Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Översättning Latin. Memento mori...


Chrille Krokodil

Recommended Posts

Chrille Krokodil

Hej!

 

Skulle vara tacksam ifall jag skulle kunna få en korrekt grammatisk översättning på latin på följande text:

"Kom ihåg din dödlighet, uppskatta livet"

 

Det jag har kommit fram till själv är i stil med "Memento mori diligo vivere" men jag antar nog att jag är helt ute och cyklar...

 

Tacksam för den hjälp man kan få :)

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Kom ihåg att du är dödlig och uppskatta livet.

Memento te mortalem esse et cole vitam.

 

1. Memento te mortalem esse, som exakt betyder att man ska komma ihåg att man är dödlig, är bättre än memento mori eftersom memento mori ordagrant betyder "kom ihåg att dö". 2. Att ersätta "och" med komma är inte lyckat i denna uppmaning där det första (ihågkommandet) ska leda till det andra (uppskattandet). 3. Cole är imperativformen av colere, som betyder vårda, odla, respektera, vörda. Det är det verb som ligger närmast "uppskatta" i uttrycket "uppskatta livet". (Ackusativobjektet "vitam" betyder förstås "livet".)

 

Diligo, som du antagligen fått fram med någon automatisk översättare, betyder "jag älskar". Det är inte ofta dylika översättningar betyder något men din produkt har faktiskt en mening. Memento mori diligo vivere = Kom ihåg att dö jag älskar att leva. Är det gooogle översättning som värpt fram det?

Link to comment
Share on other sites

Chrille Krokodil

Hej tack för svaret:)

 

"Memento mori" kollade jag upp i wikipedia, det var en variant på "Memento te mortalem esse" enligt dom.

"Diligo vivere" var något jag själv försökte klistra ihop eftersom jag ville ha en lite längre text.

Diligo tyckte jag var ett bättre ord än amor då dom har lite olika innebörd så som jag förstod.

 

Jag kollade också förstås på google translate men förstod att det inte direkt stämmer till 100%... Därför vände jag mig till dig som kan det på riktigt:)

Har du något annat bra förslag till en liknande text med ungefär dom orden i, gärna med diligo som sista ord?

 

(Har du en korrekt översättning på "totus pro ego diligo")

 

Uppskattar din hjälp:)

Tack på förhand

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte vitsen med att begära en korrekt översättning av något som uppenbarligen är skapat av någon som inte kan latin. "totus pro ego diligo" är ingen latinsk mening utan framplockade ord, som inte betyder något tillsammans. Totus = hel (i maskulinum nominativ, dvs. den form du hittar i ett lexikon.) Pro betyder "för" eller "i stället för" eller "i överensstämmelse med" och är en preposition som ska åtföljas av ett substantiv eller ett pronomen i ablativ. Ett sådant saknas i din "mening". Ego betyder jag, jag, dvs. ordet jag är betonat. Diligo betyder, som jag skrev i mitt förra svar, "jag älskar". (Amor betyder kärlek och är följaktligen ingen synonym till diligo.)

 

Trots att jag var så tydlig jag kunde i det svaret har du uppenbarligen inte förstått vad jag har skrivit eller så har du inte läst det ordentligt. Jag har aldrig påstått att Memento mori, som mycket riktigt är en variant av Memento te mortalem esse, skulle vara fel. Däremot skrev jag att det senare är bättre i din mening eftersom memento mori kan tolkas bokstavligt som "kom ihåg att dö", med andra ord Glöm inte bort att dö!

 

Att jag frågade om din egen produkt var framvärpt av google berodde på att resultatet var dåligt, som det mesta som automatiska översättare producerar. Det var däremot begripligt även om man inte uttrycker sig så på latin eftersom det är grammatiskt fel att använda en infinitiv som ackusativobjekt. Man säger amo vitam (jag älskar livet) för "jag älskar att leva". Diligo betyder jag tycker om eller jag älskar och används om ens kärlek, högaktning och respekt för främst familjemedlemmar men även andra personer. Om du vill ha just jag-formen diligo så får du själv hitta på en svensk mening med jag älskar. I den mening du ville ha översatt passar det definitivt inte.

 

Visst kan man använda både det dubbeltydiga memento mori och själva verbet diligere i stället för colere i din mening men då skriver man imperativen "dilige". Dilige kan också översätta "uppskatta" i betydelsen respektera, vörda. Här är mina slutgiltiga översättningar av din mening med verbet dilige sist, enligt ditt önskemål.

Kom ihåg att du är dödlig och uppskatta livet.

1. Memento te mortalem esse et cole vitam.

2. Memento te mortalem esse et vitam dilige.

3. Memento mori et vitam dilige.

 

Jag undanber mig fler hem- eller googlesnickringar. Det är inget nöje att behöva se sådana. Man kan inte tillverka meningar på latin utan att kunna det språkets grammatik. Verb- och substantivböjningar går ju i och för sig att hitta på nätet för ett så populärt språk som latin så allt behöver man ju inte kunna utantill och om frågeställare vill skapa egna meningar bör de utnyttja den grammatikhjälpen.

Link to comment
Share on other sites

Chrille Krokodil

Tack för hjälpen.

Inga flera google översättningar för min del:)

Grymt snällt att du tog dig tid att svara.

Mvh Christer

Link to comment
Share on other sites

Lite tillägg bara, att kolla upp en sådan här sak på wikipedia, är kanske inte så lyckat, eftersom det är vanliga människor som skriver in info där,

Och vem som helst kan när som helst redigera vad som helt, så det går inte att lita helt på allt som skrivs.

Skriver någon in fel info som ingen verifierar, så blir det att stå fel.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Hej i tråden... jag har läst ovan att det latinska verbet "colere" sägs betyda "vårda, odla, respektera, vörda"... jag undrar varifrån denna översättning härstammar, eftersom den engelska översättningen på hemsidan The Latin Dictionary sägs vara "to till; farm; cultivate; worship", vilket väl till svenskan lämpligen bäst översättes med "to till=preparera mark för odling, farm=bruka, odla, cultivate=kultivera, utveckla, förädla, och worship=vörda.

 

Således pekar ju härstamningen på det latinska verbet företrädesvis på en användning inom jordbruket, vilket väl inte helt klart framgår av begreppen "vårda" och "respektera"?

Link to comment
Share on other sites

Latin är ett språk med ganska få ord. Ett latinskt ord, vare sig det är ett verb eller ett abstrakt substantiv, har ofta flera betydelser. I mitt latin-svenska lexikon står det om colo, colere att det betyder odla, sköta. Sedan står det bl a följande:

1. eg(entlig betydelse) a. om jord odla, bruka, bearbeta b. om växt, frukt odla, uppdraga c. bebo, intr. [vara] bo[fast]

 

2. i vidare bem(ärkelse) i allm(änhet) a. sköta, vårda b. andligen vårda, utbilda, förädla c. i handling skydda, vårda, omhulda, draga försorg om d. vörda, dyrka, tillbedja (om gudar), helighålla (om tempel), spec. fira, hålla (religiös) fest e. hedra, hålla i ära, ära, högakta, älska, tjäna, hylla, visa ngn uppmärksamhet (t ex gäster, släktingar).

 

Som du ser används detta verb i olika betydelser,både konkreta och abstrakta. Adjektivet cultus (bildat av detta verb) betyder konkret: odlad, brukad, bearbetad och abstrakt betyder cultus vårdat om språk och stil. Om en människa betyder det bildad och kultiverad.

Link to comment
Share on other sites

Aha...tack för snabbt svar... o.k. ... tittar man runt på Internet kan man lätt få den generella uppfattningen att Latinets ordförråd jämfört med den klassiska Grekiskans ordförråd är i storleksordningen 1:10, d.v.s. den klassiska Grekiskan har/hade ungefär tio gånger så många ord som Latinet, och en följdundring blir då såklart varför ordet "kultur" härstammar från ett Latinskt verb, då det vid en ytlig betraktelse verkar som att den grekiska "kulturen" hade en omfångsrikare vokabulär, och således borde kunna erbjuda en äldre och mindre  förgrenad betydelse av en ursprungligare förlaga till Latinets "colere"... en annan vinkel kommer dock från en synpunkt jag läst på internet att det latinska "colere" skulle härstamma från ett indoeuropeiskt rotord "kwel"=turn, move around,, vilket ord således givit upphov till det engelska ordet "wheel" ... är detta en fråga som verkar rimlig angående en ev. grundligare genomlysning av den etymologiska grunden för ordet "kultur"?

Link to comment
Share on other sites

Det är riktigt att den klassiska grekiskans ordförråd var betydligt större än latinets, speciellt när det gällde abstrakta begrepp. Cicero och andra bildade romare stoppade ofta in grekiska ord i sina brev och andra skrifter, eftersom det inte fanns ett likvärdigt latinskt ord för den nyans de ville uttrycka.

 

Men just ordet kultur kommer fån det latinska ordet cultura, bildning, odling. Kultur och bildning i det antika Grekland hette παιδεία (paideia) vilket inte har med jordbruk att göra utan enbart betyder bildning och uppfostran. Det står litet om det ordet i svenska Vikipedia, att paideia kombinerat med ἐγκύκλιος, enkýklios paideia blev encyklopedi, ungefär "rundad kunskap", fullständig (ut)bildning.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Paideia

Link to comment
Share on other sites

Aha...mycket intressant...i så fall verkar det som att jag hittat fram till själva delningspunkten mellan en hel massa varandra särskiljande tolkningar av ordens innebörd, ity att vissa nutida flertydiga ord, typ ordet "kultur" och/eller "kult", kan finna sin härstamning dels i en äldre mer ursprunglig och mer jordnära verklighetsförankring genom verbet "colere" eller t.o.m. "colo", men samtidigt också kan tolkas som att det finner sin temporalt sett något ytligare grund i Latinets "cultura" ett ord vilket i sig inbegriper de relativt sett abstrakta tolkningarna i form av begreppen "odling" och "bildning", eftersom begreppet "bildning" i sig kan kopplas till Grekiskans "paideia"=uppfostran, utbildning... (vilket i sin tur antyder en koppling till Platon's idévärld, vilken var/är perfekt och fulländad...)

...en djupare och samtidigt mer jordnära verklighetskontakt för ordet "kultur" får man å andra sidan när man härleder det först till det Latinska ordet "colere", därefter till det likaledes Latinska ordet  "colo", vilket i sin tur kan härledas tillbaks till det protoindoeuropeiska ordet "kwel", med allt vad detta innebär av tidsskillnader mellan ordets skilda innebörder och deras uppträdande på den historiska scenen givet att ordet "kwel" dels kan kopplas till både en tidigt uppträdande variant beskrivande en stationär roterande rörelse typ krukmakarhjul och/eller sädeskvarnhjul, och dels en senare variant beskrivande en rörlig roterande rörelse typ vagnshjul...

 

Så...att ett protoindoeuropeiskt ord som beskriver en ännu jordnära förståelig företeelse, t.ex. att mala säd med hjälp av ett "kvarnhjul" kan övergå i en Latinsk form, vilken i sig influeras av ett Grekiskt inflytande från Platons idévärld via det Grekiska språket, gör således att ett ord som "kultur" kan begripas på åtminstone tre olika sätt, och alla är lika sanna...ordförståelse via ordböcker/encyklopedier har sannerligen ingen enkel historia att erbjuda, även om en cirkelrundad kunskap vid en ytlig betraktelse kan förefalla enkel att begripa sig på... en spiralformad kunskapsbild verkar vara bättre anpassad till dagens värld, IMO...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...