Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med uppstart, hängningar och utloggning


Graylingman

Recommended Posts

Graylingman

Hej!

 

Min dator, en stationär med Win 7-64 Home Premium har den senaste tiden börjat bete sig märkligt.

 

1. Jag upplever att den rent allmänt känns segare. Det mesta går oftast lite långsammare än jag upplever att det tidigare gjort.

2. Vid uppstart kommer oftast Dropbox igång. Dock inte alltid.

3. Ibland fungerar utforskaren dåligt när datorn är nystartad, och ibland funkar den inte alls. Om jag t ex klipper ut en fil ur en mapp för att klistra in den i någon annan mapp "ligger filen kvar, men ändå inte", dvs ursprungsmappens fönster uppdateras inte omedelbart utan det ser ut som om operationen misslyckats. Ikonen och filnamnet ligger kvar. Uppdaterar jag fönstret försvinner filnamnet och ikonen.

4. Jag har problem att starta Skype. Inget händer när jag försöker starta det via startknappen.

5. Anslutningen till internet är inte omedelbar. Det dröjer ofta 20-30 sekunder innan anslutningen är upprättad.

6. När jag ska stänga av datorn hänger sig avstängningen när texten Du loggas ut... visas och där blir det stopp. Jag tvingas stänga av med strömbrytaren.

 

Jag har skannat med Avast och med Malwarebytes och ingen av dessa har hittat något.

 

Jag har försökt köra Farbar Recovery Scan Tool, men det hänger sig. Programmet slutar svara när jag kommit in i Scanning sceduled tasks och kommer inte igång igen. Då kan jag inte stänga Farbar. Inte heller via aktivitetshanteraren. Även nu måste jag för att kunna stänga av datorn använda strömbrytaren. Jag bifogar och klistrar in de filer som trots allt skapades, men de kanske inte är fullständiga?

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:05-03-2016 01
Ran by Ägaren (administrator) on ÄGAREN-DATOR (06-04-2016 19:23:45)
Running from C:\Users\Ägaren\Downloads
Loaded Profiles: Ägaren (Available Profiles: Ägaren)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Svenska (Sverige)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Affinegy, Inc.) C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
() C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\BkBackupScheduler.exe
() C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\Bkapcs.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Broadcom Corporation.) E:\Lite program\Bluetooth Software\btwdins.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cistray.exe
(Intel) C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Schedule2\schedhlp.exe
(Digital Wave Ltd.) C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(SafeNet Inc.) C:\Windows\System32\hasplms.exe
(Spotify Ltd) C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe
(Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
(Livedrive Ltd) C:\Program Files (x86)\Livedrive\Livedrive.exe
(Intel) C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Schedule2\schedul2.exe
() C:\Program Files (x86)\Livedrive\VSSService.exe
(Broadcom Corporation.) E:\Lite program\Bluetooth Software\BTTray.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler64.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
(Renesas Electronics Corporation) C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
(Nalpeiron Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\nlssrv32.exe
(Evernote Corp., 333 W Evelyn Ave. Mountain View, CA 94041) C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe
() C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
() C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShowProducer\scsiaccess.exe
(X-Rite Inc.) C:\Program Files (x86)\X-Rite\Devices\Services\xrdd.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(CyberGhost S.R.L) C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe
(Avast Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cavwp.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastui.exe
(Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\DataMigrationSoftware\DataMigrationSoftwareMonitor.exe
(Elaborate Bytes AG) C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cis.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 
 
==================== Registry (Whitelisted) ===========================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11057768 2010-10-28] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [PD0620 STISvc] => RunDLL32.exe P0620Pin.dll,RunDLL32EP 513
HKLM\...\Run: [Logitech Download Assistant] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch
HKLM\...\Run: [COMODO Internet Security] => C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cistray.exe [1610936 2016-03-24] (COMODO)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [557768 2014-09-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [intel Scheduler2 Service] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Schedule2\schedhlp.exe [404384 2013-03-11] (Intel)
HKLM\...\Run: [boxSync] => C:\Program Files\Box\Box Sync\BoxSync.exe [6159848 2016-03-15] (Box, Inc.)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [176952 2016-03-28] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [startCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [98304 2010-09-30] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [113288 2015-01-01] (Renesas Electronics Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [APSDaemon] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [67384 2016-03-28] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [switchBoard] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AdobeCS6ServiceManager] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [1075296 2013-04-25] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe [7139256 2016-04-06] (AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [P0620Cfg.exe] => P0620Cfg.exe /d:4
HKLM-x32\...\Run: [DataMigrationSoftwareMonitor.exe] => C:\Program Files (x86)\Intel\DataMigrationSoftware\DataMigrationSoftwareMonitor.exe [3209184 2013-03-11] (Intel)
HKLM-x32\...\Run: [brStsMon00] => C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [2621440 2016-02-19] (Brother Industries, Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [VirtualCloneDrive] => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe [88984 2016-03-19] (Elaborate Bytes AG)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4691384 2015-09-23] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [Facebook Update] => C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [138096 2013-08-03] (Facebook Inc.)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [30A1E93B9DA11A21003F32AFB2A27C4C374219D1._service_run] => C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [874136 2016-03-31] (Google Inc.)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [spotify Web Helper] => C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [1964088 2015-03-29] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [Dropbox Update] => C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [134512 2015-06-16] (Dropbox, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [Livedrive] => C:\Program Files (x86)\Livedrive\Livedrive.exe [4148920 2015-11-02] (Livedrive Ltd)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8641240 2016-03-16] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Users\GAREN~1\Desktop\dds.scr
Lsa: [Notification Packages] scecli E:\Lite program\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll
SSODL: EldosMountNotificator - {5FF49FE8-B332-4CB9-B102-FB6951629E55} - C:\Windows\system32\CbFsMntNtf3.dll (EldoS Corporation)
SSODL-x32: EldosMountNotificator - {5FF49FE8-B332-4CB9-B102-FB6951629E55} - C:\Windows\SysWOW64\CbFsMntNtf3.dll (EldoS Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [    BoxSyncFileLocked] -> {2a607da5-abe8-358e-a881-c0f5faf2d3a5} => C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-05] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [    BoxSyncFileLockedByOther] -> {f7d2951f-0b6b-346c-99ec-69cffc30a364} => C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-05] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [    BoxSyncNotSynced] -> {5ea95e3d-3e46-3812-b03c-49785fa67d41} => C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-05] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [    BoxSyncProblem] -> {a88b7184-bfa1-3d14-8efb-2225df9699bc} => C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-05] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [    BoxSyncSynced] -> {c89f9943-8f58-3eca-bd55-a658f53b2f48} => C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-05] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveBlacklisted] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42} => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-02-24] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveSynced] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40} => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-02-24] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  GoogleDriveSyncing] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41} => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-02-24] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ashShA64.dll [2016-04-06] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.34.dll [2016-03-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.34.dll [2016-03-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.34.dll [2016-03-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [EldosIconOverlay] -> {5BB532A2-BF14-4CCC-86B7-71B81EF6F8BC} => C:\Windows\system32\CbFsMntNtf3.dll [2012-11-10] (EldoS Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [LivedriveDownloadOverlay] -> {CBCDB610-6B68-4EE9-B7A2-1282FD0C9292} => C:\Program Files (x86)\Livedrive\Extensions.dll [2015-10-29] (Livedrive Internet Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [LivedriveSharedOverlay] -> {84CEF1E4-1356-4063-845F-05047F4DD52C} => C:\Program Files (x86)\Livedrive\Extensions.dll [2015-10-29] (Livedrive Internet Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [LivedriveSyncedOverlay] -> {42058329-2FBF-4B33-8E52-3BE5754DE0C1} => C:\Program Files (x86)\Livedrive\Extensions.dll [2015-10-29] (Livedrive Internet Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [LivedriveUploadOverlay] -> {39A1715A-E4CD-4F1E-B5C4-36B5DB80124E} => C:\Program Files (x86)\Livedrive\Extensions.dll [2015-10-29] (Livedrive Internet Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.34.dll [2016-03-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.34.dll [2016-03-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.34.dll [2016-03-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [EldosIconOverlay] -> {5BB532A2-BF14-4CCC-86B7-71B81EF6F8BC} => C:\Windows\SysWOW64\CbFsMntNtf3.dll [2012-11-10] (EldoS Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk [2013-12-27]
ShortcutTarget: Bluetooth.lnk -> E:\Lite program\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\XRGamma.lnk [2015-10-07]
ShortcutTarget: XRGamma.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dell\Dell UltraSharp Calibration Solution\XRGamma.exe (LOGO Kommunikations- und Drucktechnik GmbH & Co. KG)
Startup: C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma.lnk [2013-01-09]
ShortcutTarget: Adobe Gamma.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (Adobe Systems, Inc.)
Startup: C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk [2016-03-19]
ShortcutTarget: Dropbox.lnk -> C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.)
Startup: C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\EvernoteClipper.lnk [2012-10-31]
ShortcutTarget: EvernoteClipper.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe (Evernote Corp., 333 W Evelyn Ave. Mountain View, CA 94041)
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.2.1
Tcpip\..\Interfaces\{03EEBB36-96E8-41F7-AA4A-DEBC3D23E29C}: [DhcpNameServer] 195.67.199.27 195.67.199.28
Tcpip\..\Interfaces\{1F17C8C7-DAAF-4519-BA8D-053434C6EE32}: [DhcpNameServer] 192.168.2.1
Tcpip\..\Interfaces\{919F87FC-42B6-4479-BF13-E43F288DE9F7}: [DhcpNameServer] 172.20.10.1
 
Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000 -> DefaultScope {027BC856-DEE6-4335-836F-219C6B298BEE} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000 -> {3D3996D2-0BFC-4EB0-B67D-AD47467D9302} URL = hxxps://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000 -> {8EEAC88A-079B-4b2c-80C1-7836F79EB40A} URL = hxxp://se.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&fr=chr-comodo
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE64.dll [2016-04-06] (AVAST Software)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\bin\ssv.dll [2015-02-08] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll [2016-04-06] (AVAST Software)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\bin\jp2ssv.dll [2015-02-08] (Oracle Corporation)
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} -  No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} -  No File
DPF: HKLM-x32 {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2016-02-01] (Skype Technologies)
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
 
FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6xhbkse6.default
FF DefaultSearchEngine: Yahoo!
FF SelectedSearchEngine: Yahoo!
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_197.dll [2016-03-24] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-12] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll [2014-09-19] (Adobe Systems)
FF Plugin: adobe.com/AdobeExManDetect -> K:\Photoshop CS6\Adobe Extension Manager CS6\Win64Plugin\npAdobeExManDetectX64.dll [2013-12-03] (Adobe Systems)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_197.dll [2016-03-24] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll [2012-06-13] (Adobe Systems, Inc.)
FF Plugin-x32: @Apple.com/iTunes,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll [2016-03-08] ()
FF Plugin-x32: @bankid.com/BankID säkerhetsprogram,version=6.2.5.1 -> C:\Program Files (x86)\BankID\npBispBrowser.dll [2014-11-27] (Finansiell ID-Teknik BID AB)
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-21] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.31.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-02-08] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.31.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-02-08] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/DownloadManager,version=1.1 -> C:\Windows\ [] ()
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-12] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @pack.google.com/Google Updater;version=14 -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll [2011-09-24] (Google)
FF Plugin-x32: @photodex.com/PhotodexPresenter -> C:\Program Files (x86)\Photodex Presenter\npPxPlay.dll [2010-11-06] ( )
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-03] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-03] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2014-09-19] (Adobe Systems)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeExManDetect -> K:\Photoshop CS6\Adobe Extension Manager CS6\npAdobeExManDetectX86.dll [2013-12-03] (Adobe Systems)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000: @Skype Limited.com/Facebook Video Calling Plugin -> C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Facebook\Video\Skype\npFacebookVideoCalling.dll [2014-07-24] (Skype Limited)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Ägaren\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2013-07-20] (Unity Technologies ApS)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000: SkypePlugin -> C:\Users\Ägaren\AppData\Local\SkypePlugin\7.6.0.295\npGatewayNpapi.dll [2015-09-14] (Skype Technologies S.A.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000: SkypePlugin64 -> C:\Users\Ägaren\AppData\Local\SkypePlugin\7.6.0.295\npGatewayNpapi-x64.dll [2015-09-14] (Skype Technologies S.A.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\np-mswmp.dll [2007-04-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll [2012-02-23] (Sun Microsystems, Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2012-01-03] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin.dll [2011-10-27] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin2.dll [2011-10-27] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin3.dll [2011-10-27] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin4.dll [2011-10-27] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin5.dll [2011-10-27] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin6.dll [2011-10-27] (Apple Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npqtplugin7.dll [2011-10-27] (Apple Inc.)
FF Extension: flv movies downloader - C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6xhbkse6.default\extensions\flvmoviesdownloader@rzll.xpi [2016-02-21]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF [2016-04-06]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\SafePrice\FF
FF Extension: Avast SafePrice - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\SafePrice\FF [2016-04-06]
FF HKU\S-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi => not found
 
Chrome: 
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox","hxxp://www.fotosidan.se/","hxxp://www.utsidan.se/","hxxps://www.facebook.com/","hxxp://omni.se/"
CHR Profile: C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Presentationer) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-03-16]
CHR Extension: (Google Dokument) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-03-16]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-16]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-16]
CHR Extension: (Google Kalkylark) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-03-16]
CHR Extension: (Google Dokument Offline) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-17]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2016-03-18]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2016-04-06]
CHR Extension: (Skype) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2016-03-16]
CHR Extension: (Betalning via Chrome Web Store) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-06]
CHR Extension: (Checker Plus for Gmail™) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oeopbcgkkoapgobdbedcemjljbihmemj [2016-03-20]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-16]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx <not found>
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2016-02-29]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx [2016-01-08]
 
==================== Services (Whitelisted) ========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
S3 Adobe LM Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe [72704 2013-01-09] (Adobe Systems) [File not signed]
R2 AffinegyService; C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe [562592 2011-05-27] (Affinegy, Inc.)
R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2016-03-28] (Apple Inc.)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [237096 2016-04-06] (AVAST Software)
R3 AvastVBoxSvc; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe [5570120 2016-04-06] (Avast Software)
R2 Belkin Local Backup Service; C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\BkBackupScheduler.exe [181760 2011-04-19] () [File not signed]
R2 Belkin Network USB Helper; C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\Bkapcs.exe [55296 2010-02-09] () [File not signed]
S3 BoxSyncUpdateService; C:\Program Files\Box\Box Sync\SyncUpdaterService.exe [36240 2016-03-03] (Box, Inc.)
S3 BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [245760 2016-02-19] (Brother Industries, Ltd.) [File not signed]
R2 btwdins; E:\Lite program\Bluetooth Software\btwdins.exe [1005944 2012-12-06] (Broadcom Corporation.)
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1433216 2016-01-13] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1773696 2016-01-13] (Microsoft Corporation)
R2 CGVPNCliService; C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe [65128 2016-03-11] (CyberGhost S.R.L)
R2 cmdAgent; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [5793800 2016-03-24] (COMODO)
S3 cmdvirth; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe [2271928 2016-03-24] (COMODO)
R2 DigitalWave.Update.Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe [388968 2016-02-06] (Digital Wave Ltd.)
R2 hasplms; C:\Windows\system32\hasplms.exe [3750400 2015-02-26] (SafeNet Inc.)
R2 IntSch2Svc; C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Schedule2\schedul2.exe [1127944 2013-03-11] (Intel)
R2 LivedriveVSSService; C:\Program Files (x86)\Livedrive\VSSService.exe [212152 2015-11-02] ()
S2 LiveUpdateSvc; C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe [2909472 2015-08-01] (IObit)
R2 Polar Daemon; C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe [413184 2012-08-17] () [File not signed]
R2 ScsiAccess; C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe [186760 2010-11-06] ()
S3 SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
R2 xrdd.exe; C:\Program Files (x86)\X-Rite\Devices\Services\xrdd.exe [83312 2015-10-07] (X-Rite Inc.)
 
===================== Drivers (Whitelisted) ==========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [37656 2016-02-29] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [107792 2016-03-09] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [103064 2016-02-29] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [74544 2016-02-29] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1070904 2016-03-09] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [463744 2016-02-29] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [165344 2016-02-29] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [287016 2016-02-29] (AVAST Software)
S3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [165688 2012-09-24] (Broadcom Corporation.)
R1 CbFs; C:\Windows\system32\drivers\cbfs.sys [191960 2010-02-16] (EldoS Corporation)
R1 cbfs3; C:\Windows\system32\drivers\cbfs3.sys [352008 2012-11-10] (EldoS Corporation)
R1 cmdGuard; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdguard.sys [823344 2016-03-21] (COMODO)
R1 cmdHlp; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys [56464 2016-03-21] (COMODO)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R1 inspect; C:\Windows\System32\DRIVERS\inspect.sys [116248 2016-03-21] (COMODO)
R0 ngvss; C:\Windows\System32\Drivers\ngvss.sys [154024 2016-02-29] (AVAST Software)
R3 P0620VID; C:\Windows\System32\DRIVERS\P0620Vid.sys [126848 2005-08-15] (Creative Technology Ltd.)
S3 Spyder2; C:\Windows\System32\DRIVERS\Spyder2.sys [15360 2007-01-17] ()
R2 sxuptp; C:\Windows\System32\DRIVERS\sxuptp.sys [291352 2009-06-22] (silex technology, Inc.)
R2 VBoxAswDrv; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [310904 2016-04-06] (Avast Software)
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [59904 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
R2 WinI2C-DDC; C:\Windows\system32\drivers\DDCDrv.sys [20832 2015-10-07] (Nicomsoft Ltd.)
R2 WinI2C-DDC; C:\Windows\SysWOW64\drivers\DDCDrv.sys [10240 2015-10-07] (Nicomsoft Ltd.) [File not signed]
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== One Month Created files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2016-04-06 19:23 - 2016-04-06 19:23 - 00031311 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\FRST.txt
2016-04-06 19:14 - 2016-04-06 19:14 - 00020426 _____ C:\Users\Ägaren\Desktop\Addition.txt
2016-04-06 19:13 - 2016-04-06 19:14 - 00082784 _____ C:\Users\Ägaren\Desktop\FRST.txt
2016-04-06 18:57 - 2016-04-06 19:23 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-04-06 18:56 - 2016-04-06 18:56 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Ägaren\Downloads\FRST64.exe
2016-04-06 18:44 - 2016-04-06 18:45 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-04-06 18:44 - 2016-04-06 18:44 - 00140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-04-06 18:44 - 2016-04-06 18:44 - 00064896 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2016-04-06 18:44 - 2016-04-06 18:44 - 00027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2016-04-06 18:44 - 2016-04-06 18:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-04-06 18:44 - 2016-04-06 18:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-04-06 18:16 - 2016-04-06 18:16 - 22851472 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Ägaren\Downloads\mbam-setup-2.2.1.1043.exe
2016-04-06 06:07 - 2016-04-06 06:07 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-04-06 06:04 - 2016-04-06 06:07 - 00202078 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
2016-04-06 05:55 - 2016-02-29 09:30 - 00398152 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2016-04-05 22:55 - 2016-04-05 22:55 - 00490258 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\Öringar skiss1b.pdf
2016-04-05 22:55 - 2016-04-05 22:55 - 00476850 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\Öringar skiss1a.pdf
2016-04-02 23:40 - 2016-04-02 23:40 - 00465615 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\tickets_020091090 (2).pdf
2016-04-02 23:40 - 2016-04-02 23:40 - 00465614 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\tickets_020091090 (1).pdf
2016-04-02 23:39 - 2016-04-02 23:39 - 00465612 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\tickets_020091090.pdf
2016-04-01 20:02 - 2016-04-01 20:02 - 00013824 _____ C:\Users\Ägaren\Desktop\Årsstämma.xls
2016-04-01 16:02 - 2016-04-01 16:02 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\Desktop\orre
2016-03-31 17:15 - 2016-03-31 17:15 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\Desktop\K-d
2016-03-30 10:59 - 2016-03-30 10:59 - 01599968 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\Glaskogen (1).pdf
2016-03-30 10:57 - 2016-03-30 10:57 - 00043775 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\Glaskogen.pdf
2016-03-29 16:24 - 2016-03-29 16:24 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Google
2016-03-28 15:05 - 2016-03-28 15:05 - 00001713 _____ C:\Users\Public\Desktop\iTunes.lnk
2016-03-28 15:05 - 2016-03-28 15:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes
2016-03-28 15:05 - 2016-03-28 15:05 - 00000000 ____D C:\Program Files\iTunes
2016-03-28 15:05 - 2016-03-28 15:05 - 00000000 ____D C:\Program Files\iPod
2016-03-28 15:05 - 2016-03-28 15:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\iTunes
2016-03-28 10:38 - 2016-03-28 10:38 - 988610191 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
2016-03-28 10:38 - 2016-03-28 10:38 - 00275664 _____ C:\Windows\Minidump\032816-12823-01.dmp
2016-03-28 10:38 - 2016-03-28 10:38 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2016-03-24 22:49 - 2016-03-24 22:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Google
2016-03-24 22:49 - 2016-03-24 22:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM9497.tmp
2016-03-24 19:01 - 2016-03-24 19:01 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\Desktop\korsnäbb
2016-03-24 18:35 - 2016-03-24 18:40 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\Desktop\vala
2016-03-19 23:14 - 2016-03-19 23:14 - 00001254 _____ C:\Users\Public\Desktop\Virtual CloneDrive.lnk
2016-03-19 23:13 - 2016-03-19 23:13 - 01710680 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\SetupVirtualCloneDrive5500.exe
2016-03-19 23:13 - 2016-03-19 23:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Elaborate Bytes
2016-03-19 23:13 - 2016-03-19 23:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes
2016-03-19 23:04 - 2001-12-19 12:45 - 00008576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\VCdRom.sys
2016-03-19 23:02 - 2016-03-19 23:02 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\Downloads\winxpvirtualcdcontrolpanel_21
2016-03-19 23:01 - 2016-03-19 23:01 - 00061064 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\winxpvirtualcdcontrolpanel_21.exe
2016-03-19 16:03 - 2016-03-19 16:03 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2016-03-17 17:48 - 2016-03-17 17:48 - 00015872 _____ C:\Users\Ägaren\Desktop\lättviktstub.xls
2016-03-17 16:17 - 2016-03-17 16:17 - 02736806 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\ACFrOgBAku8YUa7fs_3o0BQvV073DkibaT4ZbR3nNWUVBoHYcrbQbGiePw4I65PqqJDma1POHKdO_zmS8d_BfTXjIrjjTgUg8mMf0MypII10pE9nnfvOPlqVmzwtGbg=.pdf
2016-03-16 23:53 - 2016-03-31 00:36 - 00002191 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-16 23:53 - 2016-03-31 00:36 - 00002179 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-03-16 23:52 - 2016-03-16 23:52 - 00065128 _____ C:\Users\Ägaren\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-03-16 23:51 - 2016-03-16 23:52 - 05236168 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-16 23:41 - 2016-03-16 23:41 - 00987728 _____ (Google Inc.) C:\Users\Ägaren\Downloads\ChromeSetup.exe
2016-03-16 23:36 - 2016-03-16 23:36 - 06837784 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Ägaren\Downloads\ccsetup515.exe
2016-03-15 23:34 - 2016-03-15 23:34 - 06568344 _____ (Tim Kosse) C:\Users\Ägaren\Downloads\FileZilla_3.16.0_win64-setup.exe
2016-03-15 17:41 - 2016-03-15 17:41 - 05285363 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\sv_hans_tävlingsbilder.zip
2016-03-15 17:40 - 2016-03-15 17:42 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\Downloads\ingers_bilder
2016-03-15 17:40 - 2016-03-15 17:40 - 09760876 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\ingers_bilder.zip
2016-03-15 17:39 - 2016-03-15 17:39 - 05065804 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\mina_bidrag_till_klubbtävlingen.zip
2016-03-12 23:50 - 2016-03-16 00:07 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\Desktop\yvonne
2016-03-12 11:21 - 2016-03-12 11:21 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Apple
2016-03-12 11:21 - 2016-03-12 11:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Apple Software Update
2016-03-11 11:52 - 2016-03-29 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\CyberGhost
2016-03-11 11:52 - 2016-03-12 23:44 - 00001732 _____ C:\Users\Ägaren\Desktop\CyberGhost 5.lnk
2016-03-11 11:52 - 2016-03-11 11:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberGhost 5
2016-03-11 11:52 - 2016-03-11 11:52 - 00000000 ____D C:\Program Files\TAP-Windows
2016-03-11 11:52 - 2016-03-11 11:52 - 00000000 ____D C:\Program Files\CyberGhost 5
2016-03-11 11:51 - 2016-03-11 11:52 - 09757920 _____ (CyberGhost S.R.L. ) C:\Users\Ägaren\Downloads\CG_5.5.1.3.exe
2016-03-11 10:57 - 2016-03-11 10:57 - 00228517 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\Testresultat.pdf
2016-03-10 01:17 - 2016-03-10 01:17 - 00164154 _____ C:\Users\Ägaren\Downloads\MIri1Ons
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 25816576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 20352512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 14613504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 13012480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 06052352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 04611072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 02887680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 02597376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 02121216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00798720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00387792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00341200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-03-09 18:01 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:52 - 03169792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:52 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:52 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:44 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:39 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:22 - 02610688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:19 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:18 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:18 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:18 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:06 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:05 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:05 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2016-03-09 18:01 - 2016-02-12 20:05 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2016-03-09 18:01 - 2016-02-08 22:51 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2016-03-09 18:01 - 2016-02-08 22:38 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2016-03-09 18:01 - 2016-02-08 20:41 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2016-03-09 18:01 - 2016-02-08 20:26 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2016-03-09 18:01 - 2016-02-04 19:52 - 03211264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-03-09 18:01 - 2016-02-03 20:07 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
2016-03-09 18:01 - 2016-01-11 21:11 - 01684416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00994760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-09 18:01 - 2015-11-19 16:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 14634496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 12625920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 12625408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 11411456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 05572032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 03994560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 03938240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01733592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01373184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01314328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01214464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01168896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00642560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00299520 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00038336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\seclogon.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-03-09 18:00 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2016-03-09 18:00 - 2016-02-05 19:48 - 00372736 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2016-03-09 18:00 - 2016-02-05 03:19 - 00381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
 
==================== One Month Modified files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2016-04-06 19:24 - 2013-08-03 01:19 - 00000932 _____ C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000UA.job
2016-04-06 19:19 - 2010-11-01 21:10 - 00000990 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-04-06 19:19 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-04-06 19:18 - 2009-07-14 09:43 - 00780686 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat
2016-04-06 19:18 - 2009-07-14 09:43 - 00194518 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat
2016-04-06 19:18 - 2009-07-14 07:13 - 01751720 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-04-06 19:18 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-04-06 19:17 - 2009-07-14 06:45 - 00014832 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-06 19:17 - 2009-07-14 06:45 - 00014832 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-06 19:01 - 2015-06-16 20:51 - 00001018 _____ C:\Windows\Tasks\DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000UA.job
2016-04-06 18:58 - 2015-12-02 18:58 - 00919040 _____ (Farbar) C:\Windows\mod_frst.exe
2016-04-06 18:58 - 2014-12-13 01:38 - 00170430 _____ C:\Windows\system32\Drivers\fvstore.dat
2016-04-06 18:50 - 2012-04-01 06:55 - 00000868 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-04-06 18:32 - 2010-11-01 21:10 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-04-06 18:20 - 2010-11-04 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Dropbox
2016-04-06 18:12 - 2015-06-13 19:07 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\CrashDumps
2016-04-06 15:49 - 2011-01-26 01:24 - 00003944 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9F28BC26-87E1-4081-A42D-3CE747FA8C08}
2016-04-06 13:57 - 2010-11-03 23:23 - 00000940 _____ C:\Windows\Tasks\Google Software Updater.job
2016-04-06 08:00 - 2015-02-26 21:33 - 00000388 _____ C:\Windows\Tasks\X-Rite Device Services Software Updater.job
2016-04-06 06:37 - 2010-11-01 21:38 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Adobe
2016-04-06 06:14 - 2010-10-28 12:03 - 00301728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-04-06 05:56 - 2014-11-24 23:27 - 00001893 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
2016-04-06 05:55 - 2012-07-09 13:12 - 00003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-04-06 05:54 - 2010-10-28 17:46 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren
2016-04-06 05:52 - 2015-12-03 15:51 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\AVAST Software
2016-04-06 05:52 - 2015-08-01 23:53 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\ProductData
2016-04-06 05:52 - 2015-01-09 21:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Box Sync
2016-04-06 05:52 - 2013-06-13 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Akamai
2016-04-06 05:52 - 2010-11-03 23:24 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Skype
2016-04-06 05:52 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\registration
2016-04-06 01:39 - 2015-01-09 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Box Sync
2016-04-05 23:15 - 2015-10-17 11:08 - 00000000 ____D C:\LRCache
2016-03-31 01:24 - 2013-08-03 01:19 - 00000910 _____ C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000Core.job
2016-03-31 00:01 - 2015-06-16 20:51 - 00000966 _____ C:\Windows\Tasks\DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-1748972812-2835553639-2739531430-1000Core.job
2016-03-30 18:30 - 2010-11-01 21:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-03-30 12:21 - 2010-12-10 00:01 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-03-30 12:21 - 2010-11-03 23:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-03-28 15:05 - 2014-01-31 23:06 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Apple
2016-03-28 10:27 - 2015-08-01 23:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
2016-03-24 23:08 - 2015-04-09 01:59 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX
2016-03-24 23:08 - 2015-04-09 01:59 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX
2016-03-24 22:50 - 2010-11-01 21:10 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Google
2016-03-24 22:49 - 2010-11-03 23:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Google
2016-03-24 18:50 - 2012-04-01 06:55 - 00797376 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-03-24 18:50 - 2012-04-01 06:55 - 00003806 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-03-24 18:50 - 2011-06-02 07:55 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-03-21 21:19 - 2010-09-11 00:40 - 00823344 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\cmdGuard.sys
2016-03-21 21:19 - 2010-09-11 00:40 - 00116248 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\inspect.sys
2016-03-21 21:19 - 2010-09-11 00:40 - 00056464 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\cmdhlp.sys
2016-03-21 21:19 - 2010-09-11 00:40 - 00031648 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\cmderd.sys
2016-03-21 21:17 - 2011-10-24 02:40 - 00051800 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\cmdcsr.dll
2016-03-21 21:17 - 2010-09-11 00:41 - 00596232 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\guard64.dll
2016-03-21 21:17 - 2010-09-11 00:41 - 00461648 _____ (COMODO) C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
2016-03-21 21:15 - 2014-04-02 18:53 - 00365240 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\cmdvrt64.dll
2016-03-21 21:14 - 2014-04-02 18:53 - 00051896 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\cmdkbd64.dll
2016-03-21 21:12 - 2014-04-02 18:53 - 00295608 _____ (COMODO) C:\Windows\SysWOW64\cmdvrt32.dll
2016-03-21 21:11 - 2014-04-02 18:53 - 00046776 _____ (COMODO) C:\Windows\SysWOW64\cmdkbd32.dll
2016-03-20 20:03 - 2010-12-09 19:50 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\PrimoPDF
2016-03-19 23:14 - 2013-07-24 17:02 - 00036864 _____ (Elaborate Bytes AG) C:\Windows\system32\Drivers\VClone.sys
2016-03-16 23:53 - 2010-11-01 21:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-03-16 23:39 - 2010-11-09 00:38 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Media Player Classic
2016-03-16 23:39 - 2010-11-05 12:44 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\uTorrent
2016-03-16 23:39 - 2010-11-04 19:40 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\FileZilla
2016-03-16 23:38 - 2014-10-19 22:04 - 00000782 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2016-03-14 15:32 - 2009-07-14 07:08 - 00032514 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2016-03-12 21:26 - 2011-05-27 06:18 - 00007613 _____ C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-03-12 11:21 - 2014-01-31 23:11 - 00002519 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Apple Software Update.lnk
2016-03-11 23:18 - 2010-10-28 17:47 - 00001421 _____ C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-03-11 20:16 - 2013-07-24 20:37 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\vlc
2016-03-11 20:12 - 2014-10-26 18:31 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\dvdcss
2016-03-11 11:54 - 2010-10-28 17:46 - 00000000 ____D C:\Users\Ägaren\AppData\Local\VirtualStore
2016-03-11 11:52 - 2013-08-22 14:40 - 00040664 _____ (The OpenVPN Project) C:\Windows\system32\Drivers\tap0901.sys
2016-03-11 08:38 - 2013-11-10 03:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive
2016-03-09 18:48 - 2015-07-09 22:02 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-03-09 18:11 - 2013-08-04 15:46 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-03-09 18:07 - 2015-04-14 21:58 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-03-09 18:07 - 2010-10-28 14:07 - 143659408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-03-09 17:34 - 2011-06-02 07:55 - 01070904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2016-03-09 17:34 - 2010-11-01 21:10 - 00107792 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
 
==================== Files in the root of some directories =======
 
2013-07-24 20:37 - 2013-07-24 20:37 - 0000027 _____ () C:\Program Files\plugins.dat
2013-09-09 21:34 - 2015-08-30 00:19 - 0000132 _____ () C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Adobe PNG Format CS6 Prefs
2014-12-05 00:18 - 2014-12-07 18:09 - 0169984 _____ () C:\Users\Ägaren\AppData\Roaming\Crimson frontBook Prefsv3
2014-07-23 13:20 - 2015-05-12 16:08 - 0001456 _____ () C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
2011-05-27 06:18 - 2016-03-12 21:26 - 0007613 _____ () C:\Users\Ägaren\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2011-05-18 16:03 - 2011-05-18 16:03 - 0000000 _____ () C:\Users\Ägaren\AppData\Local\{64D78882-B024-4286-A80E-4FF996DFDA14}
2010-11-03 23:26 - 2010-11-03 23:26 - 0000056 ____H () C:\ProgramData\ezsidmv.dat
 
==================== Bamital & volsnap =================
 
(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
 
C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hittar inget skadligt i loggen.

 

Avinstallera Comodo och Avast, inaktivera synkroniseringstjänster som Dropbox och Box, samt se till att CCleaner inte startas automatiskt för att undersöka om det är något av dem som orsakar problemen.

 

Om det inte hjälper gissar jag på dålig hårddisk eller korrupt Windows-installation.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Tack Cecilia!

 

Jag avinstallerade CCleaner, Dropbox, Avast och Comodo. Efter att ha försökt ett par gånger lyckades jag till slut avinstallera Box också.

När jag skulle starta om slutade det med att jag återigen fick använda strömbrytaren, men när jag kommit igång har jag därefter startat om utan några hängningar alls :)

 

Hur ska jag göra med Dropbox, Avast och Comodo? Installera på nytt och hoppas att allt går bra? Finns det andra alternativ som rekommenderas? CCleaner och Box kan jag vara utan.

 

Link to comment
Share on other sites

Ingen orsak :)

 

Installera Avast eller annat antivirusprogram och testa sen. Går det bra så installerar du ett till program och testar men går det inte bra så byter du antivirusprogram osv. När man avinstallerar antivirusprogram och brandväggar behöver man  normalt köra ett särskilt borttagningsprogram (Uninstall/Removal Tool eller liknande) från tillverkaren för att få bort allt av programmet, och det är viktigt eftersom kvarliggande rester kan störa andra program.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Det verkar vara många som menar att den inbyggda brandväggen i Windows 7 är tillräcklig, åtminstone med avancerad säkerhet. Det är en hel del som också menar att MSE som antivirusprogram ska vara tillräckligt. Finns det över huvud taget någon anledning att blanda in Avast och Comodo? Eller andra fristående program?

Link to comment
Share on other sites

Pelle Penna

brandväggen hos windows är ok. Deras antivirusprogram är bättre än ingenting, men är ganska dåligt. Jag skulle välja bara Avast, som är ett av det bästa gratisprogrammen, Avira free antivirus har ju också fått bra omdömen. Något av dessa kan du börja med.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Funderade precis på den lösningen. Det lutar åt Avast och Windows brandvägg. Avancerad säkerhet? Det låter svårt :) Är det nödvändigt?

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Nu är jag på banan igen :) Hoppas att det rullar på nu.

 

Jag aktiverade Windows brandvägg i standardläge. Misslyckades ett par gånger med att installera Avast, tog fasta på det Cecilia sa om svårigheter att fullständigt avinstallera antivirusprogram via kontrollpanelen så jag tog hem Avastclear men trots att jag körde det och fick resultatet att avinstallationen lyckades kunde jag av någon för mig obegriplig anledning inte installera Avast så jag googlade lite och gick på Avira i stället.

 

Avslutningsvis installerade jag Dropbox igen och nu verkar allt funka. 

 

Tack både till Cecilia och till Pelle Penna!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...