Just nu i M3-nätverket
Jump to content

välje bort checkbox...


UffeO

Recommended Posts

Har ett formulär som hämtar viss data från en databas, vad jag till är att om checkboxen är vald som i mitt fall talar om att sidan alltid ska synas och användaren vid rediger vill ändra sidan så att den styrs via datumvisning och fyller i texten fälten för det så skall checkboxen välja bort. går säkert med javascript men hur...

 

tacksam för hjälp

 

Ulf

 

<form name="form1" method="post" action="">

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

<tr>

<td width="22%"> <div align="right"><font color="#006600">Sidan Visas alltid:</font></div></td>

<td width="78%"> <input <%If (CStr((rsEditArticles.Fields.Item("tbl_Show").Value)) = CStr("true")) Then Response.Write("checked") : Response.Write("")%> name="Show" type="checkbox" id="Show" value="true" checked></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" class="HeadingH4">eller sidan visas mellan f&ouml;ljande

datum:</td>

</tr>

<tr>

<td><div align="right"><font color="#006600">Visas mellan datum:</font></div></td>

<td> <font color="#006600">

<input name="FromDate" type="text" class="TextFieldWhite" id="FromDate" value="<%=((rsEditArticles.Fields.Item("tbl_FromDate").Value))%>" size="12" maxlength="10">

och:

<input name="ToDate" type="text" class="TextFieldWhite" id="ToDate" value="<%=((rsEditArticles.Fields.Item("tbl_ToDate").Value))%>" size="12" maxlength="10">

</font></td>

</tr>

</table>

</form>

Link to comment
Share on other sites

Tjena!

 

Förutsatt att din VBscript-kod är korrekt (det har jag inte tagit ställning till), så skulle jag vilja rekommendera dig att använda radiobuttons istället för checkboxar. Gör du så, tror jag du kan använda nedanstående kod (då behöver man inte blanda in något JavaScript):

 

<form name="form1" method="post" action="">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr> 
<td width="22%"> <div align="right"><font color="#006600">Sidan Visas alltid:</font></div></td>
<td width="78%"> <input name="Show" type="radiobutton" id="Show" value="true" <%If (CStr((rsEditArticles.Fields.Item("tbl_Show").Value)) = CStr("true")) Then Response.Write("checked") : Response.Write("")%>></td>
</tr>
<tr> 
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr> 
<td colspan="2" class="HeadingH4"><input name="Show" type="radiobutton" id="Show" value="true" <%If (CStr((rsEditArticles.Fields.Item("tbl_Show").Value)) = CStr("false")) Then Response.Write("checked") : Response.Write("")%>> eller visas mellan f&ouml;ljande 
datum:</td>
</tr>
<tr> 
<td><div align="right"><font color="#006600">Visas mellan datum:</font></div></td>
<td> <font color="#006600"> 
<input name="FromDate" type="text" class="TextFieldWhite" id="FromDate" value="<%=((rsEditArticles.Fields.Item("tbl_FromDate").Value))%>" size="12" maxlength="10">
och: 
<input name="ToDate" type="text" class="TextFieldWhite" id="ToDate" value="<%=((rsEditArticles.Fields.Item("tbl_ToDate").Value))%>" size="12" maxlength="10">
</font></td>
</tr>
</table>
</form>

 

/ Johan

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...