Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Databasfråga


- Jonsson

Recommended Posts

Hej, jag har gjort en sökfunktion åt en kompis som lagt in filmer, mp3, program osv i ett register.

 

Databasen innehåller tabeller som "filmer", "ISO_program", "MP3_Album" osv...

En titel kolumn och en CD kolumn finns i alla tabeller, i övrigt är det lite olika...

 

Jag vill göra en generell sökfunktion som letar i alla tabeller och i alla kolumner efter sökordet. Hur gör jag det? Första raden liggen egentligen i början av dokumentet...

set objRS = Connect.OpenSchema(20, Array(Empty, Empty, Empty, "TABLE"))
elseif request.querystring("do") = "search" and request.form("kategori") = "" then

if request.form("falt") = "1" then
strFalt = "CD"
else
strFalt = "Titel"
end if
response.write "<table><tr><td>"
objRS.movefirst
[color="#0000ff"]do until[/color] objRS.EOF
sql = "select * from "& objRS("TABLE_NAME") &" where "& strFalt &" LIKE '%"& request.form("sok") &"%' order by "& strFalt &""
set rs = connect.execute(sql)
sql2 = "select count(*) as antal from "& objRS("TABLE_NAME") &" where "& strFalt &" LIKE '%"& request.form("sok") &"%'"
set rs2 = connect.execute(sql2)
if objRS("TABLE_NAME") = "MP3_Album" then
response.write "</td><td id=""kk"">" & vbcrlf
end if
response.write "<table class=""tblborder"" cellspacing=""0""><tr class=""top""><td><b>"& replace(objRS("TABLE_NAME"),"_"," ") &" - "& rs2("antal") &"st.</b></td></tr><tr><td>" & vbcrlf
[color="#0000ff"]do until[/color] rs.eof
if rs.eof then
response.write "Inga träffar på sökordet <b>" & request.form("sok") & "</b>"
end if
response.write "<a href=""?visa=info&kat="& objRS("TABLE_NAME") &"&id="& rs("id") &""">" & rs("titel") & "</a><br>" & vbcrlf
rs.movenext
[color="#0000ff"]loop[/color]
response.write "</td></tr>" & vbcrlf
objRS.Movenext
response.write "</td></tr></table><br>"
[color="#0000ff"]loop[/color]
response.write "</td></tr></table>"
end if

 

Så ser det ut nu. Men då är jag begränsad till att söka i titel eller som jag med checkbox ändrar, cd. Suttit länge med detta nu.

 

Optimera gärna koden om det går, för jag skriver kanske inte alltid så kort kod.

 

[inlägget ändrat 2003-01-23 14:49:13 av - Jonsson]

[inlägget ändrat 2003-01-23 14:50:53 av - Jonsson]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...