Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Spioner?


Rjson

Recommended Posts

Hej! Efter att ha addat Comodo firewall sen en vecka tillbaka fick jag idag en varning från windows defender att följande DCSHost.exe

vill ha något med min webbläsare Firefox att göra. Hur kommer det sig att jag får varningen från Windows defender och inte comodo? Måste jag stänga av windows brandväggen för att comodo skall fungera helt och hållet? Skannar datorn med spybot nu så får jag väl se om den hittar något?

Ha det gött! R

Link to comment
Share on other sites

Oftast så är inte DCSHost.exe något skadligt program. Exakt vad rapporterade Defender om filen?
I vilken mapp finns filen?

Man ska bara ha en brandvägg igång för att undvika problem, så antingen Comodos brandvägg eller Windows-brandväggen.

Link to comment
Share on other sites

Ok! Då kanske jag kan stänga av windows då...
Ps! Dvd:n funkar ännu inte trots ominst av asta la vista... fick göra den via Datorns egen väg då somsagt ovanstående inte fungerar,, Här e en hijack log från idag iaf..
Ha det R !
Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
c:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\AsGHost.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\ProgramData\DatacardService\DataCardMonitor.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Program Files\Tele2 Mobile Partner\Tele2 Mobile Partner.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDUpdate.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://vader.svt.se/vaer.aspx?lat=57,72&lon=11,97&m=2&sted=Göteborg
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: VeriSoft Access Manager - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\ItIEAddIn.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\BIOSCR~1\VeriSoft\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O13 - Gopher Prefix:
O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll C:\Windows\system32\guard32.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLSched.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
O23 - Service: DCSHost.exe - Unknown owner - C:\ProgramData\DatacardService\DCSHost.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 9099 bytes

Link to comment
Share on other sites

BrowserModifier:Win32/My123 Var det som den varnade för först! Jag har nyss installerat ett höghastighetsmodem från tele2 om de kan ha något med saken att göra? Använder firefox, spybot hittade inget iaf.

Hälsn R
Link to comment
Share on other sites

O23 - Service: DCSHost.exe - Unknown owner - C:\ProgramData\DatacardService\DCSHost.exe
C:\ProgramData\DatacardService\DataCardMonitor.exe

Där har du din fil och mapp, så vitt jag kan få fram med Google så är det inget skadligt, men jag vet inte om det har något med din modem att göra.
Det som Defender rapporterar är att filen ändrar något i webbläsaren. Det är ju möjligt att ett modem kan tänkas göra något ändring i inställningarna för webbläsaren.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...