Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp!!


Manda

Recommended Posts

Snälla kan nån hjälpa tro? Jag får hela tiden upp varningar från någonting som kallar sig security_monito. I rutan som kommer upp står att jag ska söka igenom datorn efter virus - och att jag ska ladda ner ett program från deras sida. Jag kan absolut ingenting om datorer - så jag vet inte om detta är något jag bör göra. Till saken hör att datorn de senaste dagarna har blivit slö, programmen låser sig ofta, och jag får upp en massa pop-ups som jag tidigare sluppit :( Vad har hänt? Är den sidan som skickar varningar till någon hjälp - eller är det den som är problemet?

 

MVH / Manda

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner HijackThis från

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

 

Spara ner den till skrivbordet.

Dubbelklicka nu på HJTsetup som du sparade ner till skrivbordet för att starta installationen.

Det här är en komplett (automatisk) installation som installerar HiJack This på din dator i C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe (C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe) samt att den skapar en programicon i startmenyn och möjliggör att skapa en genväg på ditt skrivbord under installationen (Läs/följ instruktionerna under installationens gång):

Kasta HJTsetup då du är klar med installationen:

 

Använd HiJack This (HJT) så här:

Bara dubbelklicka på HiJack This (HJT) så öppnas den. Klicka *Do a System Scan and Save a Logfile*

Lägg den någonstans (EX: Skrivbordet) och en textfil kommer upp, kopiera den hit, så får du hjälp att tolka den. Det mesta i logfilen är nödvändiga komponenter, så fixa inget själv.

 

Bästa Hälsningar

Santana

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

Tack för din hjälp!

Jag tror att jag har gjort rätt nu... Det här var vad som kom upp:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:26:21, on 2006-11-29

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\HbTools\Bin\4.8.2.0\HbtOEAddOn.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Hbtools\HBTV\HBTV.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

c:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\HbTools\Bin\4.8.2.0\HbtSrv.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://expressen.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv8.hpwis.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: TVEngine Helper /fleok=1D8A83A5C2E6107C91A475760EA83FA5EF80752B94E3D7775D7E44213BCE - {4B18DD50-C996-44fc-AC52-0FECFF82ED58} - c:\program\hbtools\hbtv\hbtvhelper.dll

O2 - BHO: HbTools - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program\HbTools\Bin\4.8.2.0\HbtHostIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: H&otbar - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program\HbTools\Bin\4.8.2.0\HbtHostIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [showShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C42 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C42"

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [HbTools] C:\Program\HbTools\Bin\4.8.2.0\HbtOEAddOn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [jhxciivb] C:\WINDOWS\System32\namkrphc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxdm776YZSE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab

O16 - DPF: {1538D4E0-B2C4-402D-B71A-BA6A04BC7A5D} (PictureChooser.picChooser) - http://direct.fotomenyn.com/direct/PictureChooser.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by110fd.bay110.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137952776578

O16 - DPF: {65F77758-B822-45FB-8F0C-08E85705EC4A} (Upload.ctlUpload) - http://direct.fotomenyn.com/direct/upload.cab

O16 - DPF: {8C875948-9C60-4381-9248-0DF180542D53} - http://installs.hotbar.com/installs/hbtools/programs/hbtools.cab

O16 - DPF: {92E7E45A-D8C8-480E-AF99-176E43997CAA} (Aurigma Image Uploader 3.5 Combo Control) - http://www.pixdiscount.se/clients/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

 

Vad ska jag göra nu tro??

 

Hälsningar Manda

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...