Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Omöjliggöra källkodsläsning


rob.

Recommended Posts

CJ Björkdahl

 

Omöjligt att läsa källkod?

Högerklicka på sidan och "visa källa" så uppenbarar sig följande: (som jag tycker ser ut som källkod)

 

<!-- P R O D U C E D B Y U P S I D E S T U D I O S -->

<!-- W W W . U P S I D E S T U D I O S . S E -->

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

 

<html>

<head>

<title>Sveriges Television - Kaspar i Nud&aring;dalen</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<meta http-equiv="Expires" content="0">

<meta http-equiv="Last-Modified" content="0">

<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate">

<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">

<script src="../script/browserCheck.js" language="javascript"></script>

<script src="../script/resume.js" language="javascript"></script>

<script language="javascript">

 

var objActive

 

var objRes1 = new resData('Program 1','Det är vinter och snart jul i Nudådalen, en by som är så liten att den inte ens går att hitta på kartan. Här bor Kaspar och hans morfar, lanthandlaren Atom-Ragnar, den stöddige Åhman som tror att han äger hela byn, och många fler. Och så bor Lisa i Nudådalen. Lisa, som Kaspar tycker har så vackra ögon.','Åsa Kalmér och Maria Weisby','Axel Zuber, Liselotte Bramstång, Per Oscarsson, Johan Ulveson, Mikael Riesebeck, Leif Andrée, Lena Nilsson, Douglas Johansson, Gunnel Lindblom, Christine Floderer, Sven Wollter, Gunilla Abrahamsson, Harriet Andersson','avsnitt1')

var objRes2 = new resData('Program 2','En lavin har rasat över Nudådalen och nu är den lilla byn nästan omöjlig att hitta. Kaspar och Lisa misstänker att det är deras hostattack som satt igång lavinen. Det tror även stöddige Åhman som nu är på jakt efter barnen. Men morfar, han vet bättre än att tro att en lavin kan startas av lite hosta.','Åsa Kalmér','Axel Zuber, Liselotte Bramstång, Per Oscarsson, Johan Ulveson, Mikael Riesebeck, Leif Andrée, Christine Floderer, Lena Nilsson, Douglas Johansson, Gunnel Lindblom','avsnitt2')

var objRes3 = new resData('Program 3','Lavinen har ställt till problem för invånarna i Nudådalen. Atom-Ragnar till exempel, kan inte längre få leveranser till sin butik och nu är all fisk slut. För att fylla sin tomma fiskdisk utlyser han en fisketävling i byn.','Maria Weisby','Johan Ulveson, Mikael Riesebeck, Axel Zuber, Per Oscarsson','avsnitt3')

var objRes4 = new resData('Program 4','Både morfar och Atom-Ragnar har ljugit om sina fångster för att vinna fisketävlingen. Morfar vill berätta sanningen men kan inte riktigt. Det skulle vara alldeles för genant att stå framför hela byn och berätta om fusket. Vad ska han ta sig till?','Maria Weisby','Axel Zuber, Per Oscarsson, Johan Ulveson','avsnitt4')

var objRes5 = new resData('Program 5','Den här dagen började som en helt vanlig vinterdag i Nudådalen. Atom-Ragnar öppnade sin affär och morfar och Kaspar åt sin frukost i köket. Som vanligt. Om Kaspar hade fått bestämma skulle det alltid vara så här lugnt och skönt. Men det fanns dom som hade andra planer ...','Åsa Kalmér','Per Oscarsson, Axel Zuber, Leif Andrée, Christine Floderer, Liselotte Bramstång','avsnitt5')

var objRes6 = new resData('Program 6','Om man hade ett riktigt viktigt ärende till Nudådalen gick det att ta sig dit med helikopter. Tillförordnade kommunalrådet Kajsa Ivarsson hade ett viktigt ärende. Hon hade flugit dit för att avgöra om Åhman skulle få bygga hotell på Kaspars och morfars tomt. Hur skulle Kaspar och Lisa lyckas övertala Kajsa att låta morfar få behålla sitt hus?','Åsa Kalmér','Anna Pettersson, Leif Andrée, Per Oscarsson, Axel Zuber, Liselotte Bramstång','avsnitt6')

var objRes7 = new resData('Program 7','Under natten hade kylan kommit till Nudådalen och alla kloka människor stannade inomhus. Kaspar var orolig för att han och morfar inte skulle få behålla huset. Men morfar, han var mer bekymrad för Isabell. Hade hon tillräckligt med ved hemma för att kunna elda och hålla värmen?','Maria Weisby','Per Oscarsson, Axel Zuber, Leif Andrée, Gunnel Lindblom','avsnitt7')

var objRes8 = new resData('Program 8','Den här dagen brukade det vara full fart i Nudådalen. Det var dagen innan julmarknaden och granen borde resas, affärsgatan julpyntas och stånden slås upp. Men i år tänkte Atom-Ragnar ställa in marknaden.','Maria Weisby','Mikael Riesebeck, Johan Ulveson, Per Oscarsson, Axel Zuber','avsnitt8')

 

 

var intActiveIndex = 8

var strTxt = "<table width=\"140\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td>Tryck p&aring; knapparna till v&auml;nster. <br>Du kan f&ouml;rstora bilden till h&ouml;ger genom att klicka p&aring; den </td></tr></table>";

 

</script>

 

<script language="javascript">

if (is.ns){var str="ns"}else{ var str="msie"}

document.writeln('<link rel="stylesheet" href="../css/style_' + str + '_.css">')

</script>

 

</head>

<body background="../images/bgColor.gif" onLoad=updateContent(objRes8)>

<script language="javascript">

function showHelp(visibleMode){

var intBubbleTop = 50;

if ((is.ie) && (is.macos)){var intTxtTop = 10;}else{var intTxtTop = 75;}

if (is.ns) var offsetY = window.pageYOffset;

if (is.ie) var offsetY = document.body.scrollTop;

if (is.ie) {

document.all["help"].style.visibility=visibleMode;

document.all["help"].style.top = offsetY+intBubbleTop;

document.all["helptxt"].innerHTML = strTxt;

document.all["helptxt"].style.visibility=visibleMode;

document.all["helptxt"].style.top = offsetY+intTxtTop

}else if(is.ns6){

document.getElementById("help").style.visibility=visibleMode;

document.getElementById("help").style.top = offsetY+intBubbleTop+'px';

document.getElementById("helptxt").innerHTML = strTxt;

document.getElementById("helptxt").style.visibility=visibleMode;

document.getElementById("helptxt").style.top = offsetY+intTxtTop+'px';

}else{

document.layers["help"].visibility = visibleMode;

document.layers["help"].top = offsetY+intBubbleTop;

document.layers["helptxt"].document.writeln(strTxt);

document.layers["helptxt"].document.close();

document.layers["helptxt"].visibility = visibleMode;

document.layers["helptxt"].top = offsetY+intTxtTop;

}

}

if (is.ie) {

document.writeln('<div id=help style=position:absolute;top:-100;left:0;z-index:150;visibility:hidden><img src="../images/help_bubble.gif"></div>')

document.writeln('<div id=helptxt style=position:absolute;top:-100;left:68;z-index:150;visibility:hidden></div>')

}else if(is.ns6){

document.writeln('<div id=help style=position:absolute;top:-100;left:0;z-index:150;visibility:hidden><img src="../images/help_bubble.gif"></div>')

document.writeln('<div id=helptxt style=position:absolute;top:-100;left:68;z-index:150;visibility:hidden></div>')

}else{

document.writeln('<layer name=help position=absolute top=-100 left=0 z-index=250 visibility=hide><img src="../images/help_bubble.gif"></layer>')

document.writeln('<layer name=helptxt position=absolute top=-100 left=68 z-index=251 visibility=hide></layer>')

}

</script>

 

 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr><td height="40">&nbsp;</td></tr>

<tr><td width="80" NOWRAP>&nbsp;</td><td>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes1),updateHighlight(1)" onMouseOver="changeImg(1,'over')" onMouseOut="changeImg(1,'leave')"><img src="../images/kod/dates/1.gif" border="0" name="date1"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/13_dim.gif" border="0" name="date13"></td></tr><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes2),updateHighlight(2)" onMouseOver="changeImg(2,'over')" onMouseOut="changeImg(2,'leave')"><img src="../images/kod/dates/2.gif" border="0" name="date2"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/14_dim.gif" border="0" name="date14"></td></tr><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes3),updateHighlight(3)" onMouseOver="changeImg(3,'over')" onMouseOut="changeImg(3,'leave')"><img src="../images/kod/dates/3.gif" border="0" name="date3"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/15_dim.gif" border="0" name="date15"></td></tr><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes4),updateHighlight(4)" onMouseOver="changeImg(4,'over')" onMouseOut="changeImg(4,'leave')"><img src="../images/kod/dates/4.gif" border="0" name="date4"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/16_dim.gif" border="0" name="date16"></td></tr><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes5),updateHighlight(5)" onMouseOver="changeImg(5,'over')" onMouseOut="changeImg(5,'leave')"><img src="../images/kod/dates/5.gif" border="0" name="date5"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/17_dim.gif" border="0" name="date17"></td></tr><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes6),updateHighlight(6)" onMouseOver="changeImg(6,'over')" onMouseOut="changeImg(6,'leave')"><img src="../images/kod/dates/6.gif" border="0" name="date6"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/18_dim.gif" border="0" name="date18"></td></tr><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes7),updateHighlight(7)" onMouseOver="changeImg(7,'over')" onMouseOut="changeImg(7,'leave')"><img src="../images/kod/dates/7.gif" border="0" name="date7"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/19_dim.gif" border="0" name="date19"></td></tr><tr><td><a href="javascript:updateContent(objRes8),updateHighlight(8)" onMouseOver="changeImg(8,'over')" onMouseOut="changeImg(8,'leave')"><img src="../images/kod/dates/8_high.gif" border="0" name="date8"></a></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/20_dim.gif" border="0" name="date20"></td></tr><tr><td><img src=../images/kod/dates/dates_dim/9_dim.gif border="0" name="date9"></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/21_dim.gif" border="0" name="date21"></td></tr><tr><td><img src=../images/kod/dates/dates_dim/10_dim.gif border="0" name="date10"></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/22_dim.gif" border="0" name="date22"></td></tr><tr><td><img src=../images/kod/dates/dates_dim/11_dim.gif border="0" name="date11"></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/23_dim.gif" border="0" name="date23"></td></tr><tr><td><img src=../images/kod/dates/dates_dim/12_dim.gif border="0" name="date12"></td><td><img src="../images/kod/dates/dates_dim/24_dim.gif" border="0" name="date24"></td></tr></table>

</td></tr>

</table>

 

 

<div id="resumeContent" style="position:absolute;visibility:visible;z-index:5;top:31px;left:200px;"></div>

<div id="glas" style="position:absolute;visibility:visible;z-index:50;top:72px;left:610px;cursor:hand;" onMouseOver="rollGlas('over')" onMouseOut="rollGlas('out')" onClick="zoomPic()"><img src="../images/glas_off.gif" id="imgGlas" name="imgGlas"></div>

<div id="resumePic" style="position:absolute;visibility:visible;z-index:15;top:31px;left:556px;"><a href="#" onMouseOver="rollGlas('over')" onMouseOut="rollGlas('out')" onClick="zoomPic()"><img src="../images/resume/24_s.jpg" border="0" width="74" height="56" name="smallPic"></a></div>

<div id="resumeLoader" style="position:absolute;visibility:hidden;z-index:10;top:35;left:252;width:150;"><table border="0" width="302" height="240" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="center"><center>LADDAR</center></td></tr></table></div>

<div id="resumeLarge" style="position:absolute;visibility:hidden;z-index:15;top:31;left:226;width:150;"><img src="../images/speltips/spel1_l.jpg" name="largePic" id="largePic" border="0"></div>

 

<div id="heading" style="position:absolute;visibility:visible;top:19;left:81"><img src="../images/resume/resume_heading.gif"></div>

 

 

</body>

</html>

 

 

MVH

pedagogen

 

 

Link to comment
Share on other sites

Var på sidan såg du att det skulle vara omöjligt att läsa koden? Jag har tittat runt där, men jag kan inte se det. Det är heller inga problem att se koden.

 

Precis som de innan mig påpekat går det inte att hindra folk från att kunna se koden. Men visst finns det de som vill tro annat. Jag har sett företag som säljer produkter som de påstår kan skydda html-koden, men jag har för säkerhets skull undersökt dem, och det visade sig vara bluff.

 

Jag har skrivit lite kort om det på http://www.tydal.nu/se/security/

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Det går att läsa HTML koden utan problem.

Däremot kommer man inte åt ASP (Acitve Server Pages) koden som körs på servern.

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Eller till exempel PHP också (som inte går att läsa)...

 

 

________________________________________________

-Läser Programmet för Informatik med Systemvetenskap på Mälardalens Högskola, Västerås.-

 

Skulle vara 'tufft' med några poäng. Förtjänar jag inte dem? ;)

 

[inlägget ändrat 2001-12-08 20:37:01 av MagicBoy (Almir)]

Link to comment
Share on other sites

Jag har MSIE 5.5 och när jag får upp sidan och trycker på visa så går det ej att klicka på "Visa källa". Ej heller när jag trycker på höger musknapp, "Visa källa" är disabled.

 

Mvh

Robin

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm... Det var ju knepigt. Men det går ju alltid att läsa källkoden ändå, så det kvittar ju vad de gör.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...