Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skriva till textfil.


David6

Recommended Posts

>Hej! Jag har följande kod på min asp sida:

 

set objFSO = server.CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")

dim strFoldir

strFoldir = "c:\ptl\" & refnr

set objFolder = objFSO.CreateFolder (strFoldir)

 

strFoldir = strFoldir & "\info.txt"

set objTStream = objFSO.CreateTextFile (strFoldir )

 

set objTStream = objFSO.OpenTextFile (strFoldir ,ForWriting ,false)

objTStream.writeline "David"

 

>och får fel meddelandet:

 

Server.CreateObject Failed

 

>någon som vet varför?

 

 

 

Hej :-)

Link to comment
Share on other sites

du skriver inte på vilken rad du får felmedelandet .. är det på första ?

 

 

Don't Underestimate The Power Of Esuk ...

 

Link to comment
Share on other sites

nej det är OpenTextFile som genererar felet:

 

set objTStream = objFSO.OpenTextFile (strFoldir ,ForWriting ,false)

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Giltiga värden på den andra parametern är ForReading (=1) eller ForAppending (=8). Byt till

 

set objTStream = objFSO.OpenTextFile (strFoldir ,ForAppending ,false)

 

Dessa är default-värden (tror jag) så det räcker med strFoldir.

 

 

[inlägget ändrat 2001-08-21 20:15:17 av M a r c u s]

Link to comment
Share on other sites

-Körde med:

 

set objTStream = objFSO.OpenTextFile (strFoldir)

 

-men då blev det:

 

Server.CreateObject Failed

 

-på raden efter:

 

objTStream.writeline "david"

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kan det inte ha något att göra med alla create kommandon? För många eller nåt?

Har du någon fungerande kod som öppnar/skapar och skriver till textfil?

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

connyjohansson

Hej.

 

skulle försöka "nolla/stänga" objTStream efter denna rad.

 

"set objTStream = objFSO.CreateTextFile (strFoldir )"

 

 

Link to comment
Share on other sites

-Gjorde så men fick felet:

 

Server.CreateObject Failed

 

-på raden:

 

set objTStream = objFSO.OpenTextFile (strFoldir)

 

-igen.

 

Kan felet ligga hur allt skapas? Hänger det inte ihop?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag är lite nyfiken på varför du vill nolla objTStream direkt efter att du skapat objektet? Hade du inte tänkt utnyttja objektet?

 

Link to comment
Share on other sites

connyjohansson

När du får felmedelandet, vad har programmet då presterat???

Fins Foldern: ("c:\ptl\" & refnr )

fins filen "c:\ptl\" & refnr & \info.txt

 

Link to comment
Share on other sites

Ja , ja. Så jag ska säga till besökaren som utlöser funktionen att han tar kontakt med administratören för den server han besökt , så att denna i sin tur öppnar notepad och editerar filen.

Vart finns det sådana administratörer?

Snabb måste han vara också.

 

Link to comment
Share on other sites

connyjohansson

Nej,Nej;Nej..

Om filen går att editera med Notepad så är den frisläppt. Annars är det så att skapandeprocessen hänger sig av nån orsak.

 

Link to comment
Share on other sites

Då du skapar en ny fil är den redan öppen för text-inmatning.

Din kod ska alltså vara:

 

dim strFoldir
strFoldir = "c:\ptl\" & refnr
set objFSO = server.CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
set objFolder = objFSO.CreateFolder ( strFoldir ) 
set objTStream = objFSO.CreateTextFile ( strFoldir & "\info.txt" )
objTStream.writeline( "David" )
set objFSO = nothing
set objTStream = nothing

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...