Just nu i M3-nätverket
Jump to content

explorer.exe avslutas


Villee

Recommended Posts

Hej!

 

Först och främst, kan man ladda upp en bild hit på något sätt? Skulle vilja bifoga en som beskriver problemet...

 

 

När jag startar min dator får jag ibland (allt oftare nu) upp ett felmeddelande som säger att "explorer.exe har stött på ett problem och måste avslutas". AppName är då just "explorer.exe", annars en massa siffror och "ModName: themeui.dll".

 

Visst går det att använda datorn, men jobbigt att inte få upp Skrivbordet, Startmenyn etc.

 

Någon som vet varför detta händer och hur man kan fixa det?

 

Tacksam för svar!

ViIIe

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Du kan ladda upp din bild här

http://www.imageshack.us/

 

Har du lust att visa en hijackthis logg?

ladda hijackthis från http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html

 

Starta HijackThis.exe och tryck på "Do a system scan and save a logfile" när det är klart så stänger du programet och klistrar in loggen här.

 

[inlägget ändrat 2005-06-27 12:38:21 av tian]

Link to comment
Share on other sites

Sådär...

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:18:25, on 2005-06-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\TSI32\tsircusr.exe

C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\ahead\Nero\nero.exe

C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

C:\Documents and Settings\Ville\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - Telia

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\TSI32\tsircusr.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\programs\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {564FFB73-9EEF-4969-92FA-5FC4A92E2C2A} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab

O16 - DPF: {2CFB52FD-7CF2-479C-BF65-B27F8A834F31} (SecureSession Class) - http://www.samsungtechwin.com/include/pki/SecuiTechIE.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20011217/qtinstall.info.apple.com/qt505/se/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://www.napster.com/client/setup.exe

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/08ed7d758435ca60a505/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1118414170070

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1118414073651

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab

O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4448/mcfscan.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTPID.cab

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Client - 7836882) - Unknown owner - C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Amos Bronson Alcott

[CITAT]tian skrev:

Du kan ladda upp din bild här

http://www.imageshack.us/[/CITAT]

 

Oj, det verkar vara en bra tjänst. Poäng för den.

 

ha de

amos

 

 

[CITAT]När pengar talar är sanningen stum

Ryskt ordspråk[/CITAT]

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej tian och Mr Alcott.

 

Jag håler med Amos och lagt upp den på Favoriter. Till tian kan jag medela att jag har svarat dig på kommandotolkssnacket.

 

ha de bra

"gubbe 72 bast"

 

[inlägget ändrat 2005-06-27 15:17:59 av usle3]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...