Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Öppna en fil och säker avstängning.


Zero1

Recommended Posts

Hej

två frågor:

1. Hur öppnar jag en .m3u fil (WinAmp playlist). Shell funkar ju bara till .exe filer vad jag fattar.

 

2. Hur kan jag med kod göra en säker avstängning av datorn. Typ som när man trycker starta -> avsluta...

 

Link to comment
Share on other sites

För att öppna en m3u fil tror jag att du behöver använda dig av ShellExecute.

 

Jag har bara använt det till att öppna webbrowsern men det borde vara det samma

 

Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

 

ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, "c:\playlist.m3u", vbNullString, "C:\", 1

 

Jag vet inte hur du stänger av datorn men är rätt säker på att du hittar info om det på www.allapi.net

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...