Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Yahoo Messenger


41588

Recommended Posts

jag vill fråga vad är för nånting som komer till mig på yahoo messenger från min kompis som är på listan i yahoo hus mig

 

det skriver så her : is this your pic http:/ /migre.me/10Ayu?=www.facebook.com/photo.php

 

och det komer hella tiden från honom han sa till mig det är virus som komer till honom från anna kompis och han öpnade

 

snälla hur man kan taport den

 

tak för hjälpen

 

MVH

 

george

Link to comment
Share on other sites

Hej,

skulle vilja att du gör detta hos din kompis, för du kan besöka honom eller låna hans dator?

Ladda ned detta program:

 

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

 

Om det är något du behöver fråga om så hör av dig, så ska vi hjälpa dig så gott vi kan.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
roland Nilsson

Jag har fått samma problem,skickar med filen och jag undrar hur jag får bort detta.

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Roland Nilsson at 14:24:21,76 on 2010-08-15

Internet Explorer: 8.0.6001.18943

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.1021.449 [GMT 2:00]

 

SP: Windows Defender *disabled* (Outdated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

FW: Telia Säker Surf 9.01 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Telia\Supportassistenten\bin\sprtsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Telia\Supportassistenten\bin\tgsrvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

C:\Program Files\DELL\Dell Laser Printer 1110\LocalSM\jbDetect.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Users\Public\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

C:\Users\Roland Nilsson\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.telia.se/?s_kwcid=TC|13396|www%20telia%20com||S|e|5011072631

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uURLSearchHooks: {e312764e-7706-43f1-8dab-fcdd2b1e416d} - c:\program files\youtube downloader toolbar\SearchSettings.dll

BHO: &Yahoo! Toolbar Helper: {02478d38-c3f9-4efb-9b51-7695eca05670} - c:\progra~1\yahoo!\companion\installs\cpn\yt.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\programdata\real\realplayer\browserrecordplugin\ie\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: {e312764e-7706-43f1-8dab-fcdd2b1e416d} - c:\program files\youtube downloader toolbar\SearchSettings.dll

BHO: YouTube Downloader Toolbar: {f3fee66e-e034-436a-86e4-9690573bee8a} - c:\program files\youtube downloader toolbar\ie\1.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

BHO: SingleInstance Class: {fdad4da1-61a2-4fd8-9c17-86f7ac245081} - c:\progra~1\yahoo!\companion\installs\cpn\YTSingleInstance.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: YouTube Downloader Toolbar: {f3fee66e-e034-436a-86e4-9690573bee8a} - c:\program files\youtube downloader toolbar\ie\1.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

TB: Yahoo! Toolbar: {ef99bd32-c1fb-11d2-892f-0090271d4f88} - c:\progra~1\yahoo!\companion\installs\cpn\yt.dll

TB: {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - No File

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

uRun: [Messenger (Yahoo!)] "c:\progra~1\yahoo!\messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

uRun: [Java developer Script Browse] c:\users\public\jusched.exe

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [Dell Laser Printer 1110 SM_JB] c:\program files\dell\dell laser printer 1110\localsm\jbDetect.exe

mRun: [iSUSPM Startup] c:\progra~1\common~1\instal~1\update~1\ISUSPM.exe -startup

mRun: [iSUSScheduler] "c:\program files\common files\installshield\updateservice\issch.exe" -start

mRun: [Telia] "c:\program files\telia\supportassistenten\bin\sprtcmd.exe" /P TeliaDA

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [LifeCam] "c:\program files\microsoft lifecam\LifeExp.exe"

mRun: [searchSettings] "c:\program files\youtube downloader toolbar\SearchSettings.exe"

mRun: [TkBellExe] "c:\program files\common files\real\update_ob\realsched.exe" -osboot

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\winzip~1.lnk - c:\program files\winzip\WZQKPICK.EXE

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {9522589E-57B9-46C5-9A77-1F1C1CCBE550} - file:///C:/Users/Roland%20Nilsson/AppData/Local/Temp/OnlineScanner/is2007ols/fscax.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldsv-se.cab

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2010-3-8 41256]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\hips\drivers\fshs.sys [2010-3-8 68064]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2010-3-8 35792]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2010-3-8 71040]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2010-3-8 12384]

R2 Application Updater;Application Updater;c:\program files\application updater\ApplicationUpdater.exe [2010-2-19 380928]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\fsgk32st.exe [2010-3-8 215648]

R2 sprtsvc_teliada;SupportSoft Sprocket Service (teliada);c:\program files\telia\supportassistenten\bin\sprtsvc.exe [2010-7-7 206120]

R2 tgsrvc_teliada;SupportSoft Repair Service (teliada);c:\program files\telia\supportassistenten\bin\tgsrvc.exe [2010-7-7 185640]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2010-3-8 124072]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\orsp client\fsorsp.exe [2010-3-8 56992]

R3 MSHUSBVideo;NX6000/NX3000/VX2000/VX5000/VX5500/VX7000/Cinema Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\nx6000.sys [2010-3-12 30576]

R3 VST_DPV;VST_DPV;c:\windows\system32\drivers\VSTDPV3.SYS [2006-11-2 987648]

R3 VSTHWBS2;VSTHWBS2;c:\windows\system32\drivers\VSTBS23.SYS [2006-11-2 251904]

S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2010-3-16 21504]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2010-3-8 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2010-3-8 25184]

 

=============== Created Last 30 ================

 

 

==================== Find3M ====================

 

 

============= FINISH: 14:25:53,49 ===============

Link to comment
Share on other sites

roland Nilsson

Jag har fått samma problem,skickar med filen och jag undrar hur jag får bort detta.

Skickar med attach.txt och dds.txt

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Roland Nilsson at 14:24:21,76 on 2010-08-15

Internet Explorer: 8.0.6001.18943

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.1021.449 [GMT 2:00]

 

SP: Windows Defender *disabled* (Outdated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

FW: Telia Säker Surf 9.01 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Telia\Supportassistenten\bin\sprtsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Telia\Supportassistenten\bin\tgsrvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

C:\Program Files\DELL\Dell Laser Printer 1110\LocalSM\jbDetect.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Users\Public\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

C:\Users\Roland Nilsson\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.telia.se/?s_kwcid=TC|13396|www%20telia%20com||S|e|5011072631

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uURLSearchHooks: {e312764e-7706-43f1-8dab-fcdd2b1e416d} - c:\program files\youtube downloader toolbar\SearchSettings.dll

BHO: &Yahoo! Toolbar Helper: {02478d38-c3f9-4efb-9b51-7695eca05670} - c:\progra~1\yahoo!\companion\installs\cpn\yt.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\programdata\real\realplayer\browserrecordplugin\ie\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: {e312764e-7706-43f1-8dab-fcdd2b1e416d} - c:\program files\youtube downloader toolbar\SearchSettings.dll

BHO: YouTube Downloader Toolbar: {f3fee66e-e034-436a-86e4-9690573bee8a} - c:\program files\youtube downloader toolbar\ie\1.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

BHO: SingleInstance Class: {fdad4da1-61a2-4fd8-9c17-86f7ac245081} - c:\progra~1\yahoo!\companion\installs\cpn\YTSingleInstance.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: YouTube Downloader Toolbar: {f3fee66e-e034-436a-86e4-9690573bee8a} - c:\program files\youtube downloader toolbar\ie\1.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

TB: Yahoo! Toolbar: {ef99bd32-c1fb-11d2-892f-0090271d4f88} - c:\progra~1\yahoo!\companion\installs\cpn\yt.dll

TB: {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - No File

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

uRun: [Messenger (Yahoo!)] "c:\progra~1\yahoo!\messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

uRun: [Java developer Script Browse] c:\users\public\jusched.exe

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [Dell Laser Printer 1110 SM_JB] c:\program files\dell\dell laser printer 1110\localsm\jbDetect.exe

mRun: [iSUSPM Startup] c:\progra~1\common~1\instal~1\update~1\ISUSPM.exe -startup

mRun: [iSUSScheduler] "c:\program files\common files\installshield\updateservice\issch.exe" -start

mRun: [Telia] "c:\program files\telia\supportassistenten\bin\sprtcmd.exe" /P TeliaDA

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [LifeCam] "c:\program files\microsoft lifecam\LifeExp.exe"

mRun: [searchSettings] "c:\program files\youtube downloader toolbar\SearchSettings.exe"

mRun: [TkBellExe] "c:\program files\common files\real\update_ob\realsched.exe" -osboot

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\winzip~1.lnk - c:\program files\winzip\WZQKPICK.EXE

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {9522589E-57B9-46C5-9A77-1F1C1CCBE550} - file:///C:/Users/Roland%20Nilsson/AppData/Local/Temp/OnlineScanner/is2007ols/fscax.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldsv-se.cab

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2010-3-8 41256]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\hips\drivers\fshs.sys [2010-3-8 68064]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2010-3-8 35792]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2010-3-8 71040]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2010-3-8 12384]

R2 Application Updater;Application Updater;c:\program files\application updater\ApplicationUpdater.exe [2010-2-19 380928]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\fsgk32st.exe [2010-3-8 215648]

R2 sprtsvc_teliada;SupportSoft Sprocket Service (teliada);c:\program files\telia\supportassistenten\bin\sprtsvc.exe [2010-7-7 206120]

R2 tgsrvc_teliada;SupportSoft Repair Service (teliada);c:\program files\telia\supportassistenten\bin\tgsrvc.exe [2010-7-7 185640]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2010-3-8 124072]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\orsp client\fsorsp.exe [2010-3-8 56992]

R3 MSHUSBVideo;NX6000/NX3000/VX2000/VX5000/VX5500/VX7000/Cinema Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\nx6000.sys [2010-3-12 30576]

R3 VST_DPV;VST_DPV;c:\windows\system32\drivers\VSTDPV3.SYS [2006-11-2 987648]

R3 VSTHWBS2;VSTHWBS2;c:\windows\system32\drivers\VSTBS23.SYS [2006-11-2 251904]

S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2010-3-16 21504]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2010-3-8 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2010-3-8 25184]

 

=============== Created Last 30 ================

 

 

==================== Find3M ====================

 

 

============= FINISH: 14:25:53,49 ===============

Link to comment
Share on other sites

Menar du att du skickar eller tar emot skräp-meddelanden på Yahoo Messenger?

 

Avinstallera YouTube Downloader Toolbar p g a det som står på http://www.systemlookup.com/CLSID/34383-SearchSettings_dll.html

 

På sidan http://www.virustotal.com trycker du på Bläddra-knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, tryck på Öppna och sedan Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in en länk till resultatet här. c:\users\public\jusched.exe

 

Vistas och Windows 7s kontroll av användarkonto (UAC) är mycket bra på stoppa skadliga program från att installeras, se t ex:

http://www.idg.se/2.1085/1.164287

http://www.idg.se/2.1085/1.166702

Den är även nyttig på andra sätt se

http://www.idg.se/2.1085/1.269010/nyttan-med-uac-i-windows

Kontrollera att den är påslagen (och i Windows 7 även på en hög nivå):

Vista: Kontrollpanelen - Säkerhetscenter - Andra säkerhetsinställningar

Windows 7: Kontrollpanelen - System och säkerhet - Åtgärdscenter följt av UAC i vänsterkolumnen

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...