Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med HJT-logg och försvunna *.dll-filer


JonnaF

Recommended Posts

Jag hade problem med virus häromdagen, tror jag fått bort det men är osäker.
Efteråt så påpekar windows att den saknar två dll-filer:
tnvqhpck.dll
egvivsmt.dll

Här är en HJT-logg:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:27:09, on 2008-07-19
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program\FerrariWallPaper\FerrariWP.exe
C:\Program\LAUNCH~1\QtZiAcer.EXE
C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program\ekort\ekort.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe
C:\lotus\organize\easyclip6.exe
C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
c:\program\DELADE~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe
C:\Program\SiteAdvisor\6172\SAService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program\ekort\Bhoekort.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [FerrariWallPaper] C:\Program\FerrariWallPaper\FerrariWP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program\LAUNCH~1\QtZiAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [e-kort] C:\Program\ekort\ekort.exe  /dontopenmycards
O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [320d18a1] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\tnvqhpck.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [ThreatFire] C:\Program\ThreatFire\TFTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [bM313e2b3d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\egvivsmt.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [lycosInside] C:\Program\lycos\Lyc_SysTray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Lotus Organizer EasyClip.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Entry - {B4E30F61-16D9-11D3-85D1-005004229569} - c:\lotus\organize\bandobjs.dll
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: e-kort - {F74E75A5-96BF-40ef-A1C8-88EAEBB82AB6} - C:\Program\ekort\ekort.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1205193306078
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VirusScan\McShield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe
O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\SiteAdvisor\6172\SAService.exe
O23 - Service: ThreatFire - Unknown owner - C:\Program\ThreatFire\TFService.exe (file missing)

--
End of file - 8089 bytes

Jag ser att det finns en del McAfee-grejer där men jag har avinstallerat det men blir inte av med filerna och mapparna ändå...Nån som kan hjälpa mig? /Jonna

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn.  Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

Skanna med HijackThis och bocka för:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [320d18a1] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\tnvqhpck.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [bM313e2b3d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\egvivsmt.dll",s

Avsluta alla andra program.
Tryck Fix checked.

Starta om datorn och kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.
Fortfarande något felmeddelande vid uppstarten?

Vad ska du ha för antivirusprogram nu då?

Avinstallation av McAfee med hjälp av särskilt städprogram.

Link to comment
Share on other sites

Hej och tack!

Jag har fixat i HJT, inga felmeddelande dök upp vid uppstart efter det.
Jag installerade ny Java och städade bort McAfee.

Jag vet inte vilket antivirus-program jag ska ha. Kan du rekommendera ett bra och lätthanterligt?

/Jonna

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...