Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Saveas nytt arbetsblad med befintlig sökväg Thisworkbook.path


Cabinen

Recommended Posts

Hej!

 

Jag försöker få mitt makro att göra ett filter i en pivottabell. Det aktuella filtret ska lägga företagets namn i en cell i ett av bladen, för att kunna spara filen med företagsnamnet.

 

Jag förstår inte varför jag får körfel 1004 hela tiden. Jag har försökt med hur många varianter som helst, men i den sista varianten så har jag lagt hela sökvägen och filens namn i samma Variabel eller objekt (jag är ny med det här). Hoppas någon kan se vart jag går fel.

 

Sub Faktura_test()
'
' Faktura Makro
'

'
'Set the Variables to be used
Dim pt As PivotTable
Dim FältOrg As PivotField
Dim Wk As Workbook
Dim StrFaktura As String

 
'Sätta värden på dimensioner ovan
Set pt = Worksheets("Fakturaunderlag").PivotTables("PivotTabell1")
Set FältOrg = pt.PivotFields("Organisation")

StrFaktura = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets("Koder").Range("C2").Value & ".xlsx"


 
 'Se till att rätt företag står i cell C2 på blad Koder
    'Härunder skapas att det vid första körningen står första företaget
    Sheets("Koder").Select
    Range("C2").Select
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR(INDIRECT(ADDRESS(RC2,1)),"""")"
    Range("B2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("B3").Select
    
    'STARTA LOOP
    Do Until Worksheets("Koder").Range("c2").Value = ""
    
    'Från loop 2 och framåt
    'Välj företag + 1 rad
    Sheets("Koder").Select
    Range("C2").Select
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR(INDIRECT(ADDRESS(RC[-1]+1,1)),"""")"
    Range("B2").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("B5").Select

    
    'Sätt filter i Pivot
    Sheets("Fakturaunderlag").Select
    ActiveSheet.PivotTables("Pivottabell1").PivotFields("Organisation").ClearAllFilters
    ActiveSheet.PivotTables("Pivottabell1").PivotFields("Organisation").CurrentPage = Sheets("Koder").Range("C2").Value
    Sheets("Fakturaunderlag").Activate
    
    'Lägg till arbetsbok och spara som företagsnamn
    Sheets("Fakturaunderlag").Activate
    Set Wk = Workbooks.Add
    ChDir _
    ThisWorkbook.Path

    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=StrFaktura
    Application.DisplayAlerts = False
 

Link to comment
Share on other sites

Lite mer hjälp kan du ge oss då det är svårt att köra koden får vi förlita oss till att titta på den.

var får du 1004 fel? Stega i koden och se.

Samt om du inte ska visa något speciellt för användaren så rekommenderar jag dig starkt att ta bort alla Select och Activate, finns bättre sätt att skriva koden på.

 

Samt dela upp koden i procedurer. Skapa en Sparasom rutin du anropar och kan testa fristående för övriga koden exempelvis.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...