Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Har troligtvis virus. Behöver hjälp att tyda en loggfil.


krwa

Recommended Posts

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 22:21:30, on 2010-12-17

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975)

Boot mode: Normal Running processes:

 

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Kristoffer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7TITDENC\HijackThis[1].exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - (no file)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Inställningar i Gears - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.ad...Plus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: Device Error Recovery Service (dgdersvc) - Devguru Co., Ltd. - C:\Windows\system32\dgdersvc.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

 

-- End of file - 6679 bytes

 

Datorn beter sig märkligt. Startar om sig själv, och har blivit segare än normalt den sista tiden. Misstänker att jag har fått virus. Jag bifogar en loggfil, och vore tacksam om någon kunde hjälpa mig att tyda den.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

DDS ger mer information om din dator än Hijck This.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFSx86 Run by Kristoffer at 10:47:46,47 on 2010-12-18

Internet Explorer: 8.0.6001.18999

Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.2047.969 [GMT 1:00]

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

============== Running Processes ===============

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\Windows\system32\dgdersvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe

C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Windows\System32\ACEngSvr.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\KBFiltr.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Kristoffer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\O33TFG7W\dds[1].scr

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.google.se/ mDefault_Page_URL = hxxp://www.asus.com

mURLSearchHooks: AVG Security Toolbar

BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - No File

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg10\avgssie.dll BHO: AVG Security Toolbar

BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Google Gears Helper: {e0fefe40-fbf9-42ae-ba58-794ca7e3fb53} - c:\program files\google\google gears\internet explorer\0.5.36.0\gears.dll

TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [AdobeBridge]

uRun: [KiesTrayAgent]

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [skytel] Skytel.exe

mRun: [JMB36X IDE Setup] c:\windows\raidtool\xInsIDE.exe

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [NvSvc] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [AVG_TRAY] c:\program files\avg\avg10\avgtray.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\vpncli~1.lnk - c:\windows\installer\{21e247d4-5e27-4bea-aa4d-19a81203fe2a}\Icon3E5562ED7.ico

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - {0B4350D1-055F-47A3-B112-5F2F2B0D6F08} - c:\program files\google\google gears\internet explorer\0.5.36.0\gears.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg10\avgpp.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [2010-9-13 25680]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2010-9-7 26064]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2010-9-7 249424]

R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2010-9-7 34384]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2010-11-9 299984]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg10\identity protection\agent\bin\AVGIDSAgent.exe [2010-11-10 6127184]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg10\avgwdsvc.exe [2010-10-22 265400]

R2 dgdersvc;Device Error Recovery Service;c:\windows\system32\dgdersvc.exe [2010-9-15 95568]

R2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:\windows\system32\FsUsbExService.Exe [2010-9-24 217088]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [2010-8-19 123472]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [2010-8-19 30288]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [2010-8-19 27216]

R3 dgderdrv;dgderdrv;c:\windows\system32\drivers\dgderdrv.sys [2010-9-15 18120]

R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:\windows\system32\FsUsbExDisk.Sys [2010-9-24 36640]

R3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;c:\windows\system32\drivers\seehcri.sys [2010-11-6 27632] S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-9-1 136176]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\avg\avg10\toolbar\ToolbarBroker.exe [2010-11-28 517448]

S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2010-7-31 21504]

S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys [2010-11-6 13224]

S3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion;c:\program files\sony ericsson\sony ericsson pc companion\PCCService.exe [2010-11-6 155344]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\ssadbus.sys [2010-10-16 96488]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);c:\windows\system32\drivers\ssadmdfl.sys [2010-10-16 12776]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;c:\windows\system32\drivers\ssadmdm.sys [2010-10-16 121576]

S3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\common files\adobe\switchboard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]

 

=============== Created Last 30 ================

2010-12-17 21:53:02 66048 ----a-w- c:\program files\windows mail\wabmig.exe

2010-12-17 21:53:02 515584 ----a-w- c:\program files\windows mail\wab.exe

2010-12-17 21:53:02 33280 ----a-w- c:\program files\windows mail\wabfind.dll

2010-12-17 21:52:47 2038272 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-12-17 21:52:10 601600 ----a-w- c:\windows\system32\schedsvc.dll

2010-12-17 21:52:10 345600 ----a-w- c:\windows\system32\wmicmiplugin.dll

2010-12-17 21:52:09 171520 ----a-w- c:\windows\system32\taskeng.exe

2010-12-17 21:52:08 352768 ----a-w- c:\windows\system32\taskschd.dll

2010-12-17 21:52:08 270336 ----a-w- c:\windows\system32\taskcomp.dll

2010-12-17 21:51:57 81920 ----a-w- c:\windows\system32\consent.exe

2010-12-17 21:51:45 72704 ----a-w- c:\windows\system32\fontsub.dll

2010-12-17 21:51:45 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2010-12-17 21:51:45 292352 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-12-17 21:49:27 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-12-17 21:48:28 2409784 ----a-w- c:\program files\windows mail\OESpamFilter.dat

2010-12-03 15:47:30 -------- d-----w- c:\progra~2\PassMark

2010-12-03 15:47:11 -------- d-----w- c:\program files\WirelessMon

2010-11-30 15:15:17 -------- d-----w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\Malwarebytes

2010-11-30 15:14:06 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-11-30 15:14:06 -------- d-----w- c:\progra~2\Malwarebytes

2010-11-30 15:14:03 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-11-30 15:14:03 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-11-28 15:39:03 -------- d-----w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\AVG10

2010-11-28 14:55:31 -------- d--h--w- c:\progra~2\Common Files

2010-11-28 14:55:14 -------- d-----w- c:\progra~2\AVG Security Toolbar

2010-11-28 14:53:49 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\AVG

2010-11-28 14:53:49 -------- d-----w- c:\progra~2\AVG10

2010-11-28 08:33:12 -------- d-----w- c:\progra~2\MFAData

2010-11-24 15:34:54 -------- d-----w- c:\users\kristoffer\pnlinks

2010-11-24 14:58:53 -------- d-----w- c:\program files\Citrix

2010-11-24 14:56:19 -------- d-----w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\TeamViewer

2010-11-24 13:55:53 -------- d-----w- c:\program files\common files\Deterministic Networks

2010-11-24 13:55:50 -------- d-----w- c:\program files\Cisco Systems

2010-11-24 12:59:35 7680 ----a-w- c:\program files\internet explorer\iecompat.dll

 

==================== Find3M ====================

2010-12-18 09:45:16 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe

2010-11-06 21:31:30 1112288 ----a-w- c:\windows\system32\WdfCoInstaller01007.dll

2010-11-02 06:01:54 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-11-02 05:57:41 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-11-02 05:57:27 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-11-02 05:57:11 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2010-11-02 05:57:11 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2010-11-02 05:01:31 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-11-02 04:26:10 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2010-11-02 04:24:44 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

 

============= FINISH: 10:51:47,21 ===============

 

 

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_10-12-12.02)

 

Microsoft® Windows Vista™ Ultimate

Boot Device: \Device\HarddiskVolume2

Install Date: 2007-10-15 23:07:18

System Uptime: 2010-12-18 10:42:02 (0 hours ago)

 

Motherboard: ASUSTeK Computer Inc. | | G1S

Processor: Intel® Core™2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz | Socket 478 | 1600/200mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

C: is FIXED (NTFS) - 141 GiB total, 76,873 GiB free.

D: is CDROM ()

E: is CDROM ()

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Description: Cisco Systems VPN Adapter

Device ID: ROOT\NET\0000

Manufacturer: Cisco Systems

Name: Cisco Systems VPN Adapter

PNP Device ID: ROOT\NET\0000

Service: CVirtA

 

==== System Restore Points ===================

 

 

==== Installed Programs ======================

 

2007 Microsoft Office system

Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites

Adobe AIR

Adobe Community Help

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Media Player

Adobe Photoshop CS5

Adobe Reader 9.3.4 - Svenska

Adobe Shockwave Player 11.5

ASUS Data Security Manager

ASUS Direct Console

ASUS InstantFun

ASUS Live Update

ASUS Splendid Video Enhancement Technology

ATK Generic Function Service

ATK Hotkey

ATK Media

ATKOSD2

µTorrent

AVG 2011

BankID säkerhetsprogram 4.10.4

CDDRV_Installer

ChkMail

Cisco Systems VPN Client 5.0.06.0160

Citrix XenApp Plugin for Hosted Apps

G1&G2-2 Screen Saver

Google Gears

Google Update Helper

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

JMB36X Raid Configurer

KhalInstallWrapper

Kies

LifeFrame2

LightScribe 1.4.142.1

Malwarebytes' Anti-Malware

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft Office 2007 Primary Interop Assemblies

Microsoft Office Access MUI (Danish) 2007

Microsoft Office Access MUI (English) 2007

Microsoft Office Access MUI (Finnish) 2007

Microsoft Office Access MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Access MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007

Microsoft Office Excel MUI (Danish) 2007

Microsoft Office Excel MUI (English) 2007

Microsoft Office Excel MUI (Finnish) 2007

Microsoft Office Excel MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Outlook MUI (Danish) 2007

Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007

Microsoft Office Outlook MUI (Finnish) 2007

Microsoft Office Outlook MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Outlook MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office PowerPoint MUI (Danish) 2007

Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007

Microsoft Office PowerPoint MUI (Finnish) 2007

Microsoft Office PowerPoint MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Professional Hybrid 2007

Microsoft Office Proof (Danish) 2007

Microsoft Office Proof (English) 2007

Microsoft Office Proof (Finnish) 2007

Microsoft Office Proof (French) 2007

Microsoft Office Proof (German) 2007

Microsoft Office Proof (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Proof (Norwegian (Nynorsk)) 2007

Microsoft Office Proof (Spanish) 2007

Microsoft Office Proof (Swedish) 2007

Microsoft Office Proofing (Danish) 2007

Microsoft Office Proofing (English) 2007

Microsoft Office Proofing (Finnish) 2007

Microsoft Office Proofing (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Proofing (Swedish) 2007

Microsoft Office Publisher MUI (Danish) 2007

Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007

Microsoft Office Publisher MUI (Finnish) 2007

Microsoft Office Publisher MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Publisher MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Shared MUI (Danish) 2007

Microsoft Office Shared MUI (English) 2007

Microsoft Office Shared MUI (Finnish) 2007

Microsoft Office Shared MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007

Microsoft Office Word MUI (Danish) 2007

Microsoft Office Word MUI (English) 2007

Microsoft Office Word MUI (Finnish) 2007

Microsoft Office Word MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2007

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86)

Microsoft_VC80_ATL_x86

Microsoft_VC80_CRT_x86

Microsoft_VC80_MFC_x86

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86

Microsoft_VC90_ATL_x86

Microsoft_VC90_CRT_x86

Microsoft_VC90_MFC_x86

Motorola SM56 Speakerphone Modem

MSXML 4.0 SP2 (KB927978)

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

NB Probe

Nero 7 Essentials

NVIDIA Drivers

OutlookAddInNet3Setup

P4P

PDF Settings CS5

Power4Gear eXtreme

Realtek High Definition Audio Driver

RICOH R5C83x/84x Flash Media Controller Driver Ver.3.51.01

SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

SetPoint

Sony Ericsson PC Companion 2.01.068

Sony Ericsson Update Service

Spotify

Synaptics Pointing Device Driver

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Update for Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) (KB982305)

USB 2.0 1.3M UVC WebCam

WinFlash

WinRAR archiver

Wireless Console 2

WirelessMon V3.1

VistaFeaturePack

Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime

Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime Service Pack 1 (KB949258)

VLC media player 1.1.2

 

==== End Of File ===========================


 

Vet inte om jag lyckades att göra detta på rätt sätt.. Hittade ingen lämplig knapp att bifiga attach med.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

ser inget skadligt i dina loggar.

Kom segheten plötsligt och i så fall när?

Är allt segt, start av Windows, start av program, surfa etc?

Kan du stänga av automatisk omstart vid systemfel så att BSOD, blåskärm kommer fram om det beror på det?

Mvh

Mats H

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...