Just nu i M3-nätverket
Jump to content

hijackthis hjälp någon?


borgetti

Recommended Posts

Hej då har det hänt igen, trots alla spywareprogram har datorn sackat ner ordentligt. Nåt skit måste ha kommit in. Dessutom är det något som stoppar vissa pop-up fönster samt vissa filmer från att spelas upp.

 

Hoppas någon god människa vill hjälpa mig :)

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:12:03, on 2005-09-02

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe

C:\Program\TEXTware\HotKey\Twalink.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Dantz\Retrospect Express HD\retrorun.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.svd.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://home.sve.chello.se/ssi/welcome/welcome.php?url=home

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mx.yahoo.com/?.home=msgr

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer erhållet av chello broadband n.v.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MXOBG] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe"

O4 - Global Startup: HotKey.lnk = C:\Program\TEXTware\HotKey\Twalink.exe

O8 - Extra context menu item: Anpassa RF menu - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Fyll i formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: RF verktygslist - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Spara formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Fyll i - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fyll i formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Spara - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spara formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: Expekt.com Poker - {3852AC86-965F-4abe-A75F-3DCB7E81A4B2} - C:\Program\expektMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program\Yahoo!\Messenger\yhexbmesmx.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program\Yahoo!\Messenger\yhexbmesmx.dll

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF verktygslist - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program\Noble Poker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program\Noble Poker\casino.exe

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.sve.chello.se/ssi/welcome/welcome.php?url=home

O15 - Trusted Zone: http://www.sf-anytime.com

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34738&clcid=0x409

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper20041107.dll

O16 - DPF: {31E68DE2-5548-4B23-88F0-C51E6A0F695E} (Microsoft PID Sniffer) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab

O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,90/mcinsctl.cab

O16 - DPF: {555500CD-CB54-11D6-8DB9-0000864598B3} (Diagmgr Class) - http://ispe.sdc.hp.com/awebui/jsp/answerweb/applets/HPISDiagManager.CAB

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/21f833923a7da7b22419/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040105/qtinstall.info.apple.com/mickey/se/win/QuickTimeFullInstaller.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1118434208165

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab'>http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1118433842138

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://192.168.1.4/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {7C405D1B-4007-11D3-8B8E-00104B3E656F} (SBCRecorderPlayer Control) - https://wms.pro.euromail.se/VoiceRecorder/SBCRP.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {94B82441-A413-4E43-8422-D49930E69764} (TLIEFlashObj Class) - https://rtc1.webresponse.one.microsoft.com/media/xp/TLIEFlash.CAB

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,23/mcgdmgr.cab

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f007.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://flash.ladbrokescasino.com/ladbrokes/FlashAX.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4478/mcfscan.cab

O16 - DPF: {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} (Yahoo! Toolbar) - http://us.dl1.yimg.com/download.companion.yahoo.com/dl/toolbar/yiebio5_3_16_0.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Restore Helper (RetroExp Helper) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\Retrospect Express HD\rthlpsvc.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Launcher (RetroExpLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\Retrospect Express HD\retrorun.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

jag ser inget specciellt men då kan ju minnas att om du installerar program så är det ju inte ovanligt att dessa lägger sig i autostarten och sen ligger i bakgrunden aktiva. du har bara 13 program som autostartar och det är väl ingen katastrof men hälften av dom kanske gör det i onödan

 

Link to comment
Share on other sites

Tack! Jag kan i allafall utesluta en hel del, återstår dessa som jag inte vet om de är skadliga eller inte

 

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL

 

Link to comment
Share on other sites

927, Du har säkert rätt i det. Ibland är det dock jättesvårt att se om man vågar ta bort dem eller inte om de hamnat på autostarten. Jag prövar ta bort några.

 

Iallafall, jag har prövat lite olika grejer under natten, nu defragmenterar jag och går och sover och hoppas vakna till en helt ny fräsch snabb dator!

 

Man kan ju drömma i alla fall...:)

 

Link to comment
Share on other sites

Inte ett måste.

The following are not necessarily spyware/malware, but we suggest you place a check mark next to the following entries, as these programs may be taking up system resources.

 

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

(Description: Sun Java update scheduler. Checks for updates. Not necessary. Removing this entry will free up a small amount of system resources.)

 

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/21f833923a7da7b22419/netzip/RdxIE601.cab

(Description: Browser add-on from RealNetworks. Unnecessary

 

Mvh Max12

 

Link to comment
Share on other sites

Process name: PavWait Dynamic Link Library

 

Product: PavWait Dynamic Link Library

 

Company: Panda Software (www.pandasoftware.com)

 

File: pavwait.dll

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

men du vet väl vad programmen har för funktion och då är det väl inte svårt att avgöra det?

 

tex, kör du inte med ms antispyware aktiva skydd så är det ju ingen mening med att det startar med datorn.

 

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att jag känner mig osäker att ta bort program från autostart är att när jag googlar filnamnen får man ofta meddelande som t.ex.

"This program is a non-essential system process, but should not be terminated unless suspected to be causing problems."

 

Om någon vill fortsätta denna tråd så vore det intressant att veta vilka program som egentligen behöver vara på autostart? Det är kanske en enklare fråga :)

 

Jag vill iallafall säga tack till alla för hjälpen, datorn känns snabbare nu så något gott råd har jag fått!

Jag bifogar en hijackthislogg.

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:08:23, on 2005-09-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Dantz\Retrospect Express HD\retrorun.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\TEXTware\HotKey\Twalink.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.svd.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://home.sve.chello.se/ssi/welcome/welcome.php?url=home

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mx.yahoo.com/?.home=msgr

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer erhållet av chello broadband n.v.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MXOBG] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: HotKey.lnk = C:\Program\TEXTware\HotKey\Twalink.exe

O8 - Extra context menu item: Anpassa RF menu - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Fyll i formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: RF verktygslist - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Spara formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Fyll i - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fyll i formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Spara - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spara formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: Expekt.com Poker - {3852AC86-965F-4abe-A75F-3DCB7E81A4B2} - C:\Program\expektMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program\Yahoo!\Messenger\yhexbmesmx.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program\Yahoo!\Messenger\yhexbmesmx.dll

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF verktygslist - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program\Noble Poker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Noble Poker - {B723B1B8-9788-4684-ADA7-D1DB02E1D516} - C:\Program\Noble Poker\casino.exe

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.sve.chello.se/ssi/welcome/welcome.php?url=home

O15 - Trusted Zone: http://www.sf-anytime.com

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34738&clcid=0x409

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper20041107.dll

O16 - DPF: {31E68DE2-5548-4B23-88F0-C51E6A0F695E} (Microsoft PID Sniffer) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab

O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,90/mcinsctl.cab

O16 - DPF: {555500CD-CB54-11D6-8DB9-0000864598B3} (Diagmgr Class) - http://ispe.sdc.hp.com/awebui/jsp/answerweb/applets/HPISDiagManager.CAB

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040105/qtinstall.info.apple.com/mickey/se/win/QuickTimeFullInstaller.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1118434208165

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab'>http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1118433842138

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://192.168.1.4/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {7C405D1B-4007-11D3-8B8E-00104B3E656F} (SBCRecorderPlayer Control) - https://wms.pro.euromail.se/VoiceRecorder/SBCRP.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {94B82441-A413-4E43-8422-D49930E69764} (TLIEFlashObj Class) - https://rtc1.webresponse.one.microsoft.com/media/xp/TLIEFlash.CAB

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,23/mcgdmgr.cab

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f007.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://flash.ladbrokescasino.com/ladbrokes/FlashAX.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4478/mcfscan.cab

O16 - DPF: {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} (Yahoo! Toolbar) - http://us.dl1.yimg.com/download.companion.yahoo.com/dl/toolbar/yiebio5_3_16_0.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program\Belkin\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Restore Helper (RetroExp Helper) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\Retrospect Express HD\rthlpsvc.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Launcher (RetroExpLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\Retrospect Express HD\retrorun.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

egentligen är det inte nåt program som måste autostarta men brandvägg och antivirusprgram är ju def att föredra. kanske man har drivare eller likande till trådlöst mus/tgtbord.

i mit fall har jag en popup blockerare som autostartar men det går ju starta alla prgrammen manuellt om man vill.

 

gör du som jag gör dvs hämtar nya uppdateringar till norton manuellt så kan du även ta bort SNDMon.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...