Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skicka loopade kryssrutor till databas


Jeppson75

Recommended Posts

Spara din gamla kod (för säkerhets skull).

Testa sen med denna:[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Function[/color] repTxt(str)
   repTxt = [color="#0000ff"]Trim[/color]([color="#0000ff"]Replace[/color](str, [GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]"''"[/GRÅ]))
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Function[/color]

maxPlayersReached=[color="#0000ff"]False[/color]
i=0
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
   [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
      i=i+1
      [color="#0000ff"]If[/color] i=<22 [color="#0000ff"]Then[/color]
         [color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].form(item)<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
            playerNameStr=playerNameStr&[GRÅ]"BHC_Player"[/GRÅ]&i&[GRÅ]","[/GRÅ]
            playerValueStr=playerValueStr&[b]Request[/b].form(item)&[GRÅ]","[/GRÅ]
         [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
      [color="#0000ff"]Else[/color]
         maxPlayersReached=[color="#0000ff"]True[/color]
      [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]

[color="#0000ff"]If[/color] maxPlayersReached [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Max 22 spelare!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   ConnectString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])
   conn.open ConnectString

   myValueStr=repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Game"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Audience"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr01"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer01"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr02"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer02"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr03"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer03"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr04"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer04"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr04"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer04"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr05"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer05"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr06"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer06"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr07"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer07"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr08"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer08"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr09"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer09"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr10"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer10"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr11"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer11"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr12"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer12"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr13"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer13"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr14"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer14"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr15"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer15"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr16"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer16"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr17"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer17"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr18"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer18"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr19"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer19"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr20"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer20"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr21"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer21"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr22"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer22"[/GRÅ]))

   myFieldStr=[GRÅ]"Game, Audience, vsNr01, vsPlayer01, vsNr02, vsPlayer02, vsNr03, vsPlayer03, vsNr04, vsPlayer04, vsNr05, "[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"vsPlayer05, vsNr06, vsPlayer06, vsNr07, vsPlayer07, vsNr08, vsPlayer08, vsNr09, vsPlayer09, vsNr10, vsPlayer10, vsNr11, "[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"vsPlayer11, vsNr12, vsPlayer12, vsNr13, vsPlayer13, vsNr14, vsPlayer14, vsNr15, vsPlayer15, vsNr16, vsPlayer16, vsNr17, "[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"vsPlayer17, vsNr18, vsPlayer18, vsNr19, vsPlayer19, vsNr20, vsPlayer20, vsNr21, vsPlayer21, vsNr22, vsPlayer22,"[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"bhcTeamLeader, bhcHCoach, bhcAssCoach1, bhcAssCoach2, vsTeamLeader, vsHCoach, vsAssCoach1, vsAssCoach2, HeadRef, "[/GRÅ]&_
      [GRÅ]"Lineman1, Lineman2, ProtWriter, TimeAdmin, Speaker, PenBoxA, PenBoxB"[/GRÅ]

   insStr=[GRÅ]"INSERT INTO gamerep ("[/GRÅ]&playerNameStr&myFieldStr&[GRÅ]") VALUES("[/GRÅ]&playerValueStr&myValueStr&[GRÅ]")"[/GRÅ]

   [color="#006400"]'conn.Execute(insStr)[/color]
   [b]Response[/b].Write(insStr)

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

För att dölja skrymmande text använder du LOG på samma sätt som KOD. Om det är kod så kombinerar du båda. LOG KOD ..... /KOD /LOG

 

OCH om du har lååånga textrader (som i dina felmeddelanden ovan) kasta in ett par mellanslag så att Eforums radbrytning fungerar. Nu blir det inge vidare snyggt.

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

[inlägget ändrat 2004-10-24 00:38:38 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Då får jag följande felmeddelande:

[log]

Technical Information (for support personnel)

 

Error Type:

Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)

Expected end of statement

/backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp, line 29, column 82

 

 

Browser Type:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

 

Page:

POST 783 bytes to /backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp

 

POST Data:

Game=Omg1%A0%7C%A0B%E4cken+HC%A0vs%A0Hisingen%A0%7C%A02004-10-20& Audience=127&vsNr01=1&vsPlayer01=1&vsNr02=2&vsPlayer02=2 &PlayerID17=17&PlayerID22=22&PlayerID10=10&PlayerID19=19 &vsNr03=3&vsPlayer03=3& . . .

[/log]

 

(Rad 29 är: myValueStr=repTxt(Request.Form("Game"... osv)

 

[inlägget ändrat 2004-10-24 01:01:24 av Jeppson75]

Link to comment
Share on other sites

Det saknas &-tecken på rad 29 och rad 30:

 myValueStr=repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Game"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"Audience"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr01"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_
      repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer01"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsNr02"[/GRÅ]))&[GRÅ]", "[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"vsPlayer02"[/GRÅ]))&[GRÅ]","[/GRÅ]&_

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, jag tror det närmar sig... Men där blir ett fel i VALUES som jag tror jag vet vad det är, men jag vet inte hur jag löser det...

 

Felmeddelande:

[log]Technical Information (for support personnel)

 

Error Type:

Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)

Syntax error (missing operator) in query expression 'Omg1 - 2004-10-20 - Bäcken HC vs Hisingen'.

/backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp, line 55

 

 

Browser Type:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

 

Page:

POST 775 bytes to /backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp

 

POST Data:

Game=Omg1%A0-%A02004-10-20%A0-%A0B%E4cken+HC%A0vs%A0Hisingen&Audience=122&vsNr01=1&vsPlayer01=1& vsNr02=2&vsPlayer02=2&PlayerID17=17&PlayerID7=7& PlayerID10=10&PlayerID19=19&vsNr03=3&vsPlayer03=3&vsNr04 . . . [/log]

 

När jag skriver ut det som skickas på skärmen (med Response.Write) får jag följande data:

VALUES(17,7,10,19,Omg1 - 2004-10-20 - Bäcken HC vs Hisingen, 122, 1,1, 2, 2,3, 3, 4,4, 4, 4,5, 5, ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , )

Jag misstänker att det saknas en massa ",, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " eftersom jag bara kryssat i 4 kryssrutor... på något sätt måste ju resterande tomma inmatningar genereras verkar det som, eller?

 

[inlägget ändrat 2004-10-24 05:45:36 av Jeppson75]

Link to comment
Share on other sites

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Function[/color] repTxt(str)
   repTxt = [color="#0000ff"]Trim[/color]([color="#0000ff"]Replace[/color](str, [GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]"''"[/GRÅ]))
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Function[/color]

i=0
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] item [color="#0000ff"]In[/color] [b]Request[/b].[color="#0000ff"]For[/color]m
   [color="#0000ff"]If[/color] item<>[GRÅ]"Submit"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] item<>[GRÅ]"Action"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Request[/b].form(item)<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]      
      [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](item,8)=[GRÅ]"PlayerID"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
         i=i+1
         playerNameStr=playerNameStr&[GRÅ]"BHC_Player"[/GRÅ]&i&[GRÅ]","[/GRÅ]
         playerValueStr=playerValueStr&repTxt([b]Request[/b].form(item))&[GRÅ]","[/GRÅ]
      [color="#0000ff"]Else[/color]
         myFieldStr=myFieldStr&item&[GRÅ]","[/GRÅ]
	 [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]IsNumeric[/color]([b]Request[/b].form(item)) [color="#0000ff"]Then[/color]
            myValueStr=myValueStr&repTxt([b]Request[/b].form(item))&[GRÅ]","[/GRÅ]  
         [color="#0000ff"]Else[/color]
            myValueStr=myValueStr&[GRÅ]"'"[/GRÅ]repTxt([b]Request[/b].form(item))&[GRÅ]"',"[/GRÅ]  
         [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
      [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]

[color="#0000ff"]If[/color] i>22  [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Max 22 spelare!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   ConnectString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])
   conn.open ConnectString

   myFieldStr=[color="#0000ff"]Left[/color](myFieldStr, [color="#0000ff"]Len[/color](myFieldStr)-1)
   myValueStr=[color="#0000ff"]Left[/color](myValueStr, [color="#0000ff"]Len[/color](myValueStr)-1)

   insStr=[GRÅ]"INSERT INTO gamerep ("[/GRÅ]&playerNameStr&myFieldStr&[GRÅ]") VALUES("[/GRÅ]&playerValueStr&myValueStr&[GRÅ]")"[/GRÅ]

   [color="#006400"]'conn.Execute(insStr)[/color]
   [b]Response[/b].Write(insStr)

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]OBS! Om du i formuläret har några inmatningsfält (radio/checkbox/textarea/button/submit) som inte skall läggas till i databasen så får du tala om detta i kodraden:

[color="#0000ff"]If[/color] item<>[GRÅ]"Submit"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] item<>[GRÅ]"Action"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Request[/b].form(item)<>[GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]

Dv. lägga till detta fälts namn på samma sätt som jag gjort med Submit och Action.

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Ok... Nu får jag felmeddelande: [log]Technical Information (for support personnel) Error Type:...

Technical Information (for support personnel)

 

Error Type:

Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)

Expected end of statement

/backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp, line 18, column 25

 

 

Browser Type:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

 

Page:

POST 777 bytes to /backen/Lag/A-Lag/scripts/matchrapport_1.asp

 

POST Data:

Game=Omg1%A0-%A02004-10-20%A0-%A0B%E4cken+HC%A0vs%A0Hisingen &Audience=122&vsNr01=1&vsPlayer01=1&vsNr02=2& vsPlayer02=2 &PlayerID17=17&PlayerID7=7&PlayerID10=10&PlayerID19=19& vsNr03=3 &vsPlayer03=3&vsNr04 . . . [/log]

 

 

Nedan, rad 17,18 och 19

         [color="#0000ff"]Else[/color]
            myValueStr=myValueStr&[GRÅ]"'"[/GRÅ]repTxt([b]Request[/b].form(item))&[GRÅ]"',"[/GRÅ] 
         [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

Saknas det något semikolon eller nå't kanske?

[inlägget ändrat 2004-10-24 19:53:27 av Jeppson75]

Link to comment
Share on other sites

 myValueStr=myValueStr&[GRÅ]"'"[/GRÅ]&repTxt([b]Request[/b].form(item))&[GRÅ]"',"[/GRÅ]

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Japp, där satt den!!!

Har testat två gånger där jag ena gången fyllde i bara några fält, andra gången fyllde jag i alla fält... Allt skickas till databasen, precis som det var tänkt!

 

Jag får återigen tacka Mr Cluster ödmjukast för all hjälp!

Vi hörs säkert igen... :-)

 

Link to comment
Share on other sites

Har nu en ny fråga ang denna förträffliga kod...

 

Gällande målvakterna, så har jag insett att jag på något sätt måste ange vilken som är första respektive andremålvakt (reserv)...

 

Då vill jag göra något sådant här:

[log]

<table width=[GRÅ]"205"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"3"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"1"[/GRÅ]>
                <tr> 

    <td colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]><strong>Målvakter: 
      (ange 1:a / 2:a målv)</strong></font></td>
                </tr>
                [MÄRK]<%[/MÄRK]

[color="#0000ff"]Set[/color] Connect = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ]) 
Connect.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])&[GRÅ]";"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Recordset"[/GRÅ])

Addera = [GRÅ]"Select * From player Where PlayerPos = 'Målvakt' Order By LastName & FirstName & PlayerNr ;"[/GRÅ]

RecSet.Open Addera, Connect

[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF

[MÄRK]%>[/MÄRK]
                <tr> 

    <td width=[GRÅ]"20"[/GRÅ]> <font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]> 
      <[color="#0000ff"]Select[/color] name=[GRÅ]"PlayerID<%=RecSet("[/GRÅ]PlayerNr[GRÅ]")%>"[/GRÅ] value=[GRÅ]"<%=RecSet("[/GRÅ]PlayerNr[GRÅ]")%>"[/GRÅ]>
        <option> </option>
        <option>1</option>
        <option>2</option>
      </[color="#0000ff"]Select[/color]>
      </font></td>
    <td width=[GRÅ]"464"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]> 
      [MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"FirstName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK] [MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"LastName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK] # [MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"PlayerNr"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</font></td>
                </tr>
                [MÄRK]<%[/MÄRK]
RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]

[MÄRK]%>[/MÄRK]
              </table>

[/log]

Men det funkar ju såklart inte... Hur göra?

 

[inlägget ändrat 2004-10-29 12:56:01 av Jeppson75]

Link to comment
Share on other sites

Vet inte riktig vad det är du vill göra eller vad som inte fungerar....

Är detta en del av annen kod eller är den "fristående"?

 

[log]

<table width=[GRÅ]"205"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"3"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"1"[/GRÅ]>
   <tr>
      <td colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>
      <font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]>
      <strong>Målvakter:(ange 1:a / 2:a målv)</strong>
      </font>
      </td>
   </tr>
   [MÄRK]<%[/MÄRK]
      [color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
      ConnectString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])
      conn.open ConnectString

      [color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT PlayerNr, FirstName, LastName FROM player WHERE PlayerPos='Målvakt' ORDER BY LastName & FirstName & PlayerNr"[/GRÅ])
      [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] RS.EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
         [color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF
   [MÄRK]%>[/MÄRK]
   <tr>
      <td width=[GRÅ]"20"[/GRÅ]>
         <font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]>
         1:a <input type=[GRÅ]"radio"[/GRÅ] name=[GRÅ]"PlayerID<%=RS(0)%>"[/GRÅ] value=[GRÅ]"1"[/GRÅ] checked><br>
         2:a <input type=[GRÅ]"radio"[/GRÅ] name=[GRÅ]"PlayerID<%=RS(0)%>"[/GRÅ] value=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>
         </font>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"464"[/GRÅ]>
         <font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ]>
         [MÄRK]<%[/MÄRK] [b]Response[/b].Write(RS(1)&[GRÅ]" "[/GRÅ]&RS(2))[MÄRK]%>[/MÄRK]
         </font>
      </td>
   </tr>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
         RS.MoveNext
      [color="#0000ff"]Loop[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</table>

[/log]

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, alltså... det är ju formulärsidan där man kryssar i vilka spelare som deltar i krysslistan som vi gjorde senast...

 

Nu har jag kommit fram till att jag måste specificera om målvakterna är förste målvakt eller reserv, för att senare kunna få rätt på målvakts statistiken...

 

Därför tänkte jag att man kunde lösa det med select fält, där man alltså inte kryssar i vilka målvakter som spelar utan man helt enkelt sätter en 1:a på den ena målvakten och en 2:a på den andra målvakten...

 

(fler målvakter än 2 kan inte delta i samma match...)

 

Link to comment
Share on other sites

Det spelar väl egentligen ingen större roll om det är en select eller en radiobutton. Min fråga blir alltså återigen vad som inte fungerar....

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...