Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HijackThis-log. Hjälp mig att rensa...


fidde_jo

Recommended Posts

Hej!

 

Jag har problem med ett mycket instabilt windows. Jag kan inte använda explorer utan crash, det samma gäller för iexplorer. Ibland kommer det även upp popup-fönster med reklam. BitDefender hittar viruset trojan.adload.mas, men verkar inte kunna rensa bort det från datorn. Jag skulle behöva hjälp med att ta bort dessa oönskade program. Finns det någon som kan hjälpa mig med det?

Jag postar en nytagen HijackThis-log:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:16:52, on 2006-08-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Cerberus\Cerberus.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\CpuIdle\cpuidle.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Motorola\A925 Desktop Suite\ConnMngmntBox.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Motorola\A925 Desktop Suite\ECTaskScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Motorola\A925DE~1\Elogerr.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files\Intuwave Ltd\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\girder\Girder.exe

C:\PROGRA~1\Motorola\A925DE~1\BROADC~1.EXE

C:\PROGRA~1\Motorola\A925DE~1\SCRFS.exe

C:\Program Files\ExplorerXP\ExplorerXP.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe /RegAll

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CpuIdle] C:\Program Files\CpuIdle\cpuidle.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [bDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDNewsAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDSwitchAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Girder3.lnk = C:\Program Files\girder\Girder.exe

O4 - Startup: Miranda IM.lnk = C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

O4 - Global Startup: A925 Connection Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: A925 Task Scheduler.lnk = ?

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: e-kort - {4C730913-3961-439b-83D5-F4E445520422} - C:\Program Files\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program Files\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O15 - Trusted Zone: http://locator.cdn.imageservr.com

O16 - DPF: {0990D180-4226-4530-9777-AB82315505B9} (Installer Class) - http://www.foreningssparbanken.se/betala/ekort/oinstall.cab

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1123

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E36C5562-C4E0-4220-BCB2-1C671E3A5916} (Seagate SeaTools English Online) - http://www.seagate.com/support/disc/asp/tools/en/bin/npseatools.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Cerberus FTP Server - Grant Averett - C:\Program Files\Cerberus\Cerberus.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - C:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR1\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

att din dator är instabil kan bero på att du har två aktiva antivirusprogram...

ta bort nod32 och scanna sen system32 mappen med bitdefender, i felsäkert läge

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Jag har tagit bort NOD32. Anledningen till att jag hade två virusprogram var bara ett desperat försök att bli av med mina problem.

Jag har även grävt vidare själv och hittade en Vundo-infektion i min dator. Jag lyckades efter många om och men att ta bort den smittade filen och mitt system verkar nu fungera som det ska. Jag postar en nytagen hijackthis-log för säkerhets skull.

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:05:18, on 2006-08-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Cerberus\Cerberus.exe

C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\CpuIdle\cpuidle.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Motorola\A925 Desktop Suite\ConnMngmntBox.exe

C:\Program Files\Motorola\A925 Desktop Suite\ECTaskScheduler.exe

C:\PROGRA~1\Motorola\A925DE~1\Elogerr.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Intuwave Ltd\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Motorola\A925DE~1\BROADC~1.EXE

C:\Program Files\girder\Girder.exe

C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

C:\PROGRA~1\Motorola\A925DE~1\SCRFS.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\WINDOWS\system32\Bhoekort.dll

O2 - BHO: (no name) - {38A91037-4192-4794-AC78-4FCBEAD02709} - C:\WINDOWS\system32\jkkjg.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\Ipswitch\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe /RegAll

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CpuIdle] C:\Program Files\CpuIdle\cpuidle.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [bDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDNewsAgent] "C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bDSwitchAgent] "C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdswitch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Girder3.lnk = C:\Program Files\girder\Girder.exe

O4 - Startup: Miranda IM.lnk = C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

O4 - Global Startup: A925 Connection Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: A925 Task Scheduler.lnk = ?

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {0990D180-4226-4530-9777-AB82315505B9} (Installer Class) - http://www.foreningssparbanken.se/betala/ekort/oinstall.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: cfgmngr32 - C:\WINDOWS\g8393468.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: jkkjg - C:\WINDOWS\system32\jkkjg.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: winetn32 - winetn32.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Cerberus FTP Server - Grant Averett - C:\Program Files\Cerberus\Cerberus.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - C:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR1\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: VundoFix Service (VundoFixSvc) - Unknown owner - VundoFixSVC.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

ja nu kom dom fram och det ser ok ut

 

bocka för dessa i hjt och klicka på fix checked

 

O2 - BHO: (no name) - {38A91037-4192-4794-AC78-4FCBEAD02709} - C:\WINDOWS\system32\jkkjg.dll (file missing)

 

O20 - Winlogon Notify: cfgmngr32 - C:\WINDOWS\g8393468.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: jkkjg - C:\WINDOWS\system32\jkkjg.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: winetn32 - winetn32.dll (file missiing)

 

det kan va så du har fler dåliga filer i system32 mappen, dom bör va rätt så nya så välj visning efter datum så ser du dom nya lättast.

vill du ha hjälp så posta den här filen på skrivbordet och klicka på batfilen, då skapas en lista med dde filer du har på vissa ställen i din dator. om du väljer posta den loggen så kan du ju förkorta system 32 mappens filer/logg så den endast visar den här månades filer.

http://www.rogepost.com/dn/9x32/filelist.bat

 

[inlägget ändrat 2006-08-27 21:12:54 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...