Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Reinfektion av virus


frasse67

Recommended Posts

Hej. Jag har en huvuddator som har ett par år på nacken (ca 6år) . Har varit en del problem senste tiden. Går trögt. Använder antivir. Denna verkar dock ej ha scannat sedan ca 2v. Vet ej varför. Sedan igår kan jag ej använda min webbrowser. Dock kan jag skicka och ta emot mail. Inget fel på uppkopplingen. Får dock info att brandväggen blockerar vid olika portar. Kan således ej komma ut på internet. Jag är huvudadministratör och gick över till annan familjemedlems konto och kunde då komma ut på internet. Har en logg att skicka. Sitter dock ej vid hemdatorn för tillfället. Behöver få detta att fungera. Ska sedan säkra info på ext hårddisk och så småningom kassera datorn.

Link to comment
Share on other sites

Om datorn ska kasseras verkar det vara onödigt att lägga tid på att få ordning på den. Det gör ju inget om det finns skadliga filer i den om det bara gäller att kopiera dina egna viktiga filer till en extern hårddisk.

Link to comment
Share on other sites

Klistrar in den intressanta delen av loggen så den blir lättillgänglig.

C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\dwm.exe

[DETECTION] Contains a recognition pattern of the (harmful) BDS/Gbot.fkv.34 back-door program

C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\dwmu.exe

[DETECTION] Is the TR/Kazy.22644.6 Trojan

C:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temp\csrss.exe

[DETECTION] Is the TR/Kazy.23438 Trojan

C:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temp\ns16.exe

[DETECTION] Is the TR/Crypt.EPACK.Gen2 Trojan

C:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temp\tasks\SCSetup.exe

[0] Archive type: 7-Zip SFX (self extracting)

[DETECTION] Is the TR/FraudPack.cswk Trojan

--> explorer.exe

[DETECTION] Is the TR/FraudPack.cswk.1 Trojan

C:\System Volume Information\_restore{66C1E9C7-A534-4068-B6DD-88CDC11E18B5}\RP488\A0058502.exe

[DETECTION] Is the TR/Crypt.EPACK.Gen2 Trojan

C:\System Volume Information\_restore{66C1E9C7-A534-4068-B6DD-88CDC11E18B5}\RP491\A0058592.exe

[DETECTION] Contains a recognition pattern of the (harmful) BDS/Gbot.fkv.34 back-door program

Begin scan in 'F:\' <434101>

 

Beginning disinfection:

C:\System Volume Information\_restore{66C1E9C7-A534-4068-B6DD-88CDC11E18B5}\RP491\A0058592.exe

[DETECTION] Contains a recognition pattern of the (harmful) BDS/Gbot.fkv.34 back-door program

[NOTE] The file was moved to the quarantine directory under the name '4d75f7e5.qua'.

C:\System Volume Information\_restore{66C1E9C7-A534-4068-B6DD-88CDC11E18B5}\RP488\A0058502.exe

[DETECTION] Is the TR/Crypt.EPACK.Gen2 Trojan

[NOTE] The file was moved to the quarantine directory under the name '55e2d843.qua'.

C:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temp\tasks\SCSetup.exe

[DETECTION] Is the TR/FraudPack.cswk Trojan

[NOTE] The file was moved to the quarantine directory under the name '079e82be.qua'.

C:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temp\ns16.exe

[DETECTION] Is the TR/Crypt.EPACK.Gen2 Trojan

[NOTE] The file was moved to the quarantine directory under the name '618bcdac.qua'.

C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\dwmu.exe

[DETECTION] Is the TR/Kazy.22644.6 Trojan

[NOTE] The file was moved to the quarantine directory under the name '244be08e.qua'.

C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\dwm.exe

[DETECTION] Contains a recognition pattern of the (harmful) BDS/Gbot.fkv.34 back-door program

[NOTE] The file was moved to the quarantine directory under the name '5b50d2ef.qua'.

C:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temp\csrss.exe

[DETECTION] Is the TR/Kazy.23438 Trojan

[NOTE] The registration entry <HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load> was removed successfully.

[NOTE] The file was moved to the quarantine directory under the name '17effea5.qua'.

Link to comment
Share on other sites

.

DDS (Ver_11-05-19.01) - NTFSx86

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Run by Oscar at 18:42:05 on 2011-05-23

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.510.146 [GMT 2:00]

.

AV: AntiVir Desktop *Enabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

svchost.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Windows Internet Name Service\wins.exe

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Windows Internet Name Service\wins.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program\Net iD\iid.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

"C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe"

"C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe"

C:\Documents and Settings\Oscar\Skrivbord\dds.scr

C:\WINDOWS\system32\WSCRIPT.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/webhp?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8

mSearch Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

mStart Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

mSearch Bar = hxxp://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q=

uInternet Connection Wizard,ShellNext = "c:\program\outlook express\msimn.exe"

uURLSearchHooks: H - No File

uURLSearchHooks: N/A: {00a6faf6-072e-44cf-8957-5838f569a31d} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL

BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO: {00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL

BHO: mwsBar BHO: {07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: ValueableShoppingTips: {23d8cef2-22ad-acf7-e51b-32f178591368} - c:\program\valueableshoppingtips\ValueableShoppingTips.dll

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\documents and settings\all users\application data\real\realplayer\browserrecordplugin\ie\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: Conduit Engine: {30f9b915-b755-4826-820b-08fba6bd249d} - c:\program\conduitengine\ConduitEngin0.dll

BHO: revenuebuster browser enhancer: {835e1e64-89d4-2750-626c-67ddb1b75b12} - c:\windows\system32\ecvthpthfjlmykv.dll

BHO: lightspeedincome: {8c129b13-17ac-a6eb-6a44-23d4da589da3} - c:\windows\system32\5b977abc.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

BHO: MegaSwellAdsForYou: {b8afa6f8-90af-2466-c153-04043912ffbc} - c:\program\megaswelladsforyou\MegaSwellAdsForYou.dll

BHO: uTorrentBar Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - c:\program\utorrentbar\tbuTo1.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Mirar: {599fb2fa-cc1f-4796-a20a-b7684784a472} - c:\windows\system32\winea78.dll

TB: uTorrentBar Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - c:\program\utorrentbar\tbuTo1.dll

TB: Conduit Engine: {30f9b915-b755-4826-820b-08fba6bd249d} - c:\program\conduitengine\ConduitEngin0.dll

TB: My Web Search: {07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

uRun: [MSMSGS] "c:\program\messenger\msmsgs.exe" /background

uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"http://www.spele.nl/game/rollende_knikker/snoeprol.html"

mRun: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

mRun: [startCCC] "c:\program\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [updReg] c:\windows\UpdReg.EXE

mRun: [CanonSolutionMenu] c:\program\canon\solutionmenu\CNSLMAIN.exe /logon

mRun: [CanonMyPrinter] c:\program\canon\myprinter\BJMyPrt.exe /logon

mRun: [sSBkgdUpdate] "c:\program\delade filer\scansoft shared\ssbkgdupdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

mRun: [OpwareSE4] "c:\program\scansoft\omnipagese4\OpwareSE4.exe"

mRun: [avgnt] "c:\program\avira\antivir desktop\avgnt.exe" /min

mRun: [HP Software Update] c:\program\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [AppleSyncNotifier] c:\program\delade filer\apple\mobile device support\AppleSyncNotifier.exe

mRun: [Net iD] "c:\program\net id\iid.exe"

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [TkBellExe] "c:\program\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program\itunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "c:\program\mywebs~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

mRun: [MyWebSearch Email Plugin] c:\program\mywebs~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\hpdigi~1.lnk - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~3\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~3\office11\REFIEBAR.DLL

DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} - hxxp://office.microsoft.com/sites/production/ieawsdc32.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1241614017984

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1241614073953

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} - hxxps://mail.sll.se/dwa8W.cab

DPF: {C7DB51B4-BCF7-4923-8874-7F1A0DC92277} - hxxp://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc4.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 avgio;avgio;c:\program\avira\antivir desktop\avgio.sys [2009-5-8 11608]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program\avira\antivir desktop\sched.exe [2009-5-8 136360]

R2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard;c:\program\avira\antivir desktop\avguard.exe [2009-5-8 269480]

R2 Application Policy Service;Application Policy Service;c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\application data\application policy service\svchost.exe [2011-5-9 1459712]

R2 avgntflt;avgntflt;c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys [2009-5-8 61960]

R2 emaudsv;E-MU Audio Service;c:\windows\system32\emaudsv.exe [2006-11-20 10240]

R2 Windows Internet Name Service;Windows Internet Name Service;c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\application data\windows internet name service\wins.exe [2011-5-9 1586688]

R3 emusba10;E-MU USB-Audio 1.0 Driver;c:\windows\system32\drivers\emusba10.sys [2006-11-20 142208]

S1 SASDIFSV;SASDIFSV;\??\c:\program\superantispyware\sasdifsv.sys --> c:\program\superantispyware\SASDIFSV.SYS [?]

S1 SASKUTIL;SASKUTIL;\??\c:\program\superantispyware\saskutil.sys --> c:\program\superantispyware\SASKUTIL.SYS [?]

S2 gupdate1ca8fc3af2e0e4a;Tjänsten Google Update (gupdate1ca8fc3af2e0e4a);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-7 133104]

S2 MyWebSearchService;My Web Search Service;c:\program\mywebs~1\bar\1.bin\mwssvc.exe [2011-5-9 34320]

S3 gupdatem;Tjänsten Google Update (gupdatem);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-7 133104]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-05-21 09:59:04 -------- d-----w- C:\Jonas Musik

2011-05-18 21:35:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\oscar\application data\BeatportDownloader.EE670286545758FAB4A69D4439CF6054F83E0AC2.1

2011-05-18 19:13:08 -------- d-----w- c:\program\delade filer\Wise Installation Wizard

2011-05-17 15:20:16 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-05-09 17:57:06 38320 ----a-w- c:\windows\system32\f3PSSavr.scr

2011-05-09 17:57:03 -------- d-----w- c:\program\MyWebSearch

2011-05-09 17:56:51 -------- d-----w- c:\program\FunWebProducts

2011-05-01 20:02:48 -------- d-----w- c:\program\Cycling '74

2011-04-30 21:42:22 -------- d-----w- c:\program\iPod

2011-04-30 21:38:27 -------- d-----w- c:\program\Bonjour

2011-04-30 21:35:34 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin7.dll

2011-04-30 21:35:34 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin6.dll

2011-04-30 21:35:34 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin5.dll

2011-04-30 21:35:34 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin4.dll

2011-04-30 21:35:34 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin3.dll

2011-04-30 21:35:34 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin2.dll

2011-04-30 21:35:34 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2011-04-06 14:20:16 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2011-04-06 14:20:16 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

2011-03-07 05:33:37 692736 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2011-03-04 06:36:56 420864 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2011-03-03 13:53:40 1857920 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-02-22 23:07:46 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-02-22 23:07:45 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-02-22 23:07:45 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-12-21 21:30:31 58794264 ----a-w- c:\program\avira_antivir_personal_en.exe

2010-11-18 19:54:37 3023984 ----a-w- c:\program\UsenetNLSetup_1.18.exe

2010-10-11 19:43:37 567808 ----a-w- c:\program\googleupdatesetup.exe

2010-09-10 14:58:00 3389035 ----a-w- c:\program\eMule0.50a-Installer.exe

2010-05-04 16:29:12 77738888 ----a-w- c:\program\ExcelViewer.exe

2010-04-12 15:19:32 20841968 ----a-w- c:\program\RealPlayerSPGold.exe

2010-02-14 19:27:13 4172430 ----a-w- c:\program\IZArc4.1.exe

2010-02-14 19:10:30 2405168 ----a-w- c:\program\ParetoLogic FileCure_rar_.exe

2010-02-14 19:05:08 3053448 ----a-w- c:\program\SpeedyPC Installer.exe

2010-01-24 15:01:06 563696 ----a-w- c:\program\GoogleEarthSetup.exe

2009-12-21 18:56:03 28868320 ----a-w- c:\program\FileFormatConverters.exe

2009-10-15 19:50:08 27024112 ----a-w- c:\program\PowerPointViewer.exe

2009-10-15 17:52:45 3518896 ----a-w- c:\program\DriverCure Installer.exe

2009-10-14 19:47:31 6243704 ----a-w- c:\program\Registry-Mechanic-8.0.0.900j.exe

2009-09-30 16:54:03 1109398 ----a-w- c:\program\FreeMP3Converter20.exe

2009-09-30 16:50:21 205721 ----a-w- c:\program\installer_free_mp3_wma_converter_1_8_0_Svenska_Swedish.exe

2009-09-30 12:49:07 45958976 ----a-w- c:\program\AVSVideoConverter.exe

2009-09-06 17:55:17 57187288 ----a-w- c:\program\Nero-9.4.12.3_free.exe

2009-09-03 22:08:35 15839536 ----a-w- c:\program\AdobeAIRInstaller.exe

2009-06-28 18:34:13 2069088 ----a-w- c:\program\RegCureSetup_RW.exe

2009-06-27 21:43:12 2228534 ----a-w- c:\program\audacity-win-1.2.6.exe

2009-06-07 09:42:50 95992680 ----a-w- c:\program\col18696.exe

2009-06-02 19:59:43 16510368 ----a-w- c:\program\LimeWireWin.exe

2009-05-25 21:34:16 74302760 ----a-w- c:\program\iTunesSetup.exe

2009-05-14 16:13:43 950415 ----a-w- c:\program\xls-converter.exe

2009-05-13 09:56:00 24866816 ----a-w- c:\program\mp220svst100ea24.exe

2009-05-08 17:20:05 24872264 ----a-w- c:\program\mp220svst100aea24.exe

2009-05-07 23:19:18 2804282 ----a-w- c:\program\emule049c.exe

2009-05-06 17:14:29 54662512 ----a-w- c:\program\DUBA090408_DOWN_ENU_330920_0.exe

2009-05-06 17:12:29 2967800 ----a-w- c:\program\mbam-setup.exe

2009-05-06 16:17:54 17436560 ----a-w- c:\program\OutpostFreeInstall.exe

.

============= FINISH: 18:42:55,51 ===============

Link to comment
Share on other sites

1.

Jag skulle vilja se Attach.txt som skapades av DDS också.

 

2.

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in ett av följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här. Upprepa med nästa filnamn.

c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\application data\application policy service\svchost.exe

c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\application data\windows internet name service\wins.exe

 

3.

Spara ComboFix på Skrivbordet: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram, men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara Ja.

Mer detaljerad vägledning finns på http://www.bleepingcomputer.com/combofix/se/hur-combofix-ska-anvandas

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när det körs eftersom så det kan hänga upp sig då.

 

När ComboFix är färdig ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_11-05-19.01)

.

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2009-05-06 14:17:30

System Uptime: 2011-05-23 18:27:03 (2 hours ago)

.

Motherboard: FUJITSU SIEMENS | | D2175-A1

Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz | CPU | 3192/800mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 932 GiB total, 744,153 GiB free.

D: is CDROM ()

E: is CDROM ()

F: is FIXED (NTFS) - 186 GiB total, 75,006 GiB free.

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

Class GUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Description: Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard

Device ID: ACPI\PNP0303\1

Manufacturer: (Standardtangentbord)

Name: Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard

PNP Device ID: ACPI\PNP0303\1

Service: i8042prt

.

Class GUID: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Description: PS/2-kompatibel mus

Device ID: ACPI\PNP0F13\1

Manufacturer: Microsoft

Name: PS/2-kompatibel mus

PNP Device ID: ACPI\PNP0F13\1

Service: i8042prt

.

==== System Restore Points ===================

.

RP471: 2011-04-26 20:00:36 - Virusvarning efter Indien

RP472: 2011-04-27 20:40:48 - Systemkontrollpunkt

RP473: 2011-04-28 00:28:40 - Software Distribution Service 3.0

RP474: 2011-04-29 00:29:10 - Systemkontrollpunkt

RP475: 2011-04-30 00:46:52 - Systemkontrollpunkt

RP476: 2011-04-30 13:54:20 - Removed SUPERAntiSpyware Free Edition

RP477: 2011-05-01 14:42:45 - Systemkontrollpunkt

RP478: 2011-05-01 22:02:33 - Installed Max 5.1.8

RP479: 2011-05-02 22:23:30 - Systemkontrollpunkt

RP480: 2011-05-03 23:12:29 - Systemkontrollpunkt

RP481: 2011-05-05 14:27:23 - Systemkontrollpunkt

RP482: 2011-05-06 17:54:26 - Systemkontrollpunkt

RP483: 2011-05-07 18:53:02 - Systemkontrollpunkt

RP484: 2011-05-08 21:46:41 - Systemkontrollpunkt

RP485: 2011-05-09 22:52:47 - Systemkontrollpunkt

RP486: 2011-05-11 19:56:39 - Systemkontrollpunkt

RP487: 2011-05-12 00:07:43 - Software Distribution Service 3.0

RP488: 2011-05-13 18:01:53 - Systemkontrollpunkt

RP489: 2011-05-14 23:47:44 - Systemkontrollpunkt

RP490: 2011-05-16 19:02:21 - Systemkontrollpunkt

RP491: 2011-05-17 19:55:49 - Systemkontrollpunkt

RP492: 2011-05-18 20:43:00 - Systemkontrollpunkt

RP493: 2011-05-19 21:23:21 - Systemkontrollpunkt

RP494: 2011-05-21 11:39:48 - Removed Dealio Toolbar v4.1.

RP495: 2011-05-22 13:50:49 - Systemkontrollpunkt

RP496: 2011-05-23 19:03:26 - Systemkontrollpunkt

.

==== Installed Programs ======================

.

Adobe AIR

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 9.4.4 - Svenska

Adobe Shockwave Player 11.5

Advertising Center

AmpliTube LE

Apple Application Support

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

ATI - Software Uninstall Utility

ATI Catalyst Control Center

ATI Display Driver

µTorrent

Audacity 1.2.6

Avira AntiVir Personal - Free Antivirus

BeatportDownloader

BetterBrowsingExperienceTool

Bonjour

BufferChm

CameraDrivers

CameraReadme

Canon MP Navigator EX 1.0

Canon MP220 series

Canon My Printer

Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX

Canon Utilities Solution Menu

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Core Implementation

Catalyst Control Center Graphics Full Existing

Catalyst Control Center Graphics Full New

Catalyst Control Center Graphics Light

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center HydraVision Full

ccc-core-preinstall

ccc-core-static

ccc-utility

CCC Help English

Citrix XenApp Web Plugin

Compatibility Pack for the 2007 Office system

Conduit Engine

Contextual Tool Lightspeedincome

DeviceDiscovery

DeviceManagementQFolder

E-MU USB Audio

eMule

eSupportQFolder

Focus MP3 Recorder Pro 3.4

Free MP3 Converter 2.0

Google Chrome

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

High Definition Audio Driver Package - KB888111

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)

Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)

Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)

HP Imaging Device Functions 9.0

HP Photosmart-kameror 9.0

HP Photosmart Essential 2.01

HP Photosmart Essential2.01

HP Product Assistant

HP Solution Center 9.0

HP Update

hpicamDrvQFolder

HPProductAssistant

InstantShareDevicesMFC

iTunes

IZArc 4.1

J2SE Runtime Environment 5.0

Java Auto Updater

Java 6 Update 24

LimeWire 5.1.3

Live 8.2.1

Live 8.2.2

Max 5.1.8

MegaSwellAdsForYou

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906)

Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (English)

Microsoft Office Standard Edition 2003

Microsoft Silverlight

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Mirar

MobileMe Control Panel

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

Native Instruments FM8 v1.0.1.002 VSTi DXi RTAS

Nero 9 Essentials

Nero ControlCenter

Nero Installer

Nero Online Upgrade

Nero StartSmart

Nero StartSmart OEM

neroxml

Net iD 5.0

PanoStandAlone

PlayMP3z

PSSWCORE

QuickTime

RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime

RealPlayer

Realtek High Definition Audio Driver

RealUpgrade 1.0

Reason 4.0

Safari

ScanSoft OmniPage SE 4

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Skins

Snabbkorrigering för Windows Media Player 11 (KB939683)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2158563)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2443685)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB952287)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB961118)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB970653-v3)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB976098-v2)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB979306)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB981793)

SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2416400)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2497640)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2510531)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB969897)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB971961)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB972260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB974455)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976325)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB978207)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB981332)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB982381)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB2378111)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB952069)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB954155)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB968816)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB973540)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB975558)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB978695)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB936782)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB954154)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2079403)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2115168)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2121546)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2160329)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2229593)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2259922)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2279986)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2286198)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296011)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296199)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2347290)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2360937)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2387149)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2393802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2412687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2419632)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2423089)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2436673)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2440591)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2443105)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2476687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2478960)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2478971)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2479943)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2481109)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2483185)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2485663)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2503658)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2506212)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2506223)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2507618)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2508272)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2508429)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2509553)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2511455)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2524375)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923789)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941569)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946648)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950760)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950762)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950974)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951066)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951748)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952004)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952954)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954459)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954600)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB955069)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956572)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956744)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956844)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957097)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958644)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958690)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB959426)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960225)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960859)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961371)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961373)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961501)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB963027)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB968537)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969059)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969898)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969947)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970238)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970430)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971468)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971486)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971557)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971633)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971657)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB972270)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973346)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973354)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973507)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973525)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973904)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974112)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974318)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974392)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974571)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975025)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975467)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975560)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975562)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975713)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977165)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977816)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977914)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978037)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978251)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978262)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978338)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978542)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978601)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978706)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979309)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979482)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979559)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979683)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980195)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980218)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980232)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980436)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981322)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981852)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981957)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981997)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982132)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982214)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982665)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982802)

SolutionCenter

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Status

Tagging System Revenuebuster

TrayApp

UnloadSupport

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB968220)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976662)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976749)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB980182)

Uppdatering för Windows XP (KB2141007)

Uppdatering för Windows XP (KB2345886)

Uppdatering för Windows XP (KB2467659)

Uppdatering för Windows XP (KB951978)

Uppdatering för Windows XP (KB955759)

Uppdatering för Windows XP (KB955839)

Uppdatering för Windows XP (KB967715)

Uppdatering för Windows XP (KB968389)

Uppdatering för Windows XP (KB971029)

Uppdatering för Windows XP (KB971737)

Uppdatering för Windows XP (KB973687)

Uppdatering för Windows XP (KB973815)

uTorrentBar Toolbar

ValueableShoppingTips

WebFldrs XP

WebReg

VideoToolkit01

Viktig uppdatering för Windows Media Player 11 (KB959772)

Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)

Windows Internet Explorer 8

Windows Media Format 11 runtime

Windows Media Player 11

Windows XP Service Pack 3

XLS Converter 1.7.2

XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0

.

==== End Of File ===========================

Link to comment
Share on other sites

Gick tillbaka till mitt tidigare administartörskonto och försökte ansluta till internet vilket ej fungerade trots combofixkörning. Kan dock ej köra combofix då jag är inloggad på tidigare konto eftersom anslutningen ej fungerar. Körde dock dds då jag var inloggad där. Dessa är som följer:

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Žgaren at 22:00:24,64 on 2011-05-23

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.510.137 [GMT 2:00]

 

AV: AntiVir Desktop *On-access scanning enabled* (Updated) {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

svchost.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

"C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe"

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

"C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe"

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Windows Internet Name Service\wins.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Windows Internet Name Service\wins.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Net iD\iid.exe

C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\program\real\realplayer\update\realsched.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Documents and Settings\Ägaren\Skrivbord\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/webhp?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8

uSearch Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

uSearch Bar = hxxp://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q=

mSearch Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

mStart Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

mSearch Bar = hxxp://www.mirarsearch.com/?useie5=1&q=

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uInternet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:56061

uURLSearchHooks: uTorrentBar Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - c:\program\utorrentbar\tbuTo1.dll

uURLSearchHooks: N/A: {00a6faf6-072e-44cf-8957-5838f569a31d} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL

uWinlogon: Shell=explorer.exe,c:\documents and settings\ägaren\application data\dwm.exe

BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO: {00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL

BHO: mwsBar BHO: {07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: ValueableShoppingTips: {23d8cef2-22ad-acf7-e51b-32f178591368} - c:\program\valueableshoppingtips\ValueableShoppingTips.dll

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\documents and settings\all users\application data\real\realplayer\browserrecordplugin\ie\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: Conduit Engine: {30f9b915-b755-4826-820b-08fba6bd249d} - c:\program\conduitengine\ConduitEngin0.dll

BHO: revenuebuster browser enhancer: {835e1e64-89d4-2750-626c-67ddb1b75b12} - c:\windows\system32\ecvthpthfjlmykv.dll

BHO: lightspeedincome: {8c129b13-17ac-a6eb-6a44-23d4da589da3} - c:\windows\system32\5b977abc.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

BHO: MegaSwellAdsForYou: {b8afa6f8-90af-2466-c153-04043912ffbc} - c:\program\megaswelladsforyou\MegaSwellAdsForYou.dll

BHO: uTorrentBar Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - c:\program\utorrentbar\tbuTo1.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Mirar: {599fb2fa-cc1f-4796-a20a-b7684784a472} - c:\windows\system32\winea78.dll

TB: uTorrentBar Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - c:\program\utorrentbar\tbuTo1.dll

TB: Conduit Engine: {30f9b915-b755-4826-820b-08fba6bd249d} - c:\program\conduitengine\ConduitEngin0.dll

TB: My Web Search: {07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} - c:\program\mywebsearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [MSMSGS] "c:\program\messenger\msmsgs.exe" /background

uRun: [save] c:\documents and settings\ägaren\application data\save\Save.exe

uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [YVIBBBHA8C] c:\docume~1\garen~1\lokala~1\temp\Zts.exe

uRun: [E-MU USB Audio Control Panel] "c:\program\creative professional\e-mu usb audio\e-mu usb audio\EmuUsbAudioCP.exe"

uRun: [MyWebSearch Email Plugin] c:\program\mywebs~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

uRun: [sUPERAntiSpyware] c:\program\superantispyware\361992b5-b895-42ab-ac19-726629edad26.exe

mRun: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

mRun: [startCCC] "c:\program\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [updReg] c:\windows\UpdReg.EXE

mRun: [CanonSolutionMenu] c:\program\canon\solutionmenu\CNSLMAIN.exe /logon

mRun: [CanonMyPrinter] c:\program\canon\myprinter\BJMyPrt.exe /logon

mRun: [sSBkgdUpdate] "c:\program\delade filer\scansoft shared\ssbkgdupdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

mRun: [OpwareSE4] "c:\program\scansoft\omnipagese4\OpwareSE4.exe"

mRun: [avgnt] "c:\program\avira\antivir desktop\avgnt.exe" /min

mRun: [HP Software Update] c:\program\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [AppleSyncNotifier] c:\program\delade filer\apple\mobile device support\AppleSyncNotifier.exe

mRun: [Net iD] "c:\program\net id\iid.exe"

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [TkBellExe] "c:\program\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program\itunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "c:\program\mywebs~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

mRun: [MyWebSearch Email Plugin] c:\program\mywebs~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\hpdigi~1.lnk - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

IE: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?s=100000349&p=ZNxpt740YYSE&si=142522&a=OM_lna1DRdYTO9O4eniuDQ&n=2011050913

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~3\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~3\office11\REFIEBAR.DLL

Trusted Zone: beatport.com\ak-media

DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} - hxxp://office.microsoft.com/sites/production/ieawsdc32.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1241614017984

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1241614073953

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} - hxxps://mail.sll.se/dwa8W.cab

DPF: {C7DB51B4-BCF7-4923-8874-7F1A0DC92277} - hxxp://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc4.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 avgio;avgio;c:\program\avira\antivir desktop\avgio.sys [2009-5-8 11608]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program\avira\antivir desktop\sched.exe [2009-5-8 136360]

R2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard;c:\program\avira\antivir desktop\avguard.exe [2009-5-8 269480]

R2 Application Policy Service;Application Policy Service;c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\application data\application policy service\svchost.exe [2011-5-9 1459712]

R2 avgntflt;avgntflt;c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys [2009-5-8 61960]

R2 emaudsv;E-MU Audio Service;c:\windows\system32\emaudsv.exe [2006-11-20 10240]

R2 Windows Internet Name Service;Windows Internet Name Service;c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\application data\windows internet name service\wins.exe [2011-5-9 1586688]

R3 emusba10;E-MU USB-Audio 1.0 Driver;c:\windows\system32\drivers\emusba10.sys [2006-11-20 142208]

S1 SASDIFSV;SASDIFSV;\??\c:\program\superantispyware\sasdifsv.sys --> c:\program\superantispyware\SASDIFSV.SYS [?]

S1 SASKUTIL;SASKUTIL;\??\c:\program\superantispyware\saskutil.sys --> c:\program\superantispyware\SASKUTIL.SYS [?]

S2 gupdate1ca8fc3af2e0e4a;Tjänsten Google Update (gupdate1ca8fc3af2e0e4a);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-7 133104]

S2 MyWebSearchService;My Web Search Service;c:\program\mywebs~1\bar\1.bin\mwssvc.exe [2011-5-9 34320]

S2 PEVSystemStart;PEVSystemStart;c:\combofix\pev.cfxxe [2011-5-23 256512]

S3 gupdatem;Tjänsten Google Update (gupdatem);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-7 133104]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2011-05-23 19:02:37 0 d-sha-r- C:\cmdcons

2011-05-23 18:53:53 0 d-s---w- C:\ComboFix

2011-05-23 18:39:39 98816 ----a-w- c:\windows\sed.exe

2011-05-23 18:39:39 89088 ----a-w- c:\windows\MBR.exe

2011-05-23 18:39:39 256512 ----a-w- c:\windows\PEV.exe

2011-05-23 18:39:39 161792 ----a-w- c:\windows\SWREG.exe

2011-05-21 09:59:04 0 d-----w- C:\Jonas Musik

2011-05-18 19:13:08 0 d-----w- c:\program\delade filer\Wise Installation Wizard

2011-05-18 18:09:53 99 ----a-w- c:\windows\system32\queries-03.cache

2011-05-18 18:09:53 217 ----a-w- c:\windows\system32\queries-01.cache

2011-05-18 18:09:39 223 ----a-w- c:\windows\system32\queries-02.cache

2011-05-18 17:59:24 20454 ----a-w- C:\xpnetdiag.xml

2011-05-17 17:29:34 0 d-----w- c:\docume~1\garen~1\applic~1\SUPERAntiSpyware.com

2011-05-17 15:20:16 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-05-09 17:57:06 38320 ----a-w- c:\windows\system32\f3PSSavr.scr

2011-05-09 17:57:03 0 d-----w- c:\program\MyWebSearch

2011-05-09 17:56:51 0 d-----w- c:\program\FunWebProducts

2011-05-01 20:55:03 0 d-----w- c:\docume~1\garen~1\applic~1\Cycling '74

2011-05-01 20:02:48 0 d-----w- c:\program\Cycling '74

2011-04-30 21:42:22 0 d-----w- c:\program\iPod

2011-04-30 21:38:27 0 d-----w- c:\program\Bonjour

 

==================== Find3M ====================

 

2011-05-22 15:07:30 8650752 ---ha-w- c:\documents and settings\ägaren\NTUSER.DAT

2011-04-24 22:43:22 84182 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2011-04-24 22:43:22 446164 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2011-04-06 14:20:16 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2011-04-06 14:20:16 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

2011-03-07 05:33:37 692736 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2011-03-04 06:36:56 420864 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2011-03-03 13:53:40 1857920 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-02-22 23:07:46 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-02-22 23:07:45 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-12-21 21:30:31 58794264 ----a-w- c:\program\avira_antivir_personal_en.exe

2010-11-18 19:54:37 3023984 ----a-w- c:\program\UsenetNLSetup_1.18.exe

2010-10-11 19:43:37 567808 ----a-w- c:\program\googleupdatesetup.exe

2010-09-10 14:58:00 3389035 ----a-w- c:\program\eMule0.50a-Installer.exe

2010-05-04 16:29:12 77738888 ----a-w- c:\program\ExcelViewer.exe

2010-04-12 15:19:32 20841968 ----a-w- c:\program\RealPlayerSPGold.exe

2010-02-14 19:27:13 4172430 ----a-w- c:\program\IZArc4.1.exe

2010-02-14 19:10:30 2405168 ----a-w- c:\program\ParetoLogic FileCure_rar_.exe

2010-02-14 19:05:08 3053448 ----a-w- c:\program\SpeedyPC Installer.exe

2010-01-24 15:01:06 563696 ----a-w- c:\program\GoogleEarthSetup.exe

2009-12-21 18:56:03 28868320 ----a-w- c:\program\FileFormatConverters.exe

2009-10-15 19:50:08 27024112 ----a-w- c:\program\PowerPointViewer.exe

2009-10-15 17:52:45 3518896 ----a-w- c:\program\DriverCure Installer.exe

2009-10-14 19:47:31 6243704 ----a-w- c:\program\Registry-Mechanic-8.0.0.900j.exe

2009-09-30 16:54:03 1109398 ----a-w- c:\program\FreeMP3Converter20.exe

2009-09-30 16:50:21 205721 ----a-w- c:\program\installer_free_mp3_wma_converter_1_8_0_Svenska_Swedish.exe

2009-09-30 15:16:49 9297881 ----a-w- c:\program\fmrprosetup.zip

2009-09-30 12:49:07 45958976 ----a-w- c:\program\AVSVideoConverter.exe

2009-09-30 12:48:34 562069 ----a-w- c:\program\lame3.98.2.zip

2009-09-06 17:55:17 57187288 ----a-w- c:\program\Nero-9.4.12.3_free.exe

2009-09-06 15:25:08 17355 ----a-w- c:\program\Nero_9.4_Lite.5077677.TPB.torrent

2009-09-03 22:08:35 15839536 ----a-w- c:\program\AdobeAIRInstaller.exe

2009-06-28 18:42:43 189810 ----a-w- c:\program\libmp3lame-win-3.98.2.zip

2009-06-28 18:34:13 2069088 ----a-w- c:\program\RegCureSetup_RW.exe

2009-06-27 21:43:12 2228534 ----a-w- c:\program\audacity-win-1.2.6.exe

2009-06-07 09:42:50 95992680 ----a-w- c:\program\col18696.exe

2009-06-02 19:59:43 16510368 ----a-w- c:\program\LimeWireWin.exe

2009-05-25 21:35:12 2030104 ----a-w- c:\program\CopyTransv3d.zip

2009-05-25 21:34:16 74302760 ----a-w- c:\program\iTunesSetup.exe

2009-05-14 16:13:43 950415 ----a-w- c:\program\xls-converter.exe

2009-05-13 09:56:00 24866816 ----a-w- c:\program\mp220svst100ea24.exe

2009-05-08 19:42:51 2065753 ----a-w- c:\program\FTS_SoundBlasterAudigy2ZS_512010443_1001830.zip

2009-05-08 17:20:05 24872264 ----a-w- c:\program\mp220svst100aea24.exe

2009-05-08 16:30:50 203 ----a-w- c:\program\Genväg till CD-enhet.lnk

2009-05-07 23:19:18 2804282 ----a-w- c:\program\emule049c.exe

2009-05-06 17:14:29 54662512 ----a-w- c:\program\DUBA090408_DOWN_ENU_330920_0.exe

2009-05-06 17:12:29 2967800 ----a-w- c:\program\mbam-setup.exe

2009-05-06 16:17:54 17436560 ----a-w- c:\program\OutpostFreeInstall.exe

2009-06-12 18:52:50 245760 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\ietldcache\index.dat

 

============= FINISH: 22:00:58,50 ===============

Link to comment
Share on other sites

Och attachen

 

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_10-03-17.01)

 

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2009-05-06 14:17:30

System Uptime: 2011-05-23 21:54:29 (1 hours ago)

 

Motherboard: FUJITSU SIEMENS | | D2175-A1

Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz | CPU | 3192/800mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

C: is FIXED (NTFS) - 932 GiB total, 744,051 GiB free.

D: is CDROM ()

E: is CDROM ()

F: is FIXED (NTFS) - 186 GiB total, 75,006 GiB free.

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

Class GUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Description: Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard

Device ID: ACPI\PNP0303\1

Manufacturer: (Standardtangentbord)

Name: Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard

PNP Device ID: ACPI\PNP0303\1

Service: i8042prt

 

Class GUID: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Description: PS/2-kompatibel mus

Device ID: ACPI\PNP0F13\1

Manufacturer: Microsoft

Name: PS/2-kompatibel mus

PNP Device ID: ACPI\PNP0F13\1

Service: i8042prt

 

==== System Restore Points ===================

 

RP471: 2011-04-26 20:00:36 - Virusvarning efter Indien

RP472: 2011-04-27 20:40:48 - Systemkontrollpunkt

RP473: 2011-04-28 00:28:40 - Software Distribution Service 3.0

RP474: 2011-04-29 00:29:10 - Systemkontrollpunkt

RP475: 2011-04-30 00:46:52 - Systemkontrollpunkt

RP476: 2011-04-30 13:54:20 - Removed SUPERAntiSpyware Free Edition

RP477: 2011-05-01 14:42:45 - Systemkontrollpunkt

RP478: 2011-05-01 22:02:33 - Installed Max 5.1.8

RP479: 2011-05-02 22:23:30 - Systemkontrollpunkt

RP480: 2011-05-03 23:12:29 - Systemkontrollpunkt

RP481: 2011-05-05 14:27:23 - Systemkontrollpunkt

RP482: 2011-05-06 17:54:26 - Systemkontrollpunkt

RP483: 2011-05-07 18:53:02 - Systemkontrollpunkt

RP484: 2011-05-08 21:46:41 - Systemkontrollpunkt

RP485: 2011-05-09 22:52:47 - Systemkontrollpunkt

RP486: 2011-05-11 19:56:39 - Systemkontrollpunkt

RP487: 2011-05-12 00:07:43 - Software Distribution Service 3.0

RP488: 2011-05-13 18:01:53 - Systemkontrollpunkt

RP489: 2011-05-14 23:47:44 - Systemkontrollpunkt

RP490: 2011-05-16 19:02:21 - Systemkontrollpunkt

RP491: 2011-05-17 19:55:49 - Systemkontrollpunkt

RP492: 2011-05-18 20:43:00 - Systemkontrollpunkt

RP493: 2011-05-19 21:23:21 - Systemkontrollpunkt

RP494: 2011-05-21 11:39:48 - Removed Dealio Toolbar v4.1.

RP495: 2011-05-22 13:50:49 - Systemkontrollpunkt

RP496: 2011-05-23 19:03:26 - Systemkontrollpunkt

 

==== Installed Programs ======================

 

Adobe AIR

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 9.4.4 - Svenska

Adobe Shockwave Player 11.5

Advertising Center

AmpliTube LE

Apple Application Support

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

ATI - Software Uninstall Utility

ATI Catalyst Control Center

ATI Display Driver

µTorrent

Audacity 1.2.6

Avira AntiVir Personal - Free Antivirus

BeatportDownloader

BetterBrowsingExperienceTool

Bonjour

BufferChm

CameraDrivers

CameraReadme

Canon MP Navigator EX 1.0

Canon MP220 series

Canon My Printer

Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX

Canon Utilities Solution Menu

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Core Implementation

Catalyst Control Center Graphics Full Existing

Catalyst Control Center Graphics Full New

Catalyst Control Center Graphics Light

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center HydraVision Full

ccc-core-preinstall

ccc-core-static

ccc-utility

CCC Help English

Citrix XenApp Web Plugin

Compatibility Pack for the 2007 Office system

Conduit Engine

Contextual Tool Lightspeedincome

DeviceDiscovery

DeviceManagementQFolder

E-MU USB Audio

eMule

eSupportQFolder

Focus MP3 Recorder Pro 3.4

Free MP3 Converter 2.0

Google Chrome

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

High Definition Audio Driver Package - KB888111

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)

Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)

Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)

HP Imaging Device Functions 9.0

HP Photosmart-kameror 9.0

HP Photosmart Essential 2.01

HP Photosmart Essential2.01

HP Product Assistant

HP Solution Center 9.0

HP Update

hpicamDrvQFolder

HPProductAssistant

InstantShareDevicesMFC

iTunes

IZArc 4.1

J2SE Runtime Environment 5.0

Java Auto Updater

Java 6 Update 24

LimeWire 5.1.3

Live 8.2.1

Live 8.2.2

Max 5.1.8

MegaSwellAdsForYou

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906)

Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (English)

Microsoft Office Standard Edition 2003

Microsoft Silverlight

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Mirar

MobileMe Control Panel

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

Nero 9 Essentials

Nero ControlCenter

Nero Installer

Nero Online Upgrade

Nero StartSmart

Nero StartSmart OEM

neroxml

Net iD 5.0

PanoStandAlone

PlayMP3z

PSSWCORE

QuickTime

RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime

RealPlayer

Realtek High Definition Audio Driver

RealUpgrade 1.0

Reason 4.0

Safari

Save

ScanSoft OmniPage SE 4

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Skins

Snabbkorrigering för Windows Media Player 11 (KB939683)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2158563)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2443685)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB952287)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB961118)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB970653-v3)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB976098-v2)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB979306)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB981793)

SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2416400)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2497640)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2510531)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB969897)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB971961)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB972260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB974455)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976325)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB978207)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB981332)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB982381)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB2378111)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB952069)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB954155)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB968816)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB973540)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB975558)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB978695)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB936782)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB954154)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2079403)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2115168)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2121546)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2160329)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2229593)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2259922)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2279986)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2286198)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296011)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296199)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2347290)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2360937)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2387149)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2393802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2412687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2419632)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2423089)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2436673)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2440591)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2443105)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2476687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2478960)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2478971)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2479943)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2481109)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2483185)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2485663)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2503658)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2506212)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2506223)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2507618)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2508272)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2508429)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2509553)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2511455)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2524375)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923789)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941569)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946648)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950760)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950762)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950974)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951066)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951748)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952004)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952954)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954459)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954600)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB955069)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956572)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956744)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956844)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957097)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958644)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958690)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB959426)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960225)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960859)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961371)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961373)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961501)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB963027)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB968537)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969059)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969898)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969947)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970238)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970430)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971468)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971486)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971557)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971633)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971657)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB972270)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973346)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973354)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973507)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973525)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973904)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974112)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974318)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974392)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974571)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975025)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975467)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975560)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975562)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975713)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977165)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977816)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977914)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978037)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978251)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978262)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978338)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978542)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978601)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978706)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979309)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979482)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979559)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979683)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980195)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980218)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980232)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980436)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981322)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981852)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981957)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981997)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982132)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982214)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982665)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982802)

SolutionCenter

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Status

Tagging System Revenuebuster

TrayApp

UnloadSupport

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB968220)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976662)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976749)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB980182)

Uppdatering för Windows XP (KB2141007)

Uppdatering för Windows XP (KB2345886)

Uppdatering för Windows XP (KB2467659)

Uppdatering för Windows XP (KB951978)

Uppdatering för Windows XP (KB955759)

Uppdatering för Windows XP (KB955839)

Uppdatering för Windows XP (KB967715)

Uppdatering för Windows XP (KB968389)

Uppdatering för Windows XP (KB971029)

Uppdatering för Windows XP (KB971737)

Uppdatering för Windows XP (KB973687)

Uppdatering för Windows XP (KB973815)

uTorrentBar Toolbar

ValueableShoppingTips

WebFldrs XP

WebReg

VideoToolkit01

Viktig uppdatering för Windows Media Player 11 (KB959772)

Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)

Windows Internet Explorer 8

Windows Media Format 11 runtime

Windows Media Player 11

Windows XP Service Pack 3

XLS Converter 1.7.2

XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0

 

==== End Of File ===========================

Link to comment
Share on other sites

Kolla om där finns någon C:\ComboFix.txt för det är loggfilen i så fall.

Gick körningen av ComboFix bra, startade programmet om datorn eller vad hände?

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera:

Conduit Engine

MegaSwellAdsForYou

Mirar

PlayMP3z

Tagging System Revenuebuster

uTorrentBar Toolbar

ValueableShoppingTips

Ovanstående är alla mer eller mindre skadliga eller olämpliga.

J2SE Runtime Environment 5.0, gammal version med många kända säkerhetshål

 

Fildelningsprogram, t ex eMule och LimeWire, är en mycket vanlig källa till skadliga program.

 

Se om följande fixar till din internet-anslutning när det gäller kontot Ägaren:

Kontrollpanelen - Internetalternativ - Anslutningar - LAN-inställningar

Klicka på Avancerat

Ta bort innehållet där så att alla rutor under rubriken Servrar är tomma.

Klicka OK

Ta bort eventuellt innehåll i rutan Adress

Avbocka "Använd en proxyserver...."

 

Ladda upp dessa på virustotal-sidan och ge mig länkarna till resp. resultat:

c:\documents and settings\ägaren\application data\dwm.exe

c:\documents and settings\ägaren\application data\save\Save.exe

c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\application data\windows internet name service\wins.exe

Link to comment
Share on other sites

Av någon anledning har webbrowsern åter börjat fungera. Gick in i avancerat i internetalternativ och återställde standardvärden. Provar nu att rensa de program du föreslår. Behöver dock komplementera med malware ,antispyware. Vilket föreslår du är bäst?? Anser du att antivira är ok eller ska man byta till microsofts antivirusprogram och vad heter i så fall detta.

 

Tackar så hjärtligt för all hjälp.

Link to comment
Share on other sites

Lämpliga program tar vi när datorn är ren för det är inte lämpligt att installera säkerhetsprogram just nu eftersom de skadliga programmen kan störa installationen.

Link to comment
Share on other sites

Nu när jag kan koppla upp mig när jag är inloggad på mig kanske jag bör köra alla kontroller därifrån eller? På virustotal hittas nämligen inte filerna då jag väljer bläddra och klistrar in.

Link to comment
Share on other sites

För att hitta dessa två filer:

c:\documents and settings\ägaren\application data\dwm.exe

c:\documents and settings\ägaren\application data\save\Save.exe

är det nog bra att vara inloggad som Ägaren.

Link to comment
Share on other sites

Lyckas inte ladda upp dessa filer i virustotal:

c:\documents and settings\ägaren\application data\dwm.exe

c:\documents and settings\ägaren\application data\save\Save.exe

Sökvägen hittas inte?

Link to comment
Share on other sites

Här är combofixloggen då jag är inloggad på ägaren tidigare enda konto för huvudadm.

ComboFix 11-05-25.01 - Ägaren 2011-05-26 0:19.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.510.132 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Ägaren\Skrivbord\ComboFix.exe

AV: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

* Skapade en ny återställningspunkt

.

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2011-04-25 till 2011-05-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-05-23 20:02 . 2011-05-23 20:05 -------- d-----w- C:\DDS-loggar

2011-05-23 18:29 . 2011-05-23 18:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Oscar\Application Data\Avira

2011-05-21 09:59 . 2011-05-21 10:02 -------- d-----w- C:\Jonas Musik

2011-05-18 21:35 . 2011-05-18 21:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Oscar\Application Data\BeatportDownloader.EE670286545758FAB4A69D4439CF6054F83E0AC2.1

2011-05-18 19:13 . 2011-05-18 19:13 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Wise Installation Wizard

2011-05-17 17:29 . 2011-05-17 17:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ägaren\Application Data\SUPERAntiSpyware.com

2011-05-17 15:20 . 2011-05-17 15:20 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-05-01 20:55 . 2011-05-01 20:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ägaren\Application Data\Cycling '74

2011-05-01 20:02 . 2011-05-01 20:02 -------- d-----w- c:\program\Cycling '74

2011-04-30 21:42 . 2011-04-30 21:42 -------- d-----w- c:\program\iPod

2011-04-30 21:38 . 2011-04-30 21:38 -------- d-----w- c:\program\Bonjour

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 159744 ----a-w- c:\program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin7.dll

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 159744 ----a-w- c:\program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin6.dll

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 159744 ----a-w- c:\program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin5.dll

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 159744 ----a-w- c:\program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 159744 ----a-w- c:\program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 159744 ----a-w- c:\program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 159744 ----a-w- c:\program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

2011-04-30 21:35 . 2011-04-30 21:35 -------- d-----w- c:\program\QuickTime

2011-04-25 23:53 . 2011-04-25 23:53 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Default User\IETldCache

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-04-24 14:51 . 2009-05-08 20:42 137656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2011-04-06 14:20 . 2011-04-06 14:20 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2011-04-06 14:20 . 2011-04-06 14:20 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

2011-03-07 05:33 . 2009-05-06 12:10 692736 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2011-03-04 06:36 . 2004-08-04 12:00 420864 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2011-03-03 13:53 . 2004-08-04 12:00 1857920 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-12-21 21:30 . 2009-05-08 20:36 58794264 ----a-w- c:\program\avira_antivir_personal_en.exe

2010-11-18 19:54 . 2010-11-18 19:54 3023984 ----a-w- c:\program\UsenetNLSetup_1.18.exe

2010-10-11 19:43 . 2010-06-07 20:01 567808 ----a-w- c:\program\googleupdatesetup.exe

2010-09-10 14:58 . 2010-09-10 14:57 3389035 ----a-w- c:\program\eMule0.50a-Installer.exe

2010-05-04 16:29 . 2010-05-04 16:29 77738888 ----a-w- c:\program\ExcelViewer.exe

2010-04-12 15:19 . 2010-01-07 18:00 20841968 ----a-w- c:\program\RealPlayerSPGold.exe

2010-02-14 19:27 . 2010-02-14 19:27 4172430 ----a-w- c:\program\IZArc4.1.exe

2010-02-14 19:10 . 2010-02-14 19:10 2405168 ----a-w- c:\program\ParetoLogic FileCure_rar_.exe

2010-02-14 19:05 . 2010-02-14 19:05 3053448 ----a-w- c:\program\SpeedyPC Installer.exe

2010-01-24 15:01 . 2010-01-24 15:01 563696 ----a-w- c:\program\GoogleEarthSetup.exe

2009-12-21 18:56 . 2009-10-11 11:38 28868320 ----a-w- c:\program\FileFormatConverters.exe

2009-10-15 19:50 . 2009-05-24 09:18 27024112 ----a-w- c:\program\PowerPointViewer.exe

2009-10-15 17:52 . 2009-10-15 17:52 3518896 ----a-w- c:\program\DriverCure Installer.exe

2009-10-14 19:47 . 2009-10-14 19:47 6243704 ----a-w- c:\program\Registry-Mechanic-8.0.0.900j.exe

2009-09-30 16:54 . 2009-09-30 16:53 1109398 ----a-w- c:\program\FreeMP3Converter20.exe

2009-09-30 16:50 . 2009-09-30 16:50 205721 ----a-w- c:\program\installer_free_mp3_wma_converter_1_8_0_Svenska_Swedish.exe

2009-09-30 12:49 . 2009-09-30 12:49 45958976 ----a-w- c:\program\AVSVideoConverter.exe

2009-09-06 17:55 . 2009-09-06 17:55 57187288 ----a-w- c:\program\Nero-9.4.12.3_free.exe

2009-09-03 22:08 . 2009-09-03 22:08 15839536 ----a-w- c:\program\AdobeAIRInstaller.exe

2009-06-28 18:34 . 2009-06-28 18:34 2069088 ----a-w- c:\program\RegCureSetup_RW.exe

2009-06-27 21:43 . 2009-06-27 21:43 2228534 ----a-w- c:\program\audacity-win-1.2.6.exe

2009-06-07 09:42 . 2009-06-07 09:42 95992680 ----a-w- c:\program\col18696.exe

2009-06-02 19:59 . 2009-06-02 19:59 16510368 ----a-w- c:\program\LimeWireWin.exe

2009-05-25 21:34 . 2009-05-08 00:29 74302760 ----a-w- c:\program\iTunesSetup.exe

2009-05-14 16:13 . 2009-05-14 16:13 950415 ----a-w- c:\program\xls-converter.exe

2009-05-13 09:56 . 2009-05-13 09:56 24866816 ----a-w- c:\program\mp220svst100ea24.exe

2009-05-08 17:20 . 2009-05-08 17:20 24872264 ----a-w- c:\program\mp220svst100aea24.exe

2009-05-07 23:19 . 2009-05-07 23:19 2804282 ----a-w- c:\program\emule049c.exe

2009-05-06 17:14 . 2009-05-06 17:14 54662512 ----a-w- c:\program\DUBA090408_DOWN_ENU_330920_0.exe

2009-05-06 17:12 . 2009-05-06 17:04 2967800 ----a-w- c:\program\mbam-setup.exe

2009-05-06 16:17 . 2009-05-06 16:17 17436560 ----a-w- c:\program\OutpostFreeInstall.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2011-05-25_22.06.06 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2011-05-25 22:30 . 2011-05-25 22:30 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_cf0.dat

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-08-07 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2004-10-27 61952]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2005-03-23 14202368]

"StartCCC"="c:\program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-02-25 61440]

"UpdReg"="c:\windows\UpdReg.EXE" [2000-05-11 90112]

"CanonSolutionMenu"="c:\program\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2007-04-03 644696]

"CanonMyPrinter"="c:\program\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2007-04-03 1603152]

"SSBkgdUpdate"="c:\program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"OpwareSE4"="c:\program\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe" [2007-02-04 79400]

"avgnt"="c:\program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2010-11-30 281768]

"HP Software Update"="c:\program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"AppleSyncNotifier"="c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-04-20 58656]

"Net iD"="c:\program\Net iD\iid.exe" [2009-01-09 95472]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-31 35760]

"Adobe ARM"="c:\program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

"TkBellExe"="c:\program\real\realplayer\update\realsched.exe" [2010-11-25 274608]

"QuickTime Task"="c:\program\QuickTime\qttask.exe" [2010-11-29 421888]

"iTunesHelper"="c:\program\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-04-14 421160]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-3-25 214360]

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program\\eMule\\emule.exe"=

"c:\\Program\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\config\\systemprofile\\Lokala inställningar\\Application Data\\Application Policy Service\\svchost.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\config\\systemprofile\\Lokala inställningar\\Application Data\\Windows Internet Name Service\\wins.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"7176:TCP"= 7176:TCP:Tornado

"7176:UDP"= 7176:UDP:Tornado

"7179:TCP"= 7179:TCP:Tornado

"7179:UDP"= 7179:UDP:Tornado

"21594:TCP"= 21594:TCP:Tornado

"21594:UDP"= 21594:UDP:Tornado

"21597:TCP"= 21597:TCP:Tornado

"21597:UDP"= 21597:UDP:Tornado

.

R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2009-05-08 136360]

R2 Application Policy Service;Application Policy Service;c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe [2011-05-09 1459712]

R2 emaudsv;E-MU Audio Service;c:\windows\system32\emaudsv.exe [2006-11-20 10240]

R3 emusba10;E-MU USB-Audio 1.0 Driver;c:\windows\system32\drivers\emusba10.sys [2006-11-20 142208]

S1 SASDIFSV;SASDIFSV;\??\c:\program\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS --> c:\program\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS [?]

S1 SASKUTIL;SASKUTIL;\??\c:\program\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS --> c:\program\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [?]

S2 gupdate1ca8fc3af2e0e4a;Tjänsten Google Update (gupdate1ca8fc3af2e0e4a);c:\program\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 133104]

S3 gupdatem;Tjänsten Google Update (gupdatem);c:\program\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 133104]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

.

2011-05-14 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

.

2011-05-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 18:03]

.

2011-05-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-07 18:03]

.

2011-05-25 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1003.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

2011-05-25 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1006.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

2011-05-25 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1007.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

2011-05-25 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1008.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

2011-05-25 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1003.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

2011-05-20 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1006.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

2011-05-20 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1007.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

2011-05-23 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-583907252-1606980848-839522115-1008.job

- c:\program\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/webhp?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8

mStart Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uInternet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:56061

Trusted Zone: beatport.com\ak-media

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2011-05-26 00:29

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scanning hidden processes ...

.

scanning hidden autostart entries ...

.

scanning hidden files ...

.

scan completed successfully

hidden files: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10q_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10q_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–€|ÿÿÿÿÀ•€|ù•6~*]

"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(712)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(424)

c:\program\ScanSoft\OmniPageSE4\OpHookSE4.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Sluttid: 2011-05-26 00:36:31

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-05-25 22:36

ComboFix2.txt 2011-05-25 22:09

ComboFix3.txt 2008-08-26 15:34

ComboFix4.txt 2008-08-21 23:55

.

Före genomsökningen: 807 123 783 680 byte ledigt

Efter genomsökningen: 807 108 825 088 byte ledigt

.

- - End Of File - - FEED774FC5920998F27964CA63B23BE8

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...