Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Översätta PDF fil med bilder till svenska


Tomas67
 Share

Recommended Posts

Snälla kan någon hjälpa mig med hur jag kan översätta en polsk monteringsanvisning med bilder som är i PDF till

en svenska version. 

Har letat i flera dagar men hittar ingenstans var man kan göra detta.

Bifogar den aktuella filen och har någon tid, lust och möjlighet så översätt den gärna till svenska och lägg ut här.

 

Ett stort tack!

 

Instrukcja_Erfe_Uni_[2305843009226940407].pdf

Link to comment
Share on other sites

Hej Thirteen,

 

Tack för svar.

Jo jag har varit även där och försökt men får nedan meddelande.

Om du har möjlighet så vore jag otroligt tacksam om du kan få till

översättning med bilder.

Tack!

Meddelande

Tyvärr har vi inte stöd för filer större än 10 MB. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Pelle Penna

Intressant. Visste inte att den funktionen fanns, men provade länken och fick samma dokument som du och sedan kan man klistra in i Google översätt.

Link to comment
Share on other sites

Tack för svar!

Det gick att konvertera och översätta i Google översätt men bilderna försvann.

Finns det något program som jag kan använda till att översätta och få med bilderna från docx-filen?

 

Tack!

Link to comment
Share on other sites

Filen som mbgtmari så snällt skickade var en konverterad fil med polsk text.

När jag sedan ska översätta denna fil (Google översätt) så översätts texten men

bilderna försvinner.

Därav undrar jag om vilket program som man kan använda för att översätta filen och behålla

bilderna.

Link to comment
Share on other sites

I den skapade word-filen finns bilder med. Om man öppnar den filen, alltså oöversatt, i Word kan man markera en rad eller ett helt stycke och högerklicka och där välja översätt. Då översätter Word texten till svenska.

Men jag ser att wordfilen inte innehåller exakt samma text som originalet varför det blir lika ogjort ändå, tyvärr..

Link to comment
Share on other sites

Ok, nu förstår jag vad du menar men precis som du skriver så blir det inte riktigt rätt översättning.

Tack ändå för din förklaring.

Någon som vet om det finns något bra program att använda.

Link to comment
Share on other sites

Jag har testat att köra OCR med ett program jag har tillgång till, AcroplotMatrix, men det blir inte heller riktigt bra. Det kommer med en del extra text osv.

Bäst hade ju varit om någon kunde översätta manuellt. 

OCR_Instrukcja_Erfe_Uni_[2305843009226940407].pdf

OCR_Instrukcja_Erfe_Uni_[2305843009226940407].docx

Edited by Mikael63
bifogat filer
Link to comment
Share on other sites

ChristerE
2021-01-16 15:59, skrev Tomas67:

Snälla kan någon hjälpa mig med hur jag kan översätta en polsk monteringsanvisning med bilder som är i PDF till

en svenska version. 

Förstår jag rätt så vill du få en fil som är lika originalet men med översatt text (antar jag nu när jag läst några inlägg, undrade när tråden var ny vad bilderna hade med översättningen att göra). Att göra det med automatik tror jag faller på i alla fall ett par saker.


1. Det är i pdf-filer ingen skillnad på radslut för styckeslut och för övriga rader. Det är svårt att skapa regler som avgör när textrader ska "flöda" och när stycken slutar, vilket behövs när texten ska ersättas. I t ex Worddokument så anpassas radlängden automatiskt av sidstorleken, marginaler och spaltindelningar, m m.


2. Språk tar olika stor plats, hur ska automatiken hantera bildernas placering om översättningen tar större plats än originaltexten?


Jag har haft uppfattningen att senare versioner av pdf-format klarar av att flöda om text beroende på använda skärmstorlekar och hur man zoomar. Men kanske blandar jag ihop det med Epub. Har googlat men hittar inget konkret om pdf och flödande layout (förutom citatet nedan från Wikipedia, som nämner e-böcker).


Några länkar för intresserade.
"Det finns olika varianter av PDF, avsedda för olika användningsområden, inklusive bildspel, e-böcker och för tryck."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#Struktur_och_funktioner


https://www.wisejelly.se/epub-vs-pdf-5-skal-till-varfor-du-ska-valja-epub-for-e-bocker/

https://www.wisejelly.se/vad-ar-skillnaden-mellan-flodande-layout-och-fast-layout-e-boksformat/


Inga konkreta tips till lösning i mitt inlägg, men i alla fall några kommentarer om pdf-filer.
 

Link to comment
Share on other sites

2021-01-17 14:22, skrev Mikael63:

Jag har testat att köra OCR med ett program jag har tillgång till, AcroplotMatrix

Är dina OCR-filer skrivskyddade, Mikael63? Jag kunde iaf inte markera och kopiera något i ditt W-dokument. Det kunde jag i mitt. Min docx-fil, som jag öppnade i LibreOfice, klarade dock inte polska bokstäver med diakritiska tecken, t ex stunget L( Ł ł ), a och e med svans (ą, ę) och konsonanter med akut accent. Din låsta OCR W-fil har otydlig skrift på sina ställen men de polska bokstäverna ser korrekta ut och dessutom finns bilder och text på rätt ställen.

Link to comment
Share on other sites

Om jag öppnar "min" PDF direkt med webbläsaren kan jag markera text:

(laddade ner den till annan dator nu)

 

 

image.png.b6950f8d21bec78dce064ffffd9c911a.png

 

Detta första stycke går bra att köra Google Translate på. (Ja, med viss reservation för hur svenskan då blir men...)

 

En bit längre ner kommer annat än texten med:

 

image.png.51046fb6ed382a8dc35911fa166bd59c.png 

 

Det fortsätter sedan på liknande sätt.

 

Edited by Mikael63
Link to comment
Share on other sites

Eftersom Mikael63 postade en skärmbild av början av monteringsanvisningen översätter jag början här

INSTRUKCJA

INFORMACJE WSTĘPNE

System kominowy ERFE Uni należy montować zgodnie z niniejszą instrukcją, montaźu. Przed rozpoczęciem budowy naleźy sprawdzić kaźdy element systemu. Wkłady ceramiczne naleźy ostukać, ceramika powinna wydawać dzwoniący dźwięk.

Pozostałe elementy nie mogą równieź posiadać widocznych uszkodzeń uniemoźliwiających prawidłową pracę systemu. Naleźy przestrzegać uwag ujętych na odwrocie tej instrukcji. Szczegółną uwagę naleźy zwrócić, aby nie robić najczęściej popełnianych błędów - rys.A i B.

Montaź systemu naleźy wykonywać w kolejności zgodnej z numeracją operacji, począwszy od numeru 1.

INSTRUKTIONER

PRELIMINÄR INFORMATION

ERFE Uni skorstenssystem bör installeras i enlighet med dessa monteringsanvisningar. Kontrollera varje element i systemet innan du börjar bygga. Keramiska insatser ska knackas, keramiken ska ge ett ringande ljud.

Andra delar får inte ha några synliga skador som förhindrar att systemet fungerar korrekt. Var noga med att följa anvisningarna på baksidan av denna bruksanvisning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att inte göra de vanligaste misstagen - figur A och B.

Systemet bör installeras i den ordning som överensstämmer med numreringen av operationerna, från och med nummer 1.

1888346088_polskainsidanavskorstenen.png.47656757c5770d0ed573206d3ab8acd5.png

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

DE VANLIGASTE MISSTAGEN

rys. A (rysunek A) = fig. A (figur, teckning A)

rys. B = figur B

TAK = JA, SÅ

NIE = NEJ Till höger i skärmbilden står det lodrätt (för både JA och NEJ) WNĘTRZE KOMINA = INSIDAN AV SKORSTENEN

Jag kan ingenting om skorstenar, vilket jag förmodar att du Tomas67 gör, men det skulle iaf vara intressant att få veta vad det är för något du ska montera.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

I väntan på att en fackman, som behärskar de polska och svenska termerna, dyker upp fortsätter jag försöka översätta bild- och instruktionstexterna, med viss hjälp av Google Översätt, både på engelska och svenska eftersom Google Översätt kan mer engelska än svenska. (Jag har skrivit den polska texten så den som vill själv kan kolla i Google Översätt.)

1300229045_Bild1Isoleringskorstensfot.png.3aa274b17b61549afb243623304eadcc.png

1 Prawidłowo zbudowany komin naleźy rozpocząć od wykonania stopy kominowej. Stopę kominową wykonujemy poprzez wylanie betonu o grubości ok. 15cm lub uźywając do tego bloczków betonowych.

Stopa kominowa powinna mieć wymiary większe o około 15 cm, z kaźdej strony budowanego systemu. Na tak wykonanej stopie naleźy wykonać izolację przeciwwilgociową z papy izolacyjnej.

Po wykonaniu czynności wstępnych przystępujemy do montaźu systemu kominowego. Montujemy pierwszą obudowę komina (P1) na przygotowanej stopie dokładnie go poziomując. Do łączenia pustaków uźywamy betonowej zaprawy murarskiej.

1 En korrekt byggd skorsten bör startas med att skapa en skorstensfot. Skorstensfoten tillverkas genom att hälla ca 15 cm tjock betong eller genom att använda betongblock. På varje sida av systemet under konstruktion ska skorstensfoten vara cirka 15 cm större. Den på detta sätt gjorda basen ska isoleras med isolerande tjärpapper. Efter att ha slutfört de preliminära aktiviteterna fortsätter vi till monteringen av skorstenssystemet. Vi installerar det första skorstenshöljet (P1) på det förberedda underlaget och utjämnar det noga/försiktigt. Vi använder betongmurbruk för att ansluta de ihåliga tegelstenarna.

1 A properly built chimney should be started with making a chimney foot. The chimney foot is made by pouring concrete about 15 cm thick or by using concrete blocks. The chimney foot should be about 15 cm larger on each side of the system under construction. The footing made in this way should be insulated with insulation tar paper. After completing the preliminary activities, we proceed to the assembly of the chimney system. We install the first chimney casing (P1) on the prepared footing, carefully leveling it. We use concrete masonry mortar to connect the hollow bricks.

1432705181_Bild2medisoleringsamtvnsterbildernaventilationsgallerochmurmall.png.5afb029e2685a611552051883d24dc3d.png

2 W drugim pustaku (P2), górnej jego części wycinamy otwór odpowiadający wymiarom dołączonej kratki wentylacyjnej. Tak wycięty pustak układamy i murujemyz poprzednim pustakiem (P1).

Do łatwiejszego rozprowadzania zaprawy uźywamy specjalnie przygotowanego szablonu murarskiego (opcja, za dopłatą). Tak przygotowane pustaki naleźy zalać betonem do wysokości wyciętego otworu na kratkę wentylacyjną. Czekamy na wyschnięcie betonu.

2 I den andra ihåliga tegelstenen (P2), i dess övre del, skär vi en öppning som motsvarar måtten på det bifogade ventilationsgallret. Placera den, på detta sätt skurna, ihåliga tegelstenen och tegla den med den tidigare tegelstenen (P1). För enklare distribution av murbruk använder vi en speciellt beredd murmall (valfritt, mot en extra kostnad). Blocken som förbereds på detta sätt bör hällas med betong upp till höjden på det kapade hålet för ventilationsgallret. Vi väntar på att betongen ska torka.

2 In the upper part of the second hollow brick (P2), cut an opening corresponding to the dimensions of the attached ventilation grille. Place the hollow brick cut in this way and brick it with the previous brick (P1). For easier distribution of the mortar, we use a specially prepared masonry template (optional, at an additional cost). The blocks prepared in this way should be poured with concrete up to the height of the cut-out hole for the ventilation grille. We are waiting for the concrete to dry.

Edited by mbgtmari
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Fackmannen låter vänta på sig.

1721213092_Bild3murbrukkondensor.png.9c2d19a515b278c92fd0ae4f9b7b654a.png

3 Kolejnym etapem budowy komina jest montaź odskraplacza. Na uprzednio wylanym betonie bardzo dokładnie poziomujemy i centrujemy odskraplacz. Jest to bardzo waźna czynność, od której zaleźy późniejsze wycentrowanie i pion całego systemu! Wysoki odskraplacz wyposaźony jest w kolanko, naleźy pamiętać aby wylot skroplin był skierowany w stronę otworu.

3 Nästa steg i skorstenens konstruktion är installationen av kondensorn. Jämna och centrera kondensorn mycket noggrant på den tidigare gjutna betongen. Detta är mycket viktigt för det kommer att bestämma den efterföljande centreringen och den vertikala inriktningen av hela systemet! Den höga kondensorn är försedd med en armbåge; se till att kondensutloppet pekar mot öppningen!

3 The next stage of the chimney construction is the installation of the condenser. Level and center the condenser very carefully on the previously poured concrete. This is a very important activity that will determine the subsequent centering and vertical alignment of the entire system! The high condenser is equipped with an elbow, make sure that the condensate outlet points towards the opening.

Link to comment
Share on other sites

Suveränt Mbgtmari.

Tack!

Vill du hjälpa mig med översättningen för resterande bilder och text?

 

Ett STORT TACK!

Link to comment
Share on other sites

Det är svårare än du du tror när man saknar fackkunskaper och du har fortfarande inte preciserat vad det är du ska montera.

360795145_Bild4Rengrings-teeochkondensorhlje.png.69e93796cd2d6f1b974421bc4a140750.png

4 Następnie naleźy przygotować kolejny pustak (P3), w którym wycinamy w jego gónej części otwór na trójnik wyczystki oraz drzwiczki rewizyjne. Otwór powinien być większy niź ramka dołączonej wyczystki o 1,5 cm - 2 cm z kaźdego boku. Po tak przygotowanej do budowy obudowie naleźy przystąpić do jej montaźu.

556259660_Bild4Limfrkeramikochull.png.a3a16b11df23dd6dab8dd0779c879800.png

Kolejnym krokiem jest przygotowanie dołączonego do zestawu kleju do ceramiki. Naleźy pamiętać, źe tylko dołączone kleje spełniają normy i ich stosowanie jest warunkiem otrzymania gwarancji. Kleju naleźy uźywać zgodnie z załączonymi do niego warunkami i sposobami uźycia. Po przygotowaniu kleju przystępujemy do montażu kolejnych elementów systemu. Pamiętajmy, źe montaź systemu odbywa się zawsze z zewnątrz do środka, a więc po zamontowaniu wyciętej obudowy, wkładamy dołączoną otulinę z wełny, a następnie kleimy wyczystkę do odskraplacza. Nadmiar kleju czyścimy wilgotną gąbką, którą moźna dokupić jako opcję do systemu.

4 Förbered sedan ett till block (P3), där vi skär ett hål i dess övre del för rengörings-T/teen och inspektionsdörren. Öppningen ska vara större än ramen för den bifogade rengöringen med 1,5 cm - 2 cm på varje sida. Efter att huset har förberetts på ett sådant sätt skall monteringen startas.

Nästa steg är att förbereda keramiklimmet som ingår i setet. Observera att endast bifogade lim uppfyller standarderna och deras användning är ett villkor för att få garantin. Limmet ska användas i enlighet med de villkor och användningsmetoder som fästs vid det. Efter att ha förberett limmet fortsätter vi med att montera nästa element i systemet. Kom ihåg att installationen av systemet alltid görs från utsidan till insidan, så när du har monterat det utskurna höljet, sätt i det bifogade ullskyddet och limma sedan rengöringenkondensorn. Rengör överflödigt lim med en fuktig svamp som kan köpas som ett alternativ till systemet.

4 Next, prepare another block (P3), in which we cut a hole in its upper part for the cleanout tee and the inspection door. The opening should be larger than the frame of the attached cleanout by 1.5 cm - 2 cm on each side. After the housing is so prepared for construction, its assembly should be started.

The next step is to prepare the ceramic glue included in the set. Please note that only the adhesives provided meet the standards and that their use is a condition for receiving the warranty. The glue should be used in accordance with the conditions and methods of use attached to it. After preparing the glue, we proceed to assemble the next elements of the system. Remember that the installation of the system is always done from the outside to the inside, so after mounting the cut-out housing, insert the attached wool cover and then glue the cleanout to the condenser. Clean the excess glue with a damp sponge, which can be purchased as an option to the system.

Edited by mbgtmari
Link to comment
Share on other sites

Ursäkta att jag inte har berättat om vad det är det gäller.

Det är en skorsten till en kamin som ska monteras.

Link to comment
Share on other sites

Du kanske har listat ut att beteckningen P i P1, P2, P3 osv står för pustak, dvs ihålig tegelsten eller (hollow) brick på engelska. Ibland har jag har översatt pustak med "block" på både svenska och engelska. Här finns bilder på olika pustaki https://cjblok.com.pl/oferta/systemy-kominowe/elementy-systemow-kominowych

Bild 5 Montering av pustaki P4, P5, P6 och P7

1846112799_Bild5medpustakiP4P5P6ochP7.png.40646ba6d4a3f5b8699fb50339a59515.png

5 W kolejnym pustaku (P4) wycinamy w jego dolnej części otwór pasujący szerokością do górnej części zamontowanego wcześniej pustaka (P3) i wyczystki. Po przygotowaniu pustaka montujemy go, przestrzeń pomiędzy obudową a wyczystką uzupełniamy otuliną. Montujemy kolejny pustak (P5), powtarzamy czynność z wełną.

 

Przygotowujemy kolejny pustak (P6) poprzez wycięcie w jego górnej części otworu na trójnik spalin. Należy pamiętać, aby trójnik spalin z każdej strony miał przestrzeń 5-8 cm z każdej strony na późniejszy montaż dołączonej płyty czołowej. Po przygotowaniu pustaka (P6) montujemy go, następnie wkładamy otulinę i przystępujemy do przyklejenia trójnika spalin do trójnika wyczystki, pamiętając o starannym wyczyszczeniu pozostałości kleju wilgotną gąbką. Montujemy go, wkładamy wełnę.

5 I nästa ihåliga tegelsten (P4), skär vi ett hål i dess nedre del som matchar bredden på den övre delen av den tidigare installerade tegelstenen (P3) och rengöringen. När tegelstenen är färdig monterar/installerar vi den och fyller ut utrymmet mellan höljet/skalet och rengöringshålet med ett lock. Vi monterar/installerar en till tegelsten (P5) och upprepar operationen med ull.

 

Vi förbereder en till tegelsten (P6) genom att skära en öppning i dess övre del för avgasröret/avgasutsläppet. Observera att avgasutsläppet på varje sida har ett utrymme på 5-8 cm på varje sida för efterföljande montering av den bifogade frontplattan. När vi har förberett tegelstenen (P6), monterar vi den, sätter sen i skyddet/locket och limmar avgasutsläppet/(rökgasen enligt Google Översätt) på rengörings-teen, samt kommer ihåg att noggrant ta bort överflödigt lim med en fuktig svamp. I nästa ihåliga tegel (P7), i dess nedre del, skär vi ett hål som motsvarar det hål som skurits i den sista tegelstenen (P6). Vi monterar den (tegelstenen) och lägger på ull.

5 In the next brick (P4), we cut a hole in its lower part that matches the width of the upper part of the previously installed brick (P3) and the washout. After the brick is ready, we install it and fill the space between the casing and the cleanout hole with a cover. We install another brick (P5) and repeat the operation with wool.

 

We prepare another brick (P6) by cutting an opening in its upper part for the exhaust tee. Please note that the flue gas tee on each side has a space of 5-8 cm on each side for subsequent installation of the attached faceplate. After preparing the brick (P6), we install it and then we insert the cover and glue the flue gas tee to the cleanout tee, remembering to carefully clean the residual glue with a damp sponge. In the next hollow brick (P7), in its lower part, we cut a hole corresponding to the hole cut in the last brick (P6). We assemble it and put on wool.

Edited by mbgtmari
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share×
×
  • Create New...