Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skicka loopade kryssrutor till databas


Jeppson75

Recommended Posts

Har en sida med kryssrutor i ett formulär som loopas fram på sidan, varje kryssruta får ett unikt id med hjälp av RecSet.

 

Jag vill att varje ikryssad rutas id skall skickas till databasen till första lediga fält som heter: PlayerID1 till PlayerID20...

 

Jag har ingen aning om hur jag skall göra detta...

 

Link to comment
Share on other sites

Om dina kryssrutor heter PlayerID1, PlayerID2, PlayerID3 osv...

kan du loopa igenom de skickade formulärfälten för att hitta dessa:

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
   [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]	
      myFieldNames=myFieldNames&[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ]&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
      myValues=myValues&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]
myFieldNames=[color="#0000ff"]Left[/color](myFieldNames, [color="#0000ff"]Len[/color](myFieldNames)-1)
myValues=[color="#0000ff"]Left[/color](myValues, [color="#0000ff"]Len[/color](myValues)-1)

insStr=[GRÅ]"INSERT INTO tabellNamn ("[/GRÅ]&myFieldNames&[GRÅ]") VALUES("[/GRÅ]&myValues&[GRÅ]")"[/GRÅ]

[color="#006400"]' skriv ut SQL-frågan för att se om den stämmer[/color]
[b]Response[/b].Write(insStr)
[MÄRK]%>[/MÄRK]

 

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

[inlägget ändrat 2004-10-23 01:43:33 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Kryssrutorna får samma id som respektive spelares nummer.

Vet inte i förväg hur många databasfält som fylls i, men maxantalet är 20st.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, så kryssrutornas värde har ingen koppling till vilket databas-fält som de ska läggas in i?

 

Det är alltså typ (i formuläret):

PlayerID1 = 8271

PlayerID2 = 123

PlayerID3 = 654

 

Och antalet kryssrutor kan vara "hur många som helst"?

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, alltså kryssrutans värde får spelarens tröjnummer med hjälp av en RecSet

<tr> 
<td width=[GRÅ]"20"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]> 
<input type=[GRÅ]"checkbox"[/GRÅ] name=[GRÅ]"<%=RecSet("[/GRÅ]PlayerNr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] value=[GRÅ]"checkbox"[/GRÅ]></font></td>
<td width=[GRÅ]"464"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"FirstName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK] [MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"LastName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK] # [MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"PlayerNr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</em></font>
</td>
</tr>

 

Antalet ikryssade rutor kan vara maximalt 20 st, men kan också logiskt sett vara noll... (20 fält i databasen som heter Player1, Player2 osv) Totala antalet kryssrutor / spelare kan vara hur många som helst...

 

[inlägget ändrat 2004-10-23 01:58:38 av Jeppson75]

[inlägget ändrat 2004-10-23 02:00:54 av Jeppson75]

Link to comment
Share on other sites

Ok, testa att ändra:

<tr>
   <td width=[GRÅ]"20"[/GRÅ]><input type=[GRÅ]"checkbox"[/GRÅ] name=[GRÅ]"PlayerID<%=RecSet("[/GRÅ]PlayerNr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] value=[GRÅ]"<%=RecSet("[/GRÅ]PlayerNr[GRÅ]")%>"[/GRÅ]></td>
   <td width=[GRÅ]"464"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"FirstName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]&nbsp;[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"LastName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK] #&nbsp;[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"PlayerNr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</em></font></td>
</tr>

 

och sen för att ta emot:

 

 

[MÄRK]<%[/MÄRK]
maxPlayersReached=[color="#0000ff"]False[/color]
i=0
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
   [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      i=i+1
      [color="#0000ff"]If[/color] i=<20 [color="#0000ff"]Then[/color]
     myFieldNames=myFieldNames&[GRÅ]"Player"[/GRÅ]&i&[GRÅ]","[/GRÅ]
         myValues=myValues&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
      [color="#0000ff"]Else[/color]
         maxPlayersReached=[color="#0000ff"]True[/color]
  [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]
myFieldNames=[color="#0000ff"]Left[/color](myFieldNames, [color="#0000ff"]Len[/color](myFieldNames)-1)
myValues=[color="#0000ff"]Left[/color](myValues, [color="#0000ff"]Len[/color](myValues)-1)

insStr=[GRÅ]"INSERT INTO tabellNamn ("[/GRÅ]&myFieldNames&[GRÅ]") VALUES("[/GRÅ]&myValues&[GRÅ]")"[/GRÅ]

[color="#006400"]' UNDER TESTNING: skriv ut SQL-frågan för att se om den stämmer[/color]
[b]Response[/b].Write(insStr)

[color="#0000ff"]If[/color] maxPlayersReached [color="#0000ff"]Then[/color] 
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Max 20 spelare!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#006400"]' Utför databasanropet tex.[/color]
   [color="#006400"]' conn.execute(insStr)[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, var skall den andra delen av kod stoppas in?

Skall den vara i scriptfilen som skickar data till databasen, eller i formulär filen?

 

Link to comment
Share on other sites

Skriptfilen, dvs. den fil som står i fomulärets action.

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, det händer något iallafall... men det blir litet fel...

 

All data utom Kryssrutorna skickas till databasen... Inget felmeddelande...

[inlägget ändrat 2004-10-23 02:47:38 av Jeppson75]

Link to comment
Share on other sites

Hur ser koden ut som lägger till kryssrutevärdena i databasen ut då?

 

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

<!-- #include file=[GRÅ]"adovbs.inc"[/GRÅ] -->

[MÄRK]<%[/MÄRK]

[color="#0000ff"]Set[/color] Connect = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ]) 
Connect.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])&[GRÅ]";"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Recordset"[/GRÅ])

Addera = [GRÅ]"Select * From gamerep"[/GRÅ]
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

RecSet.AddNew
RecSet([GRÅ]"Game"[/GRÅ]) = [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Game"[/GRÅ])
RecSet([GRÅ]"Audience"[/GRÅ]) = [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Audience"[/GRÅ])

    maxPlayersReached=[color="#0000ff"]False[/color]
    i=0
    [color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
      [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      i=i+1
      [color="#0000ff"]If[/color] i=<22 [color="#0000ff"]Then[/color]
     myFieldNames=myFieldNames&[GRÅ]"BHC_Player"[/GRÅ]&i&[GRÅ]","[/GRÅ]
         myValues=myValues&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
      [color="#0000ff"]Else[/color]
         maxPlayersReached=[color="#0000ff"]True[/color]
  [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]
myFieldNames=[color="#0000ff"]Left[/color](myFieldNames, [color="#0000ff"]Len[/color](myFieldNames)-1)
myValues=[color="#0000ff"]Left[/color](myValues, [color="#0000ff"]Len[/color](myValues)-1)

insStr=[GRÅ]"INSERT INTO gamerep ("[/GRÅ]&myFieldNames&[GRÅ]") VALUES("[/GRÅ]&myValues&[GRÅ]")"[/GRÅ]

[color="#006400"]' UNDER TESTNING: skriv ut SQL-frågan för att se om den stämmer[/color]
[b]Response[/b].Write(insStr)

[color="#0000ff"]If[/color] maxPlayersReached [color="#0000ff"]Then[/color] 
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Max 22 spelare!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#006400"]' Utför databasanropet tex.[/color]
   [color="#006400"]' conn.execute(insStr)[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
RecSet([GRÅ]"vsPlayer01"[/GRÅ]) = [b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer01"[/GRÅ])
RecSet([GRÅ]"vsPlayer02"[/GRÅ]) = [b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer02"[/GRÅ])

 

Link to comment
Share on other sites

Det beror ju på att du inte har någon kod som lägger till detta där det i min kod står:

' Utför databasanropet tex.

' conn.execute(insStr)

 

Testa att ersätta (hela) din kod med:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
maxPlayersReached=[color="#0000ff"]False[/color]
i=0
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
   [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      i=i+1
      [color="#0000ff"]If[/color] i=<22 [color="#0000ff"]Then[/color]
         myFieldNames=myFieldNames&[GRÅ]"BHC_Player"[/GRÅ]&i&[GRÅ]","[/GRÅ]
         myValues=myValues&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
      [color="#0000ff"]Else[/color]
         maxPlayersReached=[color="#0000ff"]True[/color]
      [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]
myFieldNames=[color="#0000ff"]Left[/color](myFieldNames, [color="#0000ff"]Len[/color](myFieldNames)-1)
myValues=[color="#0000ff"]Left[/color](myValues, [color="#0000ff"]Len[/color](myValues)-1)

[color="#0000ff"]If[/color] maxPlayersReached [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Max 22 spelare!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   ConnectString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])
   conn.open ConnectString

   game=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Game"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   Audience=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Audience"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer01=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer01"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer02=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer02"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])

   insStr=[GRÅ]"INSERT INTO gamerep (Game,Audience,vsPlayer01,vsPlayer02,"[/GRÅ]&myFieldNames&[GRÅ]") VALUES('"[/GRÅ]&game&[GRÅ]"','"[/GRÅ]&Audience&[GRÅ]","[/GRÅ]&vsPlayer01&[GRÅ]","[/GRÅ]&vsPlayer02&[GRÅ]","[/GRÅ]&myValues&[GRÅ]")"[/GRÅ]

   conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](insStr)

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]Förutsatt att game och Audience är textfält och övriga är tal.

Med denna kod behöver du inte heller adovbs (om det inte används ngn annanstans i skripet på den sidan)

 

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

[inlägget ändrat 2004-10-23 03:41:42 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Klistrade in hela din kod i filen och tog bort allt annat...

Nu får jag följande meddelande.

Technical Information (for support personnel)

 

Error Type:

Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)

Syntax error in string in query expression '',,,14,17,22,7,10,19)'.

/backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp, line 32

 

 

Browser Type:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

 

Page:

POST 794 bytes to /backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp

 

POST Data:

Game=Omg1%A0%7C%A0B%E4cken+HC%A0vs%A0Hisingen%A0%7C%A02004-10-20&Audience=&vsNr01=&vsPlayer01=&vsNr02=&vsPlayer02=&PlayerID14=14&PlayerID17=17&PlayerID22=22&PlayerID7=7&PlayerID10=10&PlayerID19=19&vsN .

 

Link to comment
Share on other sites

I strängen POST Data ser du att inga värden skickas med för vissa av dina fält.

Audience=

vsNr01=

vsPlayer01=

vsNr02=

vsPlayer02=

 

Om detta beror på att dessa inte fyllts i i formuläret så bör du ha någon inmatningskontroll. Alltså alltid kontollera att dessa alltid är ifyllda innan inlägget i databasen görs.

 

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Det bestämmer du själv!

Om inget är ifyllt så blir det ju tomt i databasen.

 

Vad stå det på rad 32 i matchrapport_1.asp?

 

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
maxPlayersReached=[color="#0000ff"]False[/color]
i=0
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
   [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      i=i+1
      [color="#0000ff"]If[/color] i=<22 [color="#0000ff"]Then[/color]
         myFieldNames=myFieldNames&[GRÅ]"BHC_Player"[/GRÅ]&i&[GRÅ]","[/GRÅ]
         myValues=myValues&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
      [color="#0000ff"]Else[/color]
         maxPlayersReached=[color="#0000ff"]True[/color]
      [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]
myFieldNames=[color="#0000ff"]Left[/color](myFieldNames, [color="#0000ff"]Len[/color](myFieldNames)-1)
myValues=[color="#0000ff"]Left[/color](myValues, [color="#0000ff"]Len[/color](myValues)-1)

[color="#0000ff"]If[/color] maxPlayersReached [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Max 22 spelare!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   ConnectString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])
   conn.open ConnectString

   game=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Game"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   Audience=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Audience"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer01=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer01"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer02=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer02"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])

   [color="#0000ff"]If[/color] game<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=[GRÅ]"Game,"[/GRÅ]
      myValueStr=[GRÅ]"'"[/GRÅ]&game&[GRÅ]"',"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] Audience<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"Audience,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&[GRÅ]"'"[/GRÅ]&Audience&[GRÅ]"',"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer01<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer01,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer01&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer02<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer02,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer02&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   myFieldStr=myFieldStr&myFieldNames
   myValueStr=myValueStr&myValues

   insStr=[GRÅ]"INSERT INTO gamerep ("[/GRÅ]&myFieldStr&[GRÅ]") VALUES("[/GRÅ]&myValueStr&[GRÅ]")"[/GRÅ]

   conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](insStr)

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]  
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]koden börjar bli lite vildvuxen nu... ;-)

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

[inlägget ändrat 2004-10-23 20:20:20 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Typiskt... Nu när jag lagt till kopplingar för alla formulärfält så funkar det inte längre...

 

Och felmeddelande pekar på en rad och position som verkar helskum... mitt i en if sats som är en kopia på de tidigare... (och alla de tidigare verkar ju funka...

 

Felmeddelande:

Technical Information (for support personnel)

 

Error Type:

Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)

Expected end of statement

/backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp, line 292, column 21

 

 

Browser Type:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

 

Page:

POST 765 bytes to /backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp

 

POST Data:

Game=Omg1%A0%7C%A0B%E4cken+HC%A0vs%A0Hisingen%A0%7C%A02004-10-20&Audience=255&vsNr01=1&vsPlayer01=1&vsNr02=2&vsPlayer02=2&PlayerID17=17&PlayerID22=22&PlayerID19=19&vsNr03=3&vsPlayer03=3&vsNr04=4&vsPla . . .

 

Link to comment
Share on other sites

Ok... här kommer den...

Den är rätt lång nu, för jag har massor med fält i formuläret...

[MÄRK]<%[/MÄRK]
maxPlayersReached=[color="#0000ff"]False[/color]
i=0
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
   [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      i=i+1
      [color="#0000ff"]If[/color] i=<22 [color="#0000ff"]Then[/color]
         myFieldNames=myFieldNames&[GRÅ]"BHC_Player"[/GRÅ]&i&[GRÅ]","[/GRÅ]
         myValues=myValues&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
      [color="#0000ff"]Else[/color]
         maxPlayersReached=[color="#0000ff"]True[/color]
      [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]
myFieldNames=[color="#0000ff"]Left[/color](myFieldNames, [color="#0000ff"]Len[/color](myFieldNames)-1)
myValues=[color="#0000ff"]Left[/color](myValues, [color="#0000ff"]Len[/color](myValues)-1)

[color="#0000ff"]If[/color] maxPlayersReached [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Max 22 spelare!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   ConnectString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])
   conn.open ConnectString

   game=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Game"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   Audience=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Audience"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr01=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr01"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer01=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer01"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr02=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr02"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer02=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer02"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr03=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr03"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer03=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer03"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr04=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr04"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer04=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer04"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr04=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr04"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer04=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer04"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr05=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr05"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer05=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer05"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr06=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr06"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer06=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer06"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr07=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr07"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer07=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer07"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr08=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr08"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer08=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer08"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr09=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr09"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer09=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer09"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr10=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr10"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer10=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer10"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr11=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr11"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer11=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer11"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr12=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr12"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer12=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer12"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr13=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr13"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer13=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer13"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr14=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr14"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer14=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer14"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr15=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr15"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer15=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer15"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr16=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr16"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer16=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer16"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr17=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr17"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer17=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer17"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr18=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr18"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer18=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer18"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr19=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr19"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer19=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer19"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr20=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr20"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer20=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer20"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr21=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr21"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer21=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer21"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsNr22=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr22"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])
   vsPlayer22=[color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer22"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ],[GRÅ]"''"[/GRÅ])

   [color="#0000ff"]If[/color] game<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=[GRÅ]"Game,"[/GRÅ]
      myValueStr=[GRÅ]"'"[/GRÅ]&game&[GRÅ]"',"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] Audience<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"Audience,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&[GRÅ]"'"[/GRÅ]&Audience&[GRÅ]"',"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr01<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr01,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr01&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer01<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer01,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer01&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr02<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr02,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr02&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer02<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer02,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer02&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr03<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr03,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr03&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer03<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer03,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer03&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr04<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr04,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr04&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer04<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer04,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer04&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr05<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr05,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr05&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer05<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer05,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer05&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr06<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr06,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr06&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer06<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer06,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer06&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr07<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr07,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr07&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer07<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer07,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer07&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr08<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr08,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr08&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer08<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer08,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer08&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr09<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr09,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr09&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer09<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer09,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer09&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr10<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr10,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr10&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer10<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer10,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer10&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr11<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr11,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr11&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer11<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer11,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer11&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr12<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr12,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr12&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer12<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer12,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer12&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr13<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr13,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr13&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer13<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer13,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer13&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr14<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr14,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr14&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer14<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer14,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer14&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr15<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr15,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr15&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer15<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer15,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer15&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr16<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr16,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr16&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer16<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer16,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer16&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr17<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr17,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr17&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer17<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer17,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer17&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr18<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr18,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr18&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer18<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer18,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer18&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr19<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr19,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr19&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer19<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer19,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer19&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr20<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr20,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr20&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer20<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer20,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer20&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr21<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr21,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr21&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer21<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer21,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer21&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsNr22<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsNr22,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsNr22&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsPlayer22<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsPlayer22,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsPlayer22&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] bhcTeamLeader<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"bhcTeamLeader,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&bhcTeamLeader&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] bhcHCoach<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"bhcHCoach,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&bhcHCoach&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] bhcAssCoach1<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"bhcAssCoach1,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&bhcAssCoach1&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] bhcAssCoach2<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"bhcAssCoach2,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&bhcAssCoach2&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsTeamLeader<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsTeamLeader,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsTeamLeader&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsHCoach<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsHCoach,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsHCoach&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsAssCoach1<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsAssCoach1,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsAssCoach1&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] vsAssCoach2<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"vsAssCoach2,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&vsAssCoach2&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] HeadRef<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"HeadRef,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&HeadRef&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] Lineman1<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"Lineman1,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&Lineman1&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] Lineman2<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"Lineman2,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&Lineman2&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] ProtWriter<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"ProtWriter,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&ProtWriter&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] TimeAdmin<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"TimeAdmin,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&TimeAdmin&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] Speaker<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"Speaker,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&Speaker&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] PenBoxA<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"PenBoxA,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&PenBoxA&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]If[/color] PenBoxB<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      myFieldStr=myFieldStr&[GRÅ]"PenBoxB,"[/GRÅ]
      myValueStr=myValueStr&PenBoxB&[GRÅ]","[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   myFieldStr=myFieldStr&myFieldNames
   myValueStr=myValueStr&myValues

   insStr=[GRÅ]"INSERT INTO gamerep ("[/GRÅ]&myFieldStr&[GRÅ]") VALUES("[/GRÅ]&myValueStr&[GRÅ]")"[/GRÅ]

   conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](insStr)

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] 
[MÄRK]%>[/MÄRK]

 

Link to comment
Share on other sites

Vad står det på den rad som felmeddelandet pekar på?

Vilka fält skall vara obligatoriska?

 

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

[inlägget ändrat 2004-10-24 00:03:36 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Bara "Game" egentligen... Men det är heller inte nödvändigt, för den väljer man från en rullgardinsmeny (select) i formuläret.

 

En sak till, hur gör man för att infoga koden så som du gör, så man inte ser hela om man inte trycker på plustecknet?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...