Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Varannan färg


Lotta

Recommended Posts

Hej!

Jag provade ett exempel som har visats här tidigare i e-forumet som visar hur man gör för att få varannan färg i en tabell, men jag får det inte att fungera.

<%i = 1

do until rs.eof

if i mod 2 = 1 then

farg=blue

else

farg=yellow

end if

 

td bgcolor=farg

 

i = i + 1

rs.movenext

loop

%>

Så här ser felmeddelandet ut.

Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a000d'

 

Inkompatibla typer: 'td'

 

Är det någon som har något förslag på vad det kan vara för fel?

Tacksam för svar!

Link to comment
Share on other sites

Benni Svensson

Hej Lotta!

Jag har har kopierat ett fungerande script som jag använder, plocka bara ut det som du behöver.

 

<TABLE BORDER=3" BGCOLOR="DDDDDD">

<TR><TD><H3>Träffar</H3></TD><TD><H3><CENTER>IP</CENTER></H3></TD></TR>

 

<% Set RS = Nothing

SQL = "SELECT count(ip) AS antal, ip AS ipadress from users group by ip"

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

RS.Open SQL, DB, 3, 3

j = 0

do while not Rs.eof

j = j + 1

if j mod 2 then

rowColor = "CCCCCC"

else

rowColor = "DDDDDD"

end if

'do while not Rs.eof

%>

<tr bgcolor="<%=rowColor%>"><td><%= RS("Antal")%></td><td><%=RS("IPadress")%></td>

<% rs.movenext

loop

Set RS = Nothing

Set DB = Nothing

%>

</tr>

</TABLE>

 

Lycka till

Benni

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...