Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus som återkommer, HijackThis log


eixie

Recommended Posts

Hej, har dom senaste dagarna haft ett virus som återkommer hela tiden, om och om igen. Det stoppas dock och sätts i karantän av NOD32.

 

Objektnamn: http:// lenina66.com/269.exe.crypted.exe

 

Virusnamn: Win32/Kryptik.DMZ trojan

 

Oerhört jobbigt att detta kommer upp hela tiden och skulle vara tacksam om någon kanske kunde kolla igenom min log för att eventuellt kunna lösa problemet. Tack på förhand!

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:03:56, on 2010-04-07

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17023)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\program files\steam\steam.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Spotify\spotify.exe

C:\Program Files\VentriloMIX\Ventrilo 2.1.4.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelAudioStudio] "C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe" BOOT

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [richtx64.exe] C:\DOCUME~1\Djulle\LOCALS~1\Temp\richtx64.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 5385 bytes

Link to comment
Share on other sites

Kan du inte bara testa att ta bort filen ur karantän? Och radera den ur datorn?

 

 

Tagit bort den ur karantän flertalet ggr. Vet inte vart själva filen ligger :(

Link to comment
Share on other sites

Använd datorn så lite som möjligt till annat för att detta är troligen en besvärlig infektion, så håll Ventrilo och MSN avstängda.

 

Vi behöver kolla djupare i datorn än vad HijackThis gör.

Spara OTL på Skrivbordet. http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

Stäng alla program.

Kör OTL (i Vista och Windows 7 högerklicka och Kör som administratör).

Under Output högt upp så välj Minimal Output.

Under Standard Registry välj All.

 

I rutan Custom scan's and fixes klistra in följande rader (kolla att du verkligen får med alla raderna):

netsvcs
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
/md5start
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
iaStor.sys
nvstor.sys
atapi.sys
IdeChnDr.sys
viasraid.sys
AGP440.sys
vaxscsi.sys
nvatabus.sys
viamraid.sys
nvata.sys
nvgts.sys
iastorv.sys
ViPrt.sys
eNetHook.dll
ahcix86.sys
KR10N.sys
nvstor32.sys
ahcix86s.sys
nvrd32.sys
symmpi.sys
adp3132.sys
/md5stop
%systemroot%\*. /mp /s
CREATERESTOREPOINT
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav

 

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTL.txt och Extras.txt. I ditt svar klistrar du in loggen OTL.txt och sedan i ett nytt inlägg Extras.txt.

Link to comment
Share on other sites

OTL logfile created on: 2010-04-07 21:13:01 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.1.0 Folder = C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop

Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 0000041D | Country: Sweden | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 70,00% Memory free

4,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 89,00% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 232,88 Gb Total Space | 130,90 Gb Free Space | 56,21% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 465,76 Gb Total Space | 351,53 Gb Free Space | 75,47% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

 

Computer Name: JOEL

Current User Name: Djulle

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Minimal

 

========== Processes (SafeList) ==========

 

PRC - C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop\OTL.exe (OldTimer Tools)

PRC - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

PRC - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe (ESET)

PRC - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe (ESET)

PRC - C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

PRC - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

 

 

========== Modules (SafeList) ==========

 

MOD - C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop\OTL.exe (OldTimer Tools)

 

 

========== Win32 Services (SafeList) ==========

 

SRV - (Lavasoft Ad-Aware Service) -- C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe (Lavasoft)

SRV - (EhttpSrv) -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe (ESET)

SRV - (ekrn) -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe (ESET)

 

 

========== Driver Services (SafeList) ==========

 

DRV - (Lbd) -- C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Lbd.sys (Lavasoft AB)

DRV - (epfwtdir) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\epfwtdir.sys ()

DRV - (easdrv) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\easdrv.sys (ESET)

DRV - (eamon) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\eamon.sys (ESET)

DRV - (usbaudio) USB Audio Driver (WDM) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys (Microsoft Corporation)

DRV - (HDAudBus) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudbus.sys (Windows ® Server 2003 DDK provider)

DRV - (nv) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys (NVIDIA Corporation)

DRV - (STHDA) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\sthda.sys (SigmaTel, Inc.)

DRV - (e1express) Intel® -- C:\WINDOWS\system32\drivers\e1e5132.sys (Intel Corporation)

DRV - (sfng32) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\sfng32.sys (Sonic Focus, Inc)

DRV - (nvcap) nVidia WDM Video Capture (universal) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvcap.sys (NVIDIA Corporation)

DRV - (NVXBAR) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvxbar.sys (NVIDIA Corporation)

 

 

========== Standard Registry (All) ==========

 

 

========== Internet Explorer ==========

 

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm

 

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

IE - HKCU\..\URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

 

========== FireFox ==========

 

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: jqs@sun.com:1.0

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}:6.0.19

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.3

 

FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\extensions\\jqs@sun.com: C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2010-03-27 18:05:06 | 000,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.3\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2010-04-03 10:32:36 | 000,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.3\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2010-04-03 10:32:36 | 000,000,000 | ---D | M]

 

[2009-12-17 22:36:50 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Djulle\Application Data\Mozilla\Extensions

[2009-12-17 22:36:50 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Djulle\Application Data\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}

[2009-12-19 14:50:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Djulle\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\odnu0cae.default\extensions

[2010-04-07 19:26:33 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions

[2010-04-03 10:32:36 | 000,000,000 | ---D | M] (Default) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

[2010-03-27 18:05:20 | 000,000,000 | ---D | M] (Java Console) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

[2010-04-06 18:37:32 | 000,000,000 | ---D | M] (Java Console) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

[2010-04-03 10:32:31 | 000,023,000 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\browserdirprovider.dll

[2010-04-03 10:32:31 | 000,138,712 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\brwsrcmp.dll

[2010-03-09 04:28:20 | 000,411,368 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npdeploytk.dll

[2010-04-03 10:32:32 | 000,064,984 | ---- | M] (mozilla.org) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npnul32.dll

[2007-03-22 20:23:30 | 000,017,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPOFFICE.DLL

[2009-12-21 19:34:06 | 000,103,864 | ---- | M] (Adobe Systems Inc.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll

[2010-03-13 14:30:11 | 000,001,470 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\allaannonser-sv-SE.xml

[2010-03-13 14:30:11 | 000,001,534 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\creativecommons.xml

[2010-03-13 14:30:11 | 000,002,371 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\google.xml

[2010-03-13 14:30:12 | 000,002,670 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\prisjakt-sv-SE.xml

[2010-03-13 14:30:12 | 000,000,948 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\tyda-sv-SE.xml

[2010-03-13 14:30:12 | 000,001,174 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wikipedia-sv-SE.xml

[2010-03-13 14:30:12 | 000,000,951 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\yahoo-sv-SE.xml

 

O1 HOSTS File: ([2004-08-10 21:00:00 | 000,000,734 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (Windows Live inloggningshjälpen) - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (Microsoft Corporation)

O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (JQSIEStartDetectorImpl Class) - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O3 - HKCU\..\Toolbar\ShellBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (&Links) - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [egui] C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe (ESET)

O4 - HKLM..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [intelAudioStudio] C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe (Intel Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.DLL (NVIDIA Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [sigmatelSysTrayApp] File not found

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe (Sun Microsystems, Inc.)

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU..\Run: [msnmsgr] C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU..\Run: [richtx64.exe] C:\DOCUME~1\Djulle\LOCALS~1\Temp\richtx64.exe File not found

O4 - HKCU..\Run: [steam] c:\program files\steam\steam.exe (Valve Corporation)

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: InstallVisualStyle = C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles (Microsoft)

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: InstallTheme = C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme ()

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\network diagnostic\xpnetdiag.exe (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [] - C:\WINDOWS\system32\winrnr.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000001 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000002 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000003 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000004 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000005 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000006 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000007 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000008 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000009 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000010 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000011 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000012 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000013 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000014 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000015 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_19-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_19-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_19-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_19)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_19-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_19)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_19-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_19)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 195.67.199.27 192.168.0.1

O18 - Protocol\Handler\about {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\cdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\dvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\file {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\gopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\javascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8089.0726.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\local {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8089.0726.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mso-offdap11 {32505114-5902-49B2-880A-1F7738E5A384} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\OWC11.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\res {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\sysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\tv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\vbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\wia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:\WINDOWS\system32\wiascr.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\Class Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\deflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\gzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\lzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\text/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter\text/xml {807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\system32\userinit.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:\WINDOWS\System32\logonui.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL "sysdm.cpl") - C:\WINDOWS\System32\sysdm.cpl (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\crypt32chain: DllName - crypt32.dll - C:\WINDOWS\System32\crypt32.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\cryptnet: DllName - cryptnet.dll - C:\WINDOWS\System32\cryptnet.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\cscdll: DllName - cscdll.dll - C:\WINDOWS\System32\cscdll.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\dimsntfy: DllName - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll - C:\WINDOWS\system32\dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\ScCertProp: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\Schedule: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\sclgntfy: DllName - sclgntfy.dll - C:\WINDOWS\System32\sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\SensLogn: DllName - WlNotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\termsrv: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\wlballoon: DllName - wlnotify.dll - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:\WINDOWS\system32\stobject.dll (Microsoft Corporation)

O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll (Microsoft Corporation)

O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Browseui preloader - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Component Categories cache daemon - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Microsoft Corporation)

O24 - Desktop Components:0 (My Current Home Page) - About:Home

O24 - Desktop WallPaper: C:\Documents and Settings\Djulle\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp

O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\Documents and Settings\Djulle\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp

O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msapsspc.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:\WINDOWS\System32\digest.dll (Microsoft Corporation)

O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msnsspc.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:\WINDOWS\System32\kerberos.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)

O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:\WINDOWS\System32\wdigest.dll (Microsoft Corporation)

O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2009-12-17 20:06:43 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]

O32 - AutoRun File - [2010-01-02 18:52:51 | 000,000,067 | ---- | M] () - D:\Autorun.inf -- [ NTFS ]

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found

O34 - HKLM BootExecute: (lsdelete) - C:\WINDOWS\System32\lsdelete.exe ()

O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*

O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*

 

NetSvcs: 6to4 - File not found

NetSvcs: Ias - C:\WINDOWS\system32\ias [2009-12-17 20:06:16 | 000,000,000 | ---D | M]

NetSvcs: Iprip - File not found

NetSvcs: Irmon - File not found

NetSvcs: NWCWorkstation - File not found

NetSvcs: Nwsapagent - File not found

NetSvcs: WmdmPmSp - File not found

 

CREATERESTOREPOINT

Restore point Set: OTL Restore Point (70100879952314368)

 

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

 

[2010-04-07 21:10:12 | 000,561,664 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop\OTL.exe

[2010-04-07 20:03:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Trend Micro

[2010-04-06 18:37:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sun

[2010-04-06 18:37:30 | 000,153,376 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaws.exe

[2010-04-06 18:37:30 | 000,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaw.exe

[2010-04-06 18:37:29 | 000,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\java.exe

[2010-03-27 18:05:18 | 000,411,368 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\deploytk.dll

[2010-03-27 18:05:18 | 000,073,728 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javacpl.cpl

[2010-03-24 02:04:04 | 000,060,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\USBAUDIO.sys

[2010-03-24 02:04:04 | 000,060,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\usbaudio.sys

[2010-03-18 02:28:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Djulle\Application Data\WinRAR

[2010-03-18 02:28:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\WinRAR

[2010-03-17 17:10:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Djulle\Application Data\foobar2000

[2010-03-17 17:10:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\foobar2000

[2010-03-12 09:07:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Djulle\Application Data\Ventrilo

[2010-03-12 08:59:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\VentriloMIX

[2010-03-12 08:45:02 | 000,293,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\browserchoice.exe

[2010-03-11 14:31:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Steam

[2010-03-10 23:50:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Djulle\Local Settings\Application Data\Blizzard Entertainment

[2010-03-10 23:46:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\SystemRequirementsLab

[2010-03-10 23:46:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Djulle\Application Data\SystemRequirementsLab

[2010-03-10 23:40:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Common Files\Blizzard Entertainment

[2010-03-10 23:40:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Blizzard

[2010-03-10 23:23:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\World of Warcraft

[2010-03-09 20:34:56 | 003,558,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\moviemk.exe

[2009-12-27 17:14:26 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft

[2009-12-20 17:03:32 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\ESET

[2009-12-17 20:41:22 | 000,000,000 | --SD | M] -- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Microsoft

[2009-12-17 20:16:53 | 000,000,000 | --SD | M] -- C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\Microsoft

[2009-12-17 20:16:53 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft

[33 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]

[1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]

 

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

 

[2010-04-07 21:10:28 | 000,561,664 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop\OTL.exe

[2010-04-07 20:41:16 | 000,008,832 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rasacd.sys

[2010-04-07 20:03:49 | 000,001,734 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop\HijackThis.lnk

[2010-04-07 19:17:44 | 000,000,492 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

[2010-04-07 19:17:44 | 000,000,492 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Ad-Aware Update (Daily 4).job

[2010-04-07 19:17:44 | 000,000,492 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Ad-Aware Update (Daily 3).job

[2010-04-07 19:17:44 | 000,000,492 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Ad-Aware Update (Daily 2).job

[2010-04-07 19:17:41 | 000,000,492 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Ad-Aware Update (Daily 1).job

[2010-04-07 19:14:25 | 000,081,191 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\nvapps.xml

[2010-04-07 19:14:23 | 000,000,006 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\SA.DAT

[2010-04-07 19:14:22 | 000,002,206 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl

[2010-04-07 19:14:19 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat

[2010-04-06 22:34:31 | 003,407,872 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\NTUSER.DAT

[2010-04-06 22:34:31 | 000,000,178 | -HS- | M] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\ntuser.ini

[2010-04-06 22:34:13 | 007,439,386 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\Local Settings\Application Data\IconCache.db

[2010-04-05 02:04:33 | 000,016,896 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2010-03-28 14:09:43 | 000,439,552 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\PerfStringBackup.INI

[2010-03-28 14:09:43 | 000,380,486 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat

[2010-03-28 14:09:43 | 000,052,900 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat

[2010-03-17 17:10:33 | 000,000,706 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\foobar2000.lnk

[2010-03-12 20:34:02 | 000,020,480 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\My Documents\Hej jag heter Emil.doc

[2010-03-11 14:38:54 | 001,168,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\urlmon.dll

[2010-03-11 14:38:54 | 000,832,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wininet.dll

[2010-03-11 14:38:54 | 000,233,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\webcheck.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 003,599,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mshtml.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,671,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mstime.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,671,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mstime.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,477,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mshtmled.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,459,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msfeeds.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,459,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeeds.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,193,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msrating.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,193,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msrating.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\url.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\url.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,102,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\occache.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,052,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msfeedsbs.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,052,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeedsbs.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,044,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\pngfilt.dll

[2010-03-11 14:38:53 | 000,044,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pngfilt.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 006,067,200 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieframe.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 001,830,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\inetcpl.cpl

[2010-03-11 14:38:52 | 001,830,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetcpl.cpl

[2010-03-11 14:38:52 | 000,268,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iertutil.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,192,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iepeers.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,192,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iepeers.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,078,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieencode.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,078,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieencode.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,044,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iernonce.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,044,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iernonce.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,027,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\jsproxy.dll

[2010-03-11 14:38:52 | 000,027,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\jsproxy.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,385,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\iedkcs32.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,385,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iedkcs32.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,380,928 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieapfltr.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,380,928 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieapfltr.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,347,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dxtmsft.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,347,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dxtmsft.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,230,400 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieaksie.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,230,400 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieaksie.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,214,528 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dxtrans.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,214,528 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dxtrans.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,153,088 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieakeng.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,153,088 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieakeng.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,133,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\extmgr.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,124,928 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\advpack.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,063,488 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icardie.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,017,408 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\corpol.dll

[2010-03-11 14:38:51 | 000,017,408 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\corpol.dll

[2010-03-10 15:18:46 | 000,389,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\html.iec

[2010-03-10 15:18:21 | 000,013,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieudinit.exe

[2010-03-10 15:18:21 | 000,013,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieudinit.exe

[2010-03-10 15:18:20 | 000,070,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ie4uinit.exe

[2010-03-10 15:18:20 | 000,070,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ie4uinit.exe

[2010-03-09 23:56:42 | 000,000,573 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\win.ini

[2010-03-09 23:56:03 | 000,001,355 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\imsins.BAK

[2010-03-09 04:28:28 | 000,153,376 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaws.exe

[2010-03-09 04:28:27 | 000,145,184 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaw.exe

[2010-03-09 04:28:26 | 000,145,184 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\java.exe

[2010-03-09 04:28:20 | 000,411,368 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\deploytk.dll

[2010-03-09 02:16:10 | 000,073,728 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javacpl.cpl

[33 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]

[1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]

 

========== Files Created - No Company Name ==========

 

[2010-04-07 20:03:49 | 000,001,734 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop\HijackThis.lnk

[2010-03-17 17:10:32 | 000,000,706 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\foobar2000.lnk

[2010-03-12 20:34:02 | 000,020,480 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\My Documents\Hej jag heter Emil.doc

[2010-02-04 16:39:01 | 000,000,374 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\ODBC.INI

[2010-01-03 13:59:46 | 000,016,896 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2009-12-27 03:56:01 | 000,000,008 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\sysReserve.ini

[2009-12-17 21:00:08 | 000,000,129 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\Local Settings\Application Data\fusioncache.dat

[2009-12-17 20:42:11 | 000,348,160 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\ntuser.dat.LOG

[2009-12-17 20:42:11 | 000,000,178 | -HS- | C] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\ntuser.ini

[2009-12-17 20:42:09 | 003,407,872 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Djulle\NTUSER.DAT

[2009-12-17 20:12:28 | 000,001,052 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\OEMINFO.INI

[2007-11-14 16:06:38 | 000,035,168 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\epfwtdir.sys

[2006-08-11 21:43:10 | 000,196,608 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvapi.dll

[2006-08-11 21:43:00 | 001,662,976 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwdmcpl.dll

[2006-08-11 21:43:00 | 001,470,464 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nview.dll

[2006-08-11 21:43:00 | 001,019,904 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwimg.dll

[2006-08-11 21:43:00 | 000,466,944 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll

[2005-08-05 15:01:54 | 000,235,008 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll

[2003-04-08 12:35:24 | 000,005,414 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\OUTLPERF.INI

[2001-03-30 22:58:36 | 000,135,168 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Property.dll

 

========== Custom Scans ==========

 

 

< %SYSTEMDRIVE%\*.exe >

 

 

< MD5 for: AGP440.SYS >

[2004-08-10 21:00:00 | 016,971,599 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:AGP440.sys

[2009-12-27 13:20:14 | 023,852,652 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:AGP440.sys

[2009-12-27 13:20:14 | 023,852,652 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:AGP440.sys

[2008-04-13 20:36:38 | 000,042,368 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\agp440.sys

[2008-04-13 20:36:38 | 000,042,368 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\agp440.sys

 

< MD5 for: ATAPI.SYS >

[2004-08-10 21:00:00 | 016,971,599 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:atapi.sys

[2009-12-27 13:20:14 | 023,852,652 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:atapi.sys

[2009-12-27 13:20:14 | 023,852,652 | ---- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:atapi.sys

[2008-04-13 20:40:30 | 000,096,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\atapi.sys

[2008-04-13 20:40:30 | 000,096,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys

[2004-08-03 23:59:44 | 000,095,360 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys

[2004-08-10 21:00:00 | 000,095,360 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\0012\DriverFiles\i386\atapi.sys

[2004-08-03 23:59:44 | 000,095,360 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\0013\DriverFiles\i386\atapi.sys

 

< MD5 for: EVENTLOG.DLL >

[2008-04-14 02:11:53 | 000,056,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6D4FEB43EE538FC5428CC7F0565AA656 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll

[2008-04-14 02:11:53 | 000,056,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6D4FEB43EE538FC5428CC7F0565AA656 -- C:\WINDOWS\system32\eventlog.dll

[2004-08-10 21:00:00 | 000,055,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=82B24CB70E5944E6E34662205A2A5B78 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll

 

< MD5 for: IASTOR.SYS >

[2005-10-12 13:07:12 | 000,874,240 | ---- | M] (Intel Corporation) MD5=309C4D86D989FB1FCF64BD30DC81C51B -- C:\WINDOWS\system32\drivers\iaStor.sys

 

< MD5 for: NETLOGON.DLL >

[2008-04-14 02:12:01 | 000,407,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1B7F071C51B77C272875C3A23E1E4550 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll

[2008-04-14 02:12:01 | 000,407,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1B7F071C51B77C272875C3A23E1E4550 -- C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll

[2009-02-06 20:46:09 | 000,408,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6C476D33D82F1054849790181E8F7772 -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB968389\SP2QFE\netlogon.dll

[2009-02-06 20:46:09 | 000,408,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6C476D33D82F1054849790181E8F7772 -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB975467\SP2QFE\netlogon.dll

[2009-02-06 20:46:09 | 000,408,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6C476D33D82F1054849790181E8F7772 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll

[2009-02-06 20:46:09 | 000,408,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6C476D33D82F1054849790181E8F7772 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467_1$\netlogon.dll

[2004-08-10 21:00:00 | 000,407,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=96353FCECBA774BB8DA74A1C6507015A -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389_1$\netlogon.dll

 

< MD5 for: NVATABUS.SYS >

[2005-08-18 17:52:06 | 000,093,568 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=0344AA9113DC16EEC379F4652020849D -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nvatabus.sys

 

< MD5 for: SCECLI.DLL >

[2004-08-10 21:00:00 | 000,180,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0F78E27F563F2AAF74B91A49E2ABF19A -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll

[2008-04-14 02:12:05 | 000,181,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A86BB5E61BF3E39B62AB4C7E7085A084 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\scecli.dll

[2008-04-14 02:12:05 | 000,181,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A86BB5E61BF3E39B62AB4C7E7085A084 -- C:\WINDOWS\system32\scecli.dll

 

< MD5 for: VIAMRAID.SYS >

[2005-04-08 11:43:26 | 000,060,928 | ---- | M] (VIA Technologies inc,.ltd) MD5=0363E216E4EB5052969C96608934DBDE -- C:\WINDOWS\system32\drivers\viamraid.sys

 

< %systemroot%\*. /mp /s >

 

< %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles >

[2008-04-14 02:11:51 | 001,267,200 | R--- | M] (Microsoft Corporation) Unable to obtain MD5 -- C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll

[1 C:\WINDOWS\system32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\system32\*.tmp -> ]

 

< %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles >

 

< %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles >

 

< %systemroot%\System32\config\*.sav >

[2009-12-17 17:51:19 | 000,094,208 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\config\default.sav

[2009-12-17 17:51:19 | 000,659,456 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\config\software.sav

[2009-12-17 17:51:19 | 000,917,504 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\config\system.sav

< End of report >

Link to comment
Share on other sites

OTL Extras logfile created on: 2010-04-07 21:13:01 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.1.0 Folder = C:\Documents and Settings\Djulle\Desktop

Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 0000041D | Country: Sweden | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 70,00% Memory free

4,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 89,00% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 232,88 Gb Total Space | 130,90 Gb Free Space | 56,21% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 465,76 Gb Total Space | 351,53 Gb Free Space | 75,47% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

 

Computer Name: JOEL

Current User Name: Djulle

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Minimal

 

========== Extra Registry (SafeList) ==========

 

 

========== File Associations ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

 

========== Shell Spawning ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]

batfile [open] -- "%1" %*

cmdfile [open] -- "%1" %*

comfile [open] -- "%1" %*

exefile [open] -- "%1" %*

htmlfile [edit] -- "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohtmed.exe" %1 (Microsoft Corporation)

htmlfile [print] -- "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohtmed.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l (Microsoft Corporation)

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [AddToPlaylistVLC] -- "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --playlist-enqueue "%1" ()

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Directory [PlayWithVLC] -- "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --no-playlist-enqueue "%1" ()

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

 

========== Security Center Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"FirstRunDisabled" = 1

"AntiVirusDisableNotify" = 0

"FirewallDisableNotify" = 0

"UpdatesDisableNotify" = 0

"AntiVirusOverride" = 0

"FirewallOverride" = 0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

"1900:UDP" = 1900:UDP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22007

"2869:TCP" = 2869:TCP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22008

 

========== Authorized Applications List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe" = %windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019 -- (Microsoft Corporation)

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" = C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger -- (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe" = %windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019 -- (Microsoft Corporation)

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program Files\Spotify\spotify.exe" = C:\Program Files\Spotify\spotify.exe:*:Enabled:Spotify -- (Spotify AB)

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" = C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" = C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent -- (BitTorrent, Inc.)

"C:\Program Files\World of Warcraft\Launcher.exe" = C:\Program Files\World of Warcraft\Launcher.exe:*:Enabled:Launcher.exe -- (Blizzard Entertainment)

"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" = C:\Program Files\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam -- (Valve Corporation)

"C:\Program Files\Steam\steamapps\eixie\counter-strike\hl.exe" = C:\Program Files\Steam\steamapps\eixie\counter-strike\hl.exe:*:Enabled:Half-Life Launcher -- (Valve)

"C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe" = C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe:*:Enabled:Microsoft DirectPlay Voice Test -- (Microsoft Corporation)

 

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}" = Steam

"{0E93710D-31E5-477C-8A4B-5032B484BE74}" = Windows Live inloggningsassistenten

"{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}" = Windows Live Upload Tool

"{2205E3A5-DCDC-461D-8ED6-D6F2341D3B64}" = Intel Audio Studio 2.0

"{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}" = MSVCRT

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216016FF}" = Java 6 Update 19

"{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0150060}" = J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6

"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater

"{5A70922D-9365-43CC-ADA9-CB84E4A54E4E}" = Windows Live Essentials

"{7CCEBC24-62DB-4280-A8EC-BFA49F167920}" = Software Update for Web Folders

"{9112041D-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}" = Microsoft Office Standard Edition 2003

"{95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Application Error Reporting

"{95966B8A-2B40-4233-B5D3-F838568561D5}" = Intel Audio Studio 2.0

"{992A2DB1-4ABC-4738-BD71-045C5FFE00D1}" = Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

"{9E1BAB75-EB78-440D-94C0-A3857BE2E733}" = System Requirements Lab

"{A1F66FC9-11EE-4F2F-98C9-16F8D1E69FB7}" = Segoe UI

"{AC76BA86-7AD7-1053-7B44-A93000000001}" = Adobe Reader 9.3 - Svenska

"{C10D6AB8-05BB-422D-AAE3-36D6E0381487}" = ESET NOD32 Antivirus

"{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}" = Microsoft .NET Framework 1.1

"{DED53B0B-B67C-4244-AE6A-D6FD3C28D1EF}" = Ad-Aware

"{EC928237-A3BD-4640-ABD0-E49E758F2315}" = Windows Live Messenger

"{ED00D08A-3C5F-488D-93A0-A04F21F23956}" = Windows Live Communications Platform

"{F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}" = Microsoft Choice Guard

"{F18EA693-11C1-4317-9AF9-7983F89C9FCC}" = Localization Pack for Microsoft Windows XP Media Center Edition

"{F333A33D-125C-32A2-8DCE-5C5D14231E27}" = Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)

"{F333A33D-125C-32A2-8DCE-5C5D14231E27}.vc_x86runtime_30729_01" = Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01

"Ad-Aware" = Ad-Aware

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

"ESET Online Scanner" = ESET Online Scanner v3

"foobar2000" = foobar2000 v1.0.1

"HijackThis" = HijackThis 2.0.2

"IDNMitigationAPIs" = Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs

"ie7" = Windows Internet Explorer 7

"McAfee Security Scan" = McAfee Security Scan

"Microsoft .NET Framework 1.1 (1033)" = Microsoft .NET Framework 1.1

"Mozilla Firefox (3.6.3)" = Mozilla Firefox (3.6.3)

"MSNINST" = MSN

"NLSDownlevelMapping" = Microsoft National Language Support Downlevel APIs

"NVIDIA Drivers" = NVIDIA Drivers

"PROSet" = Intel® PRO Network Connections Drivers

"Spotify" = Spotify

"Steam App 10" = Counter-Strike

"uTorrent" = µTorrent

"VentriloMIX" = VentriloMIX

"Windows Media Format Runtime" = Windows Media Format Runtime

"Windows XP Service Pack" = Windows XP Service Pack 3

"WinLiveSuite_Wave3" = Windows Live Essentials

"WinRAR archiver" = WinRAR archiver

"VLC media player" = VLC media player 1.0.3

 

========== Last 10 Event Log Errors ==========

 

[ Application Events ]

Error - 2009-12-26 22:48:17 | Computer Name = JOEL | Source = Lavasoft Ad-Aware Service | ID = 0

Description =

 

Error - 2009-12-26 22:51:44 | Computer Name = JOEL | Source = crypt32 | ID = 131083

Description = Det gick inte att extrahera tredjepartsrotlista från autouppdaterings-CAB-filen

vid: <http://www.dow

Link to comment
Share on other sites

Javisst, gjorde du rätt :)

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6 i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Jag ser inga spår av sådant skadligt på det sätt det brukar vara när det gäller lenina66.

 

Däremot så ser det ut som att där kan finnas något som sprids via USB-minnen, externa hårddiskar och liknande enheter.

Spara Flash Disinfector by sUBs på Skrivbordet:

http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/Flash_Disinfector.exe

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Flash_Disinfector.exe

Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta programmet.

Följ de anvisningar som kommer upp.

När det står att du ska sätta in flash-diskar så stoppar du in de hårddiskar, USB-minnen etc som kan tänkas vara infekterade.

När allt är klart så avsluta programmet och starta om datorn.

 

Om du har flera hårddiskpartitioner (C:, D: etc) på den/de hårddiskar som finns i datorn så kolla om du har någon autorun.inf-fil på dem.

 

Har de iPods etc som kan tänkas vara smittade anslutits till någon annan dator?

Link to comment
Share on other sites

Har exakt samma problem, har försökt med alla möjliga program för att ta bort skiten men det vill sig inte :(

Var snäll och börja en egen tråd så att det inte blir risk för att loggarna blandas ihop. Du gör det genom att klicka på knappen "Starta nytt ämne" som finns rätt högt upp på den här sidan.

Link to comment
Share on other sites

Javisst, gjorde du rätt :)

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6 i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Jag ser inga spår av sådant skadligt på det sätt det brukar vara när det gäller lenina66.

 

Däremot så ser det ut som att där kan finnas något som sprids via USB-minnen, externa hårddiskar och liknande enheter.

Spara Flash Disinfector by sUBs på Skrivbordet:

http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/Flash_Disinfector.exe

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Flash_Disinfector.exe

Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta programmet.

Följ de anvisningar som kommer upp.

När det står att du ska sätta in flash-diskar så stoppar du in de hårddiskar, USB-minnen etc som kan tänkas vara infekterade.

När allt är klart så avsluta programmet och starta om datorn.

 

Om du har flera hårddiskpartitioner (C:, D: etc) på den/de hårddiskar som finns i datorn så kolla om du har någon autorun.inf-fil på dem.

 

Har de iPods etc som kan tänkas vara smittade anslutits till någon annan dator?

 

 

Avinstallerade Java-versionen.

 

Har en extern hårdisk som jag använder. Den har filer från min äldre dator som inte är helt 100% direkt. Kan nog vara det. Annars är det väl min mobiltelefon, men det verkar väl mindre troligt.

Körde programmet och det gick bra. Hoppas det är borta nu då.

 

Tack!

Link to comment
Share on other sites

Annars så får du återkomma så får vi söka ändå djupare i datorn.

 

Nu återstår bara en sista städomgång:

 

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7 (?):

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

 

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

 

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och OTL och OTC kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn.

 

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

 

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

 

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

 

4. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Särskilt viktigt att kolla upp datorn med ett bra antispionprogram och en online-skanning (inte Esets eftersom du har det programmet installerat).

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...