Just nu i M3-nätverket
Jump to content

KillAV problem


BaDaBinG

Recommended Posts

Hej.

 

Jag har ett stort problem med win32:killav-mv [trj] enligt avast. Har haft det en tid googlat som tok och försökt få bort det utan att lyckas. Avast varnar varje min att viruset finns och jag blir tokig.

 

Hoppas nån kan hjälpa mig, jag tog lite skärm dumpar på vad avast hittade. Konstiga är att den hittar ingenting när jag kör en system scan med avast och Malwarebytes.

 

 

dss log

 

.

DDS (Ver_11-03-05.01) - NTFS_AMD64

Run by jamie at 0:08:48.18 on Mon 05/02/2011

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.1.1033.18.4095.1898 [GMT 2:00]

.

AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\ProgramData\DatacardService\DCSHost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe

c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\ProgramData\DatacardService\DataCardMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\System32\alg.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\True Sword 5\TrueSwordSchedule.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.53\GoogleCrashHandler.exe

C:\Users\jamie\Documents\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

BHO: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Gears Helper: {e0fefe40-fbf9-42ae-ba58-794ca7e3fb53} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll

BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer: {e5a1691b-d188-4419-ad02-90002030b8ee} - C:\PROGRA~2\FlashFXP\IEFlash.dll

TB: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

uRun: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

uRun: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

uRun: [Google Update] "C:\Users\jamie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

uRun: [Emotum Mobile Broadband] C:\Program Files (x86)\Emotum\Mobile Broadband\Mobile.exe

uRunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe -p

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: SoftwareSASGeneration = 1 (0x1)

IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - {0B4350D1-055F-47A3-B112-5F2F2B0D6F08} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

TCP: {72A72E8D-AABA-4F66-BCD3-586B9746075D} = 130.244.127.161 130.244.127.169

BHO-X64: avast! WebRep: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll

TB-X64: avast! WebRep: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll

Hosts: 127.0.0.1 www.spywareinfo.com

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - C:\Users\jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\529rcwm0.default\

FF - component: C:\Program Files (x86)\Google\Google Gears\Firefox\lib\ff36\gears.dll

FF - component: C:\Users\jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\529rcwm0.default\extensions\{a7c6cf7f-112c-4500-a7ea-39801a327e5f}\platform\WINNT_x86-msvc\components\ipc_fireftp.dll

FF - component: C:\Users\jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\529rcwm0.default\extensions\{e3f6c2cc-d8db-498c-af6c-499fb211db97}\platform\WINNT_x86-msvc\components\pagespeed.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

FF - plugin: C:\Users\jamie\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.53\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Users\jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\529rcwm0.default\extensions\firefox@tvunetworks.com\plugins\npTVUAx.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: TinyUrl Creator: {89736E8E-4B14-4042-8C75-AD00B6BD3900} - %profile%\extensions\{89736E8E-4B14-4042-8C75-AD00B6BD3900}

FF - Ext: TinyURL Generator: tinyurl.addon@fast-chat.co.uk - %profile%\extensions\tinyurl.addon@fast-chat.co.uk

FF - Ext: Firebug: firebug@software.joehewitt.com - %profile%\extensions\firebug@software.joehewitt.com

FF - Ext: YSlow: yslow@yahoo-inc.com - %profile%\extensions\yslow@yahoo-inc.com

FF - Ext: Pearl Crescent Page Saver Basic: {c151d79e-e61b-4a90-a887-5a46d38fba99} - %profile%\extensions\{c151d79e-e61b-4a90-a887-5a46d38fba99}

FF - Ext: TVU Web Player: firefox@tvunetworks.com - %profile%\extensions\firefox@tvunetworks.com

FF - Ext: FireFTP: {a7c6cf7f-112c-4500-a7ea-39801a327e5f} - %profile%\extensions\{a7c6cf7f-112c-4500-a7ea-39801a327e5f}

FF - Ext: DownloadHelper: {b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d} - %profile%\extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}

FF - Ext: Page Speed: {e3f6c2cc-d8db-498c-af6c-499fb211db97} - %profile%\extensions\{e3f6c2cc-d8db-498c-af6c-499fb211db97}

FF - Ext: TubeStop: tubestop@efinke.com - %profile%\extensions\tubestop@efinke.com

FF - Ext: Google Gears: {000a9d1c-beef-4f90-9363-039d445309b8} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Gears\Firefox

FF - Ext: avast! WebRep: wrc@avast.com - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

.

---- FIREFOX POLICIES ----

FF - user.js: capability.policy.policynames - allowclipboard

FF - user.js: capability.policy.allowclipboard.Clipboard.cutcopy - allAccess

FF - user.js: capability.policy.allowclipboard.Clipboard.paste - allAccess

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 aswSnx;aswSnx;C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [2011-3-14 505176]

R1 aswSP;aswSP;C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [2011-3-14 280408]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys [2011-3-14 22360]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-3-14 64344]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2011-3-14 42184]

R2 DCSHost.exe;DCSHost.exe;C:\ProgramData\DatacardService\DCSHOST.exe [2010-6-6 110592]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2010-2-9 1153368]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2010-10-16 369256]

R2 TrueSwordSchedulerService;True Sword 5 Scheduler;C:\Program Files (x86)\True Sword 5\TrueSwordSchedule.exe [2011-5-1 908288]

R3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device;C:\Windows\System32\drivers\ewusbdev.sys [2011-1-5 114304]

R3 RTL8023x64;Realtek 10/100 NIC Family NDIS x64 Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rtnic64.sys [2009-6-10 51712]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-9-7 136176]

S3 gupdatem;Google Update Service (gupdatem);C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-9-7 136176]

S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-7-14 1255736]

.

=============== File Associations ===============

.

inffile=%SystemRoot%\SysWow64\NOTEPAD.EXE %1

VBEFile=%SystemRoot%\SysWow64\WScript.exe "%1" %*

VBSFile=%SystemRoot%\SysWow64\WScript.exe "%1" %*

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-05-01 21:00:08 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Exterminate It!

2011-05-01 20:11:05 81920 ----a-w- C:\Windows\eSellerateControl350.dll

2011-05-01 20:11:05 356352 ----a-w- C:\Windows\eSellerateEngine.dll

2011-05-01 20:11:05 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\True Sword 5

2011-04-21 19:56:50 -------- d-----w- C:\Users\jamie\AppData\Local\storage

2011-04-13 13:10:20 -------- d-----w- C:\Users\jamie\AppData\Local\Activision

2011-04-13 01:36:07 -------- d-sh--w- C:\PROGRA~3\DSS

2011-04-12 17:45:22 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\KONAMI

2011-04-12 17:45:22 -------- d-----w- C:\PROGRA~3\KONAMI

.

==================== Find3M ====================

.

2011-02-23 15:04:21 40648 ----a-w- C:\Windows\avastSS.scr

2011-02-23 14:57:01 505176 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys

2011-02-23 14:55:05 64344 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys

.

============= FINISH: 0:11:12.84 ===============

post-123128-0-94819000-1304285933_thumb.jpg

post-123128-0-20848600-1304285986_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ursäkta att jag frågar men är Football Manager 2011 ett lagligen inhandlat spel? I så fall verkar ju i alla fall de raderna vara falsklarm.

Link to comment
Share on other sites

Ursäkta att jag frågar men är Football Manager 2011 ett lagligen inhandlat spel? I så fall verkar ju i alla fall de raderna vara falsklarm.

 

Den är laglig, I alla mappar som finns i C:\Users\Public\Documents skapas det .bat, .pif och .exe filer, dom får samma namn som mappen ex: C:\Users\Public\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2011\sounds\default\default.exe

Link to comment
Share on other sites

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och bläddrar fram ett av dessa filer som skapas, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

 

Upprepa med några fler av dessa filer, välj sådana med olika filtyper.

Link to comment
Share on other sites

Kan inte gå i god för programmet eller dess trovärdighet, men lite mer konkret hjälp för problemet:

Virus Removal Tool:

 

http://www.scanforfree.com/07/remove-trojan.killav.html

 

 

Lycka till

Man ska inte lita på den webbplatsen för fem öre, se "ratings" på http://www.mywot.com/en/scorecard/scanforfree.com

Programmet skannar datorn gratis men fixar inget utan att man betalar, samt är inget vidare på att ta bort skadliga program heller.

Link to comment
Share on other sites

Spara SystemLook på Skrivbordet från:

http://jpshortstuff.247fixes.com/SystemLook_x64.exe

 

Dubbelklicka på SystemLook-filen för att köra den.

 

Kopiera alla rader i rutan

:dir
C:\PROGRA~3\DSS

och klistra in i det stora textfältet i SýstemLook.

Tryck på knappen Look för att starta sökningen.

När det är klart så kommer Anteckningar upp med en logg, och den klistrar du in här. Om loggen inte kommer upp så finns den som SystemLook.txt på Skrivbordet.

Link to comment
Share on other sites

Spara SystemLook på Skrivbordet från:

http://jpshortstuff....temLook_x64.exe

 

Dubbelklicka på SystemLook-filen för att köra den.

 

Kopiera alla rader i rutan

:dir
C:\PROGRA~3\DSS

och klistra in i det stora textfältet i SýstemLook.

Tryck på knappen Look för att starta sökningen.

När det är klart så kommer Anteckningar upp med en logg, och den klistrar du in här. Om loggen inte kommer upp så finns den som SystemLook.txt på Skrivbordet.

 

 

Avast lungnade sig lite igår så jag körde en scan med Malwarebytes och den hittade över 400 TMP filer med killav. Jag tog bort alla, det kanske va lite dumt. Det kommer börja igen, brukar börja på en fredag.

 

Jag tackar så mkt för hjälpen Cecilia :thumbsup:

 

SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
Log created at 14:58 on 02/05/2011 by jamie
Administrator - Elevation successful

========== dir ==========

C:\PROGRA~3\DSS - Parameters: "(none)"

---Files---
None found.

---Folders---
Content Activation	d--hs--	[01:36 13/04/2011]

-= EOF =-

 

Min Mbam log

[codeMalwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

 

Database version: 6487

 

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

 

5/2/2011 2:45:42 AM

mbam-log-2011-05-02 (02-45-42).txt

 

Scan type: Full scan (C:\|D:\|F:\|)

Objects scanned: 638154

Time elapsed: 1 hour(s), 23 minute(s), 38 second(s)

 

Memory Processes Infected: 0

Memory Modules Infected: 0

Registry Keys Infected: 0

Registry Values Infected: 0

Registry Data Items Infected: 0

Folders Infected: 0

Files Infected: 433

 

Memory Processes Infected:

(No malicious items detected)

 

Memory Modules Infected:

(No malicious items detected)

 

Registry Keys Infected:

(No malicious items detected)

 

Registry Values Infected:

(No malicious items detected)

 

Registry Data Items Infected:

(No malicious items detected)

 

Folders Infected:

(No malicious items detected)

 

Files Infected:

c:\Users\Public\favorites\trz18AE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz1A7F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz241B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz2544.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz3460.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz41BD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz42B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz45F0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz4805.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz4D70.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz54FC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz5D1D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz636C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz671B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz68CD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz68EE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz6AF0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz7B54.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz8562.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz8A3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz9787.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trz9824.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzA0A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzB344.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzB7D8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzBDC1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzC37C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzCC87.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzCD09.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzCD57.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzE845.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzECEB.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzF40F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzF67E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\favorites\trzFEFD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz1B03.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz20DB.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz229E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz22A1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz250C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz2F5A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz35F4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz3775.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz4269.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz4603.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz5AC3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz654.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz6C3B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz6E7E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz71F2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz7550.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz7B34.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz9703.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trz9A5B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzA3BC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzA8FE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzAA7F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzAD80.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzB5BA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzBA4E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzC7B6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzC7C3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzCC1F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzCCEF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzCD7.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzCEE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzDC78.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzE228.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzE5D0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\libraries\trzF4AA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz14EF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz1E21.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz2678.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz3220.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz35A3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz3718.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz3DA4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz4312.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz535.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz5A05.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz5BC7.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz5E1C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz6195.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz634E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz6453.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz6E6E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz789E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz78F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz7A44.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz86A8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz9998.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trz9ACF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzA067.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzA1AF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzA55.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzA97F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzC1EF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzD2B1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzD71F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzD864.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzDA8D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzE06A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzE219.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzEA18.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Music\trzFD2D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz14B8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz1C96.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz2A3C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz330F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz35F2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz36D4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz3B30.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz3EB6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz51C8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz52BE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz5563.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz66DA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz6A07.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz73C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz7AEB.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz7CCE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz899B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz8C4C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz8D07.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz9616.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trz9673.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzA840.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzB2AF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzBF3F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzC20A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzC85B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzD4AF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzD6CA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzD7A3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzDA18.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzE4D3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzE976.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzF623.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzF833.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\trzFE2C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz1AE9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz1E8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz26F2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz2AAC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz2C24.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz3A72.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz3AF2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz3B04.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz49F2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz4DB9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz58C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz5FBD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz6193.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz6A58.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz6B8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz7748.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz8712.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz87CE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz8D08.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz8D29.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz90B0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz9390.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz9B19.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trz9CA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzAD88.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzB217.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzB4C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzBF04.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzC2C5.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzCD4C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzCD71.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzD1D8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzDA4F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzE7E4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\trzEFA4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz109B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz1207.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz18EA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz1F60.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz2419.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz301E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz3760.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz3816.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz3885.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz415D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz4529.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz51C3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz5E9E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz65C0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz6889.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz6CF0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz726D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz834.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz8B4C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz8C02.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz8CC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trz9AD0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzA639.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzA7F9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzAA21.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzAC92.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzAF8C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzBE0A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzD3C6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzD499.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzD632.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzDE69.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzE61.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzE657.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\trzF946.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz12F7.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz2116.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz2E23.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz3786.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz3C9E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz40B5.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz4B82.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz52B0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz58CA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz5DD9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz6882.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz6969.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz6C08.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz6DD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz7968.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz802A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz89D6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz8A83.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz94B2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz995.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trz9D45.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzA4C9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzADD1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzAEE5.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzC2E1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzC61C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzC6F7.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzCD5F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzD0F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzD1B9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzD759.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzE859.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzEE5F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzF910.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Pictures\nvidia corporation\3d vision experience\3d vision preview pack 1\trzFFA4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz1C20.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz1D08.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz2EC6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz2F50.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz30B6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz30CA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz36CD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz392C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz3C84.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz3EDA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz4869.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz4E39.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz6603.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz6A10.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz6C7A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz7541.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz7C15.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz8126.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz8D29.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz8FA9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trz9CBE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzA70C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzAAA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzB026.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzB6F4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzB956.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzC2C8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzC3DD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzD67F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzD839.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzE73.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzEF47.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzF368.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzF4CF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\trzF609.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz1D5C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz25C3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz3059.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz358A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz3763.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz411C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz4B38.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz504E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz564.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz5A6C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz5EDD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz60CC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz6563.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz6FCC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz70AA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz7D24.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz84A8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz97F3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trz996E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzA672.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzAB74.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzACCD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzAD67.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzBC28.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzC7BD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzD00E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzD5C4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzDBDB.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzE55B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzE807.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzED74.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzF9E8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzFBD6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzFCD1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\sample media\trzFF78.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz1295.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz13CB.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz26C2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz2C39.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz334D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz37A5.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz46F0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz4B90.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz4D16.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz53ED.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz5AD7.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz5C2F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz5DEC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz7655.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz84BC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz87E5.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz8A07.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz8BE7.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz8DFD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz978C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trz986B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzA8AC.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzA9A8.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzC0BB.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzC16D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzCB9D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzCBC0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzCFE9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzD519.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzD585.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzD710.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzD88.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzE86A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzFB68.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\trzFD82.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz279C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz3D9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz4889.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz4C5B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz53CE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz57A9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz5AE2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz5B2B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz6C1E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz6D07.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz73F1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trz909D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzC4F2.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzC97A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzC9F4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzCC66.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzD714.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzDB86.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzE7E7.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\recorded tv\TempRec\TempSBE\trzF890.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz132D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz28AF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz2E6B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz3F11.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz4AF1.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz4DFF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz5C1F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz607F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz655A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz6B8A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz6BF3.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz720C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz776A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz78DD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz7B06.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz8C44.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz98FD.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trz993F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzA2B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzA7FE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzB3BF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzCB0A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzD12E.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzDA3D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzE0F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzE385.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzE424.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzED63.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzEEE9.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzF1D6.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\trzF2ED.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz1104.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz18A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz1FCE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz2932.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz36AA.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz5C90.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz60A5.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz65E0.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz6FD4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz701F.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz7070.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz72A4.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz7604.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz8505.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz897C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trz9981.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzA30.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzC11B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzC380.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzC5AE.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzCC31.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzD1FF.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzD308.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzDB01.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzE002.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzE21.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzE77C.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzEC8D.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzF74B.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Public\Videos\sample videos\trzF99A.tmp (Trojan.KillAV) -> Quarantined and deleted successfully.

][/code]

Link to comment
Share on other sites

Vet du vad den där DSS-mappen hör till för program?

 

Dubbelklicka på SystemLook-filen för att köra den.

 

Kopiera alla rader i rutan

:dir
C:\PROGRA~3\DSS\Content Activation

och klistra in i det stora textfältet i SýstemLook.

Tryck på knappen Look för att starta sökningen.

När det är klart så kommer Anteckningar upp med en logg, och den klistrar du in här. Om loggen inte kommer upp så finns den som SystemLook.txt på Skrivbordet.

 

Finns någon av dessa skapade bat, pif etc filer kvar så att du kan ladda upp den på virustotal?

Link to comment
Share on other sites

Vet du vad den där DSS-mappen hör till för program?

 

Dubbelklicka på SystemLook-filen för att köra den.

 

Kopiera alla rader i rutan

:dir
C:\PROGRA~3\DSS\Content Activation

och klistra in i det stora textfältet i SýstemLook.

Tryck på knappen Look för att starta sökningen.

När det är klart så kommer Anteckningar upp med en logg, och den klistrar du in här. Om loggen inte kommer upp så finns den som SystemLook.txt på Skrivbordet.

 

Finns någon av dessa skapade bat, pif etc filer kvar så att du kan ladda upp den på virustotal?

 

 

Har tyvärr har inga infekterade filer kvar, men dom kommer tillbaka, jag gör detta en gång i veckan allt verkar lungt sen kommer skiten tillbaks, som sagt det brukar komma tillbaka på en fredag.

 

Den mappen tillhör http://www.openssl.org/

 

SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff

Log created at 15:56 on 02/05/2011 by jamie

Administrator - Elevation successful

 

========== dir ==========

 

C:\PROGRA~3\DSS\Content Activation - Parameters: "(none)"

 

---Files---

readme.txt --a---- 4357 bytes [01:36 13/04/2011] [01:36 13/04/2011]

 

---Folders---

{ECC292532791175AA2C17A3BBAD8C9C8} d------ [01:36 13/04/2011]

 

-= EOF =-

Link to comment
Share on other sites

Okej, då behöver vi ju inte kolla upp vad det är för filer i den. Jag var nyfiken på den därför att den skapades 13 april och det lät som att dina problem hade börjat då. Men det måste ju vara ett äldre problem eftersom du har kunnat märka att det återkommer på fredagar. Hur länge har det pågått egentligen?

Brukar du göra något särskilt på fredagarna vid datorn, t ex ansluta en extern hårddisk för att göra säkerhetskopior eller använder Skype?

 

1.

Du skulle kunna återställa några olika typer av filer från Avasts karantän så att du får möjlighet att ladda upp dem på virustotal-sidan. För bara utgå från att det är ett skadligt program som försöker stänga av antivirus (KillAV) är ganska hopplöst.

 

2.

Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/

För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

 

Avbocka alternativet Remove found threats

Bocka för Scan Archives

 

Klicka på Advanced Settings

Bocka för:

Scan for potentially unwanted applications

Scan for potentially unsafe applications

Enable Anti-Stealth Technology

 

Klicka på Scan

 

När skanningen är klar skapas loggfilen C:\Program\Eset\Eset Online Scanner\log.txt. Öppna den i Anteckningar och klistra sedan in innehållet i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Okej, då behöver vi ju inte kolla upp vad det är för filer i den. Jag var nyfiken på den därför att den skapades 13 april och det lät som att dina problem hade börjat då. Men det måste ju vara ett äldre problem eftersom du har kunnat märka att det återkommer på fredagar. Hur länge har det pågått egentligen?

Brukar du göra något särskilt på fredagarna vid datorn, t ex ansluta en extern hårddisk för att göra säkerhetskopior eller använder Skype?

 

1.

Du skulle kunna återställa några olika typer av filer från Avasts karantän så att du får möjlighet att ladda upp dem på virustotal-sidan. För bara utgå från att det är ett skadligt program som försöker stänga av antivirus (KillAV) är ganska hopplöst.

 

2.

Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/

För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

 

Avbocka alternativet Remove found threats

Bocka för Scan Archives

 

Klicka på Advanced Settings

Bocka för:

Scan for potentially unwanted applications

Scan for potentially unsafe applications

Enable Anti-Stealth Technology

 

Klicka på Scan

 

När skanningen är klar skapas loggfilen C:\Program\Eset\Eset Online Scanner\log.txt. Öppna den i Anteckningar och klistra sedan in innehållet i ditt svar.

 

kör den scannern nu. Kommer nog ta en stund för jag har mkt skit nu.

 

Jag tog bort avast o använd MS's virus skydd istället för avast blev galen på med den tjejen som säger jag har virus helatiden.

 

Jag har haft detta ett par månader kanske längre, jag får alltid det att gå väck och sen kommer det alltid tbx.

Har oxå funderat på vad jag gör på fredagar, jag sitter inte mkt vid datorn över helgen, ibland tar jag bort mina pocket usb HDD's som man tar med till kompisar o tjejen. Sitter jag vid datorn över helgen sitter jag oftast o håller på bilder och hemsidor.

 

Tackar igen för all hjälp.

Link to comment
Share on other sites

Har MSE hittat något annat än KillAV när du gjort en komplett genomsökning?

För normalt är det en annan skadlig fil som skapar dessa KillAV-filer. Ofta är det en mask som sprids via Skype, men även via Twitter, externa hårddiskar och likande samt hårddiskar på lokala nätverk. Kontrollera att du verkligen har senaste versionen av Skype. dvs 5.3.0.111.

 

1.

Spara TFC (Temporary File Cleaner) av OldTimer på Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/TFC.exe

 

Stäng alla program och fönster.

Kör TFC (om du har Vista eller Windows 7 så högerklicka på filen och välj Kör som administratör).

Klicka på Start-knappen för att starta städningen.

Det kan ta några minuter och låt datorn vara ifred under tiden.

 

När det är klart är det meningen att datorn ska startas om automatiskt. Om den inte gör det så startar du om datorn själv.

 

2.

Spara ComboFix på Skrivbordet: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram, men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara Ja.

Mer detaljerad vägledning finns på http://www.bleepingcomputer.com/combofix/se/hur-combofix-ska-anvandas

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när det körs eftersom så det kan hänga upp sig då.

 

När ComboFix är färdig ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...