Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hijacklog


chilli

Recommended Posts

Hej, skulle någon vilja hjälpa mig och kolla denna HJTlog. Har kört AD-aware och tagit bort 178 objekt av typen data miner och malware. Försökte ta bort en fil i System32 men det gick inte, nu kan jag inte hitt aden men AD-aware säger att den fortfarande finns. Irriterande. Snälla någon hjälp mig.

Glömde så klart att lägga till loggen. Här kommer den:

 

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:49:27, on 2004-12-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\Program\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\D-Link\Air USB Utility\AirCFG.exe

C:\Program\Support.com\bin\tgcmd.exe

C:\Program\ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\Carin\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air USB Utility] C:\Program\D-Link\Air USB Utility\AirCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TeliaTGCMD] "C:\Program\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {05D96F71-87C6-11D3-9BE4-00902742D6E0} (QuickPlace Class) - http://lnknsr02.gbgsd.se/qp2.cab

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: WZCBDL Service - D-Link - C:\Program\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

 

 

[inlägget ändrat 2004-12-28 19:58:11 av chilli]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...