Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Mackey

Långasam bärbar Dell-dator 1

Rekommendera Poster

Mackey
Postad (redigerade)

Hej!

 

Jag har ett par bärbara Dell-datorer med ca 5 år på nacken.

Jag börjar med den långsammaste.

 

Jag har rensat och städat datorn med

Avira, Ad-Aware och Advanced SystemCare 5,

men den är ändå långsam på alla de vis.

 

Har jag för mycket skydd eller annat som ligger i bakgrunden i onödan?

Vad bör vara kvar och vad kan jag ta bort?

Vad kan jag välja att starta bara när jag önskar använda det?

 

Bifogar Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

 

Mackey

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:15:42, on 2012-03-31

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\NetWaiting\netwaiting.exe

C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avwsc.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=3070808

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2645238

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=3070808

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://127.0.0.1:4664/&s=c56jAlOjc-Ly8BC3qYnYylmjvAM

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: ZoneAlarm Security Toolbar - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - C:\Program\ZoneAlarm_Security\prxtbZon0.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Security - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - C:\Program\ZoneAlarm_Security\prxtbZon0.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Toolbar - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - C:\Program\ZoneAlarm_Security\prxtbZon0.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [iSW] C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe /icon="hidden"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ModemOnHold] C:\Program\NetWaiting\netwaiting.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program\Digital Line Detect\DLG.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://eforum.idg.se

O15 - Trusted Zone: http://search.idg.se

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187524038234

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.shockwave.com/content/bejeweled2/sis/popcaploader_v10.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: DSBrokerService - Unknown owner - C:\Program\DellSupport\brkrsvc.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ZoneAlarm Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - Unknown owner - C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program\Delade filer\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

 

 

 

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

 

--

End of file - 13532 bytes

Redigerad av Cecilia
Tagit bort log-taggar så att loggen blir läsbar /Cecilia, moderator

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
jannejanne

En enkel åtgärd är att avaktivera Flash i webbläsaren. Kan minska CPU belastning under surfning med 75%.

Dvs ligger du på 50 till 100% med Flash aktivt kommer du ner till ca 20% med Flash inaktiverat.

Och det märks.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

//eforum.idg.se/topic/328604-datorn-ar-langsam-och-seg-vad-ska-jag-gora/page__view__findpost__p__1540061

 

ZoneAlarm Security Toolbar kan vara lämplig att avinstallera pga http://www.systemlookup.com/CLSID/71845-tbZone_dll_tbZon0_dll_tbZon1_dll_tbZon2_dll_prxtbZone_dll_prxtbZon0_dll_prxtbZon1_dll_prxtbZon2_dll.html

 

Samma sak med Browser Address Error Redirector http://www.systemlookup.com/CLSID/19208-GoogleAE_dll_GoogleAFE_dll_GOOGLE_1_DLL_BAE_dll.html

 

Om du nu nödvändigtvis ska använda Advanced SystemCare så verkar det i alla fall väldigt onödigt att det är igång jämnt.

 

O4 - HKCU\..\Run: [ModemOnHold] C:\Program\NetWaiting\netwaiting.exe

Är ett program för uppringt modem. Om du har vanligt bredband så är det onödigt.

 

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

Om du inte använder programmet mycket, är det onödigt att det startar automatiskt.

 

Samma sak med följande:

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Kranis-97
Postad (redigerade)

Windows blir segare och segare hela tiden speciellt XP. Tror att det bästa sättet är att installera om Windows. Du kan stänga av många dolda program i msconfig t.ex. de som näms ovan, (Start>Kör>msconfig>Autostart). Du kan även testa defragmentera hårddisken, men ta backup innan det.

Redigerad av Kranis-97

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mackey
Postad (redigerade)

jannejanne

Hur avaktiverar man Flash i Internet Explorer?

Jag kan inte hitta något sådant val.

 

 

Cecilia

Jag glömde att jag även kört HD Tune, resultatet var något bättre än i den gamla tråden du hänvisar till.

Nu har jag 17,1 ms accesstid (enligt datablad ska Seek Time var 12 ms i snitt och max 22 ms)och Helth är ok.

Så har det varit hela tiden sedan förra långsamtråden, jag får inte bättre data helt enkelt.

Kan det vara hela problemet?

 

Jag kan dölja ZoneAlarm Security Toolbar, men hur avinstallerar jag den.

 

Jag ska ta bort div. automatstartade program och återkommer sedan.

 

 

Kranis-97

Det tar för lång tid att installera om OS, inte själva ominstallationen utan allt runt med program, inställningar, filer, mm.

Jag ska göra ett seriöst försök att få ordning på detta utan ominstallation först.

 

 

Tack så länge.

Jag återkommer med en ny HijakThis-logg när allt är klart.

Maceky

Redigerad av Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Hur är det med "transfer"-rate enligt HD Tune?

 

Vad för något med ZoneAlarm finns det i Kontrollpanelen - Lägg till och ta bort program?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mackey
Postad (redigerade)

Jag skickar med en bild från HDTune, en logg på Helth

 

[log]HD Tune: TOSHIBA MK1637GSX Health

 

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok

(02) Throughput Performance 100 100 0 0 Ok

(03) Spin Up Time 100 100 1 1718 Ok

(04) Start/Stop Count 100 100 0 7884 Ok

(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 0 Ok

(07) Seek Error Rate 100 100 0 0 Ok

(08) Seek Time Performance 100 100 0 0 Ok

(09) Power On Hours Count 90 90 0 4105 Ok

(0A) Spin Retry Count 253 100 0 0 Ok

(0C) Power Cycle Count 100 100 0 7870 Ok

(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 58 Ok

(C1) Load Cycle Count 96 96 0 44606 Ok

(C2) Temperature 100 100 0 458799 Ok

(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok

(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok

(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok

(DC) Disk Shift 100 100 0 95 Ok

(DE) Loaded Hours 91 91 0 3965 Ok

(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok

(E0) Load Friction 100 100 0 0 Ok

(E2) Load-in time 100 100 0 375 Ok

(F0) Head Flying Hours 100 100 0 0 Ok

 

Power On Time : 4105

Health Status : Ok

[/log]

 

och en ny HijackThiss-logg.

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:46:41, on 2012-04-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.exe

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=3070808

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hasselbykalvestahockey.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=3070808

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://127.0.0.1:4664/&s=c56jAlOjc-Ly8BC3qYnYylmjvAM

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: ZoneAlarm Security Toolbar - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - C:\Program\ZoneAlarm_Security\prxtbZon0.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Security - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - C:\Program\ZoneAlarm_Security\prxtbZon0.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Toolbar - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - C:\Program\ZoneAlarm_Security\prxtbZon0.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [iSW] C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe /icon="hidden"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://eforum.idg.se

O15 - Trusted Zone: http://search.idg.se

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1187524038234

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.shockwave.com/content/bejeweled2/sis/popcaploader_v10.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: DSBrokerService - Unknown owner - C:\Program\DellSupport\brkrsvc.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ZoneAlarm Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - Unknown owner - C:\Program\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program\Delade filer\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

 

--

End of file - 11638 bytes

[/log]

 

Edit:

Jag glömde...

Det finns inget annat program att ta bort än ZoneAlarme Free.

 

Mackey

post-43407-0-68016600-1333281732_thumb.png

Redigerad av Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Hårddisken är långsam enligt bilden, du kan jämföra överföringshastigheten (transfer rate) med bilden på http://www.hdtune.com/ och din dator når inte ens upp i hälften. Även om det i din dator sitter en hårddisk som är något långsammare i grunden så är det mycket.

 

Det kan vara lämpligt att kolla hårddiskens överföringsläge om det går att följa denna beskrivning:

Högerklick på Den här datorn - Hantera - Enhetshanteraren - IDE ATA/ATAPI-styrenheter - Primär IDE-kanal - Avancerade inställningar

Vad står det för Aktuellt överföringsläge för hårddisken?

Det ska normalt vara Ultra DMA Mode 5 om det ska gå med full hastighet.

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ

Program-fliken - Hantera tillägg

Vad hittar du där som har med ZoneAlarm att göra?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mackey

Ultra DMA Mode 5

 

ZoneAlarme Free är det enda program som finns på "Läggtill eller ta bort program" som kan tänkas ha med ZoneaAlarme att göra.

 

På den andra långsamma datorn finns ett program som heter ZoneAlarme Security Toolbar.

Är det det man ska ta bort så kan jag ju göra det på den datorn i alla fall?

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Då beror inte långsamheten på att det är felaktig DMA-mod i alla fall.

 

På den andra långsamma datorn finns ett program som heter ZoneAlarme Security Toolbar.

Är det det man ska ta bort så kan jag ju göra det på den datorn i alla fall?

Ja

 

En gång till:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ

Program-fliken - Hantera tillägg

Vad hittar du där som har med ZoneAlarm att göra?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mackey

Sorry, jag läste vad jag trodde du skrev.

 

Det finns två ZoneAllarme Security Toolbar, en som är verktygsfält och en som är webbtillägg.

 

Sedan finns

AltFFControll Class

ZoneAllarme Security Engine och

ZoneAllarme Security Engine Register

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Det finns två ZoneAllarme Security Toolbar, en som är verktygsfält och en som är webbtillägg.
Kan du avinstallera eller inaktivera dem?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mackey

Kan du avinstallera eller inaktivera dem?

Jag kunde inaktivera, inte avinstallera.

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mackey

Då verkar det inte som vi kommer längre.

De program som kan stängas av har jag stängt av.

Hårddiskan är inte snabbare.

Datorn startar snabbare nu, men inte snabbt. Det tar tre minuter cirka.

Ladda program och surfa går mycket bättre nu.

 

Finns det något mer att göra?

 

Mackey

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Du kan se om en avinstallation av ZoneAlarm brandvägg gör att datorn fungerar bättre. Säkerheten med XPs brandvägg blir ju lite sämre, men du får själv bedöma om en något snabbare dator är värt den riskhöjningen. Du kan klistra in en ny HijackThis-log så kan vi se om vi ser något mer.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Flyfisherman
Postad (redigerade)

Du kan se om en avinstallation av ZoneAlarm brandvägg gör att datorn fungerar bättre. Säkerheten med XPs brandvägg blir ju lite sämre, men du får själv bedöma om en något snabbare dator är värt den riskhöjningen.

Apropå ZoneAlarm, nu var det nåt år sedan jag provade denna men avinstallerade den efter ett tag eftersom jag då tyckte att den sög alldeles för mycket resurser på min flera år gamla Dell Latitude D505 laptop med Windows XP.

En seg upplevelse.

Uppgraderade istället min gratis AVG Antivirus till AVG Internet Security (betal version) som har inbyggd brandvägg och det blev stor skillnad på laptopen sedan.

 

ZoneAlarm är kanske bättre idag eller kanske det finns andra brandväggar som fungerar bättre (förutom dom inbyggda i säkerhetspaketen)?

 

Kanske också kontrollera och uppdatera senaste drivrutiner och annat http://www.dell.com/...roductSelection

Redigerad av Flyfisherman

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Läste häromdagen en annan tråd där en person med 100 Mb/s internetanslutning fick upp nedladdningshastigheten från ca 30 till 100 Mb/s genom att avinstallera ZoneAlarm. Visst finns det andra gratis fristående brandväggar, men jag vet inte om de påverkar datorns prestanda, t ex http://www.online-armor.com/products-online-armor-free.php

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...