Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Avveckla Ekonomisk förening (ej brf)


mr jones1980
 Share

Recommended Posts

mr jones1980
Citat

 

Hej några vänner till mig har bett om hjälp att avveckla sin Ekonomiska förening (ej brf), denna registrerades för många år sedan och har inte bedrivit någon verksamhet på 10 år och uppfyller bolagsverkets krav där man kan ansöka om avveckling om ingen verksamhet bedrivits på 10 år. F-skatter, moms och bankkonton är redan avslutade.

De få åren som verksamheten bedrivits, bedrevs den i ringa omfattning med en omsättning under 30tkr.

 

Jag har kollat på deras bokföring och skulle vilja säkerställa att vi avslutar allt på ett korrekt sätt och skulle behöva lite hjälp.

 

När jag går igenom deras balansräkning  ser den ut enl nedan

 

Tillgångar

Uppskjuten skattefordran. 1 tkr

 

Kortfristiga skulder

Lån: -7 tkr (debet)  

 

Eget kapital

Bundet EK.  1 tkr  (insatser)

Balanserad vinst.  7 tkr

 

1 Debet skuld - Avser skulder till föreningen från en person i styrelsen.

 

Vi skulle vilja avsluta detta och undrar hur vi går vidare på bästa sätt? 

 

1) Om vi leker med tanken att  personen i styrelsen betalar tillbaka sin skuld skulle det innebära en ökning på tillgångssidan och att  1  försvinner. Finns det något annat sätt att göra detta än att betala in pengar på bankkonto eftersom föreningen stängde ner sitt bankkonto 2015 och ogärna vill öppna ett nytt?

2) Hur avslutar vi sedan detta bokföringsmässigt så det blir 0 på tillgångar och skulder?

3) Hur hanterar man överskottet/underskottet?

Link to comment
Share on other sites

 

Spekulationer från en bokföringsnovis:

1. Betala kontant, swish eller banköverföring till styrelsen enligt nedan.

2. Enligt ovan och nedan.

3. De 7 tkr kan fördelas som arvode till styrelsen och ersättning till dig för arbetet. Skatten äter förstås upp en del också.

Link to comment
Share on other sites

mr jones1980

Tack för ditt svar polken.

Jag har kollat vidare lite och det verkar som det går att använda ett privat konto för en av styrelsemedlemmarna för dessa pengar och som du nämner föra över pengar dit och sedan kvitta skulden i bokföringen som blir en tillgång i kassa/bank för föreningen. 

 

Har sedan tolkat det som vi nollar ut bokföringen genom att tömma TILLGÅNGAR (kassa/bank samt uppskjuten skattefordran) mot Eget Kapital (balanserad vinst och bundet eget kapital).

 

I samband med att vi tömmer bokföringen betalas/fördelas pengarna på kassa/bank enligt stadgarna och ska sedan beskattas som utdelning enligt K12 vid deklarationen (detta berör inte det bundna kapitalet)

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 Share×
×
  • Create New...