Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Deltree Visual Basic


ohlsson_emil

Recommended Posts

Hej!

 

Jag undrar om det finns någon färdig funktion som kan tabort en hel katalog med under-kataloger och filer, även om dom är dolda och skriv-skyddade?

Link to comment
Share on other sites

Ingen inbyggd, men det finns kodexempel, detta kanske fungerar...

 

ifrån http://www.freevbcode.com/AuthorInfo.asp?AuthorID=1

 

Public Function KillFolder(ByVal FullPath As String) _
 As Boolean

'******************************************
'PURPOSE: DELETES A FOLDER, INCLUDING ALL SUB-
'     DIRECTORIES, FILES, REGARDLESS OF THEIR
'     ATTRIBUTES

'PARAMETER: FullPath = FullPath of Folder to Delete

'RETURNS:  True is successful, false otherwise

'REQUIRES: 'VB6
      'Reference to Microsoft Scripting Runtime
      'Caution in use for obvious reasons

'EXAMPLE:  'KillFolder("D:\MyOldFiles")

'******************************************
On Error Resume Next
Dim oFso As New Scripting.FileSystemObject

'deletefolder method does not like the "\"
'at end of fullpath

If Right(FullPath, 1) = "\" Then FullPath = _
  Left(FullPath, Len(FullPath) - 1)

If oFso.FolderExists(FullPath) Then

  'Setting the 2nd parameter to true
  'forces deletion of read-only files
  oFso.DeleteFolder FullPath, True

  KillFolder = Err.Number = 0 And _
   oFso.FolderExists(FullPath) = False
End If

End Function

 

TN

 

 

[inlägget ändrat 2002-09-19 14:36:40 av Don Tomas]

Link to comment
Share on other sites

Jodå. Det där fungerar utmärkt. Det är det som säkerhetshålet i hjälpfunktionen i XP bygger på.... Jag själv har inte uppdaterat till SP1. Inte heller har jag tagit bort filen. Jag har helt enkelt kommenterat bort raden där filerna tas bort.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...