Just nu i M3-nätverket
Jump to content

svchost


Qualia

Recommended Posts

Hej. Helt plötsligt blev min dator superseg, började ladda sidor som ett djur när det tillslut stog sidan kan inte visas. Kolla processeroch där ligger svchost med tog för mycket arbets minne. hur gör jag för att den inte ska snappa åt sig så väldans mycket? hittade den här informationen för XP, motsvarande Vista?vore riktigt glad om någon visste, för de e riktigt jobbigt när allt hänger sig
Link to comment
Share on other sites

Kan det tänkas att det finns skadliga filer kvar i datorn?
Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe
http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html
Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Guest ollemunter

Nilbrink!

Och som vanligt gäller det att hämta eller låta datorn hämta alla uppdaterigar, för att säkerställa funktionerna i systemet.Har man inte gjort det, brukar detta också bli följden.

Hänger sig gör alla datorer någongång.

Dåligt med minne i burken kan också orsaka detta, om man proppar den full med diverse program, man inte har koll på.

Link to comment
Share on other sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:08:29, on 2008-11-08
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Trust\GM-4600 Gamer Mouse\Amoumain.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Users\Robban\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oaui.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
C:\Users\Robban\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Robban\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Robban\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Presario&pf=cnnb'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Presario&pf=cnnb'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Presario&pf=cnnb
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Presario&pf=cnnb
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Presario&pf=cnnb
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\Trust\GM-4600 Gamer Mouse\Amoumain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [@OnlineArmor GUI] "C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oaui.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Robban\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.4.24.0\gears.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Inställningar i Gears - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.4.24.0\gears.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c90f6d6744f42b) (gupdate1c90f6d6744f42b) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: Online Armor Helper Service (OAcat) - Tall Emu - C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oacat.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: Online Armor (SvcOnlineArmor) - Tall Emu - C:\Program Files\Tall Emu\Online Armor\oasrv.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 8426 bytes

Link to comment
Share on other sites

Inget skadligt som syns där i alla fall. Om du har några illegala program i datorn så avinstallera dem för man vet inte vad de innehåller och gör med svchost.

Du har en rest kvar av AVG och den tas bort så här:
Skanna med HijackThis och bocka för:

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

Avsluta alla andra program.
Tryck Fix checked.
Starta om datorn.

Har du kört MBAM? Gjort någon online-skanning?
Link to comment
Share on other sites

MBAB har jag kört. Online-skanning, nej. Installerat Online Armor.

Ang. online skanningen, varför skrev du flera? Nån måste ju vara "bäst". Eller visar dem olika mycket?
Link to comment
Share on other sites

Det finns inget antivirusprogram/online-skanning som hittar allt så det är bra att kolla upp datorn med några och det ska förstås inte vara samma som den man har installerat i datorn.

Hur mycket CPU-tid tar svchost? Är det redan så när du startar datorn eller tar det tid innan svchost använder CPUn mycket?

Link to comment
Share on other sites

Jag antar att de sätts på när jag sätter på datorn, men de segar bara ordentligt då och då Blink När det börjar sega ska ja tänka på va ja precis gjorde, så skriver jag det.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...