Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Slö dator!


JosephZ

Recommended Posts

Min Dell Dimension 8200 har blivit väldigt slö, jag får vänta sekunder för att få fram något. Hårddisken verkar arbeta hela tiden! Jag har haft ett oljud från datorn, speciellt vid uppstart. Kan det vara något med strömförsörjningen?

Hårddisken är bara 2,5 år gammal.

 

Link to comment
Share on other sites

Hårddiskar kan gå sönder när som helst.

 

Ta av sidoplåten och hör varifrån ljudet kommer.

 

Det kan vara lämpligt att kolla hårddiskens överföringsläge.

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Maskinvara - Enhetshanteraren - IDE ATA/ATAPI-styrenheter - Primär IDE-kanal - Avancerade inställningar

Vad står det för Aktuellt överföringsläge för hårddisken?

Det ska normalt vara Ultra DMA Mode 5 om det ska gå med full hastighet.

 

Om de står i PIO-mode eller fel DMA-mod så har Microsoft tänkt sig att du får tillbaks hårddisken i rätt DMA-mod så här:

http://support.microsoft.com/kb/817472

Avsnittet Workaround

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har kollat överföringshastigheten och det är som det skall

Ultra DMA Mode 5.

Nu har jag laddat ner SpeedUpMyPC från Uniblue Software och tänkte köra den på natten, det tar för långt att köra den på dan.Känner du till den programvaran?

 

Link to comment
Share on other sites

Nej

 

Aktivitetshanteraren - Processer

Vilken process tar mest CPU när hårddisken verkar jobba hela tiden?

Vad har du för antivirus- och antispionprogram, brandvägg?

 

Link to comment
Share on other sites

fssm32.exe är en process som tillhör F-secure.

Se http://support.f-secure.se/swe/corporate/supportissue/av-cs/usage/usage-issue-2004012000.shtml

På sidan http://www.geekstogo.com/forum/fssm32-exe-taking-all-CPU-resolved-t5718.html så är det en som har otrevligheter i sin dator och därför får F-secure fnatt.

 

Vi kan ju se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

Klista in loggen i ditt svar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia,

 

Här är loggen från HiJack:

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:21:27, on 2008-01-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\UPHClean\uphclean.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program\Delade filer\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &ampGoogle - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] 'C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE' /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] 'C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe' /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] 'C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [News Service] 'C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\ispnews.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] 'C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe' -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Program\Logitech\Video\InstallHelper.exe /inspect

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] 'C:\Program\QuickTime\qttask.exe' -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] 'C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] 'C:\Program\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe' /hide

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1935655697-436374069-725345543-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Britt-Louise')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &ampGoogle Search - res://C:\Program\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &ampLinks - res://C:\Program\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&amphed Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ampxportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&ampmilar Pages - res://C:\Program\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &ampInaktivera webbsidefilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &ampBlockera den här webbplatsen - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &ampTillåt den här webbplatsen - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1123269859795

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1123316928436

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - file://E:\ols\connect\fscax.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\system32\ImapiRox.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

 

--

End of file - 10542 bytes

 

Link to comment
Share on other sites

Ser inget otrevligt där i alla fall.

 

Uppför sig datorn likadant när man är inloggad på ett annat konto?

 

Hur mycket RAM-minne är det i datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

Windows lär man lägga om regelbundet. Hur ofta beror ju delvis på användandet.

Det går ju att städa upp den med diverse program men inget som kan gämföras med en komplett ominstallation.

 

Om din hårddisk har stöd för S.M.A.R.T. bör du kunna kolla antalet cyklar med ett tredjepartsprogram.

 

Jag skulle rekomendera att du gör dig av med F-Secure och skaffar något lättare och bättre val som t.ex Eset NOD32 och ZoneAlarm's brandvägg (Det finns en gratis version).

Jag gjorde detta så sent som igår hos en privatperson och detta resulterade i en något rappare dator.

 

----------

www.Ubuntu-se.org - Linux för vanliga människor.

 

Link to comment
Share on other sites

Pröva med att ominstallera F-secure och se om det hjälper att det inte tar så mycket CPU och kontrollera datorn med ett bra antispionprogram:

http://www.superantispyware.com/

http://www.ewido.net/en/

 

Annars så kan 512 MB vara för lite för att det ska fungera bra med ett helt F-secure-paket. Det kan också bli bättre om du inte har lika många program som startar automatiskt.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...