Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Begreppen "handling" - allmän handling"?


383swed

Recommended Posts

Låt oss säga att ni har ett ärende inom en kommunal verksamhet, inte social eller liknande, och så begär ni ut alla handlingar i det ärendet och använder ordagrant "alla handlingar".

 

Sen får ni ett svar av typ en jurist där juristen tydliggör i sin skrivelse att ni begärt ut "allmänna handlingar".

 

Har det begreppet någon avgörande betydelse eller är det bara jag som missförstår? Tänkte om man försöker lura mig.

Link to comment
Share on other sites

Jurister är normalt mycket noggranna med begreppen och det är väl därför som "allmän handling" (som skiljer sig från handlingar i största allmänhet) använts i det svar du fick.
 
 
Grundregeln är enkel:
En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.
 
Beakta dock:
 
En handling kan vara allmän, men alla är det inte. 
Handlingen (se definition i TF 2:3) ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7) och skall finnas förvarad hos myndigheten (TF 2:6) för att vara en allmän handling.
Med andra ord så kan det finnas handlingar som ej uppfyller kraven ovan, t.ex. minnesanteckningar (TF 2:9), och då ej är allmänna.
 
En allmän handling kan vara offentlig, men alla är det inte. 
Om den allmänna handlingen t.ex. är belagd med sekretess så är den inte offentlig och får då inte lämnas ut.
Se TF 2:2 för begränsningar i utlämning av allmänna handlingar.
Link to comment
Share on other sites

Men hur ska jag då veta huruvida jag fått alla handlingar i ärendet eller inte? Jag har ju  begärt ut alla handlingar i mitt ärende. Jag har aldrig skrivit att jag begär ut alla allmänna handlingar i mitt ärende.

Jag begärde ut alla handlingar i mitt ärende.

 

Därför reagerade jag när man påstår att jag begärt ut allmänna handlingar i mitt ärende.

Link to comment
Share on other sites

Du har ingen rätt att få ut alla handlingar, enbart allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (eller som av någon annan anledning ej får lämnas ut).

Link to comment
Share on other sites

Glöm inte bort att det är handlingar från ärende som rör mig. Jag begär ju inte ut handlingar från ärenden rörande annan eller vice versa.

 

Om jag begär ut samtliga handlingar i mitt ärende och inte får det måste jag ju rimligtvis få veta det och möjlighet till att överklaga? Man kan ju inte låtsas att jag fått det jag begärt.

 

Om jag begär ut alla handlingar så är det minsta man kan begära att man INTE ger sken av att jag begär ut allmänna handlingar. Hade jag begärt ut allmänna handlingar ur det egna ärendet hade jag skrivit det.

Link to comment
Share on other sites

Tänkte på en annan sak också utifrån en artikel.

 

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2947569-anstalld-sparkas-efter-dataintrang

 

"Att anställda missbrukar sin ställning och använder it-systemen för privata syften".

 

För att avslöja sådant så måste ju alla inloggningar kunna spåras på något sätt så att man i efterhand kan granska vem som loggat in och när och vad man tagit del av.

 

Om jag t ex har ett ärende hos f-kassan kan jag begära ut uppgifter vem som loggat in och när i ärendet knutet till mig? Och vad kallas den handlingen jag isf skall begära ut?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...