Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Inloggnings script.


Patrik Corneliusson1

Recommended Posts

Patrik Corneliusson1

Hej!

 

Jag har ett inloggnings script som inte uppför sig som jag vill.

 

Först har jag en inloggnings sida som ser ut så här:

 

Kod:

 

 

<% Session("UserId")="" %>

<% Session.Timeout = 4 %>

 

<p><% If Session("Logintries") = 3 Then%><font face="verdana" size="2">Tyvärr,

du har försökt att logga in felaktigt mer än tre

gånger.<br>

Du är nu avstängd från systemet.</p>

<p>För att prova igen måste du stänga din webbläsare och starta om den för att

logga

in.</font> <%Else%> </p>

<font face="Verdana, Arial" size="2"><B>Välkommen!</B><br>Ange ditt

användarnamn och lösenord tack.</font><br>

<br>

 

<form method="POST" action="validering.asp">

<center><table border="0" cellPadding="1" cellSpacing="0" width="300"

bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#FFFFFF">

<tr>

<td width="22%"><small><strong><font

face="Arial">Användarnamn:</font></strong></small></td>

<td width="78%"><input type="text" name="Login" size="20"></td>

</tr>

<tr>

<td width="22%"><small><strong><font

face="Arial">Lösenord:</font></strong></small></td>

<td width="78%"><input type="password" name="Password" size="20"></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="2"><input id="submit1" name="B1"

src="../images/login.gif" type="image" WIDTH="63" HEIGHT="19"

onfocus="blur()"></td>

</tr>

</table>

</center>

</form>

 

<%End If%>

 

 

 

 

Sen går den vidare till validate.asp som ser ut så här:

 

Kod:

 

 

<%

Session("Logintries") = Session("Logintries") + 1

 

if Session("UserId")="" Then

 

Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\dmab\login.mdb"

SQL2 = "SELECT * FROM Login Where Login = '" &

FixaTecken(Request.Form("Login")) & "'"

Set ideller = Connection.Execute(SQL2)

 

' Om login namn inte finns så omdirigiera till login.asp

if ideller.BOF AND ideller.EOF then

Response.Redirect("login.asp")

else

passwordchk = StrComp(Request.Form("Password"), ideller("Password"),0)

 

' är dom lika blir det en 0:a

' är strängarna tex brimba / Brimba blir det en 1:a

 

if passwordchk=1 Then

 

Response.Redirect("login.asp")

 

else

 

Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver

(*.mdb)};dbq=d:\dmab\internet.mdb"

SQL = "SELECT * FROM tabInternetKunder Where anvid = '" &

FixaTecken(Request.Form("Login")) & "'"

Set login = Connection.Execute(SQL)

 

Session("UserId") = Request.Form("Login")

Session("Name") = login("Namn")

Session("Adress") = login("Adress")

Session("Adress2") = login("Adress2")

Session("Postnummer") = login("Postnummer")

Session("persnr") = login("persnr")

Session("Ort") = login("Ort")

Session("Telefonnummer") = login("Tel")

Session("Mobil") = login("mobil")

Session("Email") = login("Epost")

Session("Login") = login("anvid")

Session("Password") = login("Password")

Session("Logintries") = 0

 

login.Close

Connection.Close

End if

End if

End if

 

 

%>

 

 

 

Felet är altså om jag har loggat in så sätter den ju SESSION("USERID")

som ett värde, sen kollar jag det på varje sida som skall vara skyddad

med hjälp av:

 

Kod:

 

 

<%

If Session("UserId") = "" Then

Response.Redirect("login.asp")

End If

%>

 

 

Men problemet är att när man väl har loggat in en gång så kan man

sedan gå till någon annan sida och sen till login sidan igen, väl där kan

man logga in med sitt användarnamn och skriva nått helt annat lösenord

än sitt riktigt, altså stämmer den aldrig av med databasen jag undrar

varför?

Jag vill att varje gång man går till login sidan för att komma åt sidor som

är "personliga" skall man behöva logga in korrekt.

Den stämmer av mot databasen första gången man loggar in, men sen

struntar den i att kolla eftersom Session("USERID") har fått ett värde.

Men jag sätter ju trots allt att session("USERID") skall vara "" så det är

lite märkligt.

 

Nånn som kan hjälpa mig?

 

Mvh

Patrik

aka Brimba

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...