Just nu i M3-nätverket
Jump to content

antivrus xp


hataantivirusxp

Recommended Posts

hataantivirusxp

har stöt på det helvetiska helvetes programmet antivirus xp. och är otroligt desperatHJÄLP  HUR FÅR JAG BORT SKITEN     är inte så jättekunnig på datorer .

Link to comment
Share on other sites

Linux för Alla
har stöt på det helvetiska helvetes programmet antivirus xp. och är otroligt desperatHJÄLP  HUR FÅR JAG BORT SKITEN     är inte så jättekunnig på datorer .


Ten Hut!
Hand upp, jag hade 17PHolmes i förra veckan, jag höll på att bli vansinnig. Men ta det lugnt, malware är idag ganska harmlösa, lite sidor mm.

Börja med att diagnosticera felet mha Hijack This. Loggen du får kan du sedan publicera här eller på någon antivirussajt.

Jag fick bort otyget från mina Windows-maskiner genom att köra med Microsoft Process Explorer och helt enkelt släcka alla skumma processer mm. Kanske det fungerar i ditt fall?


Godspeed,
Dan Sandberg
Link to comment
Share on other sites

Hataantivirusxp, ta det lugnt så du inte gör några misstag.

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware, som brukar ta bort det mesta, från en av dessa länkar:
http://www.malwaresupport.com/mbam/program/mbam-setup.exe
http://www.brothersoft.com/download-malwarebytes.-anti-malware-71406.html
Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

Bocka för:
Update Malwarebytes' Anti-Malware
Launch Malwarebytes' Anti-Malware
Tryck på Finish
Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.
Skanningen tar ett tag.
När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.
Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.
När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.
Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.
Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

Därefter ladda ner HijackThis:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe
Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in den i ett nytt svar i den här tråden.

Link to comment
Share on other sites

hataantivirusxp

nytt problem har laddat ner malewear och startat scaning men programet låser sig efter ungefär 25 minuter har provat 3 gånger och samma sak varje gång  är det viruset som gör det ?    


plus att dator tugar ovabrutet  .............

har gjort lite efterforskningar angående manuel bortagning vågar jag mig på det om jag inte är så kunning på datorer ?

Link to comment
Share on other sites

Manuell borttagning är nog ganska hopplöst tror jag för man måste ta bort filerna så tidigt i uppstarten för annars så blir det omöjligt att ta bort dem.

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn) och försök köra MBAM där.
Om det inte heller går så finns det andra program att ta till.

Link to comment
Share on other sites

hataantivirusxp

så känns som jag fått bort dett mesta nu men tog en loggfil som ni som vet gärna får titta på om det finns någe elakt på


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:57:48, on 2008-08-18
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QDFSLWVA\HiJackThis[1].exe
C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.aftonbladet.se/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [My Speedy Alert] "C:\Program Files\MySpeedyAlert\Main.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [spyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/229?5b85b988eb1443c08c2d216f638f83e1
O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/230?5b85b988eb1443c08c2d216f638f83e1
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Europa Casino - {4C826F10-D34B-4ba8-B609-1FB8C6482A05} - C:\Casino\Europa Casino\casino.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Europa Casino - {4C826F10-D34B-4ba8-B609-1FB8C6482A05} - C:\Casino\Europa Casino\casino.exe
O9 - Extra button: Gnuf Casino - {8FE9B27A-BDCD-4d27-A430-4DC0B58D01B0} - C:\Program Files\Gnuf\Casino\casinogame.exe
O9 - Extra button: Gnuf Poker - {A99C8F70-4D5B-482c-8854-05BC0BB8B182} - C:\Program Files\Gnuf\Poker\MPPoker.exe
O9 - Extra button: PartyCasino.com - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyCasino\RunCasino.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyCasino.com - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyCasino\RunCasino.exe (file missing)
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Poker.com - {6FDD5236-C9F0-49ef-935D-385F5E21991A} - C:\Program Files\Poker.com\Poker.exe (HKCU)
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5036.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1143358424326
O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (Download Helper Class) - http://activex.microgaming.com/DLHelper/version7/DLHelper.cab
O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://signin3.valueactive.com/Register/Branding/olr3313/OCX/v1018/flashax.cab
O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Object) - https://fortunelounge.microgaming.com/generic/FlashAX2.cab
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 8735 bytes

Link to comment
Share on other sites

Det enda konstiga jag ser är denna rad:
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
Verkar dock vara en del av Windows Live Messenger så antagligen inget att oroa sig för...

Har även observerat att du bör uppdatera följande:

  • Win XP till Service Pack 3
  • Internet Explorer till IE version 7 (om du vill...)
  • Java
  • AVG Antivirus till version 8
  • Adobe Acrobat Reader
Sen undrar jag en till sak (kanske bara har missat det) men det verkar som att du inte har någon brandvägg installerad(?)

Tips: www.filehippo.com/updatechecker så får du bättre koll på vilka program som behöver uppdateras.
Link to comment
Share on other sites

Känns det som att något är kvar? För i så fall kan vi kolla upp datorn mer.

Europa Casino verkar inte bra att ha. http://www.siteadvisor.com/sites/europacasino.com
Bör nog avinstalleras.

Även PartyCasino verkar skum enligt kommentarerna på
http://www.siteadvisor.com/sites/partycasino.com

Liksom PartyPoker http://www.siteadvisor.com/sites/partypoker.com

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn.  Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
hataantivirusxp

så då var det jag igen med ett nytt problem vet inte om det har med viruset att göra eller min begränsade och i bland dumdristiga kunskap om datorer. alla ikoner på skrivbordet är borta så det ända som syns är min bakrundsbild. ska säga att jag kan använda task manager och starta program och så den vägen.

har ni några tips och kanske någon ide om vad som har hänt ??

Link to comment
Share on other sites

hataantivirusxp

nej kan inte en starta explorer.exe när jag skriver in explorer.exe under starta ny process som säger maskinen att den inte kan hitta explorer.exe.

tror ni jag verkligen kan ha tagit bort explorer.exe ? går det verkligen ?


går det ladda ner filen igen om det skulle vara så             ny loggfil

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 04:00:02, on 2008-09-01
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msn_sl.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.aftonbladet.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [My Speedy Alert] "C:\Program Files\MySpeedyAlert\Main.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [spyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKLM\..\RunOnce: [NoIE4StubProcessing] C:\WINDOWS\system32\reg.exe DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components" /v "NoIE4StubProcessing" /f
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /H
O4 - HKCU\..\RunOnce: [TSClientMSIUninstaller] cmd.exe /C "cscript %systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [TSClientAXDisabler] cmd.exe /C "%systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscdsbl.bat"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/229?5b85b988eb1443c08c2d216f638f83e1
O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/230?5b85b988eb1443c08c2d216f638f83e1
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Europa Casino - {4C826F10-D34B-4ba8-B609-1FB8C6482A05} - C:\Casino\Europa Casino\casino.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Europa Casino - {4C826F10-D34B-4ba8-B609-1FB8C6482A05} - C:\Casino\Europa Casino\casino.exe
O9 - Extra button: Gnuf Casino - {8FE9B27A-BDCD-4d27-A430-4DC0B58D01B0} - C:\Program Files\Gnuf\Casino\casinogame.exe
O9 - Extra button: Gnuf Poker - {A99C8F70-4D5B-482c-8854-05BC0BB8B182} - C:\Program Files\Gnuf\Poker\MPPoker.exe
O9 - Extra button: PartyCasino.com - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyCasino\RunCasino.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyCasino.com - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyCasino\RunCasino.exe (file missing)
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra button: Vegas Red Casino - {D5AE2D6D-38A7-425c-86C0-E4ABBDB9EC68} - C:\Casino\Vegas Red Casino\casino.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Vegas Red Casino - {D5AE2D6D-38A7-425c-86C0-E4ABBDB9EC68} - C:\Casino\Vegas Red Casino\casino.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Poker.com - {6FDD5236-C9F0-49ef-935D-385F5E21991A} - C:\Program Files\Poker.com\Poker.exe (HKCU)
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5036.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1143358424326
O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (Download Helper Class) - http://activex.microgaming.com/DLHelper/version7/DLHelper.cab
O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://signin3.valueactive.com/Register/Branding/olr3313/OCX/v1018/flashax.cab
O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Object) - https://fortunelounge.microgaming.com/generic/FlashAX2.cab
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 9898 bytes

Link to comment
Share on other sites

Varför har du inte uppdaterat programmen vi föreslog?
Det är inte bra att använda program med säkerhetshål för då får man lättare in skadliga program.

Håller du på med någon installation av Internet Explorer mitt uppe i allt annat?

Titta i AVGs, Spyhunters, Defenders och Ad-awares karantäner om explorer finns där.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...