Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ordning i skolan


Flyfisherman
 Share

Recommended Posts

Flyfisherman

Jag hittade detta efter mor när vi höll på att städa ut och det var andra regler förr.

Kopierat texten från orginalet av inskannade pdf-filen som bifogasORDNINGSFÖRESKRIFTER.pdf.

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

utfärdade av folkskolestyrelsen i Häggenås
för lärjungar i folk- och fortsättningsskolan.

Det åligger lärjunge:
att komma till skolan i rätt tid, ren och snygg,
att vara flitig och uppmärksam i skolarbetet,
att vara aktningsfull och lydig mot föräldrar, lärarinnor och
lärare,

att vara en god kamrat, hjälpsam, vänlig och hövlig,
att vara aktsam om skolans, kamraternas och egna tillhörigheter,
att endast under lektionstimmarna vistas i lärosalen,
att avhålla sig från svordomar och andra yttringar av råhet i
tal och uppförande samt från varje bruk av tobak,
att på gator och vägar färdas så, -som vägträfikstadgan föreskriver,
att i god tid på eftermiddagen läsa läxorna,
att på kvällen vistas hemma efter nedannämnda tidpunkt, nämligen
från kl. 20 ( 8 e. m.) så länge han går i folkskolan,
samt från kl. 21 (9 e. m.), då han går i fortsättningsskolan
och att således efter nämnda klockslag icke uppehålla sig
ute på annan plats, med mindre han befinner sig i föräldrars
eller målsmans sällskap eller eljest är ute i giltigt ärende,
att icke närvara vid offentlig danstillställning eller uppehålla
sig i närheten av lokal, där dylik tillställning pågår,
att icke bevista barnförbjuden biografföreställning eller uppehålla
sig i eller vid lokal, där dylik tillställning pågår, -- -·-··
att gå så tidigt i säng på kvällen, att åtminstone 9-10 timmars
vila och sömn erhålles under natten,
att komma ihåg, att hans uppträdande både inom och utom skolan
inverkar på betyget i ordning och uppförande.

 

Ovanstående ordningsföreskrifter, som huvudsakligen utgöra en sammanfattning
av bestämmelserna i folkskolestadgan § 42 och ordningsstadgan
§ 5, överlämnas av folkskolestyrelsen till elever, lärare och målsmän med uppmaning
till samarbete mellan skola och hem för föreskrifternas efterlevnad.

 

Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, skrev Laso:

Vissa bitar skulle ibland passa här inne också :P.

..och för dagens skolelever..

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag slapp göra nationella proven efter att jag uppnått en viss genomsnittsnivå i 6/7/8:an. Det tycker jag är bra. Men jag kommer från ett annat ställe. Här skulle sådant aldrig tillämpas. 

Edited by Phenomen
Link to comment
Share on other sites

Det blir märkligt när ordningsföreskrifterna sträcker sig utanför skoltid. Då är/var det ordningsföreskrifter skrivna med en annan syn på eleven och dennes föräldrar inte minst.

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman

Tydligen gäller det bara "han" inte tjejerna...men underförstått var det naturligtvis tuffare för tjejerna.

Och det har min mamma också berättat.

Tex. när dom lekte på skolgården och hoppade hage, när det kom killar och tittade så fick dom inte hoppahage.

Typ sådana saker var tjejerna tvugna att utstå på den tiden.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share×
×
  • Create New...