGE=[GRÅ]"1252"[/GRÅ][MÄRK]%>[/MÄRK]
<!DOCTYPE HTML [color="#0000ff"]Public[/color] [GRÅ]"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"[/GRÅ] [GRÅ]"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"[/GRÅ]>
<html>
<head>
<meta http-equiv=[GRÅ]"Content-Type"[/GRÅ] content=[GRÅ]"text/html; charset=iso-8859-1"[/GRÅ]>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<table width=[GRÅ]"100%"[/GRÅ] height=[GRÅ]"6%"[/GRÅ] border=[GRÅ]"1"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>
   <tr valign=[GRÅ]"_top"[/GRÅ] height=[GRÅ]"100%"[/GRÅ]>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ]>Mölle Id / Projekt Id </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Status</td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ]>Projektnamn </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Deadline </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Ansvarig </td>
      <td align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ]>Avdelning </td>
   </tr>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
connStr = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\ToDoTG.mdb"[/GRÅ]
conn.open connStr

strSQL = [GRÅ]"SELECT Idnr, Prio, Statusen, Projnamn, Deadline, Ansvarig, Avd FROM Projekt "[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Select[/color] [color="#0000ff"]Case[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Visa"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Alla"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Statusen <>'4'"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Prio"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Prio = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Prio"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Deadline"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Deadline = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Statusen"[/GRÅ]
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Statusen = '"[/GRÅ] & [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ]) & [GRÅ]"'"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ] 
      strSQL = strSQL & [GRÅ]"WHERE Ansvarig = "[/GRÅ] & [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Select[/color]

strSQL = strSQL&[GRÅ]" ORDER BY Idnr"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]If[/color] RS.EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"<tr><td colspan="[/GRÅ][GRÅ]"6"[/GRÅ][GRÅ]" align="[/GRÅ][GRÅ]"center"[/GRÅ][GRÅ]">Hittade inget ärende</td></tr>"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#0000ff"]Do[/color] Until RS.EOF
   [MÄRK]%>[/MÄRK]
   <tr onMouseOver=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#E0E0E0';"[/GRÅ] onMouseOut=[GRÅ]"this.style.backgroundColor='#FFFFFF';"[/GRÅ]>
      <td width=[GRÅ]"15%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Idnr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <th width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Statusen"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"45%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"1"[/GRÅ] onclick=[GRÅ]"NewWindow(this.href,'name','900','600','no');return false;"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Projnamn"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</a>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Deadline"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Ansvarig"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"10%"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]>
         <a href=[GRÅ]"Case.asp?Id=<%=RS("[/GRÅ]Idnr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"3"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_top"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Avd"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</A>
      </td>
   </tr>
   [MÄRK]<%[/MÄRK]
      RS.MoveNext
   [color="#0000ff"]Loop[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</table>
</body>
</html>

[/log]

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

[inlägget ändrat 2005-07-19 13:13:36 av Cluster]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tessan66

OK, jag har kopierat din kod och lagt in och får då detta felet:

[log]No value given for one or more required parameters.

/lista1.asp, line 67[/log]

 

Rad 67 är:

[color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

Om du lägger in Response.Write(strSQL) innan Set RS=conn.Execute(strSQL) hur ser då SQL-satsen ut?

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tessan66

Valet i sidan innan görs med "radiobuttons".

 

1 Visa alla

2 Visa alla som har Prio ex. 1dag

3 Visa alla som har Deadline ex. mars

4 Visa alla som har Statusen ex. ny

5 Visa alla som har Ansvarig ex. PLN

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tessan66

Cluster, kan jag inte få mail min sidor till dig så du får se helheten?

 

Mycket jobb för dig men jag frågar ju ändå bara en massa annars. Du verkar vara riktigt bra på det här!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster
Vet inte riktigt var man se SQL-satsen men uppe ia dressfältet så ser det såhär
Där ser man tex att värdet på Prio är --+välj här+--Det lär väl knappast vara någonting som finns i din databas?

Du bör kolla hur ditt formulär är uppbyggt.

SQL-satsen skall skrivas ut på webbsidan innan felmeddelandet.

 

Cluster, kan jag inte få mail min sidor till dig så du får se helheten?
Har (tyvärr?) inte tid/lust/ork/möjlighet med "privat-support" via mail. Om du fortsätter att fråga här på eforum så kommer du säkert få hjälp från mig och annat duktigt folk!

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tessan66

Jag förstår!! Hoppas jag inte tråkar ut dig bara!

 

--+Välj här+-- står förbestämt i ena dropdown men den ska ju inte bry sig om den.

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...