Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Polistrojanen


Rekommendera Poster

Hej!

 

Har ånyo infekterats med detta elände. Dessbättre i Win 7 denna gången så jag kan utan vidare byta konto och logga in som administratör vilket borde underlätta borttagningsprocessen?

 

Har INTE gjort något försök att leta upp filen eller ens genomsökt datorn med antivirusprogram. Vill invänta experthjälp på hur jag helst bör göra!

 

Bifogar dock min DDS redan nu, skulle vara tacksam för översyn.

 

Frågan är om jag gjort rätt som kört DDS etc. inloggad som annan användare än det infekterade kotot men även med det infekterade kontot aktivt (bara bytt användare) Eller kanske måste genomsökningen göras från det låsta kontot?

 

Hittade en eventuellt lurig sak under created last 30 xeydfaxb.sys som ligger i mappen system 32....?

 

Nåt mer som krävs?

 

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16457 BrowserJavaVersion: 10.7.2

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.12324 [GMT 1:00]

.

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe

C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Vuze\Azureus.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2launcher.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

mWinlogon: Userinit = userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Java™ Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

uRun: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

mRun: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

mRun: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60

mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

IE: E&xportera till Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

TCP: NameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{FBB10A48-4C68-43FC-B65E-DD076634270C} : DHCPNameServer = 192.168.1.1

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

x64-Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe -s

x64-Run: [RtHDVBg_DTS] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /DTSU2P

x64-Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\mssecex.exe" -hide -runkey

x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>

x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 asahci64;asahci64;C:\Windows\System32\drivers\asahci64.sys [2012-1-6 49760]

R0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hcs.sys [2012-8-27 19224]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpFilter.sys [2012-8-30 228768]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2012-7-28 239616]

R2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-8-27 233328]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-8-27 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-2-2 628448]

R2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe [2012-8-27 189608]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe [2012-8-27 161560]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\System32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-3-20 128456]

R2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2012-8-27 123320]

R2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2012-8-27 126392]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-8-27 363800]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;C:\Windows\System32\drivers\asmthub3.sys [2011-11-3 130536]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;C:\Windows\System32\drivers\asmtxhci.sys [2011-11-3 395752]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [2012-5-14 96896]

R3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hub.sys [2012-8-27 356632]

R3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sys [2012-8-27 789272]

R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-9-12 368896]

S1 xeydfaxb;xeydfaxb;C:\Windows\System32\drivers\xeydfaxb.sys [2012-12-28 49872]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-9 160944]

S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-11-3 155320]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-8-30 1255736]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-12-28 17:28:40 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Local\{2B0291F0-AF97-4EB9-A43E-67BF3B4CF185}

2012-12-28 17:28:26 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-28 15:16:11 49872 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\xeydfaxb.sys

2012-12-28 15:16:00 76232 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{986B7562-65C4-4440-ACFD-5A21BE46D49F}\offreg.dll

2012-12-27 17:48:34 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{986B7562-65C4-4440-ACFD-5A21BE46D49F}\mpengine.dll

2012-12-27 00:06:03 9125352 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-21 21:04:27 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:27 367616 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04:27 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:26 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-11 18:32:16 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

2012-11-28 21:06:12 972264 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C6E89082-9D9A-436B-AC74-AA4490D0DCA9}\gapaengine.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-12-14 23:18:06 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18:06 697272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-11-22 03:26:40 3149824 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-11-14 06:11:44 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2012-11-14 06:04:11 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2012-11-14 06:02:49 1494528 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2012-11-14 05:57:46 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2012-11-14 05:57:35 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2012-11-14 05:52:40 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2012-11-14 02:09:22 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-11-14 01:58:15 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-11-14 01:57:37 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2012-11-14 01:49:25 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-11-14 01:48:27 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-11-14 01:44:42 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-11-09 05:45:09 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

2012-11-02 05:59:11 478208 ----a-w- C:\Windows\System32\dpnet.dll

2012-11-02 05:11:31 376832 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dpnet.dll

2012-10-16 08:38:37 135168 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38:34 350208 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39:52 561664 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 17:46:16 362496 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64win.dll

2012-10-04 17:46:15 243200 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64.dll

2012-10-04 17:46:15 13312 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64cpu.dll

2012-10-04 17:45:55 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2012-10-04 17:43:28 16384 ----a-w- C:\Windows\System32\ntvdm64.dll

2012-10-04 17:41:16 424960 ----a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll

2012-10-04 16:47:41 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wow32.dll

2012-10-04 16:47:41 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\KernelBase.dll

2012-10-04 15:21:55 338432 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2012-10-04 14:46:46 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\instnm.exe

2012-10-04 14:46:46 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\setup16.exe

2012-10-04 14:46:44 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2012-10-04 14:46:43 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\user.exe

2012-10-04 14:41:50 6144 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 4608 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3584 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3072 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\Windows\System32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\Windows\System32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\Windows\System32\netevent.dll

2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\Windows\System32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

.

============= FINISH: 18:47:43,61 ===============

 

Tack på förhand!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • Svars 56
 • Skapad
 • Senaste svar

Mest aktiva i detta ämne

 • No-1

  28

 • Cecilia

  28

 • Pudde

  1

Ladda ner Farbar Recovery Scan Tool (FRST) och spara på ett USB-minne.

http://download.bleepingcomputer.com/farbar/FRST64.exe

Helst på en annan dator är den infekterade.

 

Sedan ska du starta om datorn och utan att starta hela Windows få igång en Kommandotolk. Det finns två alternativ att göra detta. Vilket du ska använda beror på om du har en installationsskiva för Windows 7.

 

Alternativ 1 utan Windows-skiva

 

När datorn startar börjar du trycka på F8-tangenten upprepade gånger till sidan "Advanced Boot Options" visas (kan även vara något på svenska) med en meny.

I menyn använder du piltangenterna för att välja "Repair your computer" (Reparera datorn på svenska kanske).

Välj rätt tangentbord och klicka på "Next"/"Nästa".

Välj vilket operativsystem du vill reparera. Om där finns flera så ska du välja det som är det infekterade Windows. Klicka på "Next"/"Nästa".

Välj ditt användarkonto och klicka på "Next"/"Nästa".

 

Alternativ 2 med Windows-skiva

 

Stoppa i installationsskivan.

Starta datorn.

När det kommer upp en fråga om du vill starta datorn från installationsskivan så tryck på någon tangent.

Om frågan inte kommer upp utan datorn startas från hårddisken som vanligt, behöver du ändra en BIOS-inställning för att starta från skivan.

När menyn på installationsskivan kommer upp klicka på "Repair your computer" (Reparera datorn på svenska kanske).

Välj rätt tangentbord och klicka på "Next"/"Nästa".

Välj vilket operativsystem du vill reparera. Om där finns flera så ska du välja det som är det infekterade Windows. Klicka på "Next"/"Nästa".

Välj ditt användarkonto och klicka på "Next"/"Nästa".

 

För båda alternativen

Nu visas menyn "System Recovery Options" (kanske Systemåterställningsalternativ på svenska).

Den börjar med "Startup Repair" och avslutas med "Command Prompt" (Kommandotolken).

 

Välj Kommandotolken.

Skriv in:

notepad

Tryck på Enter-tangenten.

 

Programmet Anteckningar startas.

Välj: Arkiv - Öppna

Välj: Dator

Leta upp ditt USB-minne och skriv upp vilken enhetsbokstav det har, t ex g:.

Stäng Anteckningar.

 

I Kommandotolken skriver du in:

g:\frst64.exe

men ersätt g med enhetsbokstaven USB-minnet har.

 

Programmet FRST börjar köra.

Läs villkoren för programmet.

Klicka på Yes för att acceptera.

Klicka på Scan-knappen.

När det är klart kommer det att ha skapats en log FRST.txt på USB-minnet.

Kopiera innehållet i loggen och klistra in i ditt svar.

 

För att starta Windows igen (om du inte kan använda en annan dator) så tar du ut installationsskivan, stänger av datorn och sätter på den igen.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Så du menar att det räcker med att reparera Windows 7 via skivan?

 

Det där programmet jag skulle ladda ner orsakade en säkerhetsvarning som säger att det inte är vanligt att man laddar ner detta program...

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Så du menar att det räcker med att reparera Windows 7 via skivan?
Nej, verkligen inte. Skivan ska endast användas för att få igång en kommandotolk.

 

Det stämmer säkert att det är ovanligt att ladda ner FRST eftersom det är ovanligt att datorn blir så infekterad att det behövs.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej igen!

 

Vid omstart av datorn (jag missade deleteknappen för att ändra bootordning för att köra från Win 7-skivan) skedde det märkliga att nu kunde jag direkt logga in på det infekterade kontot utan några problem, trots att jag själv inte utfört någon som helst åtgärd. Och när jag loggade in som administratör fick jag upp ett fönster (systemåterställning) där det stod att datorn ställts tillbaka till 23 november 2012.

 

Frågan är om allt nu är OK utan ytterligare åtgärder?

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En systemåterställning är inte ett pålitligt sätt att bli av med alla de skadliga filer som hör ihop med en allvarlig infektion.

 

1. Kör DDS från det drabbade kontot och klistra in dess loggar.

 

2. Spara RougueKiller på Skrivbordet.

http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/

Stäng av alla program.

Ta bort alla externa enheter, t ex USB-minnen och externa hårddiskar, utom tangentbord och mus. Låt dem vara bortkopplade medan rensningen pågår.

 

Kör RogueKiller (i Vista och Windows 7 högerklicka på programmet och välj "Kör som administratör). Om det inte går att köra så pröva flera gång, men om det fortfarande inte går så pröva med att döpa om programmet till winlogon.exe.

 

Vänta tills "Prescan" har avslutats.

Klicka på "Scan"-knappen uppe till höger.

Vänta tills skanningen är klar.

En rapport "RKreport.txt" ska då ha skapats på Skrivbordet. Klistra in innehållet i den i ditt svar.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här kommer dem!

 

 

DDS:

 

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16457 BrowserJavaVersion: 10.7.2

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.14155 [GMT 1:00]

.

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe

C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\vssvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

mWinlogon: Userinit = userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

uRun: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

mRun: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

mRun: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60

mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

IE: E&xportera till Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

TCP: NameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{FBB10A48-4C68-43FC-B65E-DD076634270C} : DHCPNameServer = 192.168.1.1

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

x64-Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe -s

x64-Run: [RtHDVBg_DTS] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /DTSU2P

x64-Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\mssecex.exe" -hide -runkey

x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>

x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 asahci64;asahci64;C:\Windows\System32\drivers\asahci64.sys [2012-1-6 49760]

R0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hcs.sys [2012-8-27 19224]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpFilter.sys [2012-8-30 228768]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2012-7-28 239616]

R2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-8-27 233328]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-8-27 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-2-2 628448]

R2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe [2012-8-27 189608]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe [2012-8-27 161560]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\System32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-3-20 128456]

R2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2012-8-27 123320]

R2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2012-8-27 126392]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-8-27 363800]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;C:\Windows\System32\drivers\asmthub3.sys [2011-11-3 130536]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;C:\Windows\System32\drivers\asmtxhci.sys [2011-11-3 395752]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [2012-5-14 96896]

R3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hub.sys [2012-8-27 356632]

R3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sys [2012-8-27 789272]

R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-9-12 368896]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-9 160944]

S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-11-3 155320]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-8-30 1255736]

SUnknown xeydfaxb;xeydfaxb; [x]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-12-28 19:22:48 76232 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{58F3E3EB-26BA-40D6-88B7-305CEC455560}\offreg.dll

2012-12-28 18:21:18 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{58F3E3EB-26BA-40D6-88B7-305CEC455560}\mpengine.dll

2012-12-28 17:28:40 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Local\{2B0291F0-AF97-4EB9-A43E-67BF3B4CF185}

2012-12-28 17:28:26 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-27 17:48:34 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-21 21:04:27 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:27 367616 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04:27 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:26 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-11 18:32:16 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

2012-11-28 21:06:12 972264 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C6E89082-9D9A-436B-AC74-AA4490D0DCA9}\gapaengine.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-12-14 23:18:06 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18:06 697272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-11-22 03:26:40 3149824 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-11-14 06:11:44 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2012-11-14 06:04:11 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2012-11-14 06:02:49 1494528 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2012-11-14 05:57:46 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2012-11-14 05:57:35 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2012-11-14 05:52:40 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2012-11-14 02:09:22 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-11-14 01:58:15 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-11-14 01:57:37 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2012-11-14 01:49:25 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-11-14 01:48:27 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-11-14 01:44:42 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-11-09 05:45:09 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

2012-11-02 05:59:11 478208 ----a-w- C:\Windows\System32\dpnet.dll

2012-11-02 05:11:31 376832 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dpnet.dll

2012-10-16 08:38:37 135168 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38:34 350208 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39:52 561664 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 17:46:16 362496 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64win.dll

2012-10-04 17:46:15 243200 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64.dll

2012-10-04 17:46:15 13312 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64cpu.dll

2012-10-04 17:45:55 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2012-10-04 17:43:28 16384 ----a-w- C:\Windows\System32\ntvdm64.dll

2012-10-04 17:41:16 424960 ----a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll

2012-10-04 16:47:41 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wow32.dll

2012-10-04 16:47:41 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\KernelBase.dll

2012-10-04 15:21:55 338432 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2012-10-04 14:46:46 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\instnm.exe

2012-10-04 14:46:46 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\setup16.exe

2012-10-04 14:46:44 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2012-10-04 14:46:43 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\user.exe

2012-10-04 14:41:50 6144 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 4608 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3584 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3072 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\Windows\System32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\Windows\System32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\Windows\System32\netevent.dll

2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\Windows\System32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

.

============= FINISH: 21:04:53,21 ===============

 

 

Rougekiller:

RogueKiller V8.4.1 _x64_ [Dec 28 2012] by Tigzy

mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com

Feedback : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/

Website : http://tigzy.geekstogo.com/roguekiller.php

Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

 

Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version

Started in : Normal mode

User : Kristofer [Admin rights]

Mode : Scan -- Date : 12/28/2012 21:06:22

 

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

 

¤¤¤ Registry Entries : 2 ¤¤¤

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND

 

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

[ZeroAccess][FILE] @ : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\@ --> FOUND

[ZeroAccess][FOLDER] U : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\U --> FOUND

[ZeroAccess][FOLDER] L : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\L --> FOUND

 

¤¤¤ Driver : [NOT LOADED] ¤¤¤

 

¤¤¤ Extern Hives: ¤¤¤

-> E:\windows\system32\config\SOFTWARE

-> E:\Documents and Settings\Administratör\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\Default User\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\Kristofer\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT

 

¤¤¤ Infection : ZeroAccess ¤¤¤

 

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤

--> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

 

 

 

¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

 

+++++ PhysicalDrive0: WDC WD10EZEX-00RKKA0 +++++

--- User ---

[MBR] ca59728e3a98146be6fe8bd5bb5199f5

[bSP] c5ca265d97398da1a35aad0dbbb280d6 : Windows 7/8 MBR Code

Partition table:

0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo

1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 953767 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

+++++ PhysicalDrive1: SAMSUNG HD103SJ +++++

--- User ---

[MBR] 63431229979095f84d15f265f8bbd094

[bSP] bbc7d10465252df158fb840619ee3381 : Windows XP MBR Code

Partition table:

0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 953859 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

Finished : << RKreport[1]_S_12282012_02d2106.txt >>

RKreport[1]_S_12282012_02d2106.txt

 

 

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

1. Stäng av alla program inklusive antivirusprogram och liknande.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör RogueKiller (i Vista och Windows 7 högerklicka på programmet och välj "Kör som administratör).

Vänta tills "Prescan" har avslutats.

 

Välj fliken Registry och se till att följande är valt men inget annat:

 

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND

 

Klicka på "Delete"-knappen.

 

Välj fliken Filer och se till att följande är valt men inget annat:

 

[ZeroAccess][FILE] @ : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\@ --> FOUND

[ZeroAccess][FOLDER] U : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\U --> FOUND

[ZeroAccess][FOLDER] L : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\L --> FOUND

 

Klicka på "Delete"-knappen.

 

Starta om datorn.

En till "RKreport.txt" ska då ha skapats på Skrivbordet.

Klistra in dess innehåll i ditt svar.

 

2. Spara ComboFix på Skrivbordet: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram, men lämna brandväggen på.

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara Ja.

Mer detaljerad vägledning finns på http://www.bleepingcomputer.com/combofix/se/hur-combofix-ska-anvandas

 

Om det kommer upp något meddelande, t ex att ett rootkit har hittats, från ComboFix skriv ner det och skriv det sedan i ditt svar.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när det körs eftersom så det kan hänga upp sig då.

 

När ComboFix är färdig ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Redigerad av Cecilia
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Well... här är det...

 

RogueKiller V8.4.1 _x64_ [Dec 28 2012] by Tigzy

mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com

Feedback : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/

Website : http://tigzy.geekstogo.com/roguekiller.php

Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

 

Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version

Started in : Normal mode

Mode : Remove -- Date : 12/29/2012 00:33:45

 

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

 

¤¤¤ Registry Entries : 2 ¤¤¤

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)

 

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

[ZeroAccess][FILE] @ : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\@ --> REMOVED

[ZeroAccess][FOLDER] ROOT : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\U --> REMOVED

[ZeroAccess][FOLDER] ROOT : C:\$recycle.bin\S-1-5-21-1345392832-2581349035-1269282427-1001\$5e67c4ade7389ad96c76ce5fa0dcd2d9\L --> REMOVED

 

¤¤¤ Driver : [NOT LOADED] ¤¤¤

 

¤¤¤ Extern Hives: ¤¤¤

-> E:\windows\system32\config\SOFTWARE

-> E:\Documents and Settings\Administratör\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\Default User\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\Kristofer\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT

 

¤¤¤ Infection : ZeroAccess ¤¤¤

 

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤

--> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

 

 

 

¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

 

+++++ PhysicalDrive0: WDC WD10EZEX-00RKKA0 +++++

--- User ---

[MBR] ca59728e3a98146be6fe8bd5bb5199f5

[bSP] c5ca265d97398da1a35aad0dbbb280d6 : Windows 7/8 MBR Code

Partition table:

0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo

1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 953767 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

+++++ PhysicalDrive1: SAMSUNG HD103SJ +++++

--- User ---

[MBR] 63431229979095f84d15f265f8bbd094

[bSP] bbc7d10465252df158fb840619ee3381 : Windows XP MBR Code

Partition table:

0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 953859 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

Finished : << RKreport[2]_D_12292012_02d0033.txt >>

RKreport[1]_S_12282012_02d2106.txt ; RKreport[2]_D_12292012_02d0033.txt

 

 

 

 

 

OCH SÅ COMBON! Ser en lurig sak... under Skapade filer 20121128-20121228

 

2012-12-28 15:15 . 2012-12-28 15:15 2959 ----a-w- c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.js

 

Denna posten stämmer med såväl tidpunkten för infektionen och namnet på en del som raderats. Frågan är om filen är helt väck. Detta kanske enbart är historia om du förstår vad jag menar över alla händelser som skett på datorn det senaste...

 

 

 

 

 

HÄR ÄR COMBON:

 

ComboFix 12-12-28.02 - 2012-12-29 0:44.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.13489 [GMT 1:00]

Körs från: c:\users\Kristofer - 1\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.pad

c:\users\Kristofer - 1\hctyzrjhtrwllocgu.exe

c:\users\Kristofer - 1\hhlcgdbfyxjbuuljil.exe

c:\users\Kristofer - 1\oalwwvvithmnuuposp.exe

c:\users\Kristofer - 1\sftxtqspxzrlgy.exe

c:\users\Kristofer - 1\wgsdgsdgdsgsd.exe

.

.

(((((((((((((((((((((((( Filer skapade från 2012-11-28 till 2012-12-28 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-12-28 23:47 . 2012-12-28 23:47 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-12-28 23:43 . 2012-11-08 17:24 9125352 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E788089F-2E8F-4638-9D08-F1FEBDE06BC9}\mpengine.dll

2012-12-28 18:21 . 2012-11-08 17:24 9125352 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-28 17:28 . 2012-12-28 17:28 -------- d-----w- c:\users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-28 15:15 . 2012-12-28 15:15 2959 ----a-w- c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.js

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 17:11 46080 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:45 367616 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:13 34304 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:13 295424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-03 20:00 . 2012-12-03 20:00 -------- d-----w- c:\users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\dvdcss

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-12-14 23:18 . 2012-08-27 19:28 73656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18 . 2012-08-27 19:28 697272 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-12-11 22:32 . 2012-09-01 11:09 67413224 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-11-28 21:06 . 2012-11-28 21:06 972264 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C6E89082-9D9A-436B-AC74-AA4490D0DCA9}\gapaengine.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-11-27 20:07 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-11-27 20:07 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39 . 2012-11-27 20:07 561664 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 21:44 55296 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 21:44 226816 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 21:44 44032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 21:44 193536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 16:40 . 2012-12-11 18:32 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2012-10-03 17:56 . 2012-11-16 21:44 1914248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 70656 ----a-w- c:\windows\system32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 303104 ----a-w- c:\windows\system32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 246272 ----a-w- c:\windows\system32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 18944 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 216576 ----a-w- c:\windows\system32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42 . 2012-11-16 21:44 569344 ----a-w- c:\windows\system32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 18944 ----a-w- c:\windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 175104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 156672 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07 . 2012-11-16 21:44 45568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2012-10-02 18:15 . 2012-10-02 18:16 972192 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-11-09 17877168]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-21 1475584]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"USB3MON"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe" [2012-03-26 291608]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe" [2012-02-29 56088]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2012-08-06 642216]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-27 35768]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

BankID säkerhetsprogram.lnk - c:\program files (x86)\Personal\bin\Personal.exe [2012-4-17 1333144]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R1 ppldopsy;ppldopsy;c:\windows\system32\drivers\ppldopsy.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-09 160944]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-08-30 128456]

R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-09-12 368896]

R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-01-18 155320]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-29 1255736]

S0 asahci64;asahci64;c:\windows\system32\DRIVERS\asahci64.sys [2012-01-06 49760]

S0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-03-26 19224]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2012-07-28 239616]

S2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-01-23 233328]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-01 13592]

S2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;c:\program files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

S2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;c:\windows\system32\IProsetMonitor.exe [2011-11-09 189608]

S2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-07 161560]

S2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2011-11-07 123320]

S2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2011-11-07 126392]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-07 363800]

S3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2011-11-03 130536]

S3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2011-11-03 395752]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2012-05-14 96896]

S3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-03-26 356632]

S3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-03-26 789272]

.

.

Innehåll i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

.

2012-12-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15]

.

2012-12-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2012-02-10 6463592]

"RtHDVBg_DTS"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2012-02-08 1158248]

.

------- Extra genomsökning -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

.

HKLM-Run-MSC - c:\program files\Microsoft Security Client\mssecex.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\PCCUJobMgr]

"ImagePath"="\"c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe\" /s \"PCCUJobMgr\" /m \"c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*]

@="?????????????????? v1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*\CLSID]

@="{E23FE9C6-778E-49D4-B537-38FCDE4887D8}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*]

@="?????????????????? v2"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*\CLSID]

@="{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Sluttid: 2012-12-29 00:48:48

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-12-28 23:48

.

Före genomsökningen: 559 218 515 968 byte ledigt

Efter genomsökningen: 559 711 825 920 byte ledigt

.

- - End Of File - - 4ED0B546F94B3E9D77B465CFA30A8A1E

 

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ComboFix listar bara filer som finns i datorn.

 

1. Spara TDSSKiller på Skrivbordet:

http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.exe

 

Stäng av dina vanliga program, men du kan lämna antivirusprogram och liknande igång.

Kör programmet TDSSKiller.exe.

 

Klicka på Start Scan.

 

Om några malicious hittas så välj Cure och klicka på Continue. Om inte Cure finns så välj Skip. Om några suspicious hittas så välj Skip och klicka på Continue. Välj INTE Quarantine eller Delete. Eventuellt behöver datorn startas om.

 

Klistra in innehållet i loggen som du hittar i C:\ med namnet TDSSKiller följt av version och tidpunkt.

 

2. Spara aswMBR på skrivbordet: http://public.avast.com/~gmerek/aswMBR.exe

 

Starta om datorn och låt bli att starta några program.

Dubbel-klicka på aswMBR.exe för att köra programmet.

Om det kommer upp en fråga om att ladda ner de senaste virusdefinitionerna så svara Yes/Ja.

Klicka på Scan-knappen för att börja genomsökningen.

 

När den är klar så spara (Save) loggen på skrivbordet.

Klistra in loggen i ditt svar här.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej!

 

Har ånyo infekterats med detta elände. Dessbättre i Win 7 denna gången så jag kan utan vidare byta konto och logga in som administratör vilket borde underlätta borttagningsprocessen?

 

Har INTE gjort något försök att leta upp filen eller ens genomsökt datorn med antivirusprogram. Vill invänta experthjälp på hur jag helst bör göra!

 

Bifogar dock min DDS redan nu, skulle vara tacksam för översyn.

 

Frågan är om jag gjort rätt som kört DDS etc. inloggad som annan användare än det infekterade kotot men även med det infekterade kontot aktivt (bara bytt användare) Eller kanske måste genomsökningen göras från det låsta kontot?

 

Hittade en eventuellt lurig sak under created last 30 xeydfaxb.sys som ligger i mappen system 32....?

 

Nåt mer som krävs?

 

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16457 BrowserJavaVersion: 10.7.2

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.12324 [GMT 1:00]

.

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe

C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Vuze\Azureus.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2launcher.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

mWinlogon: Userinit = userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Java™ Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

uRun: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

mRun: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

mRun: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60

mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

IE: E&xportera till Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

TCP: NameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{FBB10A48-4C68-43FC-B65E-DD076634270C} : DHCPNameServer = 192.168.1.1

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

x64-Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe -s

x64-Run: [RtHDVBg_DTS] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /DTSU2P

x64-Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\mssecex.exe" -hide -runkey

x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>

x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 asahci64;asahci64;C:\Windows\System32\drivers\asahci64.sys [2012-1-6 49760]

R0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hcs.sys [2012-8-27 19224]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpFilter.sys [2012-8-30 228768]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2012-7-28 239616]

R2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-8-27 233328]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-8-27 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-2-2 628448]

R2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe [2012-8-27 189608]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe [2012-8-27 161560]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\System32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-3-20 128456]

R2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2012-8-27 123320]

R2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2012-8-27 126392]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-8-27 363800]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;C:\Windows\System32\drivers\asmthub3.sys [2011-11-3 130536]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;C:\Windows\System32\drivers\asmtxhci.sys [2011-11-3 395752]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [2012-5-14 96896]

R3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hub.sys [2012-8-27 356632]

R3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sys [2012-8-27 789272]

R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-9-12 368896]

S1 xeydfaxb;xeydfaxb;C:\Windows\System32\drivers\xeydfaxb.sys [2012-12-28 49872]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-9 160944]

S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-11-3 155320]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-8-30 1255736]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-12-28 17:28:40 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Local\{2B0291F0-AF97-4EB9-A43E-67BF3B4CF185}

2012-12-28 17:28:26 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-28 15:16:11 49872 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\xeydfaxb.sys

2012-12-28 15:16:00 76232 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{986B7562-65C4-4440-ACFD-5A21BE46D49F}\offreg.dll

2012-12-27 17:48:34 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{986B7562-65C4-4440-ACFD-5A21BE46D49F}\mpengine.dll

2012-12-27 00:06:03 9125352 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-21 21:04:27 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:27 367616 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04:27 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:26 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-11 18:32:16 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

2012-11-28 21:06:12 972264 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C6E89082-9D9A-436B-AC74-AA4490D0DCA9}\gapaengine.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-12-14 23:18:06 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18:06 697272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-11-22 03:26:40 3149824 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-11-14 06:11:44 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2012-11-14 06:04:11 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2012-11-14 06:02:49 1494528 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2012-11-14 05:57:46 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2012-11-14 05:57:35 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2012-11-14 05:52:40 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2012-11-14 02:09:22 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-11-14 01:58:15 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-11-14 01:57:37 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2012-11-14 01:49:25 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-11-14 01:48:27 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-11-14 01:44:42 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-11-09 05:45:09 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

2012-11-02 05:59:11 478208 ----a-w- C:\Windows\System32\dpnet.dll

2012-11-02 05:11:31 376832 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dpnet.dll

2012-10-16 08:38:37 135168 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38:34 350208 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39:52 561664 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 17:46:16 362496 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64win.dll

2012-10-04 17:46:15 243200 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64.dll

2012-10-04 17:46:15 13312 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64cpu.dll

2012-10-04 17:45:55 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2012-10-04 17:43:28 16384 ----a-w- C:\Windows\System32\ntvdm64.dll

2012-10-04 17:41:16 424960 ----a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll

2012-10-04 16:47:41 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wow32.dll

2012-10-04 16:47:41 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\KernelBase.dll

2012-10-04 15:21:55 338432 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2012-10-04 14:46:46 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\instnm.exe

2012-10-04 14:46:46 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\setup16.exe

2012-10-04 14:46:44 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2012-10-04 14:46:43 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\user.exe

2012-10-04 14:41:50 6144 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 4608 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3584 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3072 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\Windows\System32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\Windows\System32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\Windows\System32\netevent.dll

2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\Windows\System32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

.

============= FINISH: 18:47:43,61 ===============

 

Starta upp datorn i felsäkertläge med nätverk. Installera Malwarebytes och kör detta.Då bör detta virus upptäckas så du kan ta bort det.

Redigerad av Pudde
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

TDSSKiller hittade inget alls och heller således inget att sätta i karantän. Vet inte om det räckte så för det fanns ingen log etc. mer än att det stod noll på de tre raderna...

 

 

Här kommer det andra:

 

 

aswMBR version 0.9.9.1707 Copyright© 2011 AVAST Software

Run date: 2012-12-29 01:30:08

-----------------------------

01:30:08.725 OS Version: Windows x64 6.1.7601 Service Pack 1

01:30:08.725 Number of processors: 8 586 0x3A09

01:30:10.004 Initialize success

01:31:07.326 AVAST engine defs: 12122801

01:31:14.502 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IAAStorageDevice-1

01:31:14.502 Disk 0 Vendor: WDC_WD10 80.0 Size: 953869MB BusType: 3

01:31:14.502 Disk 1 \Device\Harddisk1\DR1 -> \Device\Ide\IAAStorageDevice-2

01:31:14.502 Disk 1 Vendor: SAMSUNG_ 1AJ1 Size: 953869MB BusType: 3

01:31:14.518 Disk 0 MBR read successfully

01:31:14.518 Disk 0 MBR scan

01:31:14.518 Disk 0 Windows 7 default MBR code

01:31:14.533 Disk 0 Partition 1 80 (A) 07 HPFS/NTFS NTFS 100 MB offset 2048

01:31:14.565 Disk 0 Partition 2 00 07 HPFS/NTFS NTFS 953767 MB offset 206848

01:31:14.611 Disk 0 scanning C:\Windows\system32\drivers

01:31:28.152 Service scanning

01:31:46.654 Modules scanning

01:31:46.654 Disk 0 trace - called modules:

01:31:46.685 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys iaStor.sys hal.dll

01:31:46.685 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0xfffffa800d831790]

01:31:46.685 3 CLASSPNP.SYS[fffff88001c0143f] -> nt!IofCallDriver -> [0xfffffa800d22ae40]

01:31:46.701 5 ACPI.sys[fffff88000f297a1] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IAAStorageDevice-1[0xfffffa800d229050]

01:31:47.777 AVAST engine scan C:\Windows

01:31:51.381 AVAST engine scan C:\Windows\system32

01:34:20.938 AVAST engine scan C:\Windows\system32\drivers

01:34:31.375 AVAST engine scan C:\Users\Kristofer

01:36:26.362 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\Kristofer\Desktop\MBR.dat"

01:36:26.362 The log file has been saved successfully to "C:\Users\Kristofer\Desktop\aswMBR.txt"

 

 

aswMBR version 0.9.9.1707 Copyright© 2011 AVAST Software

Run date: 2012-12-29 01:30:08

-----------------------------

01:30:08.725 OS Version: Windows x64 6.1.7601 Service Pack 1

01:30:08.725 Number of processors: 8 586 0x3A09

01:30:10.004 Initialize success

01:31:07.326 AVAST engine defs: 12122801

01:31:14.502 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IAAStorageDevice-1

01:31:14.502 Disk 0 Vendor: WDC_WD10 80.0 Size: 953869MB BusType: 3

01:31:14.502 Disk 1 \Device\Harddisk1\DR1 -> \Device\Ide\IAAStorageDevice-2

01:31:14.502 Disk 1 Vendor: SAMSUNG_ 1AJ1 Size: 953869MB BusType: 3

01:31:14.518 Disk 0 MBR read successfully

01:31:14.518 Disk 0 MBR scan

01:31:14.518 Disk 0 Windows 7 default MBR code

01:31:14.533 Disk 0 Partition 1 80 (A) 07 HPFS/NTFS NTFS 100 MB offset 2048

01:31:14.565 Disk 0 Partition 2 00 07 HPFS/NTFS NTFS 953767 MB offset 206848

01:31:14.611 Disk 0 scanning C:\Windows\system32\drivers

01:31:28.152 Service scanning

01:31:46.654 Modules scanning

01:31:46.654 Disk 0 trace - called modules:

01:31:46.685 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys iaStor.sys hal.dll

01:31:46.685 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0xfffffa800d831790]

01:31:46.685 3 CLASSPNP.SYS[fffff88001c0143f] -> nt!IofCallDriver -> [0xfffffa800d22ae40]

01:31:46.701 5 ACPI.sys[fffff88000f297a1] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IAAStorageDevice-1[0xfffffa800d229050]

01:31:47.777 AVAST engine scan C:\Windows

01:31:51.381 AVAST engine scan C:\Windows\system32

01:34:20.938 AVAST engine scan C:\Windows\system32\drivers

01:34:31.375 AVAST engine scan C:\Users\Kristofer

01:36:26.362 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\Kristofer\Desktop\MBR.dat"

01:36:26.362 The log file has been saved successfully to "C:\Users\Kristofer\Desktop\aswMBR.txt"

01:37:33.671 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\Kristofer\Desktop\MBR.dat"

01:37:33.671 The log file has been saved successfully to "C:\Users\Kristofer\Desktop\aswMBR.txt"

 

 

 

Däremot har det efter förra körningen uppstått en del saker: Skrivbordets bakgrundsbild blev samma på mitt konto (det infekterade) som på administratörens. Massa nya mappar dök upp på skrivbordet där en del sparades ner t.ex. en mapp med mitt namn och hela skrivbordet i och mappen ligger just på skrivbordet med alla de filerna också... skall sådant raderas? Datorn har t.ex. också fått en ikon (genväg) på skrivbordet, har inte funnits förut... etc.

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

RogueKiller och ComboFix ställer in en del standardvärden för sådana inställningar som skadliga program ofta ändrar, samt ComboFix gör en del inställningar som gör det lättare att få bort de skadliga programmen. De senare inställningarna kommer att återställas när ComboFix avinstalleras. Låt oss se vad kan behöva göras efter att ComboFix är avinstallerat.

 

Starta Anteckningar.

Kopiera alla rader i rutan:

Killall::
ClearJavaCache::
File::
c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.js
Driver::
ppldopsy
RegLock::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att inga filnamn/sökvägar delas upp på två rader.

Spara filen på Skrivbordet med kodningen ANSI och med namnet CFScript.

 

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.

Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.

Klistra in loggen som kommer ut och en ny DDS.txt.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej!

 

 

Dessvärre uppstod ett konstigt fel efter Combofix. Datorn startade om sig per automatik, vilket säkerligen var avsett, däremot fick jag ingen logg och vid inlogg på mitt infekterade konto så startade Combofix sig självt men blev hela tiden avslutat/försökte stängas när det öppnades vilket resulterade i att Combofix startade och avslutade sig okontrollerat = flimmer i det fönstret på skrivbordet. Jag bytte då användare (till admin) och återvände därefter till det infekterade kontot igen och då var Combofönstret stängt, men således ingen logg.

 

 

Problem två är att jag nu som administratör inte längre har access till internet eftersom datorn säger att filer ändrats. So long so fine... Men när jag försöker ändra / felsöka som du tidigare beskrev (Kontrollpanelen - nätverksanslutningar) så kan jag inte det heller eftersom datorn säger att det är fel/att det saknas vissa filer. (bl.a. RUNDLL och någon mer fil) Jag kan dock surfa som vanligt på mitt infekterade konto.

 

DDS ser ut som följer:

 

 

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16457 BrowserJavaVersion: 10.7.2

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.13905 [GMT 1:00]

.

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe

C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Windows\system32\wbengine.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

C:\Windows\System32\vds.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\vssvc.exe

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Java™ Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

uRun: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

mRun: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

mRun: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60

mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0

mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

IE: E&xportera till Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

TCP: NameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{FBB10A48-4C68-43FC-B65E-DD076634270C} : DHCPNameServer = 192.168.1.1

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

x64-Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe -s

x64-Run: [RtHDVBg_DTS] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /DTSU2P

x64-Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\mssecex.exe" -hide -runkey

x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>

x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 asahci64;asahci64;C:\Windows\System32\drivers\asahci64.sys [2012-1-6 49760]

R0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hcs.sys [2012-8-27 19224]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpFilter.sys [2012-8-30 228768]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2012-7-28 239616]

R2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-8-27 233328]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-8-27 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-2-2 628448]

R2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe [2012-8-27 189608]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe [2012-8-27 161560]

R2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2012-8-27 123320]

R2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2012-8-27 126392]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-9 160944]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-8-27 363800]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;C:\Windows\System32\drivers\asmthub3.sys [2011-11-3 130536]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;C:\Windows\System32\drivers\asmtxhci.sys [2011-11-3 395752]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [2012-5-14 96896]

R3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hub.sys [2012-8-27 356632]

R3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sys [2012-8-27 789272]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\System32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-3-20 128456]

S3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-9-12 368896]

S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-11-3 155320]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-8-30 1255736]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-12-29 10:16:49 -------- d-----w- C:\$RECYCLE.BIN

2012-12-29 10:13:52 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Local\temp

2012-12-29 10:10:51 -------- d-----w- C:\ComboFix

2012-12-29 00:04:37 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4F1CE8EE-421C-4BF6-B7F6-9EAE549FCB13}\mpengine.dll

2012-12-28 23:44:08 98816 ----a-w- C:\Windows\sed.exe

2012-12-28 23:44:08 256000 ----a-w- C:\Windows\PEV.exe

2012-12-28 23:44:08 208896 ----a-w- C:\Windows\MBR.exe

2012-12-28 18:21:18 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-28 17:28:40 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Local\{2B0291F0-AF97-4EB9-A43E-67BF3B4CF185}

2012-12-28 17:28:26 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-21 21:04:27 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:27 367616 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04:27 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:26 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-11 18:32:16 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-12-14 23:18:06 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18:06 697272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-11-22 03:26:40 3149824 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-11-14 06:11:44 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2012-11-14 06:04:11 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2012-11-14 06:02:49 1494528 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2012-11-14 05:57:46 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2012-11-14 05:57:35 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2012-11-14 05:52:40 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2012-11-14 02:09:22 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-11-14 01:58:15 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-11-14 01:57:37 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2012-11-14 01:49:25 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-11-14 01:48:27 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-11-14 01:44:42 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-11-09 05:45:09 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

2012-11-02 05:59:11 478208 ----a-w- C:\Windows\System32\dpnet.dll

2012-11-02 05:11:31 376832 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dpnet.dll

2012-10-16 08:38:37 135168 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38:34 350208 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39:52 561664 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 17:46:16 362496 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64win.dll

2012-10-04 17:46:15 243200 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64.dll

2012-10-04 17:46:15 13312 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64cpu.dll

2012-10-04 17:45:55 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2012-10-04 17:43:28 16384 ----a-w- C:\Windows\System32\ntvdm64.dll

2012-10-04 17:41:16 424960 ----a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll

2012-10-04 16:47:41 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wow32.dll

2012-10-04 16:47:41 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\KernelBase.dll

2012-10-04 15:21:55 338432 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2012-10-04 14:46:46 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\instnm.exe

2012-10-04 14:46:46 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\setup16.exe

2012-10-04 14:46:44 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2012-10-04 14:46:43 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\user.exe

2012-10-04 14:41:50 6144 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 4608 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3584 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3072 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\Windows\System32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\Windows\System32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\Windows\System32\netevent.dll

2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\Windows\System32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

.

============= FINISH: 11:26:09,06 ===============

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Starta om datorn en gång till. Om problemet kvarstår gör en systemåterställning till en tidigare tidpunkt, helst till den punkt som ComboFix skapade innan den påbörjade förändringarna.

 

För att göra systemåterställningen starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn) och sedan hittar du systemåterställningen här:

Start-menyn - Alla program - Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

 

Kolla om det i mappen C:\ finns en fil som heter ComboFix.txt. Öppna den i så fall, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.

Redigerad av Cecilia
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ja det funkade vid ytterligare en omstart.

 

Det fanns ingen fil under C: med det namnet däremot låg det en i mappen Combofix som stämmer bra med tidpunkten. Den såg dock lite bristfällig ut:

 

ComboFix 12-12-29.02 - 2012-12-29 11:11:34.2.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.14341 [GMT 1:00]

Körs från: C:\Users\Kristofer - 1\Desktop\ComboFix.exe

Kommandoväxlar som använts :: C:\Users\Kristofer - 1\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

 

 

(((((((((((((((((((((((( Filer skapade från 2012-11-28 till 2012-12-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ComboFix 12-12-29.02 - 2012-12-29 13:05:13.3.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.14227 [GMT 1:00]

Körs från: c:\users\Kristofer - 1\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((( Filer skapade från 2012-11-28 till 2012-12-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-12-29 12:07 . 2012-12-29 12:07 -------- d-----w- c:\users\Kristofer\AppData\Local\temp

2012-12-29 12:07 . 2012-12-29 12:07 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-12-29 11:44 . 2012-11-08 17:24 9125352 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{64A55861-DE77-4CF4-8DEB-8462C979BA1D}\mpengine.dll

2012-12-28 18:21 . 2012-11-08 17:24 9125352 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-28 17:28 . 2012-12-28 17:28 -------- d-----w- c:\users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-28 15:15 . 2012-12-28 15:15 2959 ----a-w- c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.js

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 17:11 46080 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:45 367616 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:13 34304 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:13 295424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-03 20:00 . 2012-12-03 20:00 -------- d-----w- c:\users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\dvdcss

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-12-14 23:18 . 2012-08-27 19:28 73656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18 . 2012-08-27 19:28 697272 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-12-11 22:32 . 2012-09-01 11:09 67413224 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-11-28 21:06 . 2012-11-28 21:06 972264 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C6E89082-9D9A-436B-AC74-AA4490D0DCA9}\gapaengine.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-11-27 20:07 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-11-27 20:07 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39 . 2012-11-27 20:07 561664 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 21:44 55296 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 21:44 226816 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 21:44 44032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 21:44 193536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 16:40 . 2012-12-11 18:32 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2012-10-03 17:56 . 2012-11-16 21:44 1914248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 70656 ----a-w- c:\windows\system32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 303104 ----a-w- c:\windows\system32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 246272 ----a-w- c:\windows\system32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 18944 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 216576 ----a-w- c:\windows\system32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42 . 2012-11-16 21:44 569344 ----a-w- c:\windows\system32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 18944 ----a-w- c:\windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 175104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 156672 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07 . 2012-11-16 21:44 45568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2012-10-02 18:15 . 2012-10-02 18:16 972192 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-11-09 17877168]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-21 1475584]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"USB3MON"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe" [2012-03-26 291608]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe" [2012-02-29 56088]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2012-08-06 642216]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-27 35768]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

BankID säkerhetsprogram.lnk - c:\program files (x86)\Personal\bin\Personal.exe [2012-4-17 1333144]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R1 ppldopsy;ppldopsy;c:\windows\system32\drivers\ppldopsy.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-09 160944]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-08-30 128456]

R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-09-12 368896]

R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-01-18 155320]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-29 1255736]

S0 asahci64;asahci64;c:\windows\system32\DRIVERS\asahci64.sys [2012-01-06 49760]

S0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-03-26 19224]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2012-07-28 239616]

S2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-01-23 233328]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-01 13592]

S2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;c:\program files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

S2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;c:\windows\system32\IProsetMonitor.exe [2011-11-09 189608]

S2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-07 161560]

S2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2011-11-07 123320]

S2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2011-11-07 126392]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-07 363800]

S3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2011-11-03 130536]

S3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2011-11-03 395752]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2012-05-14 96896]

S3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-03-26 356632]

S3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-03-26 789272]

.

.

Innehåll i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

.

2012-12-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15]

.

2012-12-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2012-02-10 6463592]

"RtHDVBg_DTS"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2012-02-08 1158248]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\mssecex.exe" [bU]

.

------- Extra genomsökning -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\PCCUJobMgr]

"ImagePath"="\"c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe\" /s \"PCCUJobMgr\" /m \"c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*]

@="?????????????????? v1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*\CLSID]

@="{E23FE9C6-778E-49D4-B537-38FCDE4887D8}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*]

@="?????????????????? v2"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*\CLSID]

@="{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Sluttid: 2012-12-29 13:08:36

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-12-29 12:08

ComboFix2.txt 2012-12-28 23:48

.

Före genomsökningen: 559 703 015 424 byte ledigt

Efter genomsökningen: 559 723 679 744 byte ledigt

.

- - End Of File - - 020D4AAE637F03BC58EE3BEAD4746E4E

 

 

 

Fick även upp följande bifind via Microsoft Security Essentials när jag skulle återaktivera det efter Combofixen.

 

PWS:Win32/Zbot malware was found on your PC

Windows found and removed PWS:Win32/Zbot from your computer. PWS:Win32/Zbot is malware that is designed to steal passwords.

 

Important

 

We strongly recommend that you change all passwords immediately for websites that require a password, especially online banking websites and other sites that store personal info.

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Säger MSE något om vilken fil och mapp den hittar ZBot i?

Men du ska inte byta lösenord från en infekterad dator utan antingen från en frisk dator eller vänta tills den här datorn är ren.

 

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Choose File -knappen och klistrar in följande filnamn i fältet "Filnamn", klicka på Öppna och sedan på Scan it!. Om det kommer upp en fråga om filen ska analyseras om så välj det alternativet. Vänta tills resultatet är klart. Klistra in länken (webbadressen) till resultatet här.

c:\windows\system32\drivers\ppldopsy.sys

 

Kör RogueKiller som du gjorde första gången och klistra in den loggen.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

MSE har enligt sig självt tagit bort den trojanen och jag har raderat allt den ville så kan tyvärr inte se vilken mapp...

 

Fick upp ett nytt fönster att datorn inte kunde hitta den filen när jag skulle scanna med virusscantotal.

 

 

Här kommer Rougkiller:

 

RogueKiller V8.4.1 _x64_ [Dec 28 2012] by Tigzy

mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com

Feedback : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/

Website : http://tigzy.geekstogo.com/roguekiller.php

Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

 

Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version

Started in : Normal mode

User : [Admin rights]

Mode : Scan -- Date : 12/29/2012 15:12:28

 

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

 

¤¤¤ Registry Entries : 2 ¤¤¤

[HJPOL] HKLM\[...]\Services\Microsoft\System : DisableRegistryTools (0) -> FOUND

[HJPOL] HKLM\[...]\Wow6432Node\Services\Microsoft\System : DisableRegistryTools (0) -> FOUND

 

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

 

¤¤¤ Driver : [NOT LOADED] ¤¤¤

 

¤¤¤ Extern Hives: ¤¤¤

-> E:\windows\system32\config\SOFTWARE

-> E:\Documents and Settings\Administratör\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\Default User\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\Kristofer\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT

-> E:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT

 

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤

--> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

 

127.0.0.1 localhost

 

 

¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

 

+++++ PhysicalDrive0: WDC WD10EZEX-00RKKA0 +++++

--- User ---

[MBR] ca59728e3a98146be6fe8bd5bb5199f5

[bSP] c5ca265d97398da1a35aad0dbbb280d6 : Windows 7/8 MBR Code

Partition table:

0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo

1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 953767 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

+++++ PhysicalDrive1: SAMSUNG HD103SJ +++++

--- User ---

[MBR] 63431229979095f84d15f265f8bbd094

[bSP] bbc7d10465252df158fb840619ee3381 : Windows XP MBR Code

Partition table:

0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 953859 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

Finished : << RKreport[5]_S_12292012_02d1512.txt >>

RKreport[1]_S_12282012_02d2106.txt ; RKreport[2]_D_12292012_02d0033.txt ; RKreport[3]_D_12292012_02d0034.txt ; RKreport[4]_S_12292012_02d1507.txt ; RKreport[5]_S_12292012_02d1512.txt

 

 

 

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Eftersom alla antivirusprogram falsklarmar ibland bör man alltid låta en borttagen fil ligga kvar i karantänen tills man vet säkert att det inte är ett falsklarm. Kolla i Loggboken - Administrativa händelser (Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Loggboken) om där finns något om vad MSE hittade.

 

Kör ComboFix igen så får vi se om MSE tog bort den skadliga fil som jag såg i den loggen.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Är inte direkt hemma i Win 7 ännu men vad jag förstod eller kunde hitta så fanns det inget att leta efter där. Filen togs ju bort enligt MSE men vi får se vad du säger nu. Jag vet dock inte med mig att jag skulle raderat loggarna i MSE heller, i vart fall inte under dagen. Men det finns heller inga om jag tittar under historiken där, tyvärr.

 

 

Jag tycker mig fortfarande kunna se en skum mapp som ligger under skapade filer 20121128 - 20121229

 

2012-12-28 15:15 . 2012-12-28 15:15 2959 ----a-w- c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.js

 

 

Combofix:

 

ComboFix 12-12-29.02 - Kristofer 2012-12-29 17:19:21.4.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.14524 [GMT 1:00]

Körs från: c:\users\Kristofer - 1\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((( Filer skapade från 2012-11-28 till 2012-12-29 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-12-29 16:21 . 2012-12-29 16:21 -------- d-----w- c:\users\Kristofer\AppData\Local\temp

2012-12-29 16:21 . 2012-12-29 16:21 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-12-29 12:47 . 2012-11-08 17:24 9125352 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F6CCC760-31EF-4800-9706-5A30334C34DE}\mpengine.dll

2012-12-29 12:47 . 2012-11-08 17:24 9125352 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-28 17:28 . 2012-12-28 17:28 -------- d-----w- c:\users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-28 15:15 . 2012-12-28 15:15 2959 ----a-w- c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.js

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 17:11 46080 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:45 367616 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:13 34304 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04 . 2012-12-16 14:13 295424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-03 20:00 . 2012-12-03 20:00 -------- d-----w- c:\users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\dvdcss

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-12-14 23:18 . 2012-08-27 19:28 73656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18 . 2012-08-27 19:28 697272 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-12-11 22:32 . 2012-09-01 11:09 67413224 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-11-28 21:06 . 2012-11-28 21:06 972264 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C6E89082-9D9A-436B-AC74-AA4490D0DCA9}\gapaengine.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-11-27 20:07 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-11-27 20:07 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39 . 2012-11-27 20:07 561664 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 21:44 55296 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 21:44 226816 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 21:44 44032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 21:44 193536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 16:40 . 2012-12-11 18:32 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2012-10-03 17:56 . 2012-11-16 21:44 1914248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 70656 ----a-w- c:\windows\system32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 303104 ----a-w- c:\windows\system32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 246272 ----a-w- c:\windows\system32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 18944 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2012-10-03 17:44 . 2012-11-16 21:44 216576 ----a-w- c:\windows\system32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42 . 2012-11-16 21:44 569344 ----a-w- c:\windows\system32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 18944 ----a-w- c:\windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 175104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42 . 2012-11-16 21:44 156672 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07 . 2012-11-16 21:44 45568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2012-10-02 18:15 . 2012-10-02 18:16 972192 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-11-09 17877168]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-21 1475584]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"USB3MON"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe" [2012-03-26 291608]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe" [2012-02-29 56088]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2012-08-06 642216]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-27 35768]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

BankID säkerhetsprogram.lnk - c:\program files (x86)\Personal\bin\Personal.exe [2012-4-17 1333144]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R1 ppldopsy;ppldopsy;c:\windows\system32\drivers\ppldopsy.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-09 160944]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-08-30 128456]

R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-09-12 368896]

R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-01-18 155320]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-29 1255736]

S0 asahci64;asahci64;c:\windows\system32\DRIVERS\asahci64.sys [2012-01-06 49760]

S0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-03-26 19224]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2012-07-28 239616]

S2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-01-23 233328]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-01 13592]

S2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;c:\program files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

S2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;c:\windows\system32\IProsetMonitor.exe [2011-11-09 189608]

S2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-07 161560]

S2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2011-11-07 123320]

S2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2011-11-07 126392]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-07 363800]

S3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2011-11-03 130536]

S3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2011-11-03 395752]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2012-05-14 96896]

S3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-03-26 356632]

S3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;c:\windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-03-26 789272]

.

.

Innehåll i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

.

2012-12-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15]

.

2012-12-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2012-02-10 6463592]

"RtHDVBg_DTS"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2012-02-08 1158248]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\mssecex.exe" [bU]

.

------- Extra genomsökning -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\PCCUJobMgr]

"ImagePath"="\"c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe\" /s \"PCCUJobMgr\" /m \"c:\program files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_135_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_135_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_135.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*]

@="?????????????????? v1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*\CLSID]

@="{E23FE9C6-778E-49D4-B537-38FCDE4887D8}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*]

@="?????????????????? v2"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*\CLSID]

@="{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Sluttid: 2012-12-29 17:22:05

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-12-29 16:22

ComboFix2.txt 2012-12-29 12:08

ComboFix3.txt 2012-12-28 23:48

.

Före genomsökningen: 559 081 385 984 byte ledigt

Efter genomsökningen: 559 222 599 680 byte ledigt

.

- - End Of File - - 82884192D04BF1FA27294CDC5477D5F1

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Är inte direkt hemma i Win 7 ännu men vad jag förstod eller kunde hitta så fanns det inget att leta efter där. Filen togs ju bort enligt MSE
Enligt en webbsida skulle MSE skriva i Loggboken vad den hittat och i vilken fil. Filen jag ogillar (ppldopsy.sys) finns fortfarande kvar och då kan det tänkas att MSE bara har tagit bort någon fil från ComboFix karantän, dvs flyttat en redan oskadliggjord fil.

 

Gör en total skanning av datorn med MSE om du inte har gjort det. Skriv ner vilka filer den hittar och i vilka mappar.

 

Starta Anteckningar.

Kopiera alla rader i rutan:

Killall::
FCopy::
c:\windows\system32\drivers\ppldopsy.sys | c:\bad.sys

och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att inga filnamn/sökvägar delas upp på två rader.

Spara filen på Skrivbordet med kodningen ANSI och med namnet CFScript.

 

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.

Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.

Klistra in loggen som kommer ut.

 

Om filen c:\bad.sys finns nu så skanna den på virustotal-sidan enligt tidigare anvisning.

Redigerad av Cecilia
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här kommer vad MSE hittade och tog bort:

 

 

Exploit:Win32/CVE-2011-3402.B

 

Objekt:

 

file:C:\Users\Kristofer- 1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary InternetFiles\Low\Content.IE5\JYCD3SK7\64size_font[1].eot

 

 

 

 

Trojan:Win32/Meredrop

 

Objekt:

file:C:\Qoobox\Quarantine\C\Users\Kristofer- 1\wgsdgsdgdsgsd.exe.vir

 

 

Combofix började efter körningen åter at flimmra och jag var tvungen att bytakonto till admin för att få bort det problemet. Internet lade också av på adminkontot så jag startade om och nu funkar det. Frågan är om jag skall köra Combon som admin istället? Det kanske är det som strular eftersom jag på användarkonto är tvingad att ange administratörslösenordet för att köra programmet. Det är kanske detta som låser Combo så det flimmrar eftersom det startar sig självt vid den automatiska omstarten?

 

 

Combon är återigen inte fullständig men ser ut såhär:

 

ComboFix 12-12-29.02 - 2012-12-30 10:30:19.5.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.16337.12450 [GMT 1:00]

Körs från: C:\Users\Kristofer - 1\Desktop\ComboFix.exe

Kommandoväxlar som använts :: C:\Users\Kristofer - 1\Desktop\CFScript.txt

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {B140BF4E-23BB-4198-90AB-A51A4C60A69C}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {0A215EAA-0581-4E16-AA1B-9E6837E7EC21}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

 

(((((((((((((((((((((((( Filer skapade från 2012-11-28 till 2012-12-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

2012-12-30 09:32:35 . 2012-12-30 09:32:35 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Local\temp

2012-12-30 09:32:35 . 2012-12-30 09:32:35 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Local\temp

2012-12-29 18:17:03 . 2012-11-08 17:24:30 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{53BC700C-B3A5-450B-A9BE-584E74224824}\mpengine.dll

2012-12-29 12:47:33 . 2012-11-08 17:24:30 9125352 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-12-28 17:28:26 . 2012-12-28 17:28:27 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer\AppData\Roaming\Personal

2012-12-28 15:15:54 . 2012-12-28 15:15:54 2959 ----a-w- C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.js

2012-12-21 21:04:27 . 2012-12-16 17:11:22 46080 ----a-w- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:27 . 2012-12-16 14:45:03 367616 ----a-w- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2012-12-21 21:04:27 . 2012-12-16 14:13:20 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 21:04:26 . 2012-12-16 14:13:28 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-03 20:00:49 . 2012-12-03 20:00:49 -------- d-----w- C:\Users\Kristofer - 1\AppData\Roaming\dvdcss

.

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

2012-12-14 23:18:06 . 2012-08-27 19:28:20 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 23:18:06 . 2012-08-27 19:28:20 697272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-12-11 22:32:12 . 2012-09-01 11:09:45 67413224 ----a-w- C:\Windows\system32\MRT.exe

2012-11-28 21:06:04 . 2012-11-28 21:06:12 972264 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C6E89082-9D9A-436B-AC74-AA4490D0DCA9}\gapaengine.dll

2012-10-16 08:38:37 . 2012-11-27 20:07:39 135168 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38:34 . 2012-11-27 20:07:39 350208 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39:52 . 2012-11-27 20:07:39 561664 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17:13 . 2012-11-16 21:44:52 55296 ----a-w- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17:13 . 2012-11-16 21:44:52 226816 ----a-w- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40:31 . 2012-11-16 21:44:52 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40:31 . 2012-11-16 21:44:52 193536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-04 16:40:23 . 2012-12-11 18:32:11 44032 ----a-w- C:\Windows\apppatch\acwow64.dll

2012-10-03 17:56:54 . 2012-11-16 21:44:44 1914248 ----a-w- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44:21 . 2012-11-16 21:44:44 70656 ----a-w- C:\Windows\system32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44:21 . 2012-11-16 21:44:44 303104 ----a-w- C:\Windows\system32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44:17 . 2012-11-16 21:44:44 246272 ----a-w- C:\Windows\system32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44:17 . 2012-11-16 21:44:44 18944 ----a-w- C:\Windows\system32\netevent.dll

2012-10-03 17:44:16 . 2012-11-16 21:44:44 216576 ----a-w- C:\Windows\system32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42:16 . 2012-11-16 21:44:44 569344 ----a-w- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42:24 . 2012-11-16 21:44:44 18944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42:24 . 2012-11-16 21:44:44 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42:23 . 2012-11-16 21:44:44 156672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07:26 . 2012-11-16 21:44:44 45568 ----a-w- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2012-10-02 18:15:54 . 2012-10-02 18:16:04 972192 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

*Not* tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-11-09 10:27:12 17877168]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-21 03:24:51 1475584]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"USB3MON"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe" [2012-03-26 17:14:26 291608]

"IAStorIcon"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe" [2012-02-29 10:43:52 56088]

"StartCCC"="C:\Program Files (x86)\ATI\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2012-08-06 11:44:16 642216]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-27 20:51:36 35768]

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 20:51:26 919008]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 07:04:54 252848]

 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

BankID säkerhetsprogram.lnk - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe [2012-4-17 1333144]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

 

R1 ppldopsy;ppldopsy;C:\Windows\system32\drivers\ppldopsy.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 12:27:14 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-09 10:21:24 160944]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2012-08-30 20:03:48 128456]

R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2012-09-12 19:21:48 368896]

R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-01-18 12:38:28 155320]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 03:24:33 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 03:23:47 31232]

R3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-29 21:03:42 1255736]

S0 asahci64;asahci64;C:\Windows\system32\DRIVERS\asahci64.sys [2012-01-06 08:44:12 49760]

S0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-03-26 17:13:18 19224]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2012-07-28 02:09:44 239616]

S2 DTSAudioSvc;DTSAudioSvc;C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DTSU2PAuSrv64.exe [2012-01-23 14:30:22 233328]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-01 14:29:58 13592]

S2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 20:29:52 628448]

S2 Intel® PROSet Monitoring Service;Intel® PROSet Monitoring Service;C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe [2011-11-09 15:38:06 189608]

S2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-07 15:52:04 161560]

S2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\SymcPCCULaunchSvc.exe [2011-11-07 17:44:48 123320]

S2 PCCUJobMgr;Common Client Job Manager Service;C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.15.96\ccSvcHst.exe [2011-11-07 17:49:23 126392]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-07 15:53:34 363800]

S3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2011-11-03 09:10:42 130536]

S3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2011-11-03 09:10:42 395752]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2012-05-14 06:12:30 96896]

S3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-03-26 17:13:20 356632]

S3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-03-26 17:13:20 789272]

 

 

Innehåll i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

 

2012-12-30 C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15:51 . 2012-11-11 18:15:48]

 

2012-12-30 C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-11 18:15:51 . 2012-11-11 18:15:48]

 

 

--------- X64 Entries -----------

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2012-02-10 06:39:32 6463592]

"RtHDVBg_DTS"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2012-02-08 03:14:24 1158248]

"MSC"="C:\Program Files\Microsoft Security Client\mssecex.exe" [bU]

 

 

Jag har INTE gjort någon scanning med virustotal... Hur går jag vidare? Köra Combofix igen från adminkontot för att försöka göra den fullständig?

Redigerad av No-1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...