Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Installera om Windows 7/Återställ till fabriksinställningar (Asus laptop)


Erik842

Recommended Posts

Det gäller en Asus laptop som bara är ca 5 månader gammal. På något sätt verkar det ha kommit in virus eller liknande som inte antivirus-programmet kan ta bort. "Uforskaren avslutas" när man navigerar mellan mappar.

 

När jag går in i Återställning -> Avancerad återställningsmetod under Kontrollpanelen, kommer 2 alternativ upp:

 

1) Återställ m h a systemavbildning

2) Installera om Windows (kräver installationsskiva)

 

Alltså inget om att återställa till fabriksinställningarna. Bägge av alternativen ovan kräver skiva. Jag gjorde en skiva med systemavbildning när laptopen köpten, men den kan inte datorn läsa av ifrån.

 

Så jag undrar nu hur jag kan gå till väga, finns det något annat sätt än de ovan? Ska jag t.ex. försöka få tag på en Win 7 Boot-skiva? Då måste man ju tyvärr ordna med alla drivers manuellt

 

Tacksam för hjälp!

Link to comment
Share on other sites

Innan du försöker göra en sådan återställning, kan du alltid försöka att se om du har något "främmande" i datorn.

 

Läs här och försök att följa dom åtgärder som är listade, så är möjligheten stor att du får en början på hjälp med ditt problem.

Link to comment
Share on other sites

Tack! Här kommer det

 

 

.

DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSAMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16421 BrowserJavaVersion: 1.6.0_26

Run by Birgitta at 15:49:25 on 2012-01-04

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.6056.4497 [GMT 1:00]

.

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\FBAgent.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\StikyNot.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\aprp.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://asus.msn.com

uDefault_Page_URL = hxxp://asus.msn.com

mStart Page = hxxp://asus.msn.com

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

BHO: CIESpeechBHO Class: {8d10f6c4-0e01-4bd4-8601-11ac1fdf8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

BHO: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Dictionary Compression sdch: {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

mRun: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

mRun: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

mRun: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

mRun: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

mRun: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

mRun: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

mRun: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

mRun: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

mRun: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

mRun: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

mRun: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\ASUSVI~1.LNK - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\FANCYS~1.LNK - C:\Windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_C4A2FC3E3722966204FDD8.exe

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: E&xportera till Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

IE: {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254

TCP: Interfaces\{0466DBF1-4ED5-4605-A197-04AD169BE8F9} : DhcpNameServer = 192.168.1.254

Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}

{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}

{8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126}

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}

{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}

mRun-x64: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

mRun-x64: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

mRun-x64: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

mRun-x64: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

mRun-x64: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

mRun-x64: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

mRun-x64: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

mRun-x64: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

mRun-x64: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

mRun-x64: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

mRun-x64: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

mRun-x64: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun-x64: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

mRun-x64: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

AppInit_DLLs-X64: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

SEH-X64: {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}: Groove GFS Stub Execution Hook

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - C:\Users\Birgitta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a4ka3kbv.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://aftonbladet.se/

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 nvpciflt;nvpciflt;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [?]

R1 aswSnx;aswSnx;C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys --> C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [?]

R1 aswSP;aswSP;C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys --> C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [?]

R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2010-7-26 17024]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [?]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [?]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-6-6 64952]

R2 AFBAgent;AFBAgent;"C:\Windows\system32\FBAgent.exe" --> C:\Windows\system32\FBAgent.exe [?]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64;C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-7-3 15416]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys --> C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [?]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;\??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys --> C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [?]

R2 Atheros Bt&Wlan Coex Agent;Atheros Bt&Wlan Coex Agent;C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [2011-3-13 138400]

R2 AtherosSvc;AtherosSvc;C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe [2011-3-13 74912]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-6-21 2009704]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [?]

R2 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor;C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2010-4-17 134928]

R3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_flt.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [?]

R3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;C:\Windows\system32\drivers\btath_a2dp.sys --> C:\Windows\system32\drivers\btath_a2dp.sys [?]

R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_bus.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_bus.sys [?]

R3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_hcrp.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_hcrp.sys [?]

R3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [?]

R3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_rcp.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_rcp.sys [?]

R3 BtFilter;BtFilter;C:\Windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys [?]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio;C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [?]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [?]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [?]

S2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2011-12-4 44768]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-3-31 135664]

S3 fssfltr;fssfltr;C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [?]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-9-23 1493352]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [?]

S3 RSUSBVSTOR;RtsUVStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:\Windows\system32\Drivers\RtsUVStor.sys --> C:\Windows\system32\Drivers\RtsUVStor.sys [?]

S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [?]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys --> C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [?]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys --> C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [?]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe --> C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [?]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-23 57184]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-01-04 14:49:00 69000 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{4CFBB650-CD63-4035-B73F-1AE665B3B064}\offreg.dll

2012-01-03 22:24:29 8822856 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{4CFBB650-CD63-4035-B73F-1AE665B3B064}\mpengine.dll

2012-01-03 22:24:10 43520 ----a-w- C:\Windows\System32\csrsrv.dll

2012-01-03 22:24:08 723456 ----a-w- C:\Windows\System32\EncDec.dll

2012-01-03 22:24:08 3145216 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-01-03 22:24:07 534528 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\EncDec.dll

2012-01-03 22:24:04 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

2012-01-03 22:24:04 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-01-04 14:47:19 45056 ----a-w- C:\Windows\System32\acovcnt.exe

2011-11-15 13:29:56 270720 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe

2011-11-04 01:53:39 2309120 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2011-11-04 01:44:47 1390080 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2011-11-04 01:44:21 1493504 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2011-11-04 01:34:43 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2011-11-03 22:47:42 1798144 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll

2011-11-03 22:40:21 1427456 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2011-11-03 22:39:47 1127424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2011-11-03 22:31:57 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

.

============= FINISH: 15:51:07,06 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget skadligt i loggen. Men du har en gammal Java-version installerad vilket gör det lätt för en hackad webbsida att infektera datorn. Det är lite förvånande eftersom Javas uppdateringsprogram ser ut att starta automatiskt när du startar datorn. Får du inte upp någon fråga om att uppdatera Java.

 

Fungerar Avast som den ska?

 

"Uforskaren avslutas" när man navigerar mellan mappar.
Är det det enda problemet du märker med datorn?

Hur länge har det varit så?

Link to comment
Share on other sites

Det stämmer precis. Det har frågats om uppdatering av Java under en tid nu. Jag uppdaterade det tyvärr först nu. Insåg dess funktion nu när du förklarade.

 

Problemet med "Utforskaren avslutas" har börjat senaste veckan.

 

När Avast kör scan är det en mapp som den inte kan scanna. Där i ligger ett hundratal filer. Två exemepel: C:\HiddenBootMount\Ghost\SPASS.exe och C:\HiddenBootMount\Windows\System32

 

Namnet på mappen är väl ett tecken på att något har smittat via webben. Kan man på något sätt ta bort dem? Eller är det bättre att rena datorn helt, och hur kan jag gå tillväga då?

Link to comment
Share on other sites

Det låter inte särskilt sannolikt att något skadligt skulle skapa en mapp som heter HiddenBootMount.

 

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

C:\HiddenBootMount\Ghost\SPASS.exe

 

Du har installerat ett antal uppdateringar från Windows Update sedan jul:

RP72: 2011-12-27 18:20:20 - Windows Update

RP73: 2011-12-30 22:45:22 - Windows Update

RP74: 2012-01-03 19:38:22 - Windows Update

RP75: 2012-01-03 23:23:52 - Windows Update

RP76: 2012-01-04 12:15:56 - Windows Update

Du skulle kunna pröva med försöka få fram de uppdateringar som gjordes den 30 december och avinstallera dessa.

Något annat du vet att du installerade strax innan problemet med Utforskaren började?

Link to comment
Share on other sites

Ok, det lät ändå positivt!

 

De flesta exe-filer kunde inte köras på den sidan. Nu klistrade jag in C:\HiddenBootMount\Sources\Recovery\StartRep

 

Det står att samma fil kördes i november. Resultatet:

 

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=6dcbd75350261f66c880e40858fcbf961c50007d1a9e8bbe7a70fbb2e621948a-1320590567#

 

I mappen såg det inte ut att vara något jättekonstigt. Det var bl a tomma mappar för videos, musik. Vissa av dem hade senast-ändrad-datum år 2009, vilket är skumt.

 

För uppdateringen som gjordes 30/12 står det:

 

Definition Update for Windows Defender - KB915597 (Definition 1.117.1973.0)

 

Installationsdatum: ‎2011-‎12-‎30 22:46

 

Installationsstatus: Slutfördes

 

Uppdateringens typ: Viktig

 

Install this update to revise the definition files used to detect spyware and other potentially unwanted software. Once you have installed this item, it cannot be removed.

 

Mer information:

http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/about/overview.mspx

 

Den finns dock inte med i listan av installerade uppdateringar, där man kan ta bort dem, bara i uppdateringshistoriken. Jag har inte installerat något övrigt på datorn den senaste tiden.

 

Kan det alltså vara Windows-uppdateringar som orsakar problem?

Link to comment
Share on other sites

HiddenBootMount verkar vara en normal mapp och inget skadligt.

 

Uppdateringar till Windows Defender lär inte ställa till med att Utforskaren slutar fungera, däremot kan man ju tänka sig att andra Windows-uppdateringar orsakar det liksom installation/avinstallation av program som används för att visa tumnaglar av filer i Utforskaren.

 

Har något annat än uppdateringar till Windows Defender installerats vid de nämnda tillfällena?

Link to comment
Share on other sites

Tack för all hjälp så här långt. Jag har tittat om några program har tillkommit den senaste tiden, och jag kan varken se eller minnas att det har installerats några andra uppdateringar utöver Avast och Firefox med tillägg.

 

Fortfarande kommer "Utforskaren har slutat fungera, utforskaren startas om" upp och man blir utkastad från mappen man är i. Det verkar vara andra med Windows 7 som har haft samma problem, när man googlar på saken. Ett fåtal verkar ha löst det, men på olika sätt. I denna tråd finns det två olika lösningar: https://www.flashback.org/t945234p2

En av stängde av dem stängde av 3 st shellextensions på sin Asus med shellexview från. Kanske är värt att pröva det.

Link to comment
Share on other sites

Nu har problemet med Utforskaren försvunnit :) Det var tydligen ett av de försinstallerade programmen från Asus som ställde till det. ASUS Webstorage hette det. Fick tipset från en annan ASUS-ägare. Jag förstår inte varför det börjar krångla några månader efter köp, men det kanske är någon uppdatering som har förändrat något.

 

Mappen med HiddenBootMount går fortfarande inte att scanna. Är det bara att bortse ifrån det? Virustotal kunde ju inte heller öppna den.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Om du även har ASUS Browser Configuration Utility så avinstallera denna. Tillför absolut ingenting, däremot är den startad som en tjänst och då har man en extra process körande.

BCU.exe

 

Det är ett 3:e partsprogram som ASUS av någon outgrundlig anledning skickar med på vissa av sina maskiner och på Driver and Utilty skivan som följer med en del nya moderkort.

Tror att detta har att göra med ASUS Webstorage - helt värdelöst.

 

Detta har jag kollat upp på ASUStek där jag fick svar på detta.

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...