Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Startsida fungerar ej


raaland

Recommended Posts

Kan plötsligt (över huvudtaget) inte komma ut på sidan www.msn.se.

Har de senaste uppdateringarna från Microsoft något att göra med detta? Skickar med en HJThis-log, om någon vill ha vänligheten att kolla igenom den. Har inga problem med datorn i övrigt, men det kan ju ha smugit sig in något icke önskvärt...

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:48:45, on 2005-06-19

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\Norman\bin\ZANDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Picasa\PicasaMediaDetector.exe

C:\Norman\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\024h Lucky Reminder\LuckyReminder.exe

C:\Program\Desktop Calendar\Desktop Calendar.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\npfmsg2.exe

C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

C:\Program\Tarmin\Indus Shredder 2004\SHRED_OGTray.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\bin\niu.exe

C:\DOCUME~1\ROLAND~1\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=proxy.chello.se:8080;gopher=proxy.chello.se:8080;http=proxy.chello.se:8080;https=proxy.chello.se:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LifeScape Media Detector] C:\Program\Picasa\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600"

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [024h Lucky Reminder] "C:\Program\024h Lucky Reminder\LuckyReminder.exe" /m

O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Calendar] C:\Program\Desktop Calendar\Desktop Calendar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?

O4 - Global Startup: Indus Shredder Desktop Manager.lnk = C:\Program\Tarmin\Indus Shredder 2004\SHRED_OGTray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Keep my net clean.org - {F12F48EE-7575-4a05-8957-E207557670C8} - C:\Program\Keep my Net Clean.org\kmnc.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.accuradio.com

O15 - Trusted Zone: rainweb2.streamguys.com

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/088ba1460d2d485a2f06/netzip/RdxIE601.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\bin\ZANDA.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Jo, nu plötsligt fungerar den! Mystiskt...

(Alltså: Fick beskedet att servern inte kan hittas osv.)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...