Just nu i M3-nätverket
Jump to content

CID popups och ändrad söksida (HJ)


Skiren

Recommended Posts

Har stött på en dator med detta problemet.

Reklampopups Från CID Standardsök i ie är nått de inte borde vara. Har även hittat en mapp under application data som heter Proxy Long Chin Ping som inte går att få bort.

CID gick näsan att avinstallera med Revo. kom upp att man skulle fylla i lösen för att fortsätta. sket i detta och lyckades plocka bort ett par registerposter samt ett tiotal filer på C disken.

Problemet med popupen kvarstår dock.

Lite hjälp vore super!

Glömde nämna att super antispyware inte hittar något.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 23:07:33, on 2008-10-09
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe
C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program\COMODO\Firewall\cfp.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Program\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
F:\HJT\HiJackThis_v2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tv.nu/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.se/ie
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ASUS SmartDoctor] "C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe"  /start
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [does boob] C:\DOCUME~1\Markus\APPLIC~1\THISGP~1\BONEONEKNOB.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = D:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab?e=1222413251865&h=fe76012ecc2a82e5b31becd29c0371cd/&filename=jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs:  C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 8186 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ta bort den HijackThis som är i datorn eftersom det är en betaversion. Installera den färdiga versionen i stället. http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Ladda ner NoLop till Skrivbordet:
http://www.spywareedge.net/nolop/NoLop.exe
Stäng alla program för datorn kommer att startas om.
Dubbelklicka på NoLop för att starta det.
Klicka på Search and Destroy
Om något hittas så kommer det ett meddelande om att starta om datorn, klicka då på OK
Klicka på Reboot
Ett meddelande borde komma upp från NoLop, om inte så dubbelklicka på programmet igen och det kommer att göra det sista.

Klistra in C:\NoLop.log och en ny HijackThis-logg.

Link to comment
Share on other sites

NoLop! Log by Skate_Punk_21

Fix running from: C:\Documents and Settings\Markus\Skrivbord
[2008-10-09]
[23:46:34]

---Infection Files Found/Removed---
C:\WINDOWS\tasks\ACA784FF9134353F.job

Beginning Removal...
Rebooting...
Removing Lop's Leftover Files/Folders...
Editing Registry...
**Fix Complete!**

---Listing AppData sub directories---

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ati
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Comodo
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Proxy Long Chin Ping
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Superantispyware.com
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Wlinstaller
C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\Localservice\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Adobe
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Ati
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Comodo
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Dvdcss
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Identities
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Iepro
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Macromedia
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Mechcad
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Media Player Classic
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Minidm
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Mozilla
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Skype
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Skypepm
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Sun
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Superantispyware.com
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\This Gpl Log  -- EMPTY Directory
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Utorrent
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Vlc
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\Winamp
C:\Documents and Settings\Networkservice\Application Data\Microsoft
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 00:06:32, on 2008-10-10
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Program\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program\COMODO\Firewall\cfp.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe
C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe
D:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.se/ie
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ASUS SmartDoctor] "C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe"  /start
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [does boob] C:\DOCUME~1\Markus\APPLIC~1\THISGP~1\BONEONEKNOB.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = D:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab?e=1222413251865&h=fe76012ecc2a82e5b31becd29c0371cd/&filename=jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs:  C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 8054 bytes

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKCU\..\Run: [does boob] C:\DOCUME~1\Markus\APPLIC~1\THISGP~1\BONEONEKNOB.exe

Avsluta alla andra program.
Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

Ta bort mapparna (om de finns kvar):
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Proxy Long Chin Ping
C:\Documents and Settings\Markus\Application Data\This Gpl Log

Är allt bra med datorn nu?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...