Just nu i M3-nätverket
Jump to content

lång tid att starta windows och stänga


Mattias_J

Recommended Posts

Det tar groteskt lång tid att starta och stänga windows, är det någon som har tips eller idéer på vad man kan göra? hijackthis eller?

 

Link to comment
Share on other sites

Kör -> och skriv i msconfig -> ok. I autostarten bocka av alla onödiga program som inte behöver starta när datorn går i gång och som du kan starta manuelt senare.Kan vara program som tex messenger,quiktime,Nvidia media center,Ctf loader,Adobe,Microsoft office,Nero, mfl. Behåll brandvägg och virus program bla.

http://support.microsoft.com/kb/842988/sv

 

mvh max12

 

 

 

[inlägget ändrat 2008-01-02 23:04:43 av molle98]

Link to comment
Share on other sites

Guest ollemunter

Mattias J!

Det bästa mot detta problem är att använda 'User Profile Hive Cleanup Service' Programmet ser till så att din dator stängs av snabbt, när vissa program blockerar. Det har också en viss funktion vid uppstarten.

 

Det går också att göra vissa ändringar i registret, men problemet kommer då oftast tillbaka.

 

 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582&ampdisplaylang=en

 

Lycka till

 

 

Link to comment
Share on other sites

Misstänker du att du har otrevliga program eftersom du undrar om HijackThis? I så fall vad har du använt för program för att ta reda på om det finns virus eller spionprogram i datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

 

tack för era svar

 

max12 - gjorde det du sa men inte gick det märkbart snabbare

 

olle - laddade hem och körde programmet, nixpix dessutom kom det upp en dosprompt utan text, så det gick aldrig att utröna huruvida programmet gjorde någon förändring

 

cecilia - njae, har inte kört något speciellt virusprogram, har norton installerat men anledningen till att jag föreslog hijack var att det listar väl alla program som är igång och kunniga personer brukar veta vilka som inte ska vara där. Idag när jag trycker på start-stäng av datorn - starta om så pratar vi cirka 8-9 minuter till man är igång igen- jag vill inte formatera och installera om allt. Please help

 

Link to comment
Share on other sites

Det kan vara lämpligt att kolla hårddiskens överföringsläge.

Högerklick på datorn - Egenskaper - Maskinvara - Enhetshanteraren - IDE ATA/ATAPI-styrenheter - Primär IDE-kanal - Avancerade inställningar

Vad står det för Aktuellt överföringsläge för hårddisken?

Det ska normalt vara Ultra DMA Mode 5 om det ska gå med full hastighet.

 

Om de står i PIO-mode eller fel DMA-mod så har Microsoft tänkt sig att du får tillbaks hårddisken i rätt DMA-mod så här:

http://support.microsoft.com/kb/817472

Avsnittet Workaround

 

Kolla upp datorn med SUPERAntiSpyware Free Edition http://www.superantispyware.com/

 

Link to comment
Share on other sites

cecilia - jah har 3 stycken 'primary IDE-channels' i den första står det 'inte tillämplig', I den andra det du skrev att det skulle stå och i den tredje 'inte tillämplig'. körde antispyware, fanns dock bara 25 st. tracking cookies som jag deletade så vad fan gör jag?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Inte tillämplig brukar betyda att det är oanslutet där, så verkar inte bero på fel hastighet till hårddisken i alla fall. Inte så troligt att det är något spionprogram i datorn heller.

 

Men visst kan du klistra in HijackThis-loggen.

 

Hur mycket RAM-minne finns det i datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

 

ram = 2gb

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 01:26:38, on 2008-01-05

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\arservice.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\Program Files\HP DigitalMedia Archive\DMAScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Ny mapp\HiJackThis_v2.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&amptp=iehome&amplocale=SV_SE&ampc=64&ampbd=PAVILION&amppf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&amptp=iesearch&amplocale=SV_SE&ampc=64&ampbd=PAVILION&amppf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&amptp=iesearch&amplocale=SV_SE&ampc=64&ampbd=PAVILION&amppf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&amptp=iesearch&amplocale=SV_SE&ampc=64&ampbd=PAVILION&amppf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ftutil2] rundll32.exe ftutil2.dll,SetWriteCacheMode

O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] 'C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE'

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] 'C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe' /r

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] 'C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe' -1 AudioDrvEmulator 'C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll'

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] 'C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] 'C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] 'C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe' /a /m 'C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll'

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] 'C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe' /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] 'C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe' -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] 'C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe' /run

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMAScheduler] 'c:\Program Files\HP DigitalMedia Archive\DMAScheduler.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] 'C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe' /s

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] 'C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe' /background

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] 'C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe' -lang 1033 -noicon

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] 'C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe'

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: PinMcLnk.lnk = C:\hp\bin\cloaker.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: E&ampxportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1181574176734

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183200181578

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

 

--

End of file - 12061 bytes

 

 

Link to comment
Share on other sites

Den minnesmängden borde ju räcka även om det är väldigt många program som startar automatiskt.

Jag ser inget som jag vet brukar leda till problem i alla fall.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...