Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
pontuska

Hjälp

Rekommendera Poster

nej det är mitt fel...

prova

<strong><a href=# onClick='OpenNewWin('info.asp?id="&Response.Write(rs.fields("id"))&"',400,400); return false;'>Mer info!</a></strong>

istället

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ok, glömde bort att det var i en Response.Write...

 

Raden borde alltså nu se ut så här:

response.write("<td><strong>Company:</strong>" & rs.fields("companyname") & " <br> <strong>Country:</strong>" & rs.fields("country") & "<br><strong>URL:</strong> <A HREF="&rs.fields("URL")&" TARGET=_blank>"&rs.fields("URL")&"</A> <br><br><strong><a href=# onClick='OpenNewWin('info.asp?companyname="&rs.fields("companyname")&"',400,400); return false;'>Mer info!</a></strong></td>")

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Härligt , nu till nästa problem :-)

 

1. Som du ser så har jag dels ett fritext-sökningsfält och sen ett en valbar drop-meny med category osv..

därefter ett country.....

 

Om jag vill kombinera dessa ???

Om jag vill visa alla men bara 20 st per sida men vill kunna välja nästa sida så visas nästa 20 osv....

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML><HEAD>

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"><LINK

 

<META content="MSHTML 6.00.2800.1276" name=GENERATOR>

</HEAD>

<BODY class=bgcolor style="BORDER-RIGHT: #666666 1px solid; MARGIN-LEFT: 10px">

<FORM method=post action="resultat.asp"

target=main>

<DIV align=center>

<CENTER>

<TABLE id=tbl height="99%" cellSpacing=0 width="100%" border=0>

<TBODY>

<TR>

<TD><IMG src="lframe_sok_files/icon_searchcompany.gif"> </TD></TR>

<TR>

<TD>Company</TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT class=text_vansterspalt id=nam size=24 name=namn> </TD></TR>

<TR>

<TD>Category</TD>

</TR>

<TR>

<TD><SELECT class=text_vansterspalt size=1 name=select>

<option value="">All Categories</option>

<option>Aerospace</option>

<option>Chemical Industri</option>

<option>Clothing &amp; Textile</option>

<option>Construction &amp; Real Estate</option>

<option>Consultants</option>

<option>Crafts &amp; Gifts</option>

<option>Electric Appliance &amp; Electronics</option>

<option>Energy</option>

<option>Environment Protection</option>

<option>Finance &amp; Investment</option>

<option>Food &amp; Beverages</option>

<option>Garden &amp; Landscape</option>

<option>Home Supplies</option>

<option>Information Industries</option>

<option>Machinery &amp; Tools</option>

<option>Metals,Minerals &amp; Materials</option>

<option>News &amp; Media</option>

<option>Office Supplies</option>

<option>Pharmacy &amp; Health</option>

<option>Recreation, Hobbies &amp; Outdoor</option>

<option>Scientific &amp; Technological</option>

<option>Research &amp; Exchange</option>

<option>Services</option>

<option>Software Companies</option>

<option>Sports/Fitness &amp; Paraphernalia</option>

<option>Telecom</option>

<option>Tertiary Industri &amp; Commercial</option>

<option>Tourism</option>

<option>Transportation</option>

<% do until rs.EOF

response.write("<option")

if rs.fields("Category")=Category then

response.write(" selected")

end if

response.write(">")

response.write(rs.fields("Category"))

rs.MoveNext

loop

rs.Close

set rs=Nothing %>

</SELECT> </TD>

</TR>

<TR>

<TD> Country</TD>

</TR>

<TR>

<TD><SELECT name=Country class=text_vansterspalt id="Country">

<option value="">All Countries</option>

<option>China</option>

<option>India</option>

<option>Japan</option>

<% do until rs.EOF

response.write("<option")

if rs.fields("Country")=Country then

response.write(" selected")

end if

response.write(">")

response.write(rs.fields("Country"))

rs.MoveNext

loop

rs.Close

set rs=Nothing %>

</SELECT> </TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=center height=50><INPUT type=image

src="lframe_sok_files/bn_search.gif">

<IMG

src="lframe_sok_files/pixel.gif" width=13> </TD>

</TR>

<TR>

<TD><html>

<body>

 

<p>&nbsp;</p>

</body>

</html>

 

</TD></TR>

<TR vAlign=bottom height="100%">

<TD>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TBODY>

<TR>

<TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div align="left" class="copyrighttext"> &copy;</div></TD>

</TR></TBODY>

</TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

<br>

</CENTER></DIV></FORM>

<% end if %>

</BODY></HTML>

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad gäller Mer info som vi har lagt till i koden så är jag inte riktigt med på hur den kommer att användas ?

 

om jag skapar en ny asp-fil som heter merinfo.asp och där kör en viss sql osv.. det är jag med på men inte i resultat.asp

 

Hur styr jag vad som händer när jag trycker på Mer Info ??? jag får dessutom errors på hemsidan

 

Line 24

Char 1

Error Syntax Error

code 0

 

 

<html>

<body>

<SCRIPT language=JavaScript>

function OpenNewWin(URL,width,height){

if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){

screen=tools.getScreenSize();

}

x = screen.width;50

y = screen.height;50

}

window.open(URL,"PasswordWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height);

}

</SCRIPT>

 

<%

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"

conn.Open(Server.Mappath("databas/statistik_sodra.mdb"))

 

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")

sql="SELECT DISTINCT Country FROM Customers ORDER BY Country"

 

rs.Open sql,conn

Country=request.form("Country")

 

%>

<%

if country<>"" then

sql="SELECT Companyname,Country,URL FROM Customers WHERE Country='" & country & "'"

set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

rs.Open sql,conn

%>

<br>

</p>

<table width="733" border="0">

<tr>

<td width="10">&nbsp;</td>

<td width="713"><table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">

 

<%

do until rs.EOF

response.write("<tr>")

response.write("<td><strong>Company:</strong>" & rs.fields("companyname") & " <br> <strong>Country:</strong>" & rs.fields("country") & "<br><strong>URL:</strong> <A HREF="&rs.fields("URL")&" TARGET=_blank>"&rs.fields("URL")&"</A> <br><br><strong><a href=# onClick='OpenNewWin('info.asp?companyname="&rs.fields("companyname")&"',400,400); return false;'>Mer info!</a></strong></td>")

response.write("</tr>")

rs.MoveNext

loop

rs.close

conn.Close

set rs=Nothing

set conn=Nothing

%>

</table></td>

</tr>

</table>

<p>

<% end if %>

</p>

</body>

</html>

 

 

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Länken Mer Info som skapas dynamiskt beroende på vilken post i dit recordset som "just då" är aktuell. Länken pekar på en asp-fil (merinfo.asp) som kan ta emot sk. Querystring-värden.

I ditt fall använder du företagsnamnet som Querystring.

Länken kommer för tex. SAAB bli <A HREF=merinfo.asp?companyname=SAAB>SAAB</A> då kan du i merinfo.asp använda detta i din SQL-fråga typ

(" SELECT * FROM company WHERE companyname='"&Request("companyname")&"' ")

vilket kommer att tolkas som

SELECT * FROM company WHERE companyname=SAAB

av din databashanterare.

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi har 2 asp-filer en resultat.asp som ser ut enligt ovan och sen en info.asp som ser ut så här

 

<html>

<body>

<%

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"

conn.Open(Server.Mappath("databas/statistik_sodra.mdb"))

 

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")

sql="SELECT * from Customers"

%>

<%

sql="SELECT Companyname,OrgNr,URL FROM Customers WHERE Country='" & country & "'"

set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

rs.Open sql,conn

%>

<br>

</p>

<table width="733" border="0">

<tr>

<td width="10">&nbsp;</td>

<td width="713"><table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">

 

<%

do until rs.EOF

response.write("<tr>")

response.write("<td><strong>Company:</strong>" & rs.fields("companyname") & " <br> <strong>Country:</strong>" & rs.fields("country") & "<br><strong>URL:</strong> <A HREF="&rs.fields("URL")&" TARGET=_blank>"&rs.fields("URL")&"</A> <br><br><strong><a href=# onClick='OpenNewWin('info.asp?companyname="&rs.fields("companyname")&"',40,40); return false;'>Mer info!</a></strong></td>")

response.write("</tr>")

rs.MoveNext

loop

rs.close

conn.Close

set rs=Nothing

set conn=Nothing%>

</table></td>

</tr>

</table>

<p>

<% end if %>

</p>

</body>

</html>

 

 

 

När jag trycker på Mer Info så händer ingenting

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ang. felet

Line 24

Char 1

Error Syntax Error

code 0

 

Jag förstår inte riktigt din kod...

varför har du med

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="SELECT DISTINCT Country FROM Customers ORDER BY Country"

rs.Open sql,conn

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

det beror på att det skall vara OpenNewWin('merinfo.asp?companyname="& etc...

 

annars pekar sidan på sig själ istället för på den sida som i popupen ska visa mer information

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har inte fått kopplingen mot Accessdatabasen att fungera utan detta, vet inte riktigt varför

 

Nu fungerar URL-länkar underbart bra från databasen men Mer Info får jag inte att fungera tyvärr.

 

Funkar MerInfo så är jag himla nöjd och klar med nästan allt utom antal visningar per sida och sen loggar. Men jag kan ju säga att utan din hjälp hade jag varit på ruta ett

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

1. Öppnas det någon popup öve huvud taget?

Om inte testa att ta bort två av ' så att det blir

onClick=OpenNewWin('info.asp?companyname="&rs.fields("companyname")&"',400,400); return false;

2. Har du någon fil merinfo.asp ? I så fall, hur ser den ut?

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Info.asp ser ut så här

 

Jag testar att lägga till det du skrev i svar 1 så länge

 

<html>

<body>

<%

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"

conn.Open(Server.Mappath("databas/statistik_sodra.mdb"))

 

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")

sql="SELECT * from Customers"

%>

<%

sql="SELECT Companyname,OrgNr,URL FROM Customers WHERE Country='" & country & "'"

set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

rs.Open sql,conn

%>

<br>

</p>

<table width="733" border="0">

<tr>

<td width="10">&nbsp;</td>

<td width="713"><table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">

 

<%

do until rs.EOF

response.write("<tr>")

response.write("<td><strong>Company:</strong>" & rs.fields("companyname") & " <br> <strong>Country:</strong>" & rs.fields("country") & "<br><strong>URL:</strong> <A HREF="&rs.fields("URL")&" TARGET=_blank>"&rs.fields("URL")&"</A> <br><br><strong><a href=# onClick='OpenNewWin('info.asp?companyname="&rs.fields("companyname")&"',40,40); return false;'>Mer info!</a></strong></td>")

response.write("</tr>")

rs.MoveNext

loop

rs.close

conn.Close

set rs=Nothing

set conn=Nothing%>

</table></td>

</tr>

</table>

<p>

<% end if %>

</p>

</body>

</html>

 

 

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Testa att använda denna kod (i en testfil) istället för din ursprungliga kod.

<html>
<body>
<SCRIPT language=JavaScript>
function OpenNewWin(URL,width,height){
if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){
screen=tools.getScreenSize();
}
x = screen.width;50
y = screen.height;50
}
window.open(URL,"MoreInfoWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height);
}
</script>

<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("databas/statistik_sodra.mdb")
conn.open ConnectString

IF country<>"" THEN %>
<br>
<table width="733" border="0">
<tr>
<td width="10">&nbsp;</td>
<td width="713">
<table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">
<% SET  RS=conn.execute("SELECT Companyname,Country,URL FROM Customers WHERE Country='" & request.form("Country") & "' ORDER BY Country")
DO Until rs.EOF %>
<tr>
<td>
<strong>Company:</strong>" <% =RS("companyname") %><br>
<strong>Country:</strong>" <% =RS("country") %><br>
<strong>URL:</strong> <A HREF="<% =RS("URL")%>" TARGET="_blank"><% =RS("URL")%></a><br><br>
<strong><a href="#" onClick="OpenNewWin('merinfo.asp?companyname=<% =RS("companyname") %>',400,400); return false;">Mer info!</a></strong>
</td>
</tr>
<% 
RS.MoveNext
Loop
rs.close
conn.Close
set rs=Nothing
set conn=Nothing
%>
</table></td>
</tr>
</table>
<% END IF %>
</body>
</html>

[edit: ändring]

merinfo.asp ska det va, fortfarande ;-)

[inlägget ändrat 2003-12-20 17:54:41 av Cluster]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Får

HTTP 404 - File not found

Internet Information Services

 

 

Och den öppnas tyvärr i samma frame som tidigare ej i en popup

 

Tror du att det kan vara känsligt om det är stora eller små bokstäver i kolumnnamnet i databasen ?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag klistrade in den nya koden i info.asp och även i resultat.asp men när jag hade den i info.asp så blev det error 404 och hade jag den i resultat.asp så fick jag inget tillbaka från databasen

 

 

URL ser ut enligt följande för t ex ett indiskt företag

 

http://localhost/Asia_eurolink_files/onClick='OpenNewWin('info.asp?companyname=India

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag klistrade in den nya koden i info.asp och även i resultat.asp men när jag hade den i info.asp så blev det error 404 och hade jag den i resultat.asp så fick jag inget tillbaka från databasen

 

 

URL ser ut enligt följande för t ex ett indiskt företag

 

http://localhost/Asia_eurolink_files/onClick='OpenNewWin('info.asp?companyname=India

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

blev lite fel när jag klistrade in koden...

testa igen:

<html>
<body>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function OpenNewWin(URL,width,height){
if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){
if (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion)<5){
	var tools = new Packages.java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit();
	screen=tools.getScreenSize();
}
x = screen.width;
y = screen.height;
}
window.open(URL,"PasswordWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height);
}
-->
</SCRIPT>

<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("databas/statistik_sodra.mdb")
conn.open ConnectString

IF country<>"" THEN %>
<br>
<table width="733" border="0">
<tr>
<td width="10">&nbsp;</td>
<td width="713">
<table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">
<% SET  RS=conn.execute("SELECT Companyname,Country,URL FROM Customers WHERE Country='" & request.form("Country") & "' ORDER BY Country")
DO Until rs.EOF %>
<tr>
<td>
<strong>Company:</strong>" <% =RS("companyname") %><br>
<strong>Country:</strong>" <% =RS("country") %><br>
<strong>URL:</strong> <A HREF="<% =RS("URL")%>" TARGET="_blank"><% =RS("URL")%></A><br><br>

<strong><a href="#" onClick="OpenNewWin('merinfo.asp?companyname=<% =RS("companyname") %>',400,400); return false;">Mer info!</a></strong>
</td>
</tr>
<% 
RS.MoveNext
Loop
rs.close
conn.Close
set rs=Nothing
set conn=Nothing
%>
</table></td>
</tr>
</table>
<% END IF %>
</body>
</html>

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

är det i result.asp som jag ska klistra in detta ?

 

i så fall så ger det resultatet ett tomt svar från databasen, inget tillbaka tyvärr

 

Hmmm ,

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu får jag upp en popup så nu bör det bara vara att editera sql-frågor osv... i info.asp

 

om jag vill ha in en logga i resultat.asp som ser ut så här

 

<html>

<body>

<SCRIPT language=JavaScript>

<!--

function OpenNewWin(URL,width,height){

if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){

if (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion)<5){

var tools = new Packages.java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit();

screen=tools.getScreenSize();

}

x = screen.width;

y = screen.height;

}

window.open(URL,"PasswordWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height);

}

-->

</SCRIPT>

 

<%

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("databas/statistik_sodra.mdb")

conn.open ConnectString

IF request.form("Country")<>"" THEN

%>

<br>

<table width="733" border="0">

<tr>

<td width="10">&nbsp;</td>

<td width="713">

<table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">

<% SET RS=conn.execute("SELECT Companyname,Country,URL FROM Customers WHERE Country='" & request.form("Country") & "' ORDER BY Country")

DO Until rs.EOF %>

<tr>

<td>

<strong>Company:</strong>" <% =RS("companyname") %><br>

<strong>Country:</strong>" <% =RS("country") %><br>

<strong>URL:</strong> <A HREF="<% =RS("URL")%>" TARGET="_blank"><% =RS("URL")%></A><br><br>

 

<strong><a href="#" onClick="OpenNewWin('info.asp?companyname=<% =RS("companyname") %>',400,400); return false;">Mer info!</a></strong>

</td>

</tr>

<%

RS.MoveNext

Loop

rs.close

conn.Close

set rs=Nothing

set conn=Nothing

%>

</table></td>

</tr>

</table>

<% END IF %>

</body>

</html>

 

Hur skulle det vara möjligt ? och hur skulle koden se ut ? Jag kör en accessdatabas så frågan är hur jag ska spara bilden i denna kolumn som jag har valt att kalla för logga

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Inläggen hamnar konstigt nu testar att skicka igen

 

Nu får jag upp en popup så nu bör det bara vara att editera sql-frågor osv... i info.asp

 

om jag vill ha in en logga i resultat.asp som ser ut så här

 

<html>

<body>

<SCRIPT language=JavaScript>

<!--

function OpenNewWin(URL,width,height){

if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){

if (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion)<5){

var tools = new Packages.java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit();

screen=tools.getScreenSize();

}

x = screen.width;

y = screen.height;

}

window.open(URL,"PasswordWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height);

}

-->

</SCRIPT>

 

<%

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("databas/statistik_sodra.mdb")

conn.open ConnectString

IF request.form("Country")<>"" THEN

%>

<br>

<table width="733" border="0">

<tr>

<td width="10">&nbsp;</td>

<td width="713">

<table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF">

<% SET RS=conn.execute("SELECT Companyname,Country,URL FROM Customers WHERE Country='" & request.form("Country") & "' ORDER BY Country")

DO Until rs.EOF %>

<tr>

<td>

<strong>Company:</strong>" <% =RS("companyname") %><br>

<strong>Country:</strong>" <% =RS("country") %><br>

<strong>URL:</strong> <A HREF="<% =RS("URL")%>" TARGET="_blank"><% =RS("URL")%></A><br><br>

 

<strong><a href="#" onClick="OpenNewWin('info.asp?companyname=<% =RS("companyname") %>',400,400); return false;">Mer info!</a></strong>

</td>

</tr>

<%

RS.MoveNext

Loop

rs.close

conn.Close

set rs=Nothing

set conn=Nothing

%>

</table></td>

</tr>

</table>

<% END IF %>

</body>

</html>

 

Hur skulle det vara möjligt ? och hur skulle koden se ut ? Jag kör en accessdatabas så frågan är hur jag ska spara bilden i denna kolumn som jag har valt att kalla för logga

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det finns två vägar att gå när det gäller bilder och databaser.

 

1) Spara bildfilerna (i en mapp) på servern och lägg in (ev. relativ sökväg och) namn på dessa i databasen.

 

2) Spara bilderna som ActiveX-objekt/BLOB(Binary Large Objects) direkt i databasen.

 

Jag är en förespråkare för alternativ 2. Denna aproach har flera fördelar. All relaterad data finns i databasen (bra för backup, consistency etc..). Då måste man iof ev ha någon form av uppladdningsscript.

Dessutom kan man med alt 1 ha en höguplöst bildfil som med en komponent el.dyl. skalas om för olika presentationsändamål (se tex www.ASPJpeg.com).

 

Således är alternativ 1 det enklaste sättet!

 

Därför föreslår jag att du i detta fall väljer detta.

Säg att dina loggor ligger i mappen logos och logotyp för SAAB heter saablogo.jpg. Då skriver du in saablogo.jpg i kolumnen logga i SAAB-raden.

I din resultat.asp fil lägger du då till:

<IMG SRC="logos/<%=RS("companyname")%>">

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...