Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Enterslag


kjell3

Recommended Posts

Jag har ett sökformulär till en databas, problemet är att när jag skriver in mitt sökord och klickar enter så går den till rätt sida men detta felmeddelande dyker upp:

ADODB.Recordset fel '800a0bb9'

Programmet använder felaktiga parametrar, som antingen ligger utanför tillåtet intervall, eller som skapar en inbördes konflikt.

 

/drag/sdsf/kansliet/klubb/klubbsok.asp, rad 35

 

Raden den bråkar efter är : rs.Open SQL, MinCon

 

Men....................... klickar jag på submitknappen så fungerar det som det ska.

 

Kan någon förklara detta fenomen för mig?

Link to comment
Share on other sites

Då ska du få lite mera text. Sökformuläret har endast detta:

 

<FORM ACTION = "klubbsok.asp" METHOD = "post" id=form1 name=form1>

<input name = "dragklubb" value="Sök klubb eller namn">

<input type = SUBMIT value = "Sök" name="SUBMIT">

</FORM>

 

Och klubbsok.asp har detta:

 

<!--#include file="adovbs.inc"-->

 

lite text............

 

<%

Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 

strAccessDB = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("klreg.mdb")

MinCon.Open strAccessDB '"DSN=;UID=;PWD="

 

 

If Request.Form("SUBMIT") = "Sök" Then

SQL = "SELECT * From klubb WHERE Dragklubb LIKE '%" & Request.Form("dragklubb") & "%' or Fnamn LIKE '%" & Request.Form("dragklubb") & "%' or Enamn LIKE '%" & Request.Form("dragklubb") & "%'"

End If

rs.Open SQL, MinCon

%>

 

<%

Do While Not rs.EOF

%>

 

och sedan ett antal svarsalternativ:

<%=rs("Dragklubb")%>

 

Och avslutar med:

 

<%

rs.MoveNext

Loop

 

rs.Close

set rs =nothing

MinCon.Close

set MinCon = nothing

 

%>

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...