Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Översättning till Latin!


almostlovers

Recommended Posts

Hej! Skulle behöva hjälp med att översätta några meningar till latin..

 

1. "Gör allting helhjärtat"

2. "Med hela hjärtat, hela tiden"

3. "Jag älskar er, av hela mitt hjärta" - syftar på min familj.

4. "Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle."

5. "Älska helhjärtat"

 

 

hoppas det finns någon snäll själ som har lust att hjälpa mig!

 

/ Amanda

Link to comment
Share on other sites

1. Gör allting helhjärtat! 2. Med hela hjärtat, hela tiden 3. Jag älskar er av hela mitt hjärta. 5. Älska helhjärtat!

Välj själv vilket ordval och vilken ordföljd du föredrar av följande:

1. a) Age omnia ex animo. b/ Omnia ex animo age.

2. a) ex animo, omni tempore (omni tempore = vid varje tidpunkt, vid varje tillfälle, i all tid) b/ ex animo semper (semper = alltid)

3.a) Ex animo vos diligo. b/ Toto pectore vos amo. 5. Ama ex animo.

 

Ex animo betyder alltså "helhjärtat", "med hela hjärtat" och "av hela mitt hjärta". I mening 3 kan du även välja "toto pectore", ordagrant "med hela mitt bröst/min bröstkorg", men "bröst" används också som "hjärta" när det gäller känslor.

 

Age och ama är imperativer i du-form eftersom jag har antagit att det är till dig själv du riktar dessa uppmaningar. Skulle du istället vilja skriva "gör!" och "älska!" till flera personer måste du ändra age till "agite" och ama till "amate".

 

Din fjärde mening gör sig nog bäst på engelska. Den går förstås inte att översätta ordagrant till latin. Dessutom undrar jag om floder verkligen beter sig på det sättet men jag har inte tid just nu att leta reda på hur floder gör så att jag kan omformulera meningen till något en romare skulle ha begripit.

Link to comment
Share on other sites

Tack så mycket!

 

Jag kunde tänka mig att mening nummer fyra skulle kunna bli lite svår att översätta, men det gör inget.

 

Poäng till dig!

Tacktack / almostlovers

Link to comment
Share on other sites

Tack för poäng, Amanda! Bara för att du var så schysst att du gav mig ett poäng kommer jag att fundera ut en översättning av din fjärde mening. Jag återkommer alltså.

Link to comment
Share on other sites

Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle.
Välj mellan: Amor sicut flumen novam viam aperiet quotiescumque impeditur.

Amor sicut flumen novam viam aperiet quotiescumque clauditur.

Orden: Amor - love, sicut - like, flumen - a river, aperiet - will cut, novam viam - a new path, quotiescumque - whenever, impeditur - it meets an obstacle (ordagrant: den/floden hindras); clauditur - it meets an obstacle (ordagrant: den/floden spärras, hindras/stängs).

 

Orsaken till mitt andra alternativ med clauditur istället för impeditur är att jag tyckte det kunde vara snyggt med de två motsatsorden "aperiet" och "clauditur". Aperiet är futurumformen av aperire, som inte bara, som här, betyder "bryta upp, bana (väg)" utan även har grundbetydelsen "öppna, slå upp". Clauditur är den passiva presensformen av claudere, som betyder "spärra" såväl som "stänga". Motsatsorden är alltså "öppna" och "stängs".

 

Jag har förvisso försökt läsa om floders beteende. Det handlade bl.a. om översvämningar pga. människans ingrepp i naturen. Floders beteende blir mer förutsägbart om de får vara ifred. Ditt citat är hursomhelst både poetiskt och vackert. Jag tror nog antikens människor hade förstått det. Naturen var ju inte heller så överutnyttjad under antiken som idag.

Link to comment
Share on other sites

åh! tack så jättemycket! skulle du kunna översätta : jag kommer älska er till slutet, min kära familj.

 

och bara : jag kommer älska er till slutet ?? tack på förhand!

 

/ Amanda

Link to comment
Share on other sites

Tack för poäng!

jag kommer att älska er till slutet

vos amabo ad finem

jag kommer att älska er till slutet min kära familj

vos amabo ad finem mei carissimi

 

Man kan inte använda familia (familj) som tilltalsord. Propinqui och dess superlativ proximi betyder "släktingar", "de närmaste" men kan också betyda "grannar" så de alternativen är inte så bra. Därför har jag valt mei carissimi "mina käraste".

 

När Cicero skrev brev till sin familj, räknade han upp alla en efter en: min Terentia, min högst trogna och bästa hustru, Tullia min käraste lilla flicka och Cicero, vårt framtida hopp. (Mea Terentia, fidissima atque optima uxor, et mea carissima filiola et spes reliqua nostra, Cicero.) Men att skriva så skulle ju bli alldeles för långt för din mening.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Jag skulle behöva hjälp med översättning från svenska till latin

 

'För att du vill, inte för att du måste'

 

'se ovan hindret'

 

Vore tacksam för svar

 

/Tommy

Link to comment
Share on other sites

För att du vill, inte för att du måste

Quia vis, non quia debes

Orden: quia - (där)för att, vis - du vill; non - inte, quia - för att, debes - du måste/du bör

 

prospice ultra obstantiam [se (framåt) bortom hindret]

vide supra impedimentum [se ovan hindret]

Link to comment
Share on other sites

Tack för poäng tegelsten82!

Du vill, inte måste
Vis non debes. Orden: vis - du vill, debes - du måste, non - inte.

 

Men jag skulle nog hellre använda "tvingad" (coactus) i denna kortare variant: Vis non coactus. (Du vill, du är inte tvungen/tvingad.)

 

På tal om "coactus" tänker jag genast på ett latinskt ordspråk, som faktiskt är rimmat: Bos ad aquam tractus non vult potare coactus. Ordagrant: en oxe, (som är) ledd till vattnet vill inte dricka (om han är) tvungen (att göra det). På svenska säger vi ju: man kan leda en häst till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...