Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Partypoker och Drivecleaner osv.


Stigf

Recommended Posts

Knappt har "927" hunnit med att befria mig från Agent.uj förren nya problem dycker upp! Nu i form av sajter som jag aldrig besökt, ej ens vetat om. Några ex: Partypoker, Drivecleaner, broadcaster, Movietickets osv, plus att det kommer upp mellan 5 och 25 st sidor med "kan inte hitta sidan". Finns det någon bot för det här? I så fall vore jag oerhört tacksam för hjälp! Har provat med en mängd olika scanningar utan resultat.

 

Link to comment
Share on other sites

i stort sett räcker det med att du testar scanna med superantipsyware och avg antispyware, det finns inga bättre gratisprogram som rensar adware.

sen finns det counterspy och spysweeper som funkar ett par veckor som shareware.

 

jag skulle tippa på att det en en vundoinfektion som du har. byt namn på filen hijackthis.exe till this.exe och posta en logg

 

[inlägget ändrat 2007-03-21 18:01:38 av 927]

Link to comment
Share on other sites

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:33:29, on 2007-03-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\HPBSPSVR.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPBJDSNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program\this.exe\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Network Registry Agent] C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Status] C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Proxy Server] C:\Program\Hewlett-Packard\ProxyService\ProxyService.lnk

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {5CD4310E-88FB-43C1-BE24-5F3FA9C5C9D1} (KooPlayer Control) - http://www.tvlution.com/KooPlayer.ocx

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A42889C5-62E1-419A-90C2-C9E958D69990} (Genline Family Finder Component) - https://secure.genline.se/GFFControl.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: bchbjhch - C:\WINDOWS\system32\bchbjhch.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

O23 - Service: HP Status Print - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu måste Du vägleda en dumbom. Jag trodde att jag gjort det...

 

 

[inlägget ändrat 2007-03-21 22:40:10 av Stigf]

Link to comment
Share on other sites

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:09:19, on 2007-03-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\HPBSPSVR.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPBJDSNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe

C:\Program\this.exe\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {D38439EC-4A7F-42b4-90C2-D810D7778FDD} - C:\WINDOWS\system32\TFR1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Network Registry Agent] C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Status] C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Proxy Server] C:\Program\Hewlett-Packard\ProxyService\ProxyService.lnk

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {5CD4310E-88FB-43C1-BE24-5F3FA9C5C9D1} (KooPlayer Control) - http://www.tvlution.com/KooPlayer.ocx

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A42889C5-62E1-419A-90C2-C9E958D69990} (Genline Family Finder Component) - https://secure.genline.se/GFFControl.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: bchbjhch - C:\WINDOWS\system32\bchbjhch.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

O23 - Service: HP Status Print - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

 

Blev det rätt nu?!?

 

Link to comment
Share on other sites

 

näe, samma sak.

 

C:\Program\this.exe\HijackThis.exe <- detta är filen du ska byta namn på

 

C:\Program\this.exe <- denna mapp hette Hijackthis innan men filer i en mapp påveras ju inte av mappens namn. om du vill kan du byta tillbaka till namnet Hijackthis på mappen

 

troligtvis får vi ingen mer info efter att du bytt namn på filen men jag vill vara säker på det

 

Link to comment
Share on other sites

Förlåt 927!!! Jag måste vara otroligt korkad, har försökt på l00 olika sätt men får hela tiden samma log. Har Du tålamod med mig så skriv in exakt hur jag skall söka. Dessutom vet jag inte vad som är mapp och vad som är fil i sammanhanget. C:\Program\HijackThis\this.exe. Är det gångbart?

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

nu har du gjort rätt!

 

en mapp är ju en gul folder, du har väl tidigare kollat på filer o mappar via utforskaren?

på skrivbordet har du ju/väl en mapp som heter mina dokument och i den har du säkerligen andra mappar och filer

 

Link to comment
Share on other sites

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:55:46, on 2007-03-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\HPBSPSVR.EXE

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\HPBJDSNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program\Hijackthis\this.exe\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {D38439EC-4A7F-42b4-90C2-D810D7778FDD} - C:\WINDOWS\system32\TFR1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Network Registry Agent] C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Status] C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Proxy Server] C:\Program\Hewlett-Packard\ProxyService\ProxyService.lnk

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {5CD4310E-88FB-43C1-BE24-5F3FA9C5C9D1} (KooPlayer Control) - http://www.tvlution.com/KooPlayer.ocx

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A42889C5-62E1-419A-90C2-C9E958D69990} (Genline Family Finder Component) - https://secure.genline.se/GFFControl.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: bchbjhch - C:\WINDOWS\system32\bchbjhch.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

O23 - Service: HP Status Print - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

 

Jag vet inte, men jämnför jag den här loggen med de tidigare så ser jag ingen skillnad!

 

Link to comment
Share on other sites

 

det blev annan variat iaf men jag hoppas att det är this.exe som du klicka på när du gjorde en scan

C:\Program\Hijackthis\this.exe\HijackThis.exe

 

det är två dll som måste bort och dom är svåra att få bort (som du kanske minns), därför använder vi ett specialprogram nu.

 

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

 

spara exefilen på skrivbordet >starta programmet >bocka för input script manually >klicka på förstoringsglaset >kopiera in detta i fönstret:

 

Files to delete:

C:\WINDOWS\system32\TFR1.dll

C:\WINDOWS\system32\bchbjhch.dll

 

klicka på done >klicka på gröna lampan >svara ja.

när datorn är färdig så ska en logg visas. posta den och en ny HJT logg (this.exe)

 

Link to comment
Share on other sites

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:08:34, on 2007-03-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\HPBSPSVR.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPBJDSNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Hijackthis\this.exe\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {D38439EC-4A7F-42b4-90C2-D810D7778FDD} - C:\WINDOWS\system32\TFR1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Network Registry Agent] C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Status] C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Proxy Server] C:\Program\Hewlett-Packard\ProxyService\ProxyService.lnk

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {5CD4310E-88FB-43C1-BE24-5F3FA9C5C9D1} (KooPlayer Control) - http://www.tvlution.com/KooPlayer.ocx

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A42889C5-62E1-419A-90C2-C9E958D69990} (Genline Family Finder Component) - https://secure.genline.se/GFFControl.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: bchbjhch - C:\WINDOWS\system32\bchbjhch.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

O23 - Service: HP Status Print - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

 

Har jag gjort rätt?

 

Link to comment
Share on other sites

det ser ut som det.

 

gör en ny scan och bocka för dessa

 

O2 - BHO: (no name) - {D38439EC-4A7F-42b4-90C2-D810D7778FDD} - C:\WINDOWS\system32\TFR1.dll (file missing)

 

O20 - Winlogon Notify: bchbjhch - C:\WINDOWS\system32\bchbjhch.dll (file missing)

 

klicka på knappen fix checked.

 

nu bör ditt problem vara borta

 

sen så har du ju två antivirusprogram i datorn, avg 7 och antivir. ett av dom bör absolut tas bort eftersom de kan bli krockar och ge massa konstiga fel

[inlägget ändrat 2007-03-22 22:51:11 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Hej! Nu har jag fixat det Du bad mig att göra och så här långt är bekymren

borta. Kan och så fall hur skall jag göra för att inte råka ut för liknande problem i farmtiden? Du rekade mig att ta bort ett av mina två virusprogram och jag valde då att ta bort AV men det går inte. Försöker jag via kontrollpanelen så får jag till sv ar "Programmet svarar inte", samma sak om jag provar med "Unstall" som hör till AV. Försöker jag via utforskaren så får jag till svar "Det går inte att ta bort AVEWIN32.DLL. Åtkomst nekad". Har Du möjligen en lösning på detta problem också (dum fråga för det vet jag att Du har)!

 

Link to comment
Share on other sites

 

antivir laddas inte som ska när windows startar. troligtvis pga att att även avg startar men man ser processer och tjänster som hör till antivir.

det jag skulle försöka med är ta bort avg och se om antivir funkar ok då. om det gör det så kanske det går att ta bort eller så kan du ju spara det.

 

antivir har ett verkyg som rensar bort rester av antivir ur registret men nu gäller det ju filer så jag vet inte vad som händer om man skulle köra detta program

 

hur man blir infekterad av vundo vet jag inte men troligtvis är det ju nån dålig fil som du tagit hem och klickat på

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tog bort AVG och då funkar AV,dock dyker det inte upp något "Paraply" nere vid klockan. Är NOD32 så bra som ryktet säger, är det bättre än AV? Såg i en annan tråd att Du använder AV! Nu har Du hjälpt mig igen och det är jag oerhört tacksam för och känner en stor skulld till Dig.

Alternativet för mig är att lämna in burken till en datorfirma och det enda Dom klarar av när det gäller sådana här problem är att formatera hårddisken. Av erfarenhet vet jag att det är så! Dessutom är jag handikappad och måste ha hjälp med transporter.

Krångligt och dyrt! Ge mig ett kontonummer så jag kan få göra rätt för mig!

 

Link to comment
Share on other sites

 

den versionen av antivir som du och jag använder stoppar inte adware, man kan kalla det för reklamfiler. antivir har en pro version och den skyddar mot detta. det fins även mailscan i pro.

MEN det är användaren som själv som får tänka till innan den klickar på något och numera handlar det mycket om att luras på nätet.

 

om man får ett större problem så kan man installera om/reparera windows.

 

klicka på kör, där skriver du services.msc -> ok.

nästan högst upp så ser du att det står antivir på två rader. under status ska det stå startad och under startmetod ska det stå automatiskt, på båda raderna.

om det inte är så måste du dubbelklicka på den raden och då väljer du starta och under startmetod väljer du automatiskt -> ok.

om det redan står startad och automatiskt på dessa rader så gör en scan med hjt och posta den loggen så ska jag se vilka antivirprocesser som saknas

 

du är helt säker på att det inte är några ikoner som är dolda vid klockan?

 

Link to comment
Share on other sites

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:57:51, on 2007-03-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\HPBSPSVR.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPBJDSNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Network Registry Agent] C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Status] C:\WINDOWS\system32\hpstatus.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Proxy Server] C:\Program\Hewlett-Packard\ProxyService\ProxyService.lnk

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {5CD4310E-88FB-43C1-BE24-5F3FA9C5C9D1} (KooPlayer Control) - http://www.tvlution.com/KooPlayer.ocx

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A42889C5-62E1-419A-90C2-C9E958D69990} (Genline Family Finder Component) - https://secure.genline.se/GFFControl.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

O23 - Service: HP Status Print - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

 

Det finns inga dolda ikoner vid klockan och det står starta automatiskt i "servis.msc" !

 

Link to comment
Share on other sites

 

det ser ut precis som hos mej, dvs att antivir startar med windows och det är tre processer som körs

 

gå hit

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic

klicka på filen avcenter.exe, då öppnas antivir. kolla under flikarna status, reports och events att allt ser ok och om du under reports eller events kan se nåt typ av felmeddelande.

uppdatera även antivir, den senste vers är 7.03 och databasen (VDF)ska sluta på .112

 

Link to comment
Share on other sites

Allt ser normalt ut och senaste versionen har jag! Att jag inte har något "Paraply" vid klockan kan jag leva med! En än gång, Tack för all hjälp och hoppas att jag får återkomma vid behov! HaDe!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tjena! Det kom omedelbart upp en varning! Då får man väl utgå från att det funkar! Sitter just och läser om och funderar på att beställa betalversionen av AV. Är den så mycket bättre än freeversionen att det lönar sig? Med tanke på elaka dll-filer. Programmet Analogx Dll Archive 1.0 är det någoting för mig?

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

det är ju inte så att dessa filer finns på tex ginza eller aftonbladet. inte heller hoppar dom självmant in i datorn.

det som avgör hur mycket skydd man behöver är vanor och kunskap på nätet.

en kille som tex använder msn, porrsurffar, hämtar crackfiler, klickar på länkar i spam, klickar på filer i mail och har dålig kunskap om vilka filer som kan tänkas va problemfiler behöver mycket skydd.

 

sen är det inte alls säkert att ett antivirusprogram känner av adware filer lika bra som trojaner. dom filerna som du hade i datorn är det ingen annan som haft så jag tror inte att något antivirusprogram stoppat just dessa. däremot kanske det stoppat det lilla programmet som du klicka på och som i nästa steg spred ut dessa filer i datorn, det är iaf så jag tror det gick till men jag kan ha helt fel.

 

ett program så är inriktat på att stoppa skit filer från obskyra sidor är superantispyware pro. gratisversionen ger inget aktivit skydd.

 

om du är på en sida som du inte är säker på eller att du tagit hem en fil som du inte är helt säker på så fråga eller gör en sökning i google.

ett problem som kan va svårt att skydda sig emot är när det göms skitfiler i program. jag vet sen tidigare att program som ökar upp snabbheten på nedladdningar (påstår dom iaf) ska man va väldigt försiktig med.

 

det programmet du frågar ska tydligen rensa ut dll filer som inte används. då är ju frågan om det verkligen enbart lyckas hitta sånna filer. tas fel dll fil bort så kan det ge stora problem.

 

om du vill att antivir ska synas så skulle jag testa med att ta bort det, starta om, installera/uppdatera, starta om och då syns förhoppningsvis paraplyet

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...